ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ญี่ปุ่น (31 โปรแกรม)

170484  :  SPARKLING PINKMOSS IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ
ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โอไดบะ
วัดอาซากุสะ ช๊อปปิ้งชินจูกุ เที่ยวคุ้ม ไม่มีฟรีเดย์
โตเกียวสกายทรี แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
07 - 11 ก.ค. 2560
27,900
08 - 12 ก.ค. 2560
27,900
170483  :  ทัวร์ญี่ปุ่น STRONG LAVENDER IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจุกุ
ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
01 - 5 มิ.ย. 2560
24,900
02 - 6 มิ.ย. 2560
24,900
03 - 7 มิ.ย. 2560
24,900
06 - 10 มิ.ย. 2560
24,900
07 - 11 มิ.ย. 2560
24,900
08 - 12 มิ.ย. 2560
24,900
09 - 13 มิ.ย. 2560
24,900
10 - 14 มิ.ย. 2560
24,900
13 - 17 มิ.ย. 2560
24,900
14 - 18 มิ.ย. 2560
24,900
15 - 19 มิ.ย. 2560
24,900
16 - 20 มิ.ย. 2560
24,900
17 - 21 มิ.ย. 2560
24,900
20 - 24 มิ.ย. 2560
24,900
21 - 24 มิ.ย. 2560
24,900
22 - 26 มิ.ย. 2560
24,900
23 - 27 มิ.ย. 2560
24,900
24 - 28 มิ.ย. 2560
24,900
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560
24,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
24,900
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560
24,900
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
24,900
05 - 9 ก.ค. 2560
25,900
06 - 10 ก.ค. 2560
26,900
07 - 11 ก.ค. 2560
26,900
08 - 12 ก.ค. 2560
25,900
12 - 16 ก.ค. 2560
25,900
13 - 17 ก.ค. 2560
25,900
14 - 18 ก.ค. 2560
25,900
19 - 23 ก.ค. 2560
25,900
20 - 24 ก.ค. 2560
25,900
21 - 25 ก.ค. 2560
25,900
26 - 30 ก.ค. 2560
25,900
27 - 31 ก.ค. 2560
25,900
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
25,900
03 - 7 ส.ค. 2560
25,900
04 - 8 ส.ค. 2560
25,900
05 - 9 ส.ค. 2560
25,900
11 - 15 ส.ค. 2560
29,900
16 - 20 ส.ค. 2560
25,900
17 - 21 ส.ค. 2560
25,900
18 - 22 ส.ค. 2560
25,900
23 - 27 ส.ค. 2560
25,900
24 - 28 ส.ค. 2560
25,900
25 - 29 ส.ค. 2560
25,900
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
25,900
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
25,900
01 - 5 ก.ย. 2560
23,900
06 - 10 ก.ย. 2560
23,900
07 - 11 ก.ย. 2560
23,900
13 - 17 ก.ย. 2560
23,900
14 - 18 ก.ย. 2560
23,900
20 - 24 ก.ย. 2560
24,900
21 - 25 ก.ย. 2560
24,900
22 - 26 ก.ย. 2560
24,900
26 - 30 ก.ย. 2560
24,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
24,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
24,900
170314  :  ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING PINKMOSS IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูเขาไฟฟูจิ / วัดอาซากุสะ / ล่องเรือโจรสลัด
ชมดอกพิงค์มอส / แช่ออนเซ็น
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
20 - 24 พ.ค. 2560
29,900
25 - 29 พ.ค. 2560
29,900
26 - 30 พ.ค. 2560
29,900
27 - 31 พ.ค. 2560
29,900
170313  :  ทัวร์ญี่ปุ่น STRONG PINKMOSS IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูเขาไฟฟูจิ / วัดอาซากุสะ / ล่องเรือโจรสลัด
ชมดอกพิงค์มอส / แช่ออนเซ็น
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ช๊อปปิ้งชินจูกุ


ช่วงเวลา
23 - 27 พ.ค. 2560
27,900
24 - 28 พ.ค. 2560
28,900
25 - 29 พ.ค. 2560
28,900
26 - 30 พ.ค. 2560
28,900
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
27,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
28,900
170312  :  ทัวร์ญี่ปุ่น EXCELLENT PINKMOSS TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมภูเขาไฟฟูจิ / วัดอาซากุสะ
ชมดอกพิงค์มอส / ช๊อปปิ้งชินจูกุ + ชินไซบาชิ
พิเศษ!! เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
แช่ออนเซ็น


