ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์พม่า (60 โปรแกรม)

ปักหมุด

170011  :  ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY SL (CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL)
ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการระ 3 มหาบูชาสถาน
ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบว์ตะทาว เจดีย์เยเลพญา
ช๊อปตลาดสก๊อต พักหรู 5 ดาว CHATRIUM HOTEL
เมนูพิเศษ ติ่มซำ +กุ้งเผา+ เป็ดปักกิ่ง+ สลัดกุ้งมังกร


ช่วงเวลา
25 - 27 พ.ย. 2560
12,900
04 - 6 ธ.ค. 2560
13,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
14,500
17 - 19 ธ.ค. 2560
12,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
15,500
05 - 7 ม.ค. 2561
12,900
06 - 8 ม.ค. 2561
12,900
13 - 15 ม.ค. 2561
12,900
20 - 22 ม.ค. 2561
12,900
27 - 29 ม.ค. 2561
12,900
03 - 5 ก.พ. 2561
12,900
09 - 11 ก.พ. 2561
12,900
10 - 12 ก.พ. 2561
12,900
16 - 18 ก.พ. 2561
14,500
17 - 19 ก.พ. 2561
14,500
23 - 25 ก.พ. 2561
12,900
24 - 26 ก.พ. 2561
12,900
01 - 3 มี.ค. 2561
14,500
02 - 4 มี.ค. 2561
14,500
03 - 5 มี.ค. 2561
13,900
09 - 11 มี.ค. 2561
12,900
10 - 12 มี.ค. 2561
12,900
16 - 18 มี.ค. 2561
12,900
17 - 19 มี.ค. 2561
12,900
23 - 25 มี.ค. 2561
12,900
170201  :  ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY 8M (โรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel)
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง+เจดีย์ชเวมอดอ+พระธาตุอินทร์แขวน
พัก รร.เรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel
พิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งเผาหงสาฯ
แจกฟรี เสื้อยึด+หนังสือสวดมนต์


ช่วงเวลา
22 - 24 ธ.ค. 2560
11,999
13 - 15 ม.ค. 2561
11,999
170012  :  ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY FD (พักหรู 5 ดาว CHATRIUM ROYAL LAKE)
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง / หงสาวดี / สิเรียม
พระธาตุอินทร์แขวน / เจดีย์ชเวดากอง / พระธาตุมุเตา
พักหรู 5 ดาว CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
พิเศษ !!!! เมนูติ๋มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ


ช่วงเวลา
02 - 4 ธ.ค. 2560
14,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
15,900
10 - 12 ธ.ค. 2560
14,500
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
15,900
06 - 8 ม.ค. 2561
12,999
12 - 14 ม.ค. 2561
12,999
13 - 15 ม.ค. 2561
12,999
19 - 21 ม.ค. 2561
12,999
20 - 22 ม.ค. 2561
12,999
27 - 29 ม.ค. 2561
12,900
02 - 4 ก.พ. 2561
12,999
03 - 5 ก.พ. 2561
12,999
09 - 11 ก.พ. 2561
12,900
10 - 12 ก.พ. 2561
12,900
16 - 18 ก.พ. 2561
12,999
17 - 19 ก.พ. 2561
12,999
23 - 25 ก.พ. 2561
12,900
24 - 26 ก.พ. 2561
12,999
02 - 4 มี.ค. 2561
12,900
03 - 5 มี.ค. 2561
12,900
09 - 11 มี.ค. 2561
12,900
10 - 12 มี.ค. 2561
12,900
16 - 18 มี.ค. 2561
12,900
17 - 19 มี.ค. 2561
12,900
23 - 25 มี.ค. 2561
12,999
24 - 26 มี.ค. 2561
12,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
12,999
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
12,900
06 - 8 เม.ย. 2561
13,900
07 - 9 เม.ย. 2561
13,900
170435  :  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (นั่งรถภายใน) BY 8M
ราคาเริ่มต้น 13,800 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (นั่งรถภายใน)
พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวสิกอง สพานไม้อูเบ็ง
ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด เมนูพิเศษ!!! กุ้งเผา
แจกฟรี !!! เสื้อยืด ผ้าเช็ดพระพักตร์ หนังสือสวดมนต์


