ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์จอร์แดน (5 โปรแกรม)

171707  :  ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN 7DAY BY WY
ราคาเริ่มต้น 45,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลเดดซี ชมวิหารเพตร้า ชมวิหารเอลคาซเนท์
โรงละครโรมัน ชมป้อมปราการกรุงอัมมาน
ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ชมวิหารเทพซีอุส
ชมนครเจอราช พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
22 - 28 มี.ค. 2561
45,555
171718  :   ทัวร์จอร์แดน SUPER PRO JORDAN 7D BY EY
ราคาเริ่มต้น 46,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลเดดซี ชมวิหารเพตร้า ชมวิหารเอลคาซเนท์
โรงละครโรมัน ชมป้อมปราการกรุงอัมมาน
ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ชมวิหารเทพซีอุส
ชมนครเจอราช พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
03 - 9 ธ.ค. 2560
49,888
171855  :  EGYPT+JORDAN 8D5N BY MS
ราคาเริ่มต้น 55,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ ทัวร์อียิปต์ + ทัวร์จอร์แดน
ชมวิหารเพตร้า ชมมหาปิรามิด+สฟิงห์
ล่องเรือชมแม่น้ำไนล์+ชมระบำหน้าท้อง
ทะเลสาบเดดซี วิหารเทพซีอุส วิหารเฮอร์คิวลิส


ช่วงเวลา
11 - 18 พ.ย. 2560
57,888
25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
57,888
09 - 16 ธ.ค. 2560
58,888
28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
59,888
30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
59,888
27 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
57,888
17 - 24 ก.พ. 2561
57,888
01 - 8 มี.ค. 2561
57,888
17 - 24 มี.ค. 2561
57,888
24 - 31 มี.ค. 2561
57,888
171856  :  ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN 7 DAY BY RJ
ราคาเริ่มต้น 54,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ลอยตัวทะเลเดดซี ชมเมืองโบราณพันเสา
ชม citadel และกลุ่มปราสาททะเลทราย
ชมปะการังทะเลแดง ชมนครศิลาสีชมพูเพตรา


ช่วงเวลา
10 - 16 พ.ย. 2560
59,888
24 พ.ย. - 1 ม.ค. 2513
59,888
04 - 10 ธ.ค. 2560
59,888
05 - 11 ธ.ค. 2560
59,888
22 - 28 ธ.ค. 2560
59,888
27 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
62,888
28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
62,888
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
62,888
30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
62,888
26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
59,888
16 - 22 ก.พ. 2561
59,888
28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2561
59,888
16 - 22 มี.ค. 2561
59,888
23 - 29 มี.ค. 2561
59,888
171719  :  ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN 6 DAY BY RJ
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลเดดซี ชมวิหารเพตร้า ชมวิหารเอลคาซเนท์
โรงละครโรมัน ชมป้อมปราการกรุงอัมมาน
ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ชมวิหารเทพซีอุส
ชมนครเจอราช พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
10 - 15 พ.ย. 2560
54,888
24 - 29 พ.ย. 2560
54,888
05 - 10 ธ.ค. 2560
54,888
22 - 27 ธ.ค. 2560
54,888
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
57,888
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
57,888
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
57,888
26 - 31 ม.ค. 2561
54,888
16 - 21 ก.พ. 2561
54,888
28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2561
54,888
16 - 21 มี.ค. 2561
54,888
23 - 28 มี.ค. 2561
54,888
Scroll to Top