ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ตุรกี (21 โปรแกรม)

182463  :  DELUXE TURKEY 8D5N BY TK
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินตรง อิสตันบูล ชมม้าไม้เมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี
หุบเขาอุซิซาร์ ล่องแม่น้ำบอสฟอรัส
พักหรู 5 ดาว ชมระบำหน้าท้อง


ช่วงเวลา
22 - 29 เม.ย. 2561
36,999
182462  :  TURKEY CHECKED 8D5N BY QR
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หุบเขาอุซิซาร์ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
BLUE MOSQUE ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


ช่วงเวลา
28 เม.ย. - 5 พ.ค. 2561
32,999
172127  :  UNSEEN TURKEY 9D6N BY TK
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ โชว์ระบำหน้าท้อง
พักหรู นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว ทั้งหมด 6 คืน
พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ปราสาทปุยฝ้าย


ช่วงเวลา
02 - 10 เม.ย. 2561
34,999
171967  :  HILIGHT TURKEY 8D5N BY QR
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ล่องเรือบอสฟอรัส
ปราสาทปุยฝ้าย เฮียราโพลิส ปามุคคาเล่
พักหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว ทั้งหมด 5 คืน
ตื่นเต้นกับโชว์การระบำหน้าท้อง


ช่วงเวลา
10 - 17 มี.ค. 2561
29,999
07 - 14 เม.ย. 2561
33,999
182398  :  EASY SPRING IN TURKEY 8D5N BY TK
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามทุ่งลิวลิป ชมม้าไม้จำลองเมืงทรอย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมระบำหน้าท้อง
ซ๊อปปิ้งตลาสไปซ์ พัก 5 ดาว


ช่วงเวลา
04 - 11 เม.ย. 2561
41,900
09 - 16 เม.ย. 2561
46,900
11 - 18 เม.ย. 2561
46,900
17 - 24 เม.ย. 2561
37,900
182536  :  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8 วัน 5 คืน BY TK
ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดินไคมัคลึ ชมระบำหน้าท้อง
พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย


ช่วงเวลา
06 - 13 เม.ย. 2561
45,888
09 - 16 เม.ย. 2561
45,888
182681  :  SUPER SHOCK TURKEY 9D BY TK
ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฟรีเที่ยวประเทศคาซัคสถาน
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ชมม้าไม้กรุงทรอย
พักหรู 4 ดาว + ฟรี Wifi On Bus


ช่วงเวลา
10 - 18 เม.ย. 2561
39,999
17 - 25 เม.ย. 2561
37,555
24 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
34,888
01 - 19 พ.ค. 2561
34,888
08 - 16 พ.ค. 2561
34,888
15 - 23 พ.ค. 2561
34,888
22 - 30 พ.ค. 2561
34,888
29 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2561
34,888
182523  :  SURPRISE TULIP IN TURKEY
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมม้าไม้เมืองทรอย ชมสวนดอกทิวลิป
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ซ๊อปปิ้งตลาดสไปซ์
ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน


ช่วงเวลา
31 มี.ค. - 7 เม.ย. 2561
32,555
02 - 9 เม.ย. 2561
31,999
04 - 11 เม.ย. 2561
35,999
05 - 12 เม.ย. 2561
32,555
07 - 14 เม.ย. 2561
36,999
09 - 16 เม.ย. 2561
43,999
10 - 17 เม.ย. 2561
39,999
11 - 18 เม.ย. 2561
43,999
13 - 20 เม.ย. 2561
43,999
14 - 21 เม.ย. 2561
35,999
15 - 22 เม.ย. 2561
32,888
19 - 26 เม.ย. 2561
32,888
26 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
32,888
27 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
32,888
30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2561
32,888
1 พ.ค. - 5 ส.ค. 2561
32,888
05 - 12 พ.ค. 2561
32,888
08 - 15 พ.ค. 2561
32,888
24 - 31 พ.ค. 2561
33,888
26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
32,888
28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
32,888
09 - 16 มิ.ย. 2561
32,888
23 - 30 มิ.ย. 2561
32,888
07 - 14 ก.ค. 2561
32,888
26 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561
32,888
10 - 17 ส.ค. 2561
32,888
11 - 18 ส.ค. 2561
32,888
25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2561
32,888
08 - 15 ก.ย. 2561
32,888
22 - 29 ก.ย. 2561
32,888
28 ก.ย. - 5 ต.ค. 2561
32,888
172137  :  EASY FANTASTIC IN TURKEY 9D6N BY TK
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส
เมืองโบราณเอเฟซุส ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย
สุเหร่าสีน้ำเงิน ตลาดสไปซ์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


ช่วงเวลา
26 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
31,900
182671  :  SPECIAL TURKEY FREE KAZAK 9D6N BY KC
ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมสวนดอกทิวลิป ชมม้าไม้จำลอง
ปราสาทปุยฝ้าย ชมระบำหน้าท้อง
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ซ๊อปปิ้งตลาดสไปซ์


ช่วงเวลา
11 - 19 เม.ย. 2561
42,999
11 - 19 เม.ย. 2561
42,999
1
2
3
»
Scroll to Top