ช่วงเวลา
22 - 25 พ.ย. 2560
13,800
13 - 16 ธ.ค. 2560
13,800
20 - 23 ธ.ค. 2560
13,800
27 - 30 ธ.ค. 2560
14,800
170202  :  ทัวร์พม่า มิงกาลาบา มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน BY 8M
ราคาเริ่มต้น 9,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะพระมหามัยมุณี / สะบานไม้อูเบ็ง
ล่องแม่น้ำอิรวดี / พิเศษเมนู กุ้งเผา
ฟรี เสื้อยึด+ผ้าเช็ดพระพักตร์พระมหามัยมุณี


ช่วงเวลา
18 - 20 พ.ย. 2560
9,555
25 - 27 พ.ย. 2560
9,555
16 - 18 ธ.ค. 2560
9,555
170015  :  ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY FD (พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury)
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระธาตุอินทร์แขวน/เจดีย์ชเวดากอง/พระธาตุมุเตา
พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Hotel
ฟรี! หนังสือสวดมนต์
พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา


ช่วงเวลา
02 - 4 ธ.ค. 2560
13,900
03 - 5 ธ.ค. 2560
14,500
09 - 11 ธ.ค. 2560
14,900
10 - 12 ธ.ค. 2560
13,500
15 - 17 ธ.ค. 2560
11,999
16 - 18 ธ.ค. 2560
11,999
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
15,500
05 - 7 ม.ค. 2561
11,999
06 - 8 ม.ค. 2561
11,999
12 - 14 ม.ค. 2561
11,999
13 - 15 ม.ค. 2561
11,999
19 - 21 ม.ค. 2561
11,999
20 - 22 ม.ค. 2561
11,999
26 - 28 ม.ค. 2561
11,999
27 - 29 ม.ค. 2561
11,999
02 - 4 ก.พ. 2561
11,999
03 - 5 ก.พ. 2561
11,999
09 - 11 ก.พ. 2561
11,900
10 - 12 ก.พ. 2561
11,900
16 - 18 ก.พ. 2561
11,999
17 - 19 ก.พ. 2561
11,999
23 - 25 ก.พ. 2561
11,900
24 - 26 ก.พ. 2561
11,999
02 - 4 มี.ค. 2561
11,900
03 - 5 มี.ค. 2561
11,900
09 - 11 มี.ค. 2561
11,900
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
17 - 19 มี.ค. 2561
11,900
23 - 25 มี.ค. 2561
11,999
24 - 26 มี.ค. 2561
11,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
11,999
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
11,900
06 - 8 เม.ย. 2561
12,900
07 - 9 เม.ย. 2561
12,900
170205  :  ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY 8M (CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL)
ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบว์ตะทาว เจดีย์เยเลพญา
ตักบาตรวัดไจ้ทะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น ช๊อปตลาดสก๊อต
พักหรู 5 ดาว CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL


ช่วงเวลา
16 - 18 ธ.ค. 2560
12,900
29 - 31 ธ.ค. 2561
13,999
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
14,900
12 - 14 ม.ค. 2561
12,900
13 - 15 ม.ค. 2561
12,900
19 - 21 ม.ค. 2561
12,900
20 - 22 ม.ค. 2561
12,900
27 - 29 ม.ค. 2561
12,900
28 - 30 ม.ค. 2561
12,900
170014  :  ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY SL (โรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel)
ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
พักโรงแรมเรือ 5 ดาว ฟรี! หนังสือสวดมนต์
พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผาหงสา


ช่วงเวลา
01 - 3 ธ.ค. 2560
12,800
02 - 4 ธ.ค. 2560
12,800
03 - 5 ธ.ค. 2560
12,800
04 - 6 ธ.ค. 2560
12,800
07 - 9 ธ.ค. 2560
12,800
08 - 10 ธ.ค. 2560
12,800
09 - 11 ธ.ค. 2560
12,800
10 - 12 ธ.ค. 2560
12,800
15 - 17 ธ.ค. 2560
11,800
16 - 18 ธ.ค. 2560
11,800
17 - 19 ธ.ค. 2560
11,800
21 - 23 ธ.ค. 2560
11,800
22 - 24 ธ.ค. 2560
11,800
23 - 25 ธ.ค. 2560
11,800
24 - 26 ธ.ค. 2560
11,800
29 - 31 ธ.ค. 2560
12,800
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
13,800
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
13,800
01 - 3 ม.ค. 2561
13,800
05 - 7 ม.ค. 2561
11,900
06 - 8 ม.ค. 2561
11,900
12 - 14 ม.ค. 2561
11,900
13 - 15 ม.ค. 2561
11,900
19 - 21 ม.ค. 2561
11,900
20 - 22 ม.ค. 2561
11,900
26 - 28 ม.ค. 2561
11,900
27 - 29 ม.ค. 2561
11,900
02 - 4 ก.พ. 2561
11,900
3 ก.พ. - 5 ธ.ค. 2561
11,900
09 - 11 ก.พ. 2561
11,900
10 - 12 ก.พ. 2561
11,900
16 - 18 ก.พ. 2561
13,900
17 - 19 ก.พ. 2561
13,900
23 - 25 ก.พ. 2561
11,900
24 - 26 ก.พ. 2561
11,900
01 - 3 มี.ค. 2561
13,900
02 - 4 มี.ค. 2561
13,900
03 - 5 มี.ค. 2561
13,500
09 - 11 มี.ค. 2561
11,900
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
17 - 19 มี.ค. 2561
11,900
23 - 25 มี.ค. 2561
11,900
171796  :  ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR 1 DAYS BY SL
ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า ไปกลับ 1 วัน ขอพรเทพทันใจ
สักการะเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระหินอ่อน
ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู
แจกฟรีเสื้อยึดทัวร์พม่า


ช่วงเวลา
29 - 29 พ.ย. 2560
4,900
30 - 30 พ.ย. 2560
4,900
06 - 6 ธ.ค. 2560
4,900
07 - 7 ธ.ค. 2560
4,900
12 - 12 ธ.ค. 2560
4,900
13 - 13 ธ.ค. 2560
4,900
14 - 14 ธ.ค. 2560
4,900
19 - 19 ธ.ค. 2560
4,900
20 - 20 ธ.ค. 2560
4,900
21 - 21 ธ.ค. 2560
4,900
26 - 26 ธ.ค. 2560
4,900
27 - 27 ธ.ค. 2560
4,900
28 - 28 ธ.ค. 2560
4,900
02 - 2 ม.ค. 2561
4,900
03 - 3 ม.ค. 2561
4,900
04 - 4 ม.ค. 2561
4,900
09 - 9 ม.ค. 2561
4,900
10 - 10 ม.ค. 2561
4,900
11 - 11 ม.ค. 2561
4,900
16 - 16 ม.ค. 2561
4,900
17 - 17 ม.ค. 2561
4,900
18 - 18 ม.ค. 2561
4,900
23 - 23 ม.ค. 2561
4,900
24 - 24 ม.ค. 2561
4,900
25 - 25 ม.ค. 2561
4,900
30 - 30 ม.ค. 2561
4,900
31 - 31 ม.ค. 2561
4,900
01 - 1 ก.พ. 2561
4,900
06 - 6 ก.พ. 2561
4,900
07 - 7 ก.พ. 2561
4,900
08 - 8 ก.พ. 2561
4,900
13 - 13 ก.พ. 2561
4,900
14 - 14 ก.พ. 2561
4,900
15 - 15 ก.พ. 2561
4,900
20 - 20 ก.พ. 2561
4,900
21 - 21 ก.พ. 2561
4,900
22 - 22 ก.พ. 2561
4,900
27 - 27 ก.พ. 2561
4,900
28 - 28 ก.พ. 2561
4,900
01 - 1 มี.ค. 2561
4,900
06 - 6 มี.ค. 2561
4,900
07 - 7 มี.ค. 2561
4,900
08 - 8 มี.ค. 2561
4,900
13 - 13 มี.ค. 2561
4,900
14 - 14 มี.ค. 2561
4,900
15 - 15 มี.ค. 2561
4,900
20 - 20 มี.ค. 2561
4,900
21 - 21 มี.ค. 2561
4,900
22 - 22 มี.ค. 2561
4,900
27 - 27 มี.ค. 2561
4,900
28 - 28 มี.ค. 2561
4,900
29 - 29 มี.ค. 2561
4,900
171795  :  ทัวร์พม่า PERFECT MYANMAR 3D2N BY SL
ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์กลางน้ำ เทพทันใจ พระราชวังบุเรงนอง
ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ช้างเผือก
พัก 4 ดาว เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา


ช่วงเวลา
11 - 13 พ.ย. 2560
11,900
17 - 19 พ.ย. 2560
11,900
18 - 20 พ.ย. 2560
11,900
25 - 27 พ.ย. 2560
11,900
01 - 3 ธ.ค. 2560
13,900
02 - 4 ธ.ค. 2560
13,900
03 - 5 ธ.ค. 2560
13,900
04 - 6 ธ.ค. 2560
13,500
07 - 9 ธ.ค. 2560
13,500
08 - 10 ธ.ค. 2560
13,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
13,900
10 - 12 ธ.ค. 2560
13,500
15 - 17 ธ.ค. 2560
11,900
16 - 18 ธ.ค. 2560
11,900
17 - 19 ธ.ค. 2560
11,900
21 - 23 ธ.ค. 2560
11,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
11,900
23 - 25 ธ.ค. 2560
11,900
24 - 26 ธ.ค. 2560
11,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
14,500
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
14,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
14,900
01 - 3 ม.ค. 2561
14,900
05 - 7 ม.ค. 2561
11,900
06 - 8 ม.ค. 2561
11,900
12 - 14 ม.ค. 2561
11,900
13 - 15 ม.ค. 2561
11,900
19 - 21 ม.ค. 2561
11,900
20 - 22 ม.ค. 2561
11,900
26 - 28 ม.ค. 2561
11,900
27 - 29 ม.ค. 2561
11,900
02 - 4 ก.พ. 2561
11,900
03 - 5 ก.พ. 2561
11,900
09 - 11 ก.พ. 2561
11,900
10 - 12 ก.พ. 2561
11,900
16 - 18 ก.พ. 2561
13,900
17 - 19 ก.พ. 2561
13,900
23 - 25 ก.พ. 2561
11,900
24 - 26 ก.พ. 2561
11,900
01 - 3 มี.ค. 2561
13,900
02 - 4 มี.ค. 2561
13,900
03 - 5 มี.ค. 2561
13,500
09 - 11 มี.ค. 2561
11,900
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
17 - 19 มี.ค. 2561
11,900
23 - 25 มี.ค. 2561
11,900
171797  :  ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAR 2D1N BY SL
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชสถาน ขอพรเทพทันใจ
พระธาตุมุเตา เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำ
พิเศษ ชาบูชาบู +กุ้งเผาหงสา
พัก 3 ดาว + แจกฟรีเสื้อยืด+หนังสือสวดมนต์


