ทัวร์ญี่ปุ่น (169 โปรแกรม)

171201  :  ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL ROUTE TOKYO AUTUMN 6D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนามบินนาริตะ – เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุตสึ ภูเขาเท็นโจ – กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ – ล่องเรือทะเลสาบคาวากุชิโกะ โมมิจิไคโร(อุโมงค์ใบเมเปิ้ล) ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวเมืองโตเกียว – ถนนอิโชนามิกิ – ช้อปปิ้งโตเกียว อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซากุซะ – นั่งกระเช้าทาคาโอะ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ


ช่วงเวลา
03 - 8 พ.ย. 2560
43,900
07 - 12 พ.ย. 2560
43,900
09 - 14 พ.ย. 2560
43,900
14 - 19 พ.ย. 2560
43,900
17 - 22 พ.ย. 2560
43,900
21 - 26 พ.ย. 2560
43,900
24 - 29 พ.ย. 2560
43,900
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
43,900
170212  :  ทัวร์ญี่ปุ่น EASY BEAUTIFUL TOKYO 5D3N BY TZ
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญีปุ่น ชมภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
วัดอาซากุสะ ช็อปปิ้งชินจุกุ แช่น้ำแร่ออนเซ็น
Free Wifi On Bus
แถมฟรี!! บุฟเฟ่ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
25 - 29 ก.ย. 2560
20,900
170561  :  ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO 5D 3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ
วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า
วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งชินไชบาชิริงกุ เอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น FREE WIFI ON BUS


ช่วงเวลา
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
23,999
170483  :  ทัวร์ญี่ปุ่น STRONG LAVENDER IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ช้อปปิ้งชินจุกุ


ช่วงเวลา
26 - 30 ก.ย. 2560
24,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
24,900
171238  :  ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนามบินชิโตเซะ – โดราเอม่อนสกายพาร์ค – เมืองบิเอ สวนดอกไม้ชิคิไซ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – แช่น้ำแร่ หมุ่บ้านไอนุ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ชมวิวบนหอคอยโกะเรียวคะคุ ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ – แช่น้ำแร่ บ่อน้ำพุฟุกิดาชิ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ – เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ สนามบินชิโตเซะ


ช่วงเวลา
28 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
45,900
171243  :  ทัวร์ญี่ปุ่น HIB PRO OSAKA-TOKYO 6D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนามบินโอซาก้า โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า เมืองนาโงย่า – ทะเลสาบฮามานา – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวเมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุตสึ – พิพิธภัณฑ์ราเมน วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจุกุ – สนามบินฮาเนดะ


ช่วงเวลา
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
36,900
29 ก.ย. - 4 ต.ค. 2560
36,900
170819  :  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER CHILL 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] [16 มิ.ย.-17 ก.ค.60-
ชมดอกลาเวนเดอร์] [18 ก.ค.-30 ก.ย.-ชมทุ่งดอกดาเรีย] ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง


ช่วงเวลา
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
23,900
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
23,900
170759  :  ทัวร์ญี่ปุ่น Kyoto Go Went Gone 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – อีออนพลาซ่า – กิฟุ กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ– ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ–เอ็นนะเคียว เอ็นนะเคียว – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ตลาดปลาคุโรม่อน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ


ช่วงเวลา
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
22,900
171511  :  ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC OSAKA TAKAYAMA 5D4N BY TR
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดน้ำใส
ปราสาททอง วัดโทไดจิ เมืองทาคายาม่า
แซ่ออนเซ็น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ


ช่วงเวลา
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
28,999
170557  :  ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN TAKAYAMA KYOTO 5D4N BY TZ
ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดน้ำใส ปราสาททอง ป่าไผ่อาราชิยาม่า
วัดไดโทจิ สะพานโทเก็ตซึเคียว
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซ๊อปปิ้งอิออน
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แซ่ออนเซ็น Free WiFi On Bus


ช่วงเวลา
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
34,999
04 - 8 ต.ค. 2560
34,999
11 - 15 ต.ค. 2560
34,999
18 - 22 ต.ค. 2560
34,999
1
2
3
4
5
...
17
»
Scroll to Top