ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์บรูไน (11 โปรแกรม)

ปักหมุด

171703  :  ทัวร์บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI 3D2N BY BI
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไนท์มาร์เก็ต พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม
พระราชวัง Istana หมู่บ้านกลางน้ำ ล่องแม่น้ำซาฟารี
ตลาดเช้าวันอาทิตย์ มัสยิดทองคำ
พิพิธภัณฑ์-เรกกาเลีย ช้อปปิ้งมอลล์


ช่วงเวลา
17 - 19 พ.ย. 2560
16,888
24 - 26 พ.ย. 2560
16,888171656  :  ทัวร์บรูไน GOLDEN ROUTE BRUNEI 3D2N BY BI
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มัสยิดทองคำ พิเศษล่องเรือ ชมลิงจมูกยาว
หมู่บ้านกลางน้ำ อนุสรณ์คริสตัล ตลาดกาดง
สวนดอกไม้ ยาย่าซัน
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
01 - 3 ธ.ค. 2560
16,888
171776  :  ทัวร์บรูไน สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ บรูไน + เมลเบิร์น 6 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+เมลเบิร์น
ชม มัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque
มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque
ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer ชมลิงจมูกยาว


ช่วงเวลา
17 - 22 พ.ย. 2560
31,999
24 - 29 พ.ย. 2560
31,999
171775  :  ทัวร์บรูไน EASY BRUNEI สบาย สบาย 2 วัน 1 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah
พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery
พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia หมู่บ้านกลางน้ำ
ล่องเรือชมลิงจมูกยาว


ช่วงเวลา
04 - 5 พ.ย. 2560
12,999
11 - 12 พ.ย. 2560
12,999
18 - 19 พ.ย. 2560
12,999
171774  :  ทัวร์บรูไน สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว


ช่วงเวลา
03 - 5 พ.ย. 2560
15,999
10 - 12 พ.ย. 2560
15,999
17 - 19 พ.ย. 2560
15,999
24 - 26 พ.ย. 2560
15,999
08 - 10 ธ.ค. 2560
15,999
15 - 17 ธ.ค. 2560
16,999
29 - 31 ธ.ค. 2560
19,999
05 - 7 ม.ค. 2561
15,999
12 - 14 ม.ค. 2561
15,999
19 - 21 ม.ค. 2561
15,999
26 - 28 ม.ค. 2561
15,999
03 - 5 ก.พ. 2561
15,999
09 - 11 ก.พ. 2561
15,999
170810  :  ทัวร์บรูไน มหัศจรรย์ AEC บรูไน- อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บรูไน – สุราบายา -สุราบายา – น้ำตก Madakaripura – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง -เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ - House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดำน้ำ- ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง - Surabaya North Quay-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ -Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว -บรูไน


ช่วงเวลา
06 - 10 ต.ค. 2560
22,900
13 - 17 ต.ค. 2560
23,900
20 - 24 ต.ค. 2560
23,900
27 - 31 ต.ค. 2560
22,900
03 - 7 พ.ย. 2560
22,900
10 - 14 พ.ย. 2560
22,900
24 - 28 พ.ย. 2560
22,900
01 - 5 ธ.ค. 2560
23,900
08 - 12 ธ.ค. 2560
22,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
27,900
05 - 9 ม.ค. 2561
22,900
12 - 16 ม.ค. 2561
22,900
19 - 23 ม.ค. 2561
22,900
26 - 30 ม.ค. 2561
22,900
171794  :  ทัวร์บรูไน มหัศจรรย์ AEC - บรูไน+ฟิลิปปินส์ D 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บรูไน – ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต -Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay -Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา-มะนิลา – โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ชมโชว์พื้นเมือง-สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา – บรูไน


ช่วงเวลา
07 - 11 ต.ค. 2560
25,900
14 - 18 ต.ค. 2560
25,900
21 - 25 ต.ค. 2560
26,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
25,900
04 - 8 พ.ย. 2560
25,900
11 - 15 พ.ย. 2560
25,900
18 - 22 พ.ย. 2560
25,900
25 - 29 พ.ย. 2560
26,900
02 - 6 ธ.ค. 2560
26,900
09 - 13 ธ.ค. 2560
26,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
31,900
171808  :  ทัวร์บรูไน VIP BRUNEI The Golden Legacy พักหรูระดับ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต -มัสยิด JameAsrHassanilBolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ -Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien- หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว-Tamu Market -ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman --พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน


ช่วงเวลา
06 - 8 ต.ค. 2560
18,900
13 - 15 ต.ค. 2560
19,900
20 - 22 ต.ค. 2560
19,900
27 - 29 ต.ค. 2560
18,900
03 - 5 พ.ย. 2560
18,900
10 - 12 พ.ย. 2560
18,900
17 - 19 พ.ย. 2560
18,900
24 - 26 พ.ย. 2560
18,900
01 - 3 ธ.ค. 2560
19,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
18,900
15 - 17 ธ.ค. 2560
19,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
21,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
22,900
05 - 7 ม.ค. 2561
18,900
12 - 14 ม.ค. 2561
18,900
19 - 21 ม.ค. 2561
18,900
26 - 28 ม.ค. 2561
18,900
03 - 5 ก.พ. 2561
18,900
09 - 11 ก.พ. 2561
18,900
171807  :  ทัวร์บรูไน Luxury Bali Brunei พักหรูระดับ 5ดาว 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บรูไน - บาหลี -ระบำบารองแดนซ์– ศูนย์ผ้าบาติก– ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์–วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล– ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน –ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน-บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวังIstana Nurul Iman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali -Saiffuddien- มัสยิดJameAsrHassanilBolkiah–หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว– ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต-บรูไน


ช่วงเวลา
10 - 14 ต.ค. 2560
28,900
24 - 28 ต.ค. 2560
28,900
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
28,900
21 - 25 พ.ย. 2560
28,900
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
28,900
05 - 9 ธ.ค. 2560
29,900
12 - 16 ธ.ค. 2560
28,900
19 - 23 ธ.ค. 2560
32,900
26 - 30 ธ.ค. 2560
32,900
02 - 6 ม.ค. 2561
32,900
09 - 13 ม.ค. 2561
28,900
16 - 20 ม.ค. 2561
28,900
23 - 27 ม.ค. 2561
28,900
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
28,900
171806  :  ทัวร์บรูไนThe Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต -มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ -Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว-Tamu Market -ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman --พิพิธภัณฑ์ -Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน


ช่วงเวลา
06 - 8 ต.ค. 2560
15,900
13 - 15 ต.ค. 2560
15,900
27 - 29 ต.ค. 2560
15,900
17 - 19 พ.ย. 2560
15,900
24 - 26 พ.ย. 2560
15,900
01 - 3 ธ.ค. 2560
17,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
16,900
15 - 17 ธ.ค. 2560
17,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
19,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
20,900
05 - 7 ม.ค. 2561
15,900
12 - 14 ม.ค. 2561
15,900
19 - 21 ม.ค. 2561
15,900
26 - 28 ม.ค. 2561
15,900
03 - 5 ก.พ. 2561
15,900
09 - 11 ก.พ. 2561
15,900
170811  :  ทัวร์บรูไน บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บรูไน - บาหลี -ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ –วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน –ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน-บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวังIstana NurulIman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali -Saiffuddien- มัสยิดJameAsrHassanilBolkiah–หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว– ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต-บรูไน


ช่วงเวลา
03 - 7 ต.ค. 2560
19,900
10 - 14 ต.ค. 2560
20,900
24 - 28 ต.ค. 2560
20,900
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
20,900
21 - 25 พ.ย. 2560
20,900
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
20,900
05 - 9 ธ.ค. 2560
21,900
12 - 16 ธ.ค. 2560
20,900
19 - 23 ธ.ค. 2560
22,900
26 - 30 ธ.ค. 2560
23,900
02 - 6 ม.ค. 2561
23,900
09 - 13 ม.ค. 2561
20,900
16 - 20 ม.ค. 2561
20,900
23 - 27 ม.ค. 2561
20,900
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
20,900
Scroll to Top