ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ญี่ปุ่น (118 โปรแกรม)

182619  :  ALL STAR SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาซากุสะ ชมโตเกียวสกายทรี ชมซากุระ
ชมภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ฟรีเดย์ 1 วัน
อาบน้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
05 - 9 เม.ย. 2561
35,999
07 - 11 เม.ย. 2561
35,999
08 - 12 เม.ย. 2561
35,999
09 - 13 เม.ย. 2561
35,999
182618  :  ALL STAR LAVENDER TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาซากุสะ ชมหุบเขานรกโอวาคุดานิ
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ชมภูเขาไฟฟูจิ
ซ๊อปปิ้งชินจูกุ
แช่น้ำแร่+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
07 - 10 มิ.ย. 2561
22,999
09 - 12 มิ.ย. 2561
22,999
14 - 17 มิ.ย. 2561
22,999
16 - 19 มิ.ย. 2561
22,999
21 - 24 มิ.ย. 2561
22,999
23 - 26 มิ.ย. 2561
22,999
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
22,999
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561
22,999
05 - 8 ก.ค. 2561
22,999
07 - 10 ก.ค. 2561
23,999
12 - 15 ก.ค. 2561
23,999
14 - 17 ก.ค. 2561
23,999
19 - 22 ก.ค. 2561
23,999
21 - 24 ก.ค. 2561
23,999
25 - 28 ก.ค. 2561
23,999
26 - 29 ก.ค. 2561
24,999
02 - 5 ส.ค. 2561
22,999
04 - 7 ส.ค. 2561
23,999
16 - 19 ส.ค. 2561
23,999
18 - 21 ส.ค. 2561
23,999
23 - 26 ส.ค. 2561
23,999
25 - 28 ส.ค. 2561
23,999
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
23,999
06 - 9 ก.ย. 2561
22,999
08 - 11 ก.ย. 2561
19,999
13 - 16 ก.ย. 2561
22,999
15 - 18 ก.ย. 2561
22,999
20 - 23 ก.ย. 2561
22,999
22 - 25 ก.ย. 2561
22,999
27 - 30 ก.ย. 2561
22,999
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561
23,999
182617  :  ALL STAR PINKMOSS 4D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมดอกพิงค์มอส ชมภูเขาไฟฟูจิ
ชมหุบเขาโอวาคุดานิ วัดอาซากุสะ
ซ๊อปปิ้งชินจูกุ *เที่ยวครบ ไม่มีฟรีเดย์
อาบน้ำแร่+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
12 - 15 พ.ค. 2561
21,999
17 - 20 พ.ค. 2561
21,999
18 - 21 พ.ค. 2561
21,999
19 - 22 พ.ค. 2561
21,999
24 - 27 พ.ค. 2561
21,999
25 - 28 พ.ค. 2561
21,999
26 - 29 พ.ค. 2561
21,999
182616  :  ALL STAR TULIP 4D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ ชมภูเขาไฟฟูจิ
หุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
วัดอาซากุสะ ซ๊อปปิ้งชินจูกุ
แช่น้ำแร่+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
11 - 14 เม.ย. 2561
32,999
12 - 15 เม.ย. 2561
35,999
13 - 16 เม.ย. 2561
35,999
14 - 17 เม.ย. 2561
32,999
19 - 22 เม.ย. 2561
24,999
20 - 23 เม.ย. 2561
24,999
21 - 24 เม.ย. 2561
24,999
182395  :  SPARKLING PINKMOSS TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามของทุ่งพิงค์มอส ชมภูเขาไฟฟูจิ
หุบเขาโอวาคุดานิ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น
ล่องทะเลสาบอาชิ ซ๊อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุสะ


ช่วงเวลา
11 - 15 พ.ค. 2561
26,999
16 - 20 พ.ค. 2561
26,999
17 - 21 พ.ค. 2561
26,999
18 - 22 พ.ค. 2561
26,999
24 - 28 พ.ค. 2561
26,999
25 - 29 พ.ค. 2561
27,999
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
26,999
07 - 11 มิ.ย. 2561
23,999
08 - 12 มิ.ย. 2561
23,999
14 - 18 มิ.ย. 2561
23,999
15 - 19 มิ.ย. 2561
23,999
21 - 25 มิ.ย. 2561
23,999
22 - 26 มิ.ย. 2561
23,999
182394  :  EXCLUSIVE FLOWER TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมทุ่งดอกวิสทีเรีย + ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ)
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค ซ๊อปปิ้งชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น


