ทัวร์ตุรกี (10 โปรแกรม)

171715  :  ทัวร์ตุรกี Chill Chill Turkey BY MS
ราคาเริ่มต้น 38,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อิสตันบูล–เมืองชานัคคาเล่-เมืองทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ชานัคคาเล่–เพอร์กามัม-คูซาดาซี–บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส - คูซาดาซึ–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–เมืองปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย–เมืองเฮียราโพลิส- เมืองปามุคคาเล่–เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–คัปปาโดเกีย–นครใต้ดินระบำหน้าท้อง -คัปปาโดเกีย–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (เมืองเกอเรเม)–หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า -เมืองแองการ่า–ฮิปโปโดรม-มัสยิดสีน้ำเงิน–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อิสตันบูล-ไคโร


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
38,999
171716  :  ทัวร์ตุรกี Surprise Turkey BY TK
ราคาเริ่มต้น 29,998 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อิสตันบูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–กรุงทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองไอยวาริค-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อ-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า -สุสานอตาเติร์ก-กรุงอิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังTopkapi-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต


ช่วงเวลา
29 ก.ย. - 6 ต.ค. 2560
29,998
07 - 14 ต.ค. 2560
30,888
12 - 19 ต.ค. 2560
30,888
13 - 20 ต.ค. 2560
30,888
14 - 21 ต.ค. 2560
30,888
15 - 22 ต.ค. 2560
30,888
16 - 23 ต.ค. 2560
30,888
19 - 26 ต.ค. 2560
32,999
20 - 27 ต.ค. 2560
32,999
10 - 17 พ.ย. 2560
29,998
17 - 24 พ.ย. 2560
29,998
02 - 9 ธ.ค. 2560
32,888
03 - 10 ธ.ค. 2560
32,888
22 - 29 ธ.ค. 2560
32,888
25 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
35,555
26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
35,555
27 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
35,555
28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
35,555
29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
35,555
30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
35,555
171714  :  ทัวร์ตุรกี Special Popular Turkey BY W5
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เตหะราน–อิสตันบูล-พระราชวัง Topkapi-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-กรุงทรอย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค-เมืองไอยวาริค-เมืองเปอร์กามัม-วิหารแดง-คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง -เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์เมืองอังการ่า -เมืองอังการ่า-เตหะราน


ช่วงเวลา
21 - 28 ต.ค. 2560
28,999
171713  :  ทัวร์ตุรกี Super Shock Turkey BY KC
ราคาเริ่มต้น 29,998 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-เมืองบูร์ซ่าร์- CUMALIKIZIK VILLAGE- GOLYAZI VILLAGE-เมืองไอวาลิค -เมืองไอวาลิค-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-เมืองเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน- Pigeon Valley-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า -เมืองอังการ่า-นครอิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวัง Topkapi-นครอิสตันบูล-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ถนนคนเดิน Istiklal Caddesi-Shopping Mall-เมืองอัสตาน่า-กรุงอัสตาน่า (คาซัคสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก-Khan Shatyr Entertainment Center


ช่วงเวลา
17 - 25 ต.ค. 2560
30,888
31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2560
29,998
14 - 22 พ.ย. 2560
29,998
28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
29,998
02 - 10 ม.ค. 2561
31,999
171710  :  ทัวร์ตุรกี The Best Turkey BY MS
ราคาเริ่มต้น 42,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไคโร–อิสตันบูล–ฮิปโปโดรม–มัสยิดสีน้ำเงิน–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -เมืองอิสตันบูล-กาลิโพลี–เมืองชานัคคาเล่–เมืองทรอย (ม้าไม้จำลองเมืองทรอย) -เมืองเพอร์กามัม–แอสเคอเพอลิย่อน (Asklepion)-วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)–เซลจุกHouse of Virgin Mary บ้านพระแม่มารี–คูซาดาซี -เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย–เมืองเฮียราโพลิส -เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเกีย–นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์-เมืองแองการ่า–อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังTopkapiตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-อิสตันบูล–ไคโร–ชมการแสดงแสงสีเสียงมหาปิรามิดกีซ่า


ช่วงเวลา
28 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
42,888
171709  :  ทัวร์ตุรกี Hot..Hot Turkey BY KC
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัลมาตี้-อิสตันบูล -อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus-คูซาดาซึ -เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี -วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเกีย-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque -สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวัง Topkapi-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้


ช่วงเวลา
13 - 20 ต.ค. 2560
28,999
20 - 27 ต.ค. 2560
28,999
03 - 10 พ.ย. 2560
28,999
17 - 24 พ.ย. 2560
28,999
24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
28,999
171708  :  ทัวร์ตุรกี Popular Turkey BY W5
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เตหะราน–อิสตันบูล-พระราชวัง Topkapi-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-กรุงทรอย -ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค -เมืองไอยวาริค-เมืองเปอร์กามัม-วิหารแดง-คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก-เมืองอังการ่า-เตหะราน


ช่วงเวลา
13 - 21 ต.ค. 2560
29,888
09 - 17 พ.ย. 2560
29,888
17 - 25 พ.ย. 2560
29,888
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561
29,888
07 - 15 ธ.ค. 2560
29,888
08 - 16 ธ.ค. 2560
29,888
28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
30,888
29 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
30,888
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
30,888
171492  :  ทัวร์ตุรกี EASY WONDERFUL TURKEY 9D6N BY TK
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ตุรกี ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
ชมปราสาทปุยฝ้าย ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
ชมระบำหน้าท้อง ช๊อปปิงตลาดสไปซ์
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
04 - 12 ต.ค. 2560
30,900
171304  :  ทัวร์ตุรกี TURKEY DELUXE BY TK 9D6N BY TK
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักหรู 5 ดาว ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
สุเหร่าสีำน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
นครใต้ดิน ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส
ทัวร์ตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย


ช่วงเวลา
10 - 18 ต.ค. 2560
31,999
24 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
31,999
171177  :  ทัวร์ตุรกี BW…WONDERFUL TURKEY BY TK
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ตุรกี นครใต้ดินไคมัคลี หุบเขานกพิราบ
หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ พิพิธภัณฑ์ เมฟลานา
เมืองโบราณเฮียราโพลิส


ช่วงเวลา
02 - 9 พ.ย. 2560
34,900
16 - 23 พ.ย. 2560
34,900
07 - 14 ธ.ค. 2560
34,900
24 - 31 ธ.ค. 2560
37,900
27 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
37,900
Scroll to Top