ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์กัมพูชา (4 โปรแกรม)

170462  :  ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พักหรู 4 ดาว
ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ชมโชว์การแสดงอัปสรา แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย
ปราสาทบายนตร ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี


ช่วงเวลา
03 - 5 พ.ย. 2560
12,900
17 - 19 พ.ย. 2560
12,900
01 - 3 ธ.ค. 2560
12,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
12,900
15 - 17 ธ.ค. 2560
12,900
171419  :  ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียม 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา ชมนครวัด ชมปราสาทตาพรหม
ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือโตนเลสาบ
ซ๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ชมระบำอัปสรา
พักหรู 4 ดาว+บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ฟรีชุดซัวสะไดย


ช่วงเวลา
10 - 12 พ.ย. 2560
11,900
18 - 20 พ.ย. 2560
11,900
25 - 27 พ.ย. 2560
11,900
01 - 3 ธ.ค. 2560
12,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
12,900
16 - 18 ธ.ค. 2560
12,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
13,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
13,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
14,900
13 - 15 ม.ค. 2561
11,900
27 - 29 ม.ค. 2561
11,900
10 - 12 ก.พ. 2561
11,900
16 - 18 ก.พ. 2561
12,900
24 - 26 ก.พ. 2561
11,900
171288  :  ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 13,889 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


ช่วงเวลา
06 - 8 ต.ค. 2560
14,889
07 - 9 ต.ค. 2560
14,889
13 - 15 ต.ค. 2560
15,889
14 - 16 ต.ค. 2560
14,889
20 - 22 ต.ค. 2560
14,889
21 - 23 ต.ค. 2560
15,889
27 - 29 ต.ค. 2560
14,889
03 - 5 พ.ย. 2560
14,889
10 - 12 พ.ย. 2560
14,889
11 - 13 พ.ย. 2560
14,889
17 - 19 พ.ย. 2560
14,889
18 - 20 พ.ย. 2560
14,889
24 - 26 พ.ย. 2560
14,889
25 - 27 พ.ย. 2560
14,889
02 - 4 ธ.ค. 2560
15,889
08 - 10 ธ.ค. 2560
15,889
09 - 11 ธ.ค. 2560
15,889
15 - 17 ธ.ค. 2560
14,889
16 - 18 ธ.ค. 2560
15,889
171416  :  ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน BY WE
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
ชมนครวัด ตลาดซาจ๊ะ


ช่วงเวลา
06 - 8 ต.ค. 2560
13,900
20 - 22 ต.ค. 2560
13,900
27 - 29 ต.ค. 2560
13,900
03 - 5 พ.ย. 2560
13,900
10 - 12 พ.ย. 2560
13,900
17 - 19 พ.ย. 2560
13,900
24 - 26 พ.ย. 2560
13,900
01 - 3 ธ.ค. 2560
14,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
14,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
16,900
15 - 17 ธ.ค. 2560
14,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
14,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
20,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
20,900
Scroll to Top