ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์พม่า (33 โปรแกรม)

170014  :  ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY SL (โรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel)
ราคาเริ่มต้น 11,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน/ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง/พระธาตุมุเตา
พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel
ฟรี! หนังสือสวดมนต์
พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา


ช่วงเวลา
10 - 12 พ.ค. 2560
12,900
11 - 13 พ.ค. 2560
11,555
13 - 15 พ.ค. 2560
11,555
18 - 20 พ.ค. 2560
11,555
19 - 21 พ.ค. 2560
11,555
20 - 22 พ.ค. 2560
11,555
25 - 27 พ.ค. 2560
11,555
26 - 28 พ.ค. 2560
11,555
27 - 29 พ.ค. 2560
11,555
170473  :  ทัวร์พม่า 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา พระมหามัยมุณี
เจดีย์ชเวสิกอง เทพทันใจ เทพกระซิบ ชมโชว์หุ่นเชิด
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู + ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
04 - 8 พ.ค. 2560
23,900
11 - 15 พ.ค. 2560
23,900
25 - 29 พ.ค. 2560
23,900
08 - 12 มิ.ย. 2560
23,900
22 - 26 มิ.ย. 2560
23,900
06 - 10 ก.ค. 2560
23,900
27 - 31 ก.ค. 2560
23,900
10 - 14 ส.ค. 2560
23,900
24 - 28 ส.ค. 2560
23,900
07 - 11 ก.ย. 2560
23,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
25,900
170365  :  ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ
ตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก


ช่วงเวลา
05 - 7 พ.ค. 2560
12,900
06 - 8 พ.ค. 2560
11,900
11 - 13 พ.ค. 2560
12,900
13 - 15 พ.ค. 2560
11,900
14 - 16 พ.ค. 2560
11,900
19 - 21 พ.ค. 2560
12,900
21 - 23 พ.ค. 2560
12,900
26 - 28 พ.ค. 2560
12,900
28 - 30 พ.ค. 2560
12,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
11,900
04 - 6 มิ.ย. 2560
11,900
11 - 13 มิ.ย. 2560
11,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
11,900
18 - 20 มิ.ย. 2560
11,900
25 - 27 มิ.ย. 2560
11,900
02 - 4 ก.ค. 2560
11,900
07 - 9 ก.ค. 2560
14,900
08 - 10 ก.ค. 2560
14,900
09 - 11 ก.ค. 2560
14,900
14 - 16 ก.ค. 2560
11,900
16 - 18 ก.ค. 2560
11,900
23 - 25 ก.ค. 2560
11,900
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
11,900
06 - 8 ส.ค. 2560
11,900
11 - 13 ส.ค. 2560
14,900
12 - 14 ส.ค. 2560
14,900
13 - 15 ส.ค. 2560
14,900
20 - 22 ส.ค. 2560
11,900
27 - 29 ส.ค. 2560
11,900
01 - 3 ก.ย. 2560
11,900
03 - 5 ก.ย. 2560
11,900
10 - 12 ก.ย. 2560
11,900
17 - 19 ก.ย. 2560
11,900
22 - 24 ก.ย. 2560
11,900
24 - 26 ก.ย. 2560
11,900
170017  :  ทัวร์พม่า THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน BY 8M
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ / MANDALAY HILLS
เจดีย์ชเวสิกอง / พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สะพานอูเบ็ง / พระราชวังมัณฑะเลย์
ทะเลเจดีย์ / ฟรี! หมวก / พัด และถุงผ้า


ช่วงเวลา
07 - 10 มิ.ย. 2560
13,900
21 - 21 มิ.ย. 2560
13,900
05 - 8 ก.ค. 2560
14,900
19 - 22 ก.ค. 2560
13,900
09 - 12 ส.ค. 2560
15,900
23 - 26 ส.ค. 2560
13,900
06 - 9 ก.ย. 2560
13,900
20 - 23 ก.ย. 2560
13,900
170009  :  ทัวร์พม่า EASY อิ่มบุญ IN MYANMAR BY FD (ไม่ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหินอ่อน
เจดีย์โบตาทาวน์ สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า
เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ / เทพกระซิบ / ตลาดสก๊อต


ช่วงเวลา
11 - 13 พ.ค. 2560
9,900
26 - 28 พ.ค. 2560
10,900
170010  :  ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE MYANMAR 3D2N BY PG
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบว์ตะทาว
ชมพระราชวังบุเรงนอง สักการะพระนอนตาหวาน
ตักบาตรวัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น ช๊อปตลาดสก๊อต


