ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ตุรกี (10 โปรแกรม)

ปักหมุด

171713  :  ทัวร์ตุรกี SUPER SHOCK TURKEY+KAZAKHSTAN 9 DAYS BY KC
ราคาเริ่มต้น 29,998 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อาบน้ำแร่ปามุคคาเล่, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
แถมฟรี!! ทัวร์ประเทศคาซัคสถาน 1 วันเต็มๆ
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย


ช่วงเวลา
28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
29,998
05 - 13 ธ.ค. 2560
31,999
02 - 10 ม.ค. 2561
31,999
171716  :  ทัวร์ตุรกี TURKEY SURPRISE 8D BY TK
ราคาเริ่มต้น 29,998 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ตุรกี บินตรง
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน Free wifi On Bus
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


ช่วงเวลา
25 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
35,555
27 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
36,555
28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
35,555
29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
35,555
30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
35,555
31 ธ.ค. - 7 ม.ค. 2561
35,555
171709  :  ทัวร์ตุรกี HOT HOT 8D BY KC
ราคาเริ่มต้น 28,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมม้าไม้เมืองทรอย ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
บ้านพระแม่มารี ชมระบำหน้าท้อง
พัก 5 ดาว ขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย


ช่วงเวลา
03 - 10 พ.ย. 2560
28,999
17 - 24 พ.ย. 2560
28,999
24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
28,999
171710  :  ทัวร์ตุรกี THE BEST NEW YEAR TURKEY 10 DAYS BY MS
ราคาเริ่มต้น 42,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมม้าไม้เมืองทรอย ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
บ้านพระแม่มารี ชมระบำหน้าท้อง
พัก 5 ดาว ขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย


ช่วงเวลา
28 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
42,888
171866  :  SWITCH POPULAR TURKEY 9D6N BY W5
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมระบำหน้าท้อง วิหารเทพีอาร์เทมิส
วิาหารแดง ม้าไม้เมืองทรอย
พักหรู 4 ดาว พัก โรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน


ช่วงเวลา
04 - 12 ธ.ค. 2560
29,888
25 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
30,888
27 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
30,888
171708  :  ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY BY W5
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมม้าไม้เมืองทรอย ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
บ้านพระแม่มารี ชมระบำหน้าท้อง
พัก 5 ดาว ขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย


ช่วงเวลา
09 - 17 พ.ย. 2560
29,888
17 - 25 พ.ย. 2560
29,888
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561
29,888
07 - 15 ธ.ค. 2560
29,888
08 - 16 ธ.ค. 2560
29,888
28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
30,888
29 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
30,888171913  :  TURKEY NEW YEAR 8D5N BY QR
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ตุรกี Count Down ปีใหม่ 2018
พักหรู 5 ดาว ชมความงามขอบอลลูน ณ คัปปาโดเกีย
ชมระบำหน้าท้อง ล่องเรือบอสฟอรัส
บ้านพระมาลี เมืองโบราณเฟฟิซุส


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
39,900
171912  :  UNSEEN TURKEY 9D6N BY TK
ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หุบเขาอุซิซาร์ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พักหรู 5 ดาว


ช่วงเวลา
05 - 13 ธ.ค. 2561
34,999
171916  :  EASY WINTER IN TURKEY 9D 6N BY TK
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย พักหรู 5 ดาว
ชมปราสาทปุยฝ้าย ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
ชมระบำหน้าทอง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ซ๊อปปิ้งตลาดสไปซ์


ช่วงเวลา
21 - 29 ธ.ค. 2560
39,900
28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
43,900
02 - 10 ม.ค. 2561
39,900
171785  :  ทัวร์ตูรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY 9D6N BY TK
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ตูรกี ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
ปราสาทปุยฝ้าย ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
ชมระบำหน้าท้อง ล่องเรือแคบบอสฟอรัส
วิหารเซ็นต์โซเฟีย พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
27 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
30,900
05 - 13 ธ.ค. 2560
31,900
Scroll to Top