ทัวร์ตะวันออกกลาง (6 โปรแกรม)

171705  :  ทัวร์จอร์เจีย DISCOVERY GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHT BY KC
ราคาเริ่มต้น 53,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัลมาตี้ – ทบิลิชิ เมืองคัสเบกิ – ป้อมอันนานูรี – กูดารี กูดารี – กอรี – อุพลิซิเค่ – คูทัยซี ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ-เมืองบาทูมิ – คูทัยซี – ทบิลิชี-อัลมาตี้


ช่วงเวลา
29 ก.ย. - 6 ต.ค. 2560
53,888
13 - 20 ต.ค. 2560
53,888
20 - 27 ต.ค. 2560
54,888
27 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560
53,888
10 - 17 พ.ย. 2560
54,888
24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
54,888
01 - 8 ธ.ค. 2560
54,888
08 - 15 ธ.ค. 2560
54,888
29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
58,888
26 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
54,888
16 - 23 ก.พ. 2561
54,888
23 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
54,888
02 - 9 มี.ค. 2561
54,888
16 - 23 มี.ค. 2561
54,888
23 - 30 มี.ค. 2561
54,888
171719  :  ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN 6 DAY BY RJ
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัมมาน – มาดาบา –Mt.Nebo – เครัค– เพตรา – อัมมาน – ทะเลเดดซี – กรุงอัมมาน -ป้อมปราการอัจลุน– เมืองกรีก– โรมันเจอราช –กรุงอัมมาน – สนามบิน


ช่วงเวลา
12 - 17 ต.ค. 2560
54,888
20 - 25 ต.ค. 2560
54,888
10 - 15 พ.ย. 2560
54,888
24 - 29 พ.ย. 2560
54,888
05 - 10 ธ.ค. 2560
54,888
22 - 27 ธ.ค. 2560
54,888
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
57,888
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
57,888
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
57,888
26 - 31 ม.ค. 2561
54,888
16 ก.พ. - 21 ส.ค. 2561
54,888
28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2561
54,888
16 - 21 มี.ค. 2561
54,888
23 - 28 มี.ค. 2561
54,888
171718  :   ทัวร์จอร์แดน SUPER PRO JORDAY JORDAY BY EY
ราคาเริ่มต้น 46,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัมมาน - อคาบา –วาดิรัม– เพตรา –เครัค - กรุงอัมมาน– อัจลุน– เจอราช – ทะเลเดดซี-ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย


ช่วงเวลา
06 - 12 ต.ค. 2560
46,888
18 - 24 ต.ค. 2560
49,888
03 - 9 ธ.ค. 2560
49,888
171707  :  ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN 7DAY BY WY
ราคาเริ่มต้น 45,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โอมาน -อัมมาน –มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครัค – อควาบา–วาดิรัม– เพตรา–เครัค - กรุงอัมมาน– อัจลุน– เจอราช – ทะเลเดดซี-ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย


ช่วงเวลา
19 - 25 ต.ค. 2560
48,999
23 - 29 พ.ย. 2560
45,555
05 - 11 ธ.ค. 2560
45,555
28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
49,999
30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
49,999
25 - 31 ม.ค. 2561
45,555
17 - 23 ก.พ. 2561
45,555
01 - 7 มี.ค. 2561
45,555
22 - 28 มี.ค. 2561
45,555
171706  :  ทัวร์จอร์เจีย โปรแกรมสุดพิเศษ พาท่านสัมผัส 2 เมืองแห่งความต่าง BY GF
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บาห์เรน – ทบิลิซี– มิสเคด้า – วิหารสเวติโคเวลี – วิหารวารี – สกีรีสอร์ตกูดารี-สะพานสันติภาพ - บาห์เรน


ช่วงเวลา
11 - 15 ต.ค. 2560
33,888
18 - 22 ต.ค. 2560
33,888
08 - 12 พ.ย. 2560
33,888
22 - 26 พ.ย. 2560
33,888
06 - 10 ธ.ค. 2560
33,888
20 - 24 ธ.ค. 2560
33,888
27 - 31 ธ.ค. 2560
36,888
24 - 28 ม.ค. 2561
33,888
14 - 18 ก.พ. 2561
33,888
21 - 25 ก.พ. 2561
33,888
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
33,888
21 - 25 มี.ค. 2561
33,888
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
33,888
170707  :  Persian Delight Iran เตหะราน-ราชท์-มาซูเล่ห์-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-อิศฟาฮาน-คาชาน
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เตหะราน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระราชวังโกเลสตาน – ราชท์ หมู่บ้านมาซูเล่ห์ พระราชวังเนียวาราน – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ชีราซ มัสยิดสีชมพู – คฤหาสน์โบราณ – ป้อมการิมข่าน – วาคิล บาซาร์ เปอร์ซีโปลิส – นัค เชรอสตัม – อิศฟาฮาน มัสยิดอิหม่าม – พระราชวังอะลีคาปู – สะพานคาจู หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ – คาชาน


ช่วงเวลา
19 - 27 ต.ค. 2560
79,900
18 - 26 พ.ย. 2560
79,900
01 - 9 ธ.ค. 2560
79,900
29 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
79,900
Scroll to Top