ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ขั้นตอนการจองทัวร์กับ บ้านฮอลิเดย์ทราเวล

สามารถจองทัวร์ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกโปรแกรมทัวร์
     
แจ้งรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ รหัสโปรแกม วันที่เดินทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คที่นั่งและลงบุ๊คกิ้งจองทัวร์ 
2. รับอินวอยและชำระค่าทัวร์
      .
เจ้าหน้าที่จะส่งอินวอยแจ้งรายละเอียดการชำระเงินเพื่อจองทัวร์ โดยลูกค้าสามารถชำระค่าทัวร์
        ได้ 3 ช่องท่าง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


     
2.1 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
           บัญชีผู้รับโอนคือ น.ส. โสภาพร สมพันธุ์ เท่านั้น (กรรมการ)

           สามารถตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัทได้โดย คลิกที่นี่

                           เลขบัญชีโอนเงิน บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล
     
     2.2 สามารถเข้ามาชำระเงินสดได้ที่บริษัท ฯ

           ที่อยู่ 51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

     2.3 ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa, Master Card ได้ทุกธนาคาร
           *** โดยลูกค้าต้องมารูดบัตรที่บริษัท ฯ และ มีค่าธรรมเนียม 3% ***
      กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

          บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
          51/29 ห้อง 103 ชั้น 1 ซอยลาดพร้าว 40
          แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
          เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556019010


3. ชำระค่าทัวร์และส่งหลักฐาน
     .  เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ส่งหลักฐานการชำระและสำเนาพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่
         จากนั้นลูกค้าจะได้รับใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการจองทัวร์

         *กรุณาส่งหลักฐานการโอน และ แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที่เพื่อป้องกันบุ๊คกิ้งยกเลิกอัตโนมัติและเก็บหลักฐานการโอนพร้อมใบเสร็จจนกว่าจะได้เดินทางไปแล้ว


4. รับใบนัดหมายการเดินทาง
      . เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายก่อนการเดินทางประมาณ 5 วัน และหัวหน้าทัวร์จะโทรนัดหมายอีกครั้งก่อนเดินทาง 1 วัน


ติดตามข่าวสาร โปรไฟไหม้ได้ที่ Line @baanholiday

Scroll to Top