ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์จีน (93 โปรแกรม)

170500  :  ทัวร์จีน EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIAJIE NO.2 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สะพานกระจก ภาพเขียนทราย ถนนคนเดิน
ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงกระจก
ทัวร์จีน รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว


ช่วงเวลา
27 - 30 พ.ย. 2560
14,999
12 - 15 ธ.ค. 2560
15,999
19 - 22 ธ.ค. 2560
15,999
171786  :  ทัวร์จีน EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIAJIE 4D3N BY WE
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามของหุบเขาจางเจี่ยเจี้ย
สะพานกระจก+ระเบียงกระจก ภาพเขียนทราย
ภูเขาเทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้า)
ถนนคนเดิน


ช่วงเวลา
10 - 13 ธ.ค. 2560
14,999
24 - 27 ธ.ค. 2560
13,999
170812  :  ทัวร์จีน EASY น่ารัก IN SHANGHAI 4D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลสาบซีหู หาดไว่ทาน
ลอดอุโมงเลเซอร์ พระใหญ่หลิงซาน
เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี ไก่ขอทาน
ทัวร์จีน รวมวีซ่ากรุ๊ปแล้ว


ช่วงเวลา
13 - 16 พ.ย. 2560
12,999
08 - 11 ธ.ค. 2560
15,999
23 - 26 ธ.ค. 2560
14,999
04 - 7 ม.ค. 2561
13,999
171848  :  ทัวร์จีน EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING 4D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ทัวร์จีน ชมกายกรรมปังกิ่ง ตลาดรัสเซีย
กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง


ช่วงเวลา
07 - 10 พ.ย. 2560
14,999
23 - 26 พ.ย. 2560
15,999
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
15,999
11 - 14 ม.ค. 2561
15,999
23 - 26 ม.ค. 2561
14,999
04 - 8 ก.พ. 2561
14,999
04 - 11 มี.ค. 2561
15,999
18 - 22 มี.ค. 2561
14,999
170765  :  ทัวร์จีน EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI 5D4N BY XW
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบซีหู ลอดอุโมงเลเซอร์
ทัวร์จีน วัดฉงหยวน จตุรัสหยวนหยง
ไหว้พระใหญ่หลิงซาน
เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+ไก่แดง


ช่วงเวลา
07 - 11 พ.ย. 2560
14,999
23 - 27 พ.ย. 2560
13,999
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
18,999
13 - 17 ม.ค. 2561
14,999
27 - 31 ม.ค. 2561
14,999
23 - 27 ก.พ. 2561
14,999
15 - 19 มี.ค. 2561
14,999
170477  :  ทัวร์จีน IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว ภาพวาดทราย
ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับบ่าย พักระดับ 4ดาว อาหารครบทุกมื้อ
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ช่วงเวลา
28 - 31 ต.ค. 2560
11,777
02 - 5 พ.ย. 2560
12,777
04 - 7 พ.ย. 2560
12,777
18 - 21 พ.ย. 2560
12,777
19 - 12 พ.ย. 2560
12,777
23 - 26 พ.ย. 2560
12,777
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
12,777
01 - 4 ธ.ค. 2560
12,777
07 - 10 ธ.ค. 2560
14,777
09 - 12 ธ.ค. 2560
14,777
14 - 17 ธ.ค. 2560
12,777
16 - 19 ธ.ค. 2560
12,777
21 - 24 ธ.ค. 2560
12,777
23 - 26 ธ.ค. 2560
12,777
170086  :  ทัวร์จีน THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หุบเขาอวตาร / นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา


ช่วงเวลา
20 - 25 ต.ค. 2560
17,888
28 ต.ค. - 2 พ.ย. 2560
18,888
04 - 9 พ.ย. 2560
18,888
11 - 16 พ.ย. 2560
18,888
18 - 23 พ.ย. 2560
18,888
25 - 30 พ.ย. 2560
18,888
01 - 6 ธ.ค. 2560
24,888
02 - 7 ธ.ค. 2560
24,888
08 - 13 ธ.ค. 2560
22,888
09 - 14 ธ.ค. 2560
22,888
16 - 21 ธ.ค. 2560
18,888
23 - 28 ธ.ค. 2560
18,888
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
25,888
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
25,888
170085  :  ทัวร์จีน BREATH OF ZHANG JIA JIE 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หุบเขาอวตาร นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางประตูสวรรค์
ระเบียงกระจกผันหลงหยา ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
22 - 25 ต.ค. 2560
12,888
27 - 30 ต.ค. 2560
13,888
03 - 6 พ.ย. 2560
13,888
10 - 13 พ.ย. 2560
13,888
17 - 20 พ.ย. 2560
13,888
24 - 27 พ.ย. 2560
13,888
02 - 5 ธ.ค. 2560
16,888
03 - 6 ธ.ค. 2560
16,888
08 - 11 ธ.ค. 2560
16,888
10 - 13 ธ.ค. 2560
16,888
15 - 18 ธ.ค. 2560
13,888
22 - 25 ธ.ค. 2560
13,888
28 - 30 ธ.ค. 2560
13,888
170526  :  ทัวร์จีน THE SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 11,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน เที่ยวครบ 3 เมืองดัง เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อูซี
ไหว้พระใหญ่เหลิงซาน บริการอาหารครบทุกมื้อ
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี


ช่วงเวลา
18 - 22 ต.ค. 2560
12,777
21 - 25 ต.ค. 2560
11,777
25 - 29 ต.ค. 2560
15,777
01 - 5 พ.ย. 2560
14,777
04 - 8 พ.ย. 2560
14,777
08 - 12 พ.ย. 2560
14,777
15 - 19 พ.ย. 2560
14,777
22 - 26 พ.ย. 2560
14,777
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
14,777
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
20,777
170084  :  SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจียว เสน่ห์สายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง
ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอูซี


ช่วงเวลา
27 - 31 ต.ค. 2560
16,999
10 - 14 พ.ย. 2560
16,999
17 - 21 พ.ย. 2560
16,999
24 - 28 พ.ย. 2560
16,999
02 - 6 ธ.ค. 2560
19,999
08 - 12 ธ.ค. 2560
19,999
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
22,999
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
22,999
1
2
3
4
5
...
10
»
Scroll to Top