ทัวร์กัมพูชา (4 โปรแกรม)

171419  :  ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียม 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา ชมนครวัด ชมปราสาทตาพรหม
ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือโตนเลสาบ
ซ๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ชมระบำอัปสรา
พักหรู 4 ดาว+บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ฟรีชุดซัวสะไดย


ช่วงเวลา
27 - 29 ม.ค. 2561
11,900
10 - 12 ก.พ. 2561
11,900
16 - 18 ก.พ. 2561
12,900
24 - 26 ก.พ. 2561
11,900
170462  :  ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พักหรู 4 ดาว
ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ชมโชว์การแสดงอัปสรา แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย
ปราสาทบายนตร ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี


ช่วงเวลา
12 - 14 ม.ค. 2561
11,900
02 - 4 ก.พ. 2561
11,900
09 - 11 ก.พ. 2561
11,900
23 - 25 ก.พ. 2561
11,900
01 - 3 มี.ค. 2561
11,900
09 - 11 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
23 - 25 มี.ค. 2561
11,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
11,900
06 - 8 เม.ย. 2561
12,900
13 - 15 เม.ย. 2561
12,900
14 - 16 เม.ย. 2561
12,900
20 - 22 เม.ย. 2561
11,900
27 - 29 เม.ย. 2561
11,900
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
11,900
04 - 6 พ.ค. 2561
11,900
11 - 13 พ.ค. 2561
11,900
08 - 10 มิ.ย. 2561
10,900
15 - 17 มิ.ย. 2561
10,900
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
10,900
06 - 8 ก.ค. 2561
10,900
13 - 15 ก.ค. 2561
10,900
27 - 29 ก.ค. 2561
11,900
03 - 5 ส.ค. 2561
10,900
10 - 12 ส.ค. 2561
11,900
17 - 19 ส.ค. 2561
10,900
24 - 26 ส.ค. 2561
10,900
171416  :  ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน BY WE
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
ชมนครวัด ตลาดซาจ๊ะ


ช่วงเวลา
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
20,900
171288  :  ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 13,889 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พนมเปญ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ
ชมระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี นครวัด
ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
พระราชวังจตุรมุข เจดีย์เงิน ศาลองค์เจ็กองค์จอม


ช่วงเวลา
23 - 25 ธ.ค. 2560
18,889
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
19,889
Scroll to Top