ทัวร์จอร์แดน (5 โปรแกรม)

ปักหมุด

171718  :   ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN 7D BY WY
ราคาเริ่มต้น 45,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลเดดซี ชมวิหารเพตร้า ชมวิหารเอลคาซเนท์
โรงละครโรมัน ชมป้อมปราการกรุงอัมมาน
ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ชมวิหารเทพซีอุส
ชมนครเจอราช พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
25 - 31 ม.ค. 2561
45,555
171855  :  EGYPT+JORDAN 8D5N BY MS
ราคาเริ่มต้น 55,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ ทัวร์อียิปต์ + ทัวร์จอร์แดน
ชมวิหารเพตร้า ชมมหาปิรามิด+สฟิงห์
ล่องเรือชมแม่น้ำไนล์+ชมระบำหน้าท้อง
ทะเลสาบเดดซี วิหารเทพซีอุส วิหารเฮอร์คิวลิส


ช่วงเวลา
27 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
57,888
17 - 24 ก.พ. 2561
57,888
01 - 8 มี.ค. 2561
57,888
17 - 24 มี.ค. 2561
57,888
24 - 31 มี.ค. 2561
57,888
171719  :  ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN 6 DAY BY RJ
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลเดดซี ชมวิหารเพตร้า ชมวิหารเอลคาซเนท์
โรงละครโรมัน ชมป้อมปราการกรุงอัมมาน
ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ชมวิหารเทพซีอุส
ชมนครเจอราช พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
16 - 21 ก.พ. 2561
54,888
28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2561
54,888
16 - 21 มี.ค. 2561
54,888
23 - 28 มี.ค. 2561
54,888
171883  :  WONDERFUL JORDAN 7 DAYS WY
ราคาเริ่มต้น 45,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิหารเพตรา ชมโรงละครโรมัน
ชมนครเจอราชเมืองพันเสา
ล่องเรือท้องกระจกชมทะเลแดง
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
49,888
30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
49,888
25 - 31 ม.ค. 2561
45,888
17 - 23 ก.พ. 2561
46,888
171856  :  ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN 7 DAY BY RJ
ราคาเริ่มต้น 54,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ลอยตัวทะเลเดดซี ชมเมืองโบราณพันเสา
ชม citadel และกลุ่มปราสาททะเลทราย
ชมปะการังทะเลแดง ชมนครศิลาสีชมพูเพตรา


ช่วงเวลา
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
62,888
26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
59,888
16 - 22 ก.พ. 2561
59,888
28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2561
59,888
16 - 22 มี.ค. 2561
59,888
23 - 29 มี.ค. 2561
59,888ไม่พบข้อมูล
Scroll to Top