ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ตุรกี (2 โปรแกรม)

170652  :  TURKEY SURPRISE 8D BY TK
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช่องแคบบอสฟอรัส เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ชมการแสดงระบำหน้าท้อง
BLue Mosque ขึ้นบอลลูนชมวิว
พัก 4 ดาว + FREE WIFI ON BUS


ช่วงเวลา
08 - 15 ก.ค. 2560
29,888
21 - 28 ก.ค. 2560
29,888
13 - 20 ส.ค. 2560
32,888
27 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
32,888
02 - 9 ก.ย. 2560
32,888
23 - 30 ก.ย. 2560
32,888
07 - 14 ต.ค. 2560
33,888
12 - 19 ต.ค. 2560
33,888
13 - 20 ต.ค. 2560
33,888
14 - 21 ต.ค. 2560
33,888
15 - 22 ต.ค. 2560
33,888
16 - 23 ต.ค. 2560
33,888
17 - 24 ต.ค. 2560
33,888
21 - 28 ต.ค. 2560
33,888
170658  :  UNFORGETABLE ANTALYA 8 DAYS BY KC
ราคาเริ่มต้น 37,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองสวรรค์ “อันทาเลีย” ฉายา Riviera แห่งตุรกี
พระราชวัง Topkapi สุเหร่า Blue Mosque
เมืองโบราณเอฟฟิซุส
พัก 5 ดาว


ช่วงเวลา
05 - 13 ก.ค. 2560
37,555
Scroll to Top