ช่วงเวลา
07 - 8 พ.ย. 2560
6,900
14 - 15 พ.ย. 2560
6,900
21 - 22 พ.ย. 2560
6,900
28 - 29 พ.ย. 2560
6,900
12 - 13 ธ.ค. 2560
6,900
19 - 20 ธ.ค. 2560
6,900
26 - 27 ธ.ค. 2560
6,900
09 - 10 ม.ค. 2561
6,900
16 - 17 ม.ค. 2561
6,900
23 - 24 ม.ค. 2561
6,900
30 - 31 ม.ค. 2561
6,900
06 - 7 ก.พ. 2561
6,900
13 - 14 ก.พ. 2561
6,900
20 - 21 ก.พ. 2561
6,900
27 - 28 ก.พ. 2561
6,900
06 - 7 มี.ค. 2561
6,900
13 - 14 มี.ค. 2561
6,900
20 - 21 มี.ค. 2561
6,900
27 - 28 มี.ค. 2561
6,900
170601  :  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน BY 8M (บินภายใน) BY 8M
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวสิกอง
ล่องแม่น้ำอิระวดี สู่เมืองมิงกุน เมนูพิเศษ กุ้งเผา
ฟรี เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+หนังสือสวดมนต์


ช่วงเวลา
06 - 9 ธ.ค. 2560
16,900
20 - 23 ธ.ค. 2560
16,900
27 - 30 ธ.ค. 2560
17,900
171799  :  ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3D2N BY FD (พัก 5 ดาว CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL)
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์กลางน้ำ เทพทันใจ พระราชวังบุเรงนอง
ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ช้างเผือก
พัก 5 ดาว เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
14,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
14,900
16 - 18 ก.พ. 2561
12,900
17 - 19 ก.พ. 2561
12,900
171800  :  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4 วัน (บินภายใน)
ราคาเริ่มต้น 21,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวสิกอง ชมสะพานไม้อูเบ็ง
ชมทุ่งทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวซานดอว์
เมนูพิเศษ กุ้งเผา,อาหารไทยรสเลิศ,อาหารพื้นเมือง


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
21,500
171804  :  ทัวร์พม่า NEW YEAR VINTAGE MYANMAR 3D2N BY DD (พักโรงแรมเรือ)
ราคาเริ่มต้น 15,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์กลางน้ำ เทพทันใจ พระราชวังบุเรงนอง
ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ช้างเผือก
พัก 5 ดาว เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา


ช่วงเวลา
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
15,500
171805  :  ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3D2N BY DD (พัก 5 ดาว CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL)
ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์กลางน้ำ เทพทันใจ พระราชวังบุเรงนอง
ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ช้างเผือก
พัก 5 ดาว เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา


ช่วงเวลา
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
16,500
171803  :  ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3D2N BY DD (พัก 5 ดาว CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL)
ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์กลางน้ำ เทพทันใจ พระราชวังบุเรงนอง
ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ช้างเผือก
พัก 5 ดาว เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา


ช่วงเวลา
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
16,500
171798  :  ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา เจดีย์กลางน้ำ
พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel


ช่วงเวลา
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
14,500
16 - 18 ก.พ. 2561
11,900
17 - 19 ก.พ. 2561
11,900
171802  :  ทัวร์พม่า NEW YEAR VINTAGE MYANMAR 3D2N BY DD
ราคาเริ่มต้น 15,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์กลางน้ำ เทพทันใจ พระราชวังบุเรงนอง
ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ช้างเผือก
พัก 5 ดาว เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา


ช่วงเวลา
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
15,500171302  :  ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ
ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต เจดีย์กลางน้ำ
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร
พักหรู 4 ดาว / ฟรี หมวก+พัด+ถุงผ้า


ช่วงเวลา
01 - 3 ธ.ค. 2560
13,888
09 - 11 ธ.ค. 2560
14,888
22 - 24 ธ.ค. 2560
12,888
23 - 25 ธ.ค. 2560
12,888
29 - 31 ธ.ค. 2560
14,888
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
14,888
171301  :  ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ
ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต พักหรู 4 ดาว
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร
ฟรี หมวก+พัด+ถุงผ้า


