ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ดูไบ (9 โปรแกรม)

170172  :  ทัวร์ดูไบ DUBAI DELIGHT BY FZ
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ตึกที่สูงที่สุดในโลก Burj Khalifa
นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย+แคมปิ้งกลางทะเลทราย
นั่ง Monorial เข้าสู่ Palm Island พระราชวังชีค
PLAM ISLAND พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
19 - 23 เม.ย. 2560
19,999
21 - 25 เม.ย. 2560
19,999
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
21,999
05 - 9 พ.ค. 2560
19,999
12 - 16 พ.ค. 2560
19,999
24 - 28 พ.ค. 2560
19,999
26 - 30 พ.ค. 2560
19,999
170434  :  ทัวร์ดูไบ TOUCH DUBAI ABUDHABI 5D3N BY EY (ไฟล์ทเย็น)
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่ง Monorail ชม The Plam ตะลุยทะเลทราย 4WD
แคมป์ปิ้ง ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ตกดิน+ดินเนอร์
แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา พัก 4 ดาว
อาหารมื้อพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ


ช่วงเวลา
14 - 18 เม.ย. 2560
33,888
170433  :  ทัวร์ดูไบ TOUCH DUBAI ABUDHABI 5D3N BY EY (ไฟล์ทเช้า)
ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่ง Monorail ชม The Plam ตะลุยทะเลทราย 4WD
แคมป์ปิ้ง ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ตกดิน+ดินเนอร์
แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา พัก 4 ดาว
อาหารมื้อพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ


ช่วงเวลา
13 - 17 เม.ย. 2560
35,888
170238  :  ทัวร์ดูไบ LIMITED DUBAI ABUDHABI 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมตึกเบิร์จคาริฟา / ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐ , ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์


ช่วงเวลา
12 - 16 เม.ย. 2560
45,999
13 - 17 เม.ย. 2560
45,999
170237  :  ทัวร์ดูไบ FLY DUBAI 5D2N BY FY
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมตึกเบิร์จคาริฟา / ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง
ขี่อูฐ , ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
รวมวีซ่าแล้ว


ช่วงเวลา
11 - 15 เม.ย. 2560
23,330
03 - 7 พ.ค. 2560
18,999
07 - 11 พ.ค. 2560
18,999
11 - 15 พ.ค. 2560
18,999
12 - 16 พ.ค. 2560
18,999
17 - 21 พ.ค. 2560
18,999
25 - 29 พ.ค. 2560
18,999
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
18,999
170236  :  ทัวร์ดูไบ VISIT DUBAI 4D3N BY EY
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมตึกเบิร์จคาริฟา / ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐ , ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์


ช่วงเวลา
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2560
19,999
07 - 10 เม.ย. 2560
20,888
21 - 24 เม.ย. 2560
19,999
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
20,888
170343  :  ทัวร์ดูไบ VISIT DUBAI 5D 3N BY EY
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมตึกเบิร์จคาริฟาBURJ KHALIFA
ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐ , ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์


ช่วงเวลา
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2560
21,999
20 - 24 เม.ย. 2560
21,999
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560
21,999
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560
21,999
170234  :  ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI ABUDHABI 5D3N BY EK PROGRAM A
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขึ้นตึก BURJ KHALIFA /ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD
นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA
*** ไฟล์ทเช้า-กลับดึก***


ช่วงเวลา
06 - 10 เม.ย. 2560
29,888
20 - 24 เม.ย. 2560
29,888
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
29,888
04 - 8 พ.ค. 2560
29,888
170342  :  ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI ABUDHABI 5D3N BY EK PROGRAM B
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขึ้นตึก BURJ KHALIFA /ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD
นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA
*** ไฟล์ท บ่าย-กลับดึก***


ช่วงเวลา
05 - 9 เม.ย. 2560
29,888
12 - 16 เม.ย. 2560
36,888
13 - 17 เม.ย. 2560
36,888
14 - 18 เม.ย. 2560
36,888
20 - 24 เม.ย. 2560
29,888
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560
29,888
05 - 8 พ.ค. 2560
29,888
06 - 10 พ.ค. 2560
29,888
Scroll to Top