ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์จีน (33 โปรแกรม)

170086  :  THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หุบเขาอวตาร / นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา


ช่วงเวลา
19 - 24 พ.ค. 2560
18,888
26 - 31 พ.ค. 2560
18,888
03 - 8 มิ.ย. 2560
18,888
24 - 26 มิ.ย. 2560
18,888
01 - 6 ก.ค. 2560
18,888
05 - 10 ก.ค. 2560
22,888
08 - 13 ก.ค. 2560
22,888
15 - 20 ก.ค. 2560
18,888
09 - 14 ส.ค. 2560
22,888
10 - 15 ส.ค. 2560
22,888
11 - 16 ส.ค. 2560
22,888
12 - 17 ส.ค. 2560
22,888
26 - 31 ส.ค. 2560
18,888
02 - 7 ก.ย. 2560
18,888
09 - 12 ก.ย. 2560
18,888
16 - 12 ก.ย. 2560
18,888
23 - 28 ก.ย. 2560
18,888
30 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560
18,888
170084  :  SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง
ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอูซี


ช่วงเวลา
20 - 24 พ.ค. 2560
13,999
27 - 31 พ.ค. 2560
13,999
10 - 14 มิ.ย. 2560
12,999
17 - 21 มิ.ย. 2560
12,999
24 - 28 มิ.ย. 2560
12,999
170083  :  ทัวร์จีน HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 9,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูซี อาหารครบทุกมื้อ
นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู
พักหรู 4 ดาว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี


ช่วงเวลา
19 - 23 พ.ค. 2560
10,777
24 - 28 พ.ค. 2560
10,777
26 - 30 พ.ค. 2560
10,777
07 - 11 มิ.ย. 2560
10,777
08 - 12 มิ.ย. 2560
9,777
09 - 13 มิ.ย. 2560
10,777
14 - 18 มิ.ย. 2560
10,777
15 - 19 มิ.ย. 2560
9,777
16 - 20 มิ.ย. 2560
10,777
21 - 25 มิ.ย. 2560
10,777
22 - 26 มิ.ย. 2560
9,777
23 - 27 มิ.ย. 2560
10,777
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
10,777
170414  :   คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองโบราณต้าหลี่ โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
เมืองโบราณหลี่เจียง แชงกรีล่า คุณหมิง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้า) อุทยานน้ำหยก


ช่วงเวลา
05 - 10 พ.ค. 2560
25,900
16 - 21 พ.ค. 2560
23,900
23 - 28 พ.ค. 2560
23,900
170085  :  BREATH OF ZHANG JIA JIE 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หุบเขาอวตาร / นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง


ช่วงเวลา
10 - 13 พ.ค. 2560
11,888
11 - 14 พ.ค. 2560
14,888
19 - 22 พ.ค. 2560
14,888
25 - 28 พ.ค. 2560
14,888
170502  :  FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N BY WE
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
อุทยานเขานางฟ้า ผาหินแกะสลักเขาเป่ยซาน
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
อาหารเมนูพิเศษ!! สุกี้เสฉวน พร้อมที่พักระดับ 4 ดาว


ช่วงเวลา
14 - 17 ก.ค. 2560
16,888
21 - 24 ก.ค. 2560
16,888
28 - 31 ก.ค. 2560
16,888
18 - 21 ส.ค. 2560
16,888
08 - 11 ก.ย. 2560
16,888
15 - 11 ก.ย. 2560
16,888
22 - 25 ก.ย. 2560
16,888
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
16,888
06 - 9 ต.ค. 2560
17,888
13 - 16 ต.ค. 2560
17,888
15 - 18 ต.ค. 2560
17,888
22 - 25 ต.ค. 2560
20,888
27 - 30 ต.ค. 2560
17,888
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
17,888
170480  :  ทัวร์จีน KUNMING SHOCK PRICE 4D2N BY 8L
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากไร่
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โล่วเซี่ยโก้ว สวนจินเซียว
ต่าหม่าคาน ทะเลสาบเตียนฉือ
เขาซีซาน พิเศษ อาหารครบ + พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
05 - 8 พ.ค. 2560
12,999
12 - 15 พ.ค. 2560
12,999
19 - 22 พ.ค. 2560
10,999
26 - 29 พ.ค. 2560
10,999
02 - 5 มิ.ย. 2560
9,999
09 - 12 มิ.ย. 2560
10,999
16 - 19 มิ.ย. 2560
10,999
23 - 26 มิ.ย. 2560
10,999
170479  :  ทัวร์จีน PERFECTION OF BEIJING 5D3N BY HU
ราคาเริ่มต้น 12,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน อาหารครบทุกมื้อ
พัก 4 ดาว # เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร


ช่วงเวลา
10 - 14 พ.ค. 2560
12,777
17 - 21 พ.ค. 2560
13,777
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
13,777
07 - 11 มิ.ย. 2560
14,777
14 - 18 มิ.ย. 2560
14,777
21 - 25 มิ.ย. 2560
14,777
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
14,777
05 - 9 ก.ค. 2560
15,777
06 - 10 ก.ค. 2560
16,777
07 - 11 ก.ค. 2560
16,777
12 - 16 ก.ค. 2560
14,777
19 - 23 ก.ค. 2560
14,777
26 - 30 ก.ค. 2560
14,777
02 - 6 ส.ค. 2560
14,777
09 - 13 ส.ค. 2560
16,777
10 - 14 ส.ค. 2560
16,777
16 - 20 ส.ค. 2560
14,777
23 - 27 ส.ค. 2560
14,777
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
14,777
06 - 17 ก.ย. 2560
14,777
13 - 17 ก.ย. 2560
14,777
170478  :  ทัวร์จีน ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N BY CZ
ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะส้ม เที่ยนซื่อซาน เขาอวตาร สะพานไต้หล้า
แกรนด์แคนยอน สะพานแก้ว หน้าผาลอยฟ้า
เทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์
ระเบียงแก้วผันหลงยา เมืองโบราณฟ่งหว


ช่วงเวลา
25 - 30 พ.ค. 2560
12,888
08 - 13 มิ.ย. 2560
20,888
15 - 20 มิ.ย. 2560
20,888
05 - 10 ก.ค. 2560
22,888
20 - 25 ก.ค. 2560
20,888
17 - 22 ส.ค. 2560
20,888
31 ส.ค. - 5 ก.ย. 2560
20,888
07 - 12 ก.ย. 2560
20,888
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
21,888
170477  :  ทัวร์จีน IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 12,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว ภาพวาดทราย
ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับบ่าย พักระดับ 4ดาว อาหารครบทุกมื้อ
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ช่วงเวลา
02 - 5 มิ.ย. 2560
12,777
08 - 11 มิ.ย. 2560
12,777
15 - 18 มิ.ย. 2560
12,777
22 - 25 มิ.ย. 2560
12,777
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
12,777
06 - 9 ก.ค. 2560
13,777
07 - 10 ก.ค. 2560
14,777
08 - 11 ก.ค. 2560
14,777
14 - 17 ก.ค. 2560
12,777
20 - 23 ก.ค. 2560
12,777
10 - 13 ส.ค. 2560
14,777
11 - 14 ส.ค. 2560
14,777
17 - 20 ส.ค. 2560
12,777
24 - 27 ส.ค. 2560
12,777
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
12,777
07 - 10 ก.ย. 2560
12,777
08 - 11 ก.ย. 2560
12,777
14 - 17 ก.ย. 2560
12,777
15 - 18 ก.ย. 2560
12,777
21 - 24 ก.ย. 2560
12,777
22 - 22 ก.ย. 2560
12,777
1
2
3
4
»
Scroll to Top