ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ดูไบ (5 โปรแกรม)

170728  :  DUBAI DELIGHT BY FZ
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตะลุยทะเลทราย ชมสุเหร่า Grand Mosque
ชมตึก Burj Khalifa ช๊อปปิ้งตลาดทอง
นั่ง Monorail ชมโครงการ The Plam


ช่วงเวลา
31 - 4 ส.ค. 2560
22,999
07 - 11 ก.ย. 2560
22,999
21 - 25 ก.ย. 2560
22,999
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
22,999
05 - 9 ต.ค. 2560
23,999
12 - 16 ต.ค. 2560
23,999
19 - 23 ต.ค. 2560
25,999
26 - 30 ต.ค. 2560
23,999
170566  :  LIMITED DUBAI ABUDHABI 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา พักหรู 4 ดาว
นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง
พิเศษ!!! อาหารสุดหรู Red Lobster


ช่วงเวลา
08 - 12 ก.ค. 2560
39,999
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
39,999
12 - 16 ส.ค. 2560
39,999
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
39,999
20 - 24 ก.ย. 2560
43,888
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
43,888
04 - 8 ต.ค. 2560
43,888
11 - 15 ต.ค. 2560
45,888
19 - 23 ต.ค. 2560
45,888
08 - 12 พ.ย. 2560
43,888
22 - 26 พ.ย. 2560
43,888
01 - 5 ธ.ค. 2560
45,888
07 - 10 ธ.ค. 2560
45,888
23 - 27 ธ.ค. 2560
43,888
170497  :  ทัวร์ดูไบ BEAUTIFUL DUBAI ABU DHABI 5D3N BY EK
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซ๊อปปิ้ง Dubai mall
ชมโครงการ The Plam ตะลุยทะเลทราย
พิเศษ ฟรีขึ้นตึก Burj Khalifa


ช่วงเวลา
06 - 10 ก.ค. 2560
25,888
26 - 30 ก.ค. 2560
25,888
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
25,888
11 - 15 ส.ค. 2560
25,888
12 - 16 ส.ค. 2560
25,888
26 - 30 ส.ค. 2560
25,888
170236  :  ทัวร์ดูไบ VISIT DUBAI 4D3N BY EY
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมตึกเบิร์จคาริฟา ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD + แคมป์ปิ้ง ขี่อูฐ
ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ ชม GRAND MOSQUE
ช๊อปปิ้ง Dubai Mall และ Emirates Mall


ช่วงเวลา
07 - 10 ก.ค. 2560
23,999
27 - 30 ก.ค. 2560
23,999
170523  :  ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI ABUDHABI 5D3N BY EK
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ช้อปปิ้งสินค้าแบร์นเนม Dubai Mall
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง
นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA


ช่วงเวลา
08 - 12 ก.ค. 2560
29,888
26 - 30 ก.ค. 2560
29,888
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
29,888
11 - 15 ส.ค. 2560
29,888
12 - 16 ส.ค. 2560
29,888
26 - 30 ส.ค. 2560
29,888
Scroll to Top