ช่วงเวลา
11 - 13 พ.ค. 2560
13,900
12 - 14 พ.ค. 2560
13,900
19 - 21 พ.ค. 2560
13,900
25 - 27 พ.ค. 2560
13,900
26 - 28 พ.ค. 2560
13,900
170011  :  ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY SL (CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL)
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการระ 3 มหาบูชาสถาน
ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบว์ตะทาว เจดีย์เยเลพญา
ช๊อปตลาดสก๊อต พักหรู 5 ดาว CHATRIUM HOTEL
เมนูพิเศษ ติ่มซำ +กุ้งเผา+ เป็ดปักกิ่ง+ สลัดกุ้งมังกร


ช่วงเวลา
10 - 12 พ.ค. 2560
12,900
18 - 20 พ.ค. 2560
11,999
20 - 22 พ.ค. 2560
11,999
25 - 27 พ.ค. 2560
11,999
27 - 29 พ.ค. 2560
11,999
28 - 30 พ.ค. 2560
12,500
02 - 4 มิ.ย. 2560
11,999
03 - 5 มิ.ย. 2560
11,999
09 - 11 มิ.ย. 2560
11,999
10 - 12 มิ.ย. 2560
11,999
17 - 19 มิ.ย. 2560
11,999
24 - 26 มิ.ย. 2560
11,999
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
11,999
01 - 3 ก.ค. 2560
11,999
06 - 8 ก.ค. 2560
11,999
13 - 15 ก.ค. 2560
11,999
14 - 16 ก.ค. 2560
11,999
15 - 17 ก.ค. 2560
11,999
20 - 22 ก.ค. 2560
11,999
21 - 23 ก.ค. 2560
11,999
22 - 24 ก.ค. 2560
11,999
27 - 29 ก.ค. 2560
11,999
28 - 30 ก.ค. 2560
11,999
29 - 31 ก.ค. 2560
11,999
03 - 5 ส.ค. 2560
11,999
04 - 6 ส.ค. 2560
11,999
05 - 7 ส.ค. 2560
11,999
10 - 12 ส.ค. 2560
12,500
11 - 13 ส.ค. 2560
12,900
12 - 14 ส.ค. 2560
12,900
18 - 20 ส.ค. 2560
11,999
19 - 21 ส.ค. 2560
11,999
25 - 27 ส.ค. 2560
11,999
26 - 28 ส.ค. 2560
11,999
01 - 3 ก.ย. 2560
11,999
02 - 4 ก.ย. 2560
11,999
08 - 10 ก.ย. 2560
11,999
09 - 11 ก.ย. 2560
11,999
15 - 17 ก.ย. 2560
11,999
16 - 18 ก.ย. 2560
11,999
21 - 23 ก.ย. 2560
11,999
22 - 24 ก.ย. 2560
11,999
23 - 25 ก.ย. 2560
11,999
28 - 30 ก.ย. 2560
11,999
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
11,999
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
11,999
170239  :  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พักโนโวเทล 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ
ตักบาตรพระ 1000 รูป ขอพรพระอุปคุปเมื่องสิเรียม
พักหรู 5 ดาว พิเศษ!!!ชาบูชิบุฟเฟ่จากโออิชิ


