ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ตะวันออกกลาง (2 โปรแกรม)

171705  :  ทัวร์จอร์เจีย DISCOVERY GEORGIA+KAZAKHSTAN 8D5N BY KC
ราคาเริ่มต้น 53,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ป้อมอันนานูรี โบสถ์ Gelati
วิหาร Bagrati ชมมหาวิหารจวารี
ชมวิหารสเวติสเคอเวรี ป้อมอันนานูรี


ช่วงเวลา
16 - 23 มี.ค. 2561
54,888
23 - 30 มี.ค. 2561
54,888
171868  :  WEALTHY IRAN 7 DAYS BY TG
ราคาเริ่มต้น 59,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมเพชรสีชมพู ชมสุเหร่าสีชมพู
ชมพระราชวังเก่า Persepolis พักหรู 4 ดาว
ชมจตุรัส Imam Square ชมพระราชวัง Chehel sotun
ชมพระราชวัง Ali Qapu ชมหมู่บ้านโบราณ Abyaneh


ช่วงเวลา
18 - 24 มี.ค. 2561
59,888
25 - 31 มี.ค. 2561
59,888
Scroll to Top