ทัวร์ตะวันออกกลาง (3 โปรแกรม)

ปักหมุด

171705  :  ทัวร์จอร์เจีย DISCOVERY GEORGIA+KAZAKHSTAN 8D5N BY KC
ราคาเริ่มต้น 53,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ป้อมอันนานูรี โบสถ์ Gelati
วิหาร Bagrati ชมมหาวิหารจวารี
ชมวิหารสเวติสเคอเวรี ป้อมอันนานูรี


ช่วงเวลา
26 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
54,888
16 - 23 ก.พ. 2561
54,888
23 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
54,888
02 - 9 มี.ค. 2561
54,888
16 - 23 มี.ค. 2561
54,888
23 - 30 มี.ค. 2561
54,888
171706  :  GEORGIA FREE BAHRAIN 5DAYS BY GF
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บาห์เรน – ทบิลิซี– มิสเคด้า – วิหารสเวติโคเวลี – วิหารวารี – สกีรีสอร์ตกูดารี-สะพานสันติภาพ - บาห์เรน


ช่วงเวลา
24 - 28 ม.ค. 2561
33,888
14 - 18 ก.พ. 2561
33,888
21 - 25 ก.พ. 2561
33,888
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
33,888
21 - 25 มี.ค. 2561
33,888
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
33,888
171868  :  WEALTHY IRAN 7 DAYS BY TG
ราคาเริ่มต้น 59,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมเพชรสีชมพู ชมสุเหร่าสีชมพู
ชมพระราชวังเก่า Persepolis พักหรู 4 ดาว
ชมจตุรัส Imam Square ชมพระราชวัง Chehel sotun
ชมพระราชวัง Ali Qapu ชมหมู่บ้านโบราณ Abyaneh


ช่วงเวลา
18 - 24 ก.พ. 2561
59,888
25 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
59,888
18 - 24 มี.ค. 2561
59,888
25 - 31 มี.ค. 2561
59,888ไม่พบข้อมูล
Scroll to Top