ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ดูไบ (10 โปรแกรม)

171443  :  ทัวร์ดูไบ POPULAR DUBAI 4D 3N BY EK
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ชม Grand Mosque
ชมตึก Burj Khalifa ช๊อปปิ้งตลาดทอง
นั่ง Monorail ชมโครงการ The Plam
FERRARI WORLD – DUBAI MALL


ช่วงเวลา
05 - 8 ต.ค. 2560
23,999
19 - 22 ต.ค. 2560
23,999
02 - 5 พ.ย. 2560
23,999
16 - 19 พ.ย. 2560
23,999
07 - 10 ธ.ค. 2560
23,999
18 - 21 ม.ค. 2561
23,999
170728  :  ทัวร์ดูไบ DUBAI DELIGHT BY FZ
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทราย ชม Grand Mosque
ชมตึก Burj Khalifa ช๊อปปิ้งตลาดทอง
นั่ง Monorail ชมโครงการ The Plam
FERRARI WORLD – DUBAI MALL


ช่วงเวลา
07 - 11 ก.ย. 2560
21,999
21 - 25 ก.ย. 2560
21,999
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
21,999
05 - 9 ต.ค. 2560
22,999
12 - 16 ต.ค. 2560
22,999
19 - 23 ต.ค. 2560
24,999
26 - 30 ต.ค. 2560
22,999
171448  :  ทัวร์ดูไบ WONDERFUL DUBAI 5D3N BY UL
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ชมตึกBurj Khalifa ชม The Palm
ชมตึก Burj Al Arab ชม Emirates Palace
Dubai Museum พิเศษ! ตะลุยทะเลทราย
ขี่อูฐ+ชมระบำหน้าท้อง


ช่วงเวลา
07 - 11 ก.ย. 2560
25,900
14 - 18 ก.ย. 2560
25,900
21 - 25 ก.ย. 2560
25,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
25,900
05 - 9 ต.ค. 2560
25,900
12 - 16 ต.ค. 2560
25,900
19 - 23 ต.ค. 2560
26,900
26 - 30 ต.ค. 2560
25,900
171447  :  ทัวร์ดูไบ DUBAI HIGH END 5D3N BY EK
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ชมตึก Burj Al Arab ชม Dubai Museum
The Atlantis The Palm ชม Emirates Palace
ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐ ชมระบำหน้าท้อง
ชมตึก Burj Khalifa ชม Grand Mousque


ช่วงเวลา
06 - 10 ก.ย. 2560
29,999
13 - 17 ก.ย. 2560
29,999
20 - 24 ก.ย. 2560
29,999
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
29,999
04 - 8 ต.ค. 2560
29,999
11 - 15 ต.ค. 2560
29,999
18 - 22 ต.ค. 2560
29,999
25 - 29 ต.ค. 2560
29,999
171441  :  ทัวร์ดูไบ OPEN DUBAI ABUDHABI 4D2N BY TG
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึก Burj Khalifa
ชมโครงการ The Palm นั่งเรือ Abra Taxi
ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐ ชมระบำหน้าท้อง
ซ๊อปปิ้ง Dubai Mall ชม Grand Mousque


ช่วงเวลา
09 - 12 ก.ย. 2560
23,888
16 - 19 ก.ย. 2560
23,888
21 - 24 ก.ย. 2560
23,888
22 - 25 ก.ย. 2560
23,888
23 - 26 ก.ย. 2560
23,888
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
23,888
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
23,888
171442  :  ทัวร์ดูไบ HIGHLIGHT DUBAI ABUDHABI 5D2N BY EK
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึก Burj Khalifa
ชมโครงการ The Palm นั่งเรือ Abra Taxi
ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐ ชมระบำหน้าท้อง
ซ๊อปปิ้ง Dubai Mall ชม Grand Mousque