ช่วงเวลา
04 - 8 พ.ค. 2561
28,999
07 - 11 พ.ค. 2561
28,999
08 - 12 พ.ค. 2561
28,999
09 - 13 พ.ค. 2561
28,999
10 - 14 พ.ค. 2561
28,999
182393  :  STRONG PINKMOSS IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงา่มของทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ)
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ
ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ซ๊อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
แช่ออนเซ็น มีฟรีเดย์ 1 วัน


ช่วงเวลา
01 - 5 พ.ค. 2561
29,999
02 - 6 พ.ค. 2561
29,999
03 - 7 พ.ค. 2561
29,999
04 - 8 พ.ค. 2561
27,999
05 - 9 พ.ค. 2561
27,999
08 - 12 พ.ค. 2561
25,999
09 - 13 พ.ค. 2561
25,999
10 - 14 พ.ค. 2561
25,999
11 - 15 พ.ค. 2561
25,999
12 - 16 พ.ค. 2561
25,999
15 - 19 พ.ค. 2561
25,999
16 - 20 พ.ค. 2561
25,999
17 - 21 พ.ค. 2561
25,999
18 - 22 พ.ค. 2561
25,999
19 - 23 พ.ค. 2561
25,999
22 - 26 พ.ค. 2561
25,999
23 - 27 พ.ค. 2561
25,999
24 - 28 พ.ค. 2561
25,999
25 - 29 พ.ค. 2561
26,999
26 - 30 พ.ค. 2561
26,999
01 - 5 มิ.ย. 2561
23,999
07 - 11 มิ.ย. 2561
23,999
08 - 12 มิ.ย. 2561
23,999
14 - 18 มิ.ย. 2561
23,999
15 - 19 มิ.ย. 2561
23,999
21 - 25 มิ.ย. 2561
23,999
22 - 26 มิ.ย. 2561
23,999
182491  :  SURFACE TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมภูเขาไฟฟูจิ หลวงพ่อโตไดบุทสึ ซ๊อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุสะ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมทุ่งพิงค์มอส
ชมปราสาททอง ปราสาทโอซาก้า
แช่ออนเซ็น+่บุฟเฟต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
15 - 20 พ.ค. 2561
32,999
16 - 21 พ.ค. 2561
32,999
22 - 27 พ.ค. 2561
32,999
23 - 28 พ.ค. 2561
33,999
182211  :  TULIP FESTIVAL IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมทุ่งดอกทิวลิป แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วัดอาซากุสะ หุบเขาโอวาคุดานิ วัดนาริตะซัน
ซ๊อปปิ้งชินจูกุ ชิมสตอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่
ชมภูเขาไฟฟูจิ


ช่วงเวลา
11 - 15 เม.ย. 2561
47,900
12 - 16 เม.ย. 2561
47,900
13 - 17 เม.ย. 2561
47,900
14 - 18 เม.ย. 2561
47,900
15 - 19 เม.ย. 2561
33,900
17 - 21 เม.ย. 2561
30,900
18 - 22 เม.ย. 2561
30,900
19 - 23 เม.ย. 2561
30,900
20 - 24 เม.ย. 2561
30,900
21 - 25 เม.ย. 2561
30,900
182210  :  SAKURA SPARKLING IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมซากุระ บานพรั่งพรูกว่า 800 ต้น
ชมภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ วัดนาริตะ
หลวงพ่อโตไดบุทสึ หุบเขาโอวาคุดานิ
ล่องทะเลสาบอาชิ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น


ช่วงเวลา
06 - 10 เม.ย. 2561
34,900
11 - 15 เม.ย. 2561
41,999
12 - 16 เม.ย. 2561
45,900
13 - 17 เม.ย. 2561
45,900
14 - 18 เม.ย. 2561
41,999
15 - 19 เม.ย. 2561
37,999
16 - 20 เม.ย. 2561
30,900
17 - 21 เม.ย. 2561
29,900
18 - 22 เม.ย. 2561
29,900
19 - 23 เม.ย. 2561
29,900
20 - 24 เม.ย. 2561
29,900
25 - 29 เม.ย. 2561
29,900
26 - 30 เม.ย. 2561
29,900
1
2
3
4
5
...
12
»
Scroll to Top