ทัวร์จีน (40 โปรแกรม)

170812  :  ทัวร์จีน EASY น่ารัก IN SHANGHAI 4D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลสาบซีหู หาดไว่ทาน
ลอดอุโมงเลเซอร์ พระใหญ่หลิงซาน
เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี ไก่ขอทาน
ทัวร์จีน รวมวีซ่ากรุ๊ปแล้ว


ช่วงเวลา
04 - 7 ม.ค. 2561
11,999
170765  :  ทัวร์จีน EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI 5D4N BY XW
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบซีหู ลอดอุโมงเลเซอร์
ทัวร์จีน วัดฉงหยวน จตุรัสหยวนหยง
ไหว้พระใหญ่หลิงซาน
เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+ไก่แดง


ช่วงเวลา
13 - 17 ม.ค. 2561
12,999
27 - 31 ม.ค. 2561
14,999
15 - 19 มี.ค. 2561
14,999
171848  :  ทัวร์จีน EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING 4D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ทัวร์จีน ชมกายกรรมปังกิ่ง ตลาดรัสเซีย
กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง


ช่วงเวลา
11 - 14 ม.ค. 2561
15,999
23 - 26 ม.ค. 2561
14,999
05 - 8 ก.พ. 2561
14,999
08 - 11 มี.ค. 2561
15,999
19 - 22 มี.ค. 2561
14,999
171647  :  ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย Shock Pric A ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านยางพารา-จางเจียเจี้ย- ฉางซา


ช่วงเวลา
15 - 18 ธ.ค. 2560
12,999
16 - 19 ธ.ค. 2560
11,999
19 - 22 ธ.ค. 2560
11,999
23 - 26 ธ.ค. 2560
12,999
26 - 29 ธ.ค. 2560
12,999
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
17,999
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
17,999
171721  :  ทัวร์จีน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน BY MU
ราคาเริ่มต้น 23,799 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณลี่เจียง
วัดลามะซงจเ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก


ช่วงเวลา
19 - 24 ธ.ค. 2560
23,799
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
28,799
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
28,799
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
28,799
171734  :  ทัวร์จีน เฉินตู อุทยานน้ำตกฉื้อสุ่ย พระสังกัจจายน์ เมืองโบราณปิ่งอัน 5วัน 4คืน BY 3U
ราคาเริ่มต้น 16,799 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอัน -ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย(รวมรถแบตเตอรี่)-พิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตเหล้าขาว“หลู่โจวเหล่าเจียว”จายน์-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-เฉินตู-ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านผ้าไหม-เฉินตู


ช่วงเวลา
20 - 24 ธ.ค. 2560
16,799
27 - 31 ธ.ค. 2560
16,799
171777  :  ทัวร์จีน คุณหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน BY 8L
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

คุนหมิง-ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-หมู่บ้านซีโจว-ต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-ลี่เจียง-ฉู่สง-ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดฝ่าเท้า-เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-ร้านหยก-สวนน้ำตกคุนหมิง-ประตูม้าทองไก่หยก-คุนหมิง


ช่วงเวลา
27 - 31 ธ.ค. 2560
19,999
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
19,999
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
19,999
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
19,999
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
19,999
171658  :  ทัวร์จีน บินตรง หังโจว จิ่วหัวซาน พักบนเขาหวงซาน 5 วัน 4 คืน BY CA
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองหังโจว – จิ่วหัวซาน – สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน (รวมรถราง) + รูปปั้นองค์ตี้จ้างหวาง) เมืองหวงซาน จิ่วหัวซาน – หวงซาน – กระเช้าไท่ผิง – หุบเขาซีไห่ – ขึ้นเขากวางหมิงติ่ง – ชมหินพิสดาร – จุดชมทะเลเมฆ หวงซาน – เมืองหังโจว – ร้านยาบัวหิมะ – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนชามังกรหลงจิ๋ง – ถนนเหอฝั่งเจี่ย-หังโจว – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดว่านทาน – ถนนนานกิง- เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – วัดพระหยกขาว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หังโจว – ชอปปิ้ง Outlet HANGZHOU


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
24,999
171833  :  ทัวร์จีน คุนหมิงต้าลี่ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน BY TG
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

คุนหมิง-ต้าหลี่ -เมืองโบราณต้าหลี่-กำแพงโบราณ-ทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-IMPRESSION(โชว์จางอวี้โหมว)-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าลี่-ต้าหลี่-คุนหมิง-ยาบัวหิมะ-ร้านไข่มุก-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง-ร้านชา–วัดหยวนทง


ช่วงเวลา
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
29,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
29,900
171828  :  ทัวร์จีน หนานหนิง ปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน BY CZ
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หนานหนิง-ปาหม่า-ถ้ำร้อยนก-หมู่บ้านคนอายุยืน-โชว์พื้นเมือง -ล่องแพผานหยางเหอ-ถ้ำไป๋หมอ-พิพิทธภัณฑ์คนอายุยืน-ถนนคนเดิน-ปาหม่า-เต๋อเทียน-น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถ+ล่องแพ)-พรหมแดนจีนเวียดนาม NO.53- เต๋อเทียน-หนานหนิง-ถนนคนเดิน-หนานหนิง


ช่วงเวลา
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
28,900
1
2
3
4
»
Scroll to Top