ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 สะสมคะแนน บ้านฮอลิเดย์ทราเวล

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

  • จะได้รับคะแนนสะสมหลังจากได้รับใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดการแลกคะแนนเพื่อใช้เป็นส่วนลดเงินสดในแต่ละครั้ง
  • หากใช้คะแนนแลกรับของรางวัล คะแนนที่เหลือสามารถสะสมต่อไปได้ 
  • ไม่สามารถโอนคะแนนสะสมหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • กรณีลูกค้ายกเลิกทัวร์หรือบริการใดๆ ที่ซื้อและได้รับคะแนนสะสมแล้ว ระบบจะตัดยอดคะแนนสะสมอัตโนมัติ หากคะแนนสะสมติดลบ ลูกค้าต้องสะสมคะแนนจนกลบยอดที่ติดลบให้หมดก่อน จึงจะเริ่มต้นสะสมเพื่อรับสิทธิตามเงื่อนไขต่อไปได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Scroll to Top