ช่วงเวลา
04 - 8 ต.ค. 2560
29,999
11 - 15 ต.ค. 2560
29,999
12 - 16 ต.ค. 2560
29,999
13 - 17 ต.ค. 2560
29,999
18 - 22 ต.ค. 2560
29,999
19 - 23 ต.ค. 2560
29,999
20 - 24 ต.ค. 2560
29,999
21 - 25 ต.ค. 2560
29,999
01 - 5 พ.ย. 2560
29,999
08 - 12 พ.ย. 2560
29,999
15 - 19 พ.ย. 2560
29,999
22 - 26 พ.ย. 2560
29,999
01 - 5 ธ.ค. 2560
29,999
02 - 6 ธ.ค. 2560
29,999
07 - 11 ธ.ค. 2560
29,999
08 - 12 ธ.ค. 2560
29,999
09 - 13 ธ.ค. 2560
29,999
13 - 17 ธ.ค. 2560
29,999
20 - 24 ธ.ค. 2560
29,999
22 - 26 ธ.ค. 2560
29,999
23 - 27 ธ.ค. 2560
29,999
170497  :  ทัวร์ดูไบ BEAUTIFUL DUBAI ABU DHABI 4D3N BY EK
ราคาเริ่มต้น 26,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ซ๊อปปิ้ง Dubai mall
โครงการ The Plam บุฟเฟ่ต์+ชมระบำหน้าท้อง
พิเศษ รวมวีซ่า+ ฟรีขึ้นตึก Burj Khalifa
ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐ ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์


ช่วงเวลา
12 - 15 ต.ค. 2560
26,555
13 - 16 ต.ค. 2560
26,555
19 - 22 ต.ค. 2560
26,555
20 - 23 ต.ค. 2560
26,555
21 - 24 ต.ค. 2560
26,555
09 - 21 พ.ย. 2560
26,555
18 - 21 พ.ย. 2560
26,555
23 - 26 พ.ย. 2560
26,555
25 - 28 พ.ย. 2560
26,555
02 - 5 ธ.ค. 2560
26,555
08 - 11 ธ.ค. 2560
26,555
14 - 17 ธ.ค. 2560
26,555
21 - 24 ธ.ค. 2560
26,555
22 - 25 ธ.ค. 2560
26,555
23 - 26 ธ.ค. 2560
26,555
170566  :  ทัวร์ดูไบ LIMITED DUBAI ABUDHABI 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา พักหรู 4 ดาว
นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง
ทัวร์ดูไบ พิเศษ!!! อาหารสุดหรู Red Lobster


ช่วงเวลา
20 - 24 ก.ย. 2560
43,888
04 - 8 ต.ค. 2560
43,888
11 - 15 ต.ค. 2560
45,888
19 - 23 ต.ค. 2560
45,888
20 - 21 ต.ค. 2560
40,888
21 - 25 ต.ค. 2560
39,888
25 - 29 ต.ค. 2560
39,888
08 - 12 พ.ย. 2560
43,888
22 - 26 พ.ย. 2560
43,888
01 - 5 ธ.ค. 2560
45,888
07 - 10 ธ.ค. 2560
45,888
23 - 27 ธ.ค. 2560
43,888
171440  :  ทัวร์ดูไบ EASY เว่อร์วัง IN DUBAI 5D2N BY FZ
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ชมหาดจูไมร่าห์ Brujkhalifa
ตึกบุจย์อัลอาหรับ Dubai Mall
โครงการ The Plam
พิเศษ ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐ ชมระบำหน้าท้อง


ช่วงเวลา
07 - 11 ต.ค. 2560
22,999
20 - 24 ต.ค. 2560
25,999
06 - 10 พ.ย. 2560
22,999
23 - 30 พ.ย. 2560
22,999
170523  :  ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI ABUDHABI 5D3N BY EK
ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ช้อปปิ้งสินค้าแบร์นเนม Dubai Mall
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง
นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA


ช่วงเวลา
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
29,888
06 - 10 ต.ค. 2560
30,888
13 - 17 ต.ค. 2560
31,888
19 - 23 ต.ค. 2560
31,888
20 - 24 ต.ค. 2560
31,888
10 - 14 พ.ย. 2560
30,888
18 - 22 พ.ย. 2560
30,888
25 - 29 พ.ย. 2560
30,888
Scroll to Top