ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ดูไบ (4 โปรแกรม)

170523  :  ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI ABUDHABI 5D3N BY EK
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ช้อปปิ้งสินค้าแบร์นเนม Dubai Mall
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง
นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA


ช่วงเวลา
19 - 22 พ.ค. 2560
27,999
20 - 24 พ.ค. 2560
27,999
25 - 29 พ.ค. 2560
27,999
26 - 30 พ.ค. 2560
27,999
170497  :  ทัวร์ดูไบ BEAUTIFUL DUBAI ABU DHABI 5D3N BY EK
ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซ๊อปปิ้ง Dubai mall
ชมโครงการ The Plam ตะลุยทะเลทราย
พิเศษ ฟรีขึ้นตึก Burj Khalifa


ช่วงเวลา
19 - 23 พ.ค. 2560
24,888
20 - 24 พ.ค. 2560
24,888
25 - 29 พ.ค. 2560
24,888
26 - 30 พ.ค. 2560
24,888
170237  :  ทัวร์ดูไบ FLY DUBAI 5D2N BY FY
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมตึกเบิร์จคาริฟา / ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง
ขี่อูฐ , ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
รวมวีซ่าแล้ว


ช่วงเวลา
12 - 16 พ.ค. 2560
18,999
17 - 21 พ.ค. 2560
18,999
25 - 29 พ.ค. 2560
18,999
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
18,999
170172  :  ทัวร์ดูไบ DUBAI DELIGHT 5D2N BY FZ
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ดูไบ ตึกที่สูงที่สุดในโลก Burj Khalifa
นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย+แคมปิ้งกลางทะเลทราย
นั่ง Monorial เข้าสู่ Palm Island พระราชวังชีค
PLAM ISLAND พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
24 - 28 พ.ค. 2560
19,999
26 - 30 พ.ค. 2560
19,999
Scroll to Top