ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์กัมพูชา (4 โปรแกรม)

182702  :  กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย สบาย 2 วัน 1 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือโตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตชาวประมง เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ชมโชว์ระบำอัปสรา ท่องแดนอารยธรรมโบราณ นครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ชมปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก


ช่วงเวลา
24 - 25 มี.ค. 2561
10,999
07 - 8 เม.ย. 2561
13,555
13 - 14 เม.ย. 2561
17,555
21 - 22 เม.ย. 2561
12,555
05 - 6 พ.ค. 2561
12,555
26 - 27 พ.ค. 2561
12,555
09 - 10 มิ.ย. 2561
12,555
16 - 17 มิ.ย. 2561
12,555
23 - 24 มิ.ย. 2561
12,555
30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
12,555
182701  :  กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมพระราชวังเขมรินทร์ สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล เยือนคุก ตวลสเลง ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด ชมวิถีชีวิตชาวประมง นครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ชมปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก


ช่วงเวลา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
15,555
06 - 8 เม.ย. 2561
15,555
13 - 15 เม.ย. 2561
19,555
27 - 29 เม.ย. 2561
15,555
11 - 13 พ.ค. 2561
15,555
01 - 3 มิ.ย. 2561
15,555
02 - 4 มิ.ย. 2561
15,555
08 - 10 มิ.ย. 2561
15,555
09 - 11 มิ.ย. 2561
15,555
15 - 17 มิ.ย. 2561
15,555
16 - 18 มิ.ย. 2561
15,555
22 - 24 มิ.ย. 2561
15,555
23 - 25 มิ.ย. 2561
15,555
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
15,555
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
15,555
171419  :  ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียม 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา ชมนครวัด ชมปราสาทตาพรหม
ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือโตนเลสาบ
ซ๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ชมระบำอัปสรา
พักหรู 4 ดาว+บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ฟรีชุดซัวสะไดย


ช่วงเวลา
13 - 15 เม.ย. 2561
13,900
21 - 23 เม.ย. 2561
11,900
28 - 30 เม.ย. 2561
11,900
05 - 7 พ.ค. 2561
11,900
18 - 20 พ.ค. 2561
11,900
25 - 27 พ.ค. 2561
11,900
02 - 4 มิ.ย. 2561
11,900
15 - 17 มิ.ย. 2561
11,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
11,900
170462  :  ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พักหรู 4 ดาว
ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ชมโชว์การแสดงอัปสรา แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย
ปราสาทบายนตร ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี


ช่วงเวลา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
11,900
06 - 8 เม.ย. 2561
12,900
13 - 15 เม.ย. 2561
12,900
14 - 16 เม.ย. 2561
12,900
20 - 22 เม.ย. 2561
11,900
27 - 29 เม.ย. 2561
11,900
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
11,900
04 - 6 พ.ค. 2561
11,900
11 - 13 พ.ค. 2561
11,900
08 - 10 มิ.ย. 2561
10,900
15 - 17 มิ.ย. 2561
10,900
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
10,900
06 - 8 ก.ค. 2561
10,900
13 - 15 ก.ค. 2561
10,900
27 - 29 ก.ค. 2561
11,900
03 - 5 ส.ค. 2561
10,900
10 - 12 ส.ค. 2561
11,900
17 - 19 ส.ค. 2561
10,900
24 - 26 ส.ค. 2561
10,900
Scroll to Top