ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์กัมพูชา (2 โปรแกรม)

170462  :  ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พักหรู 4 ดาว
ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ชมโชว์การแสดงอัปสรา แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย
ปราสาทบายนตร ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี


ช่วงเวลา
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
10,900
08 - 10 ก.ค. 2560
10,900
14 - 16 ก.ค. 2560
10,900
28 - 30 ก.ค. 2560
10,900
11 - 13 ส.ค. 2560
11,900
12 - 14 ส.ค. 2560
12,900
25 - 27 ส.ค. 2560
10,900
08 - 10 ก.ย. 2560
10,900
22 - 24 ก.ย. 2560
10,900
170008  :  ทัวร์กัมพูชา EASY SMILE OF SIEM REAP BY WE
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา ชม ปราสาทนครวัด ปราสาทตาพรหม
ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบายน /ล่องเรือโตนเลสาบ
ชมโชว์พื้นเมืองและรำอัปสรา
ช้อปปิ้ง Night Market / พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
10,900
08 - 10 ก.ค. 2560
12,900
14 - 16 ก.ค. 2560
11,900
21 - 23 ก.ค. 2560
10,900
28 - 30 ก.ค. 2560
11,900
Scroll to Top