ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์จีน (27 โปรแกรม)

170576  :  BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N BY TG
ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ชมหมีแพนด้า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่
บินหรู พักหรู 5 ดาว


ช่วงเวลา
11 - 16 ต.ค. 2560
31,777
12 - 17 ต.ค. 2560
31,777
13 - 18 ต.ค. 2560
31,777
25 - 30 ต.ค. 2560
31,777
27 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
31,777
01 - 6 พ.ย. 2560
29,777
02 - 7 พ.ย. 2560
29,777
03 - 8 พ.ย. 2560
29,777
08 - 13 พ.ย. 2560
27,777
09 - 14 พ.ย. 2560
27,777
10 - 15 พ.ย. 2560
27,777
15 - 20 พ.ย. 2560
25,777
170502  :  FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N BY WE
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
อุทยานเขานางฟ้า ผาหินแกะสลักเขาเป่ยซาน
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
อาหารเมนูพิเศษ!! สุกี้เสฉวน พร้อมที่พักระดับ 4 ดาว


ช่วงเวลา
14 - 17 ก.ค. 2560
15,999
21 - 24 ก.ค. 2560
15,999
28 - 31 ก.ค. 2560
15,999
18 - 21 ส.ค. 2560
16,888
08 - 11 ก.ย. 2560
16,888
15 - 11 ก.ย. 2560
16,888
22 - 25 ก.ย. 2560
16,888
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
16,888
06 - 9 ต.ค. 2560
17,888
13 - 16 ต.ค. 2560
17,888
15 - 18 ต.ค. 2560
17,888
22 - 25 ต.ค. 2560
20,888
27 - 30 ต.ค. 2560
17,888
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
17,888
170478  :  ทัวร์จีน ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N BY CZ
ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะส้ม เที่ยนซื่อซาน เขาอวตาร สะพานไต้หล้า
แกรนด์แคนยอน สะพานแก้ว หน้าผาลอยฟ้า
เทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์
ระเบียงแก้วผันหลงยา เมืองโบราณฟ่งหว


ช่วงเวลา
05 - 10 ก.ค. 2560
22,888
20 - 25 ก.ค. 2560
20,888
17 - 22 ส.ค. 2560
20,888
31 ส.ค. - 5 ก.ย. 2560
20,888
07 - 12 ก.ย. 2560
20,888
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
21,888
170477  :  ทัวร์จีน IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว ภาพวาดทราย
ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับบ่าย พักระดับ 4ดาว อาหารครบทุกมื้อ
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ช่วงเวลา
07 - 10 ก.ค. 2560
14,777
08 - 11 ก.ค. 2560
14,777
20 - 23 ก.ค. 2560
11,777
10 - 13 ส.ค. 2560
14,777
17 - 20 ส.ค. 2560
11,777
24 - 27 ส.ค. 2560
11,777
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
11,777
08 - 11 ก.ย. 2560
11,777
14 - 17 ก.ย. 2560
11,777
21 - 24 ก.ย. 2560
11,777
22 - 22 ก.ย. 2560
11,777
12 - 15 ต.ค. 2560
12,777
19 - 22 ต.ค. 2560
12,777
26 - 29 ต.ค. 2560
12,777
28 - 31 ต.ค. 2560
12,777
02 - 5 พ.ย. 2560
12,777
04 - 7 พ.ย. 2560
12,777
16 - 19 พ.ย. 2560
12,777
18 - 21 พ.ย. 2560
12,777
19 - 12 พ.ย. 2560
12,777
23 - 26 พ.ย. 2560
12,777
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
12,777
01 - 4 ธ.ค. 2560
12,777
07 - 10 ธ.ค. 2560
14,777
09 - 12 ธ.ค. 2560
14,777
14 - 17 ธ.ค. 2560
12,777
16 - 19 ธ.ค. 2560
12,777
21 - 24 ธ.ค. 2560
12,777
23 - 26 ธ.ค. 2560
12,777
170086  :  THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หุบเขาอวตาร / นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา


ช่วงเวลา
01 - 6 ก.ค. 2560
15,999
05 - 10 ก.ค. 2560
20,888
08 - 13 ก.ค. 2560
20,888
15 - 20 ก.ค. 2560
18,888
09 - 14 ส.ค. 2560
22,888
10 - 15 ส.ค. 2560
22,888
11 - 16 ส.ค. 2560
22,888
12 - 17 ส.ค. 2560
22,888
26 - 31 ส.ค. 2560
18,888
02 - 7 ก.ย. 2560
18,888
09 - 12 ก.ย. 2560
18,888
16 - 12 ก.ย. 2560
18,888
23 - 28 ก.ย. 2560
18,888
30 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560
18,888
14 - 19 ต.ค. 2560
19,888
17 - 22 ต.ค. 2560
19,888
20 - 25 ต.ค. 2560
24,888
28 ต.ค. - 2 พ.ย. 2560
18,888
04 - 9 พ.ย. 2560
18,888
11 - 16 พ.ย. 2560
18,888
18 - 23 พ.ย. 2560
18,888
25 - 30 พ.ย. 2560
18,888
01 - 6 ธ.ค. 2560
24,888
02 - 7 ธ.ค. 2560
24,888
08 - 13 ธ.ค. 2560
22,888
09 - 14 ธ.ค. 2560
22,888
16 - 21 ธ.ค. 2560
18,888
23 - 28 ธ.ค. 2560
18,888
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
25,888
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
25,888
170085  :  BREATH OF ZHANG JIA JIE 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หุบเขาอวตาร นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางประตูสวรรค์
ระเบียงกระจกผันหลงหยา ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
06 - 9 ก.ค. 2560
12,888
14 - 17 ก.ค. 2560
12,888
11 - 14 ส.ค. 2560
15,888
07 - 10 ก.ย. 2560
13,888
15 - 18 ก.ย. 2560
13,888
13 - 16 ต.ค. 2560
13,888
22 - 25 ต.ค. 2560
16,888
27 - 30 ต.ค. 2560
13,888
03 - 6 พ.ย. 2560
13,888
10 - 13 พ.ย. 2560
13,888
17 - 20 พ.ย. 2560
13,888
24 - 27 พ.ย. 2560
13,888
02 - 5 ธ.ค. 2560
16,888
03 - 6 ธ.ค. 2560
16,888
08 - 11 ธ.ค. 2560
16,888
10 - 13 ธ.ค. 2560
16,888
15 - 18 ธ.ค. 2560
13,888
22 - 25 ธ.ค. 2560
13,888
28 - 30 ธ.ค. 2560
13,888
170526  :  THE SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 13,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน เที่ยวครบ 3 เมืองดัง เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อูซี
ไหว้พระใหญ่เหลิงซาน บริการอาหารครบทุกมื้อ
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี


ช่วงเวลา
05 - 9 ก.ค. 2560
12,777
06 - 10 ก.ค. 2560
12,777
09 - 13 ส.ค. 2560
17,777
10 - 14 ส.ค. 2560
17,777
01 - 5 ก.ย. 2560
13,777
06 - 10 ก.ย. 2560
13,777
13 - 17 ก.ย. 2560
13,777
15 - 19 ก.ย. 2560
13,777
20 - 24 ก.ย. 2560
13,777
11 - 15 ต.ค. 2560
15,777
18 - 22 ต.ค. 2560
15,777
19 - 23 ต.ค. 2560
18,777
21 - 2 ต.ค. 2560
18,777
25 - 29 ต.ค. 2560
15,777
170084  :  SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง
ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอูซี


ช่วงเวลา
07 - 11 ก.ค. 2560
18,999
11 - 15 ส.ค. 2560
19,999
08 - 12 ก.ย. 2560
16,999
22 - 26 ก.ย. 2560
16,999
13 - 17 ต.ค. 2560
17,999
18 - 22 ต.ค. 2560
19,999
19 - 23 ต.ค. 2560
19,999
20 - 24 ต.ค. 2560
19,999
27 - 31 ต.ค. 2560
17,999
170479  :  ทัวร์จีน PERFECTION OF BEIJING 5D3N BY HU
ราคาเริ่มต้น 13,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน อาหารครบทุกมื้อ
พัก 4 ดาว # เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร


ช่วงเวลา
07 - 11 ก.ค. 2560
16,777
12 - 16 ก.ค. 2560
13,777
19 - 23 ก.ค. 2560
13,777
26 - 30 ก.ค. 2560
13,777
02 - 6 ส.ค. 2560
14,777
09 - 13 ส.ค. 2560
16,777
10 - 14 ส.ค. 2560
16,777
16 - 20 ส.ค. 2560
14,777
23 - 27 ส.ค. 2560
14,777
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
14,777
06 - 17 ก.ย. 2560
14,777
13 - 17 ก.ย. 2560
14,777
170698  :  เฉิงตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว-เล่อซาน ทะเลสาบเต๋อซี-ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว ถนนคนเดินซุนซีลู่ 7วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เฉิงตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว-เล่อซาน ทะเลสาบเต๋อซี-ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว ถนนคนเดินซุนซีลู่ 7วัน 6คืน


ช่วงเวลา
07 - 13 ก.ค. 2560
37,900
12 - 18 ส.ค. 2560
38,900
14 - 20 ก.ย. 2560
38,900
20 - 26 ต.ค. 2560
36,900
27 ต.ค. - 2 พ.ย. 2560
37,900
16 - 22 พ.ย. 2560
38,900
09 - 14 ธ.ค. 2560
37,900
1
2
3
»
Scroll to Top