ช่วงเวลา
19 - 21 พ.ย. 2560
11,888
23 - 25 พ.ย. 2560
11,888
24 - 26 พ.ย. 2560
12,888
25 - 27 พ.ย. 2560
11,888
26 - 28 พ.ย. 2560
11,888
01 - 3 ธ.ค. 2560
13,888
02 - 4 ธ.ค. 2560
13,888
03 - 5 ธ.ค. 2560
13,888
08 - 10 ธ.ค. 2560
13,888
09 - 11 ธ.ค. 2560
13,888
10 - 12 ธ.ค. 2560
13,888
14 - 16 ธ.ค. 2560
11,888
16 - 18 ธ.ค. 2560
11,888
17 - 19 ธ.ค. 2560
11,888
21 - 23 ธ.ค. 2560
11,888
22 - 24 ธ.ค. 2560
13,888
23 - 25 ธ.ค. 2560
13,888
24 - 26 ธ.ค. 2560
13,888
28 - 30 ธ.ค. 2560
14,888
29 - 31 ธ.ค. 2560
14,888
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
15,888
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
15,888
171556  :  ทัวร์พม่า LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N BY 8M
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะพระมหามัยมุณี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา


ช่วงเวลา
25 - 27 พ.ย. 2560
9,888
02 - 4 ธ.ค. 2560
11,888
09 - 11 ธ.ค. 2560
11,888
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
12,888
170017  :  ทัวร์พม่า THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน BY 8M
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ MANDALAY HILLS
เจดีย์ชเวสิกอง พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สะพานอูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์
ทะเลเจดีย์ ฟรี! หมวก พัด และถุงผ้า


ช่วงเวลา
06 - 9 ธ.ค. 2560
13,888
13 - 16 ธ.ค. 2560
13,888
20 - 23 ธ.ค. 2560
13,888
27 - 30 ธ.ค. 2560
14,888
171204  :  ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน ไปเช้า-กลับเย็น
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน
ทัวร์พม่า ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต สักการะพระหินอ่อน
สักการะ วัดหงาทัตยี เเถมฟรี ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
14 - 14 ธ.ค. 2560
4,999
25 - 25 ธ.ค. 2560
4,999
28 - 28 ธ.ค. 2560
4,999
04 - 4 ม.ค. 2561
4,999
08 - 8 ม.ค. 2561
4,999
18 - 18 ม.ค. 2561
4,999
22 - 22 ม.ค. 2561
4,999
29 - 29 ม.ค. 2561
4,999
05 - 5 ก.พ. 2561
4,999
08 - 8 ก.พ. 2561
4,999
12 - 12 ก.พ. 2561
4,999
19 - 19 ก.พ. 2561
4,999
22 - 22 ก.พ. 2561
4,999
26 - 26 ก.พ. 2561
4,999
05 - 5 มี.ค. 2561
4,999
08 - 8 มี.ค. 2561
4,999
12 - 12 มี.ค. 2561
4,999
170368  :  ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ 3 วัน 2 คืน BY DD (ไม่ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง พระสุพรรณกัลยา
พระอุปคุตเยเลพญา พระธาตุมุเตา ตักบาตรพระพันรูป
พิเศษ!!สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง ชาบูบุฟเฟ่ต์ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
09 - 11 ธ.ค. 2560
12,900
15 - 17 ธ.ค. 2560
10,900
16 - 18 ธ.ค. 2560
10,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
10,900
23 - 25 ธ.ค. 2560
10,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
12,900
31 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
13,900
05 - 7 ม.ค. 2561
10,900
06 - 8 ม.ค. 2561
10,900
12 - 14 ม.ค. 2561
10,900
13 - 15 ม.ค. 2561
10,900
19 - 21 ม.ค. 2561
10,900
20 - 22 ม.ค. 2561
10,900
26 - 28 ม.ค. 2561
10,900
27 - 29 ม.ค. 2561
10,900
02 - 4 ก.พ. 2561
10,900
03 - 5 ก.พ. 2561
10,900
09 - 11 ก.พ. 2561
10,900
10 - 12 ก.พ. 2561
10,900
16 - 18 ก.พ. 2561
10,900
17 - 19 ก.พ. 2561
10,900
23 - 25 ก.พ. 2561
10,900
24 - 26 ก.พ. 2561
10,900
02 - 4 มี.ค. 2561
11,900
03 - 5 มี.ค. 2561
11,900
09 - 11 มี.ค. 2561
11,900
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
17 - 19 มี.ค. 2561
11,900
170981  :  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน เนปิดอว์ 4 วัน 3 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา ตลาดสก๊อต
ชมกรุงเนปิดอว์ สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง


