ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์บรูไน (3 โปรแกรม)

171774  :  ทัวร์บรูไน สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามของมัสยิดทองคำ
ชมหมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer
ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Isman
สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว


ช่วงเวลา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
18,999
13 - 15 เม.ย. 2561
19,999
27 - 29 เม.ย. 2561
16,599
04 - 6 พ.ค. 2561
16,599
11 - 13 พ.ค. 2561
16,599
18 - 20 พ.ค. 2561
16,599
182206  :  BEAUTIFUL BRUNEI 3 DAYS BY BI
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือซาฟารี ชมลิงจมูกยาว ชมมัสยิดทองคำ
พักโรงแรมหรู 4 ดาว ซ๊อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต
ชมหมู่บ้านกลางน้ำ
พิเศษอาหารหลายหลาย


ช่วงเวลา
23 - 25 มี.ค. 2561
17,999
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
17,999
172131  :  ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมมัสยิดทองคำ ชมหมู่บ้านกลางน้ำ
ชมวิวภูเขาไฟตาอัล ชมโรงงาน Jeepney
ชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
ล่องเรือชมลิงจมูกยาว


ช่วงเวลา
14 - 18 เม.ย. 2561
28,999
21 - 25 เม.ย. 2561
24,999
05 - 9 พ.ค. 2561
23,999
12 - 16 พ.ค. 2561
23,999
19 - 23 พ.ค. 2561
23,999
Scroll to Top