ช่วงเวลา
05 - 7 พ.ค. 2560
14,900
06 - 8 พ.ค. 2560
13,900
12 - 14 พ.ค. 2560
12,900
13 - 15 พ.ค. 2560
12,900
20 - 22 พ.ค. 2560
12,900
26 - 28 พ.ค. 2560
12,900
27 - 29 พ.ค. 2560
12,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
12,900
03 - 5 มิ.ย. 2560
12,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
12,900
10 - 12 มิ.ย. 2560
12,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
12,900
17 - 19 มิ.ย. 2560
12,900
23 - 25 มิ.ย. 2560
12,900
24 - 26 มิ.ย. 2560
12,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
12,900
01 - 3 ก.ค. 2560
12,900
07 - 9 ก.ค. 2560
13,900
08 - 10 ก.ค. 2560
14,900
14 - 16 ก.ค. 2560
12,900
15 - 17 ก.ค. 2560
12,900
21 - 23 ก.ค. 2560
12,900
22 - 24 ก.ค. 2560
12,900
28 - 30 ก.ค. 2560
12,900
29 - 31 ก.ค. 2560
12,900
04 - 6 ส.ค. 2560
12,900
05 - 7 ส.ค. 2560
12,900
11 - 13 ส.ค. 2560
14,900
12 - 14 ส.ค. 2560
15,900
18 - 20 ส.ค. 2560
12,900
19 - 21 ส.ค. 2560
12,900
25 - 27 ส.ค. 2560
12,900
26 - 28 ส.ค. 2560
12,900
01 - 3 ก.ย. 2560
12,900
02 - 4 ก.ย. 2560
12,900
08 - 10 ก.ย. 2560
12,900
09 - 11 ก.ย. 2560
12,900
15 - 17 ก.ย. 2560
12,900
16 - 18 ก.ย. 2560
12,900
22 - 24 ก.ย. 2560
12,900
23 - 25 ก.ย. 2560
12,900
170501  :  ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว BY SL
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ขอพรเทพทันใจ พักหรู 5 ดาว
พิเศษ เมนู ซุปเปอร์ซีฟูด เป็ดปักกิ่ง
สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา ฟรี ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
06 - 8 พ.ค. 2560
13,900
10 - 12 พ.ค. 2560
13,900
11 - 13 พ.ค. 2560
12,900
12 - 14 พ.ค. 2560
12,900
13 - 15 พ.ค. 2560
12,900
19 - 21 พ.ค. 2560
12,900
20 - 22 พ.ค. 2560
12,900
26 - 28 พ.ค. 2560
12,900
27 - 29 พ.ค. 2560
12,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
12,900
03 - 5 มิ.ย. 2560
12,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
12,900
10 - 12 มิ.ย. 2560
12,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
12,900
17 - 19 มิ.ย. 2560
12,900
23 - 25 มิ.ย. 2560
12,900
24 - 26 มิ.ย. 2560
12,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
12,900
01 - 3 ก.ค. 2560
12,900
07 - 9 ก.ค. 2560
13,900
08 - 10 ก.ค. 2560
13,900
09 - 11 ก.ค. 2560
13,900
14 - 16 ก.ค. 2560
12,900
15 - 17 ก.ค. 2560
12,900
21 - 23 ก.ค. 2560
12,900
22 - 24 ก.ค. 2560
12,900
28 - 30 ก.ค. 2560
12,900
29 - 31 ก.ค. 2560
12,900
04 - 6 ส.ค. 2560
12,900
05 - 7 ส.ค. 2560
12,900
11 - 13 ส.ค. 2560
13,900
12 - 14 ส.ค. 2560
13,900
13 - 15 ส.ค. 2560
13,900
18 - 20 ส.ค. 2560
12,900
19 - 21 ส.ค. 2560
12,900
25 - 27 ส.ค. 2560
12,900
26 - 28 ส.ค. 2560
12,900
01 - 3 ก.ย. 2560
12,900
02 - 4 ก.ย. 2560
12,900
08 - 10 ก.ย. 2560
12,900
09 - 11 ก.ย. 2560
12,900
15 - 17 ก.ย. 2560
12,900
16 - 18 ก.ย. 2560
12,900
22 - 24 ก.ย. 2560
12,900
23 - 25 ก.ย. 2560
12,900
170241  :  ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว BY SL
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ
ตักบาตรพระ 1000 รูป ขอพรพระอุปคุป
พักหรู 4 ดาว พิเศษ!!!กับเมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด


ช่วงเวลา
28 - 30 เม.ย. 2560
12,900
6 พ.ค. - 8 เม.ย. 2560
12,900
10 - 12 พ.ค. 2560
12,900
12 - 14 พ.ค. 2560
11,900
13 - 15 พ.ค. 2560
11,900
19 - 21 พ.ค. 2560
11,900
20 - 22 พ.ค. 2560
11,900
26 - 28 พ.ค. 2560
11,900
27 - 29 พ.ค. 2560
11,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
11,900
03 - 5 มิ.ย. 2560
11,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
11,900
10 - 12 มิ.ย. 2560
11,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
11,900
17 - 19 มิ.ย. 2560
11,900
23 - 25 มิ.ย. 2560
11,900
24 - 26 มิ.ย. 2560
11,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
11,900
01 - 3 ก.ค. 2560
11,900
07 - 9 ก.ค. 2560
12,900
08 - 10 ก.ค. 2560
12,900
09 - 11 ก.ค. 2560
12,900
14 - 16 ก.ค. 2560
11,900
15 - 17 ก.ค. 2560
11,900
21 - 23 ก.ค. 2560
11,900
22 - 24 ก.ค. 2560
11,900
28 - 30 ก.ค. 2560
11,900
29 - 31 ก.ค. 2560
11,900
04 - 6 ส.ค. 2560
11,900
05 - 7 ส.ค. 2560
11,900
11 - 13 ส.ค. 2560
12,900
12 - 14 ส.ค. 2560
12,900
13 - 15 ส.ค. 2560
12,900
18 - 20 ส.ค. 2560
11,900
19 - 21 ส.ค. 2560
11,900
25 - 27 ส.ค. 2560
11,900
26 - 28 ส.ค. 2560
11,900
01 - 3 ก.ย. 2560
11,900
02 - 4 ก.ย. 2560
11,900
08 - 10 ก.ย. 2560
11,900
09 - 11 ก.ย. 2560
11,900
15 - 17 ก.ย. 2560
11,900
16 - 18 ก.ย. 2560
11,900
22 - 24 ก.ย. 2560
11,900
23 - 25 ก.ย. 2560
11,900
1
2
3
4
»
Scroll to Top