ช่วงเวลา
10 - 15 พ.ค. 2560
36,900
16 - 21 พ.ค. 2560
35,900
17 - 22 พ.ค. 2560
35,900
23 - 28 พ.ค. 2560
31,900
24 - 29 พ.ค. 2560
31,900
30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
31,900
170408  :  ทัวร์ญี่ปุ่น GREAT TAKAYAMA JAPAN ALPS 5D3N BY JL
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ประทับใจกับความมหึมาของกำแพงหิมะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
แช่น้ำแร่ออนเซ็น


ช่วงเวลา
23 - 27 พ.ค. 2560
39,900
170311  :  ทัวร์ญี่ปุ่น FRESH OSAKA TAKAYAMA 5D 3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ อิออน จัสโก้
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูแดง
ปราสาทโอซาก้า ช๊อปปิ้งชินไชบาชิ
แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ


ช่วงเวลา
04 - 8 พ.ค. 2560
25,900
05 - 9 พ.ค. 2560
25,900
06 - 10 พ.ค. 2560
25,900
09 - 13 พ.ค. 2560
32,900
10 - 14 พ.ค. 2560
32,900
12 - 16 พ.ค. 2560
30,900
13 - 17 พ.ค. 2560
30,900
17 - 21 พ.ค. 2560
30,900
19 - 23 พ.ค. 2560
30,900
24 - 28 พ.ค. 2560
30,900
26 - 30 พ.ค. 2560
30,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
30,900
02 - 6 มิ.ย. 2560
27,900
07 - 11 มิ.ย. 2560
27,900
09 - 13 มิ.ย. 2560
27,900
14 - 18 มิ.ย. 2560
27,900
16 - 20 มิ.ย. 2560
27,900
21 - 25 มิ.ย. 2560
27,900
23 - 27 มิ.ย. 2560
27,900
26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
27,900
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
27,900
05 - 9 ก.ค. 2560
28,900
06 - 10 ก.ค. 2560
29,900
07 - 11 ก.ค. 2560
29,900
13 - 17 ก.ค. 2560
28,900
14 - 18 ก.ค. 2560
28,900
20 - 24 ก.ค. 2560
28,900
21 - 25 ก.ค. 2560
28,900
27 - 31 ก.ค. 2560
28,900
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
28,900
03 - 7 ส.ค. 2560
28,900
04 - 8 ส.ค. 2560
28,900
10 - 14 ส.ค. 2560
29,900
11 - 15 ส.ค. 2560
29,900
17 - 21 ส.ค. 2560
28,900
18 - 22 ส.ค. 2560
28,900
24 - 28 ส.ค. 2560
28,900
25 - 29 ส.ค. 2560
28,900
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
28,900
01 - 5 ก.ย. 2560
27,900
07 - 11 ก.ย. 2560
27,900
08 - 12 ก.ย. 2560
27,900
14 - 18 ก.ย. 2560
27,900
15 - 19 ก.ย. 2560
27,900
21 - 25 ก.ย. 2560
27,900
22 - 26 ก.ย. 2560
27,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
27,900
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
27,900
170057  :  ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 6D4N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ประทับใจกับกำแพงหิมะ /ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง
เยือนหมู่บ้านชิราคาวาโกะ + ย้อนยุคสมัยเอโดะที่ซันมาชิซึจิ + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ


ช่วงเวลา
30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
39,900
31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2560
39,900
06 - 11 มิ.ย. 2560
39,900
07 - 12 มิ.ย. 2560
39,900
170482  :  ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL LAVENDER IN HOKKAIDO 6D 4N
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ
หอนาฬิกาซัปโปโร โทมิตะ ฟาร์ม คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ดอกลาเวนเดอร์ DUTY FREE
แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


ช่วงเวลา
05 - 10 ก.ค. 2560
51,900
12 - 17 ก.ค. 2560
49,900
26 - 31 ก.ค. 2560
49,900
170481  :  LAVENDER IN HOKKAIDO 5D3N BY HB
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี
เยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO
ไม่มีฟรีเดย์ แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


ช่วงเวลา
02 - 6 ก.ค. 2560
45,900
09 - 13 ก.ค. 2560
45,900
23 - 27 ก.ค. 2560
45,900
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560
45,900
1
2
3
4
»
Scroll to Top