ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์กัมพูชา (4 โปรแกรม)

170008  :  ทัวร์กัมพูชา EASY SMILE OF SIEM REAP BY WE
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา ชม ปราสาทนครวัด ปราสาทตาพรหม
ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบายน /ล่องเรือโตนเลสาบ
ชมโชว์พื้นเมืองและรำอัปสรา
ช้อปปิ้ง Night Market / พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
05 - 7 พ.ค. 2560
9,900
12 - 14 พ.ค. 2560
10,900
19 - 21 พ.ค. 2560
10,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
11,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
11,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
10,900
23 - 25 มิ.ย. 2560
11,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
11,900
08 - 10 ก.ค. 2560
12,900
14 - 16 ก.ค. 2560
11,900
21 - 23 ก.ค. 2560
10,900
28 - 30 ก.ค. 2560
11,900
170462  :  ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พักหรู 4 ดาว
ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ชมโชว์การแสดงอัปสรา แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย
ปราสาทบายนตร ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี


ช่วงเวลา
05 - 7 พ.ค. 2560
11,900
12 - 14 พ.ค. 2560
10,900
26 - 28 พ.ค. 2560
10,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
10,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
10,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
10,900
08 - 10 ก.ค. 2560
10,900
14 - 16 ก.ค. 2560
10,900
28 - 30 ก.ค. 2560
10,900
11 - 13 ส.ค. 2560
11,900
12 - 14 ส.ค. 2560
12,900
25 - 27 ส.ค. 2560
10,900
08 - 10 ก.ย. 2560
10,900
22 - 24 ก.ย. 2560
10,900
170181  :  ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


ช่วงเวลา
05 - 7 พ.ค. 2560
15,900
06 - 8 พ.ค. 2560
15,900
10 - 12 พ.ค. 2560
15,900
12 - 14 พ.ค. 2560
15,900
13 - 15 พ.ค. 2560
15,900
19 - 21 พ.ค. 2560
15,900
20 - 22 พ.ค. 2560
15,900
26 - 28 พ.ค. 2560
15,900
27 - 29 พ.ค. 2560
15,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
15,900
03 - 5 มิ.ย. 2560
15,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
15,900
10 - 12 มิ.ย. 2560
15,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
15,900
17 - 19 มิ.ย. 2560
15,900
23 - 25 มิ.ย. 2560
15,900
24 - 26 มิ.ย. 2560
15,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
15,900
170180  :  ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


ช่วงเวลา
05 - 7 พ.ค. 2560
15,900
06 - 8 พ.ค. 2560
15,900
12 - 14 พ.ค. 2560
13,900
13 - 15 พ.ค. 2560
13,900
19 - 21 พ.ค. 2560
13,900
20 - 22 พ.ค. 2560
13,900
26 - 28 พ.ค. 2560
13,900
27 - 29 พ.ค. 2560
13,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
13,900
03 - 5 มิ.ย. 2560
13,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
13,900
10 - 12 มิ.ย. 2560
13,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
13,900
17 - 19 มิ.ย. 2560
13,900
23 - 25 มิ.ย. 2560
13,900
24 - 26 มิ.ย. 2560
13,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
13,900
Scroll to Top