ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ตะวันออกกลาง (1 โปรแกรม)

170707  :  Persian Delight Iran เตหะราน-ราชท์-มาซูเล่ห์-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-อิศฟาฮาน-คาชาน
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เตหะราน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน – ราชท์ หมู่บ้านมาซูเล่ห์ พระราชวังเนียวาราน – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ชีราซ มัสยิดสีชมพู – คฤหาสน์โบราณ – ป้อมการิมข่าน – วาคิล บาซาร์ เปอร์ซีโปลิส – นัค เชรอสตัม – อิศฟาฮาน มัสยิดอิหม่าม – พระราชวังอะลีคาปู – สะพานคาจู หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ – คาชาน


ช่วงเวลา
19 - 27 ต.ค. 2560
79,900
18 - 26 พ.ย. 2560
79,900
01 - 9 ธ.ค. 2560
79,900
29 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
79,900
Scroll to Top