ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 เกี่ยวกับ บ้านฮอลิเดย์ทราเวล


 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว บ้านฮอลิเดย์ทราเวล 
บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด


ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)  

ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105556019010 

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ 0105556019010
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07250 

   

 

การันตรี คุณภาพ และ การบริการ ด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

Best Sale Agent Award Best Selling Award  Best Sale Agent Award 
"Tour Myanmar Dee Dee"
2015-2016
"Korea"
For The Year 2014
"Top 5"
2015-2016
     


 

หน่วยงานที่ใช้บริการของเรา

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา กรมทางหลวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
         
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  MAZAK ชลบุรีกันยง  WOODWORK  กรมชลประทาน
         
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรุงไทย แอกซ่า  เบทราโกร  แสนสิริ  ธนาคารกรุงไทย


คลิกดู หน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้บริการเรา >>

 

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

เป็นผู้ดูแลในหลากหลายเส้นทาง และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ก็ คือ การเรียกใช้บริการของเราบ่อยครั้ง จนกลายเป็น "ลูกค้าประจำ" ซึ่งคำ ๆ นี้นับว่ามีความหมายลึกซึ้งมากกว่าคำว่า "บริการดี" เพราะนั่นย่อมหมายถึง การสามารถรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับที่ พึงพอใจของ นักท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นที่พักระดับมาตรฐาน อาหารเลิศรส พาหนะสะอาดปลอดภัย การบริการของหัวหน้าทัวร์ที่ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

แม้ว่าสิ่งที่เรามอบให้ท่านนั้น จะเปี่ยมไปด้วยมาตรฐานอันดีเลิศ แต่ด้วยนโยบายการเสนอราคาที่สมเหตุสมผล โดยไม่ละเลยสาระสำคัญของทัวร์และความรับผิดชอบอันเป็นหลักประกันในคุณภาพ ความประหยัด ความปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดสำหรับท่าน ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของผู้มีใจรักในการบริการของเรา โดยคำนึงอยู่เสมอว่า "ความพึงพอใจของท่านคือผลกำไรของเรา"

บริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา จัดทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ราชการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย กลุ่มบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ฯลฯ เราเน้นบริการลูกค้าทุกท่าน ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการเดินท่องเที่ยว เพื่อความสุขของลูกค้าอย่างเต็มที่

ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ดูไบ
 | ทัวร์พม่า | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์อียิปต์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน

Scroll to Top