ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ญี่ปุ่น (55 โปรแกรม)

170561  :  SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO 5D 3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ
วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า
วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งชินไชบาชิริงกุ เอ้าท์เล็ต
FREE WIFI ON BUS


ช่วงเวลา
30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560
17,999
05 - 9 ก.ค. 2560
19,999
13 - 17 ก.ค. 2560
23,999
14 - 18 ก.ค. 2560
21,999
20 - 24 ก.ค. 2560
23,999
21 - 25 ก.ค. 2560
21,999
27 - 31 ก.ค. 2560
23,999
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
21,999
03 - 7 ส.ค. 2560
23,999
10 - 14 ส.ค. 2560
24,999
17 - 21 ส.ค. 2560
23,999
24 - 28 ส.ค. 2560
23,999
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
23,999
07 - 11 ก.ย. 2560
23,999
14 - 18 ก.ย. 2560
23,999
21 - 25 ก.ย. 2560
23,999
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
23,999
170512  :  ทัวร์ญี่ปุ่น WOW LAVENDER HOKKAIDO IN JAPAN 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ศาลเจ้าฮอกไกโด
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ
Wifi On Bus บุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
03 - 8 ส.ค. 2560
55,900
170511  :   ทัวร์ญี่ปุ่น RAINBOW HOKKAIDO IN JAPAN 5D3N
ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ศาลเจ้าฮอกไกโด
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ
Wifi On Bus บุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
02 - 6 ส.ค. 2560
51,900
170429  :  ทัวร์ญี่ปุ่น COLORFULL IN HOKKAIDO 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอุสุซาน + สวนหมีสีน้ำตาล
โรงงานช็อกโกแลต ศาลเจ้าฮอกไกโด DUTY FREE
สะสมไมล์ได้ 50% ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


ช่วงเวลา
05 - 10 ก.ค. 2560
57,900
20 - 25 ก.ค. 2560
61,900
22 - 27 ก.ค. 2560
61,900
03 - 8 ส.ค. 2560
61,900
10 - 15 ส.ค. 2560
63,900
170428  :  ทัวร์ญี่ปุ่น BEAUTIFUL IN HOKKAIDO 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านราเมน ชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี
แช่ออนเซ็น+ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50 %


ช่วงเวลา
06 - 10 ก.ค. 2560
57,900
14 - 18 ก.ค. 2560
57,900
15 - 19 ก.ค. 2560
57,900
20 - 24 ก.ค. 2560
57,900
22 - 26 ก.ค. 2560
57,900
12 - 16 ส.ค. 2560
57,900
170427  :  ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 6D4N BY HX
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านราเมน ชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
13 - 18 ก.ค. 2560
37,900
20 - 25 ก.ค. 2560
37,900
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
37,900
03 - 8 ส.ค. 2560
44,900
10 - 15 ส.ค. 2560
46,900
17 - 22 ส.ค. 2560
44,900
24 - 29 ส.ค. 2560
44,900
170481  :  LAVENDER IN HOKKAIDO 5D3N BY HB
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี
เยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO
ไม่มีฟรีเดย์ แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


ช่วงเวลา
09 - 13 ก.ค. 2560
39,900
23 - 27 ก.ค. 2560
39,900
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560
39,900
170483  :  ทัวร์ญี่ปุ่น STRONG LAVENDER IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจุกุ
ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
19,900
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560
19,900
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
21,900
05 - 9 ก.ค. 2560
25,900
06 - 10 ก.ค. 2560
26,900
07 - 11 ก.ค. 2560
26,900
08 - 12 ก.ค. 2560
25,900
13 - 17 ก.ค. 2560
25,900
14 - 18 ก.ค. 2560
25,900
19 - 23 ก.ค. 2560
25,900
20 - 24 ก.ค. 2560
25,900
21 - 25 ก.ค. 2560
25,900
26 - 30 ก.ค. 2560
25,900
27 - 31 ก.ค. 2560
25,900
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
25,900
03 - 7 ส.ค. 2560
25,900
04 - 8 ส.ค. 2560
25,900
05 - 9 ส.ค. 2560
25,900
11 - 15 ส.ค. 2560
29,900
16 - 20 ส.ค. 2560
25,900
17 - 21 ส.ค. 2560
25,900
18 - 22 ส.ค. 2560
25,900
23 - 27 ส.ค. 2560
25,900
24 - 28 ส.ค. 2560
25,900
25 - 29 ส.ค. 2560
25,900
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
25,900
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
25,900
01 - 5 ก.ย. 2560
23,900
06 - 10 ก.ย. 2560
23,900
07 - 11 ก.ย. 2560
23,900
13 - 17 ก.ย. 2560
23,900
14 - 18 ก.ย. 2560
23,900
20 - 24 ก.ย. 2560
24,900
21 - 25 ก.ย. 2560
24,900
22 - 26 ก.ย. 2560
24,900
26 - 30 ก.ย. 2560
24,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
24,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
24,900
170306  :  ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA NAGASAKI 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ศาลเจ้าดาไซฟุ -หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต- ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ–นางาซากิ– ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
ช้อปปิ้งย่านเทนจิน


ช่วงเวลา
26 - 30 ก.ค. 2560
39,900
170482  :  ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL LAVENDER IN HOKKAIDO 6D 4N
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ
หอนาฬิกาซัปโปโร โทมิตะ ฟาร์ม คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ดอกลาเวนเดอร์ DUTY FREE
แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


ช่วงเวลา
12 - 17 ก.ค. 2560
43,900
26 - 31 ก.ค. 2560
43,900
1
2
3
4
5
...
6
»
Scroll to Top