ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์จอร์แดน (6 โปรแกรม)

182305  :  WONDERFUL JORDAN 7D BY WY
ราคาเริ่มต้น 51,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิหารเพตรา วิหารเอลคาซเนท์
ชมโรงละครโรมัน ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม
นั่งเรือท้องกระจกชมประการัง
ทะเลสาบเดดซี ชมป้อมปราการกรุงอัมมาน


ช่วงเวลา
05 - 11 เม.ย. 2561
51,999
10 - 16 เม.ย. 2561
51,999
12 - 18 เม.ย. 2561
51,999
29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
51,999
182682  :  LUXURY JORDAN 7D4N BY RJ
ราคาเริ่มต้น 67,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นอนแคมป์ดูดาว กลางทะเลทรายวาดิรั่ม
พักหรู 5 ดาว


ช่วงเวลา
13 - 19 เม.ย. 2561
67,999
27 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
67,999
25 - 31 พ.ค. 2561
67,999
182311  :  HABIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT BY RJ
ราคาเริ่มต้น 58,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลเดดซี ชมวิหารเพตร้า ชมวิหารเอลคาซเนท์
โรงละครโรมัน ชมป้อมปราการกรุงอัมมาน
ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ชมวิหารเทพซีอุส
ชมนครเจอราช พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
11 - 17 เม.ย. 2561
62,999
27 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
58,888
25 - 31 พ.ค. 2561
58,888
182517  :  ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 57,911 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ อียิปต์ จอร์แดน
ชมมหาปิรามิด ชมทะเลสาบเดดซี
ขี่ม้าชม The Treasury แห่งนครเพตรา
ข้าชมห้องมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ 11 พระองค์


ช่วงเวลา
03 - 10 พ.ค. 2561
57,911
24 - 31 พ.ค. 2561
57,911
171855  :  EGYPT JORDAN 8D5N BY MS
ราคาเริ่มต้น 57,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ ทัวร์อียิปต์ + ทัวร์จอร์แดน
ชมวิหารเพตร้า ชมมหาปิรามิด+สฟิงห์
ล่องเรือชมแม่น้ำไนล์+ชมระบำหน้าท้อง
ทะเลสาบเดดซี วิหารเทพซีอุส วิหารเฮอร์คิวลิส


ช่วงเวลา
03 - 10 เม.ย. 2561
58,888
05 - 12 พ.ค. 2561
58,888
19 - 26 พ.ค. 2561
57,888
23 - 30 มิ.ย. 2561
58,888
24 - 31 ก.ค. 2561
58,888
11 - 18 ส.ค. 2561
59,555
182313  :  EGYPT+JORDAN 8 DAYS BY MS
ราคาเริ่มต้น 57,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ ทัวร์อียิปต์ + ทัวร์จอร์แดน
ชมวิหารเพตร้า ชมมหาปิรามิด+สฟิงห์
ล่องเรือชมแม่น้ำไนล์+ชมระบำหน้าท้อง
ทะเลสาบเดดซี วิหารเทพซีอุส วิหารเฮอร์คิวลิส


ช่วงเวลา
05 - 12 พ.ค. 2561
58,888
19 - 26 พ.ค. 2561
57,888
Scroll to Top