ช่วงเวลา
02 - 5 ธ.ค. 2560
17,900
08 - 11 ธ.ค. 2560
16,900
21 - 24 ธ.ค. 2560
14,900
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
17,900
11 - 14 ม.ค. 2561
14,900
25 - 28 ม.ค. 2561
14,900
15 - 18 ก.พ. 2561
15,900
01 - 4 มี.ค. 2561
16,900
15 - 18 มี.ค. 2561
14,900
170367  :  ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หาสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY DD
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ชเวมอดอว์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป
พิเศษ!!กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
01 - 3 ธ.ค. 2560
11,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
12,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
13,900
15 - 17 ธ.ค. 2560
11,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
11,900
23 - 25 ธ.ค. 2560
11,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
13,900
31 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
14,900
05 - 7 ม.ค. 2561
11,900
06 - 8 ม.ค. 2561
11,900
12 - 14 ม.ค. 2561
11,900
13 - 15 ม.ค. 2561
11,900
19 - 21 ม.ค. 2561
11,900
20 - 22 ม.ค. 2561
11,900
27 - 29 ม.ค. 2561
11,900
02 - 4 ก.พ. 2561
11,900
03 - 5 ก.พ. 2561
11,900
09 - 11 ก.พ. 2561
11,900
10 - 12 ก.พ. 2561
11,900
16 - 18 ก.พ. 2561
11,900
17 - 19 ก.พ. 2561
11,900
23 - 25 ก.พ. 2561
11,900
24 - 26 ก.พ. 2561
11,900
02 - 4 มี.ค. 2561
12,900
03 - 5 มี.ค. 2561
12,900
09 - 11 มี.ค. 2561
11,900
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
17 - 19 มี.ค. 2561
11,900
170467  :  ทัวร์พม่า โปรยิ้ม ยิ้ม 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว BY SL
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน
เทพทันใจ เทพกระซิบ พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
เมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
02 - 5 ธ.ค. 2560
16,900
08 - 11 ธ.ค. 2560
15,900
11 - 14 ม.ค. 2561
13,900
25 - 28 ม.ค. 2561
13,900
01 - 4 ก.พ. 2561
13,900
15 - 18 ก.พ. 2561
14,900
01 - 4 มี.ค. 2561
15,900
15 - 18 มี.ค. 2561
13,900
170366  :  ทัวร์พม่า โปรน้องดี ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวนทร์ 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ตักบาตรพระ1000รูป
อิ่มอร่อย กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟ่ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
08 - 10 ธ.ค. 2560
13,900
10 - 12 ธ.ค. 2560
13,900
15 - 17 ธ.ค. 2560
12,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
12,900
23 - 25 ธ.ค. 2560
12,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
16,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
16,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
16,900
05 - 7 ม.ค. 2561
12,900
12 - 14 ม.ค. 2561
12,900
19 - 21 ม.ค. 2561
12,900
26 - 28 ม.ค. 2561
12,900
02 - 4 ก.พ. 2561
12,900
09 - 11 ก.พ. 2561
12,900
16 - 18 ก.พ. 2561
12,900
23 - 25 ก.พ. 2561
12,900
01 - 3 มี.ค. 2561
12,900
02 - 4 มี.ค. 2561
12,900
09 - 11 มี.ค. 2561
12,900
16 - 18 มี.ค. 2561
12,900
23 - 25 มี.ค. 2561
12,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
12,900
1
2
3
4
5
»
Scroll to Top