ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์พม่า (37 โปรแกรม)

170365  :  ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ
ตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก


ช่วงเวลา
02 - 4 ก.ค. 2560
10,888
07 - 9 ก.ค. 2560
12,888
08 - 10 ก.ค. 2560
14,900
09 - 11 ก.ค. 2560
12,888
14 - 16 ก.ค. 2560
11,900
16 - 18 ก.ค. 2560
11,900
23 - 25 ก.ค. 2560
11,900
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
11,900
06 - 8 ส.ค. 2560
11,900
11 - 13 ส.ค. 2560
14,900
12 - 14 ส.ค. 2560
14,900
13 - 15 ส.ค. 2560
14,900
20 - 22 ส.ค. 2560
11,900
27 - 29 ส.ค. 2560
11,900
01 - 3 ก.ย. 2560
11,900
03 - 5 ก.ย. 2560
11,900
10 - 12 ก.ย. 2560
11,900
17 - 19 ก.ย. 2560
11,900
22 - 24 ก.ย. 2560
11,900
24 - 26 ก.ย. 2560
11,900
170017  :  ทัวร์พม่า THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน BY 8M
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ / MANDALAY HILLS
เจดีย์ชเวสิกอง / พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สะพานอูเบ็ง / พระราชวังมัณฑะเลย์
ทะเลเจดีย์ / ฟรี! หมวก / พัด และถุงผ้า


ช่วงเวลา
05 - 8 ก.ค. 2560
12,888
19 - 22 ก.ค. 2560
13,900
09 - 12 ส.ค. 2560
15,900
23 - 26 ส.ค. 2560
13,900
06 - 9 ก.ย. 2560
13,900
20 - 23 ก.ย. 2560
13,900
170469  :  ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
พระมหามัยมุณี เจดีย์ชเวสิกอง
ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พระราชวังมัณฑะเลย์
พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา ฟรี ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
13,900
08 - 10 ก.ค. 2560
14,900
09 - 11 ก.ค. 2560
13,900
21 - 23 ก.ค. 2560
13,900
04 - 6 ส.ค. 2560
13,900
11 - 13 ส.ค. 2560
14,900
12 - 14 ส.ค. 2560
14,900
25 - 27 ส.ค. 2560
13,900
08 - 10 ก.ย. 2560
13,900
22 - 24 ก.ย. 2560
13,900
170470  :  ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ สักการะพระมหามัยมุณี
สะพานไม้อูเบ็ง สักการะพระบัวเข็ม ชมสวนผักลอยน้ำ
พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
18,900
08 - 10 ก.ค. 2560
20,900
09 - 11 ก.ค. 2560
18,900
21 - 23 ก.ค. 2560
18,900
04 - 6 ส.ค. 2560
18,900
11 - 13 ส.ค. 2560
20,900
12 - 14 ส.ค. 2560
20,900
25 - 27 ส.ค. 2560
18,900
08 - 10 ก.ย. 2560
18,900
22 - 24 ก.ย. 2560
18,900
170471  :  ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ทะเลสาบอินเล
พระบัวเข็ม พระมหามัยมุณี เจดีย์ชเวสิกอง
พระราชวังมัณฑะเลย์
พิเศษ กุ้งแม่น้ำ+ชุดเสริมบารี+พักในทะเลสาบอินเล


ช่วงเวลา
08 - 12 ก.ค. 2560
24,900
12 - 16 ส.ค. 2560
24,900
09 - 13 ก.ย. 2560
24,900
170472  :  ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ พระบัวเข็ม
พระมหามัยมุณี ทะเลสาบอินเล สะพานไม้อูเบ็ง
พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวสิกอง
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา+ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
07 - 10 ก.ค. 2560
26,900
27 - 30 ก.ค. 2560
24,900
11 - 14 ส.ค. 2560
26,900
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
24,900
14 - 17 ก.ย. 2560
24,900
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
24,900
170473  :  ทัวร์พม่า 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา พระมหามัยมุณี
เจดีย์ชเวสิกอง เทพทันใจ เทพกระซิบ ชมโชว์หุ่นเชิด
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู + ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
06 - 10 ก.ค. 2560
23,900
27 - 31 ก.ค. 2560
23,900
10 - 14 ส.ค. 2560
23,900
24 - 28 ส.ค. 2560
23,900
07 - 11 ก.ย. 2560
23,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
25,900
170540  :  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (บินภายใน) BY 8M
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุณี เจดีย์ชเวดากอง
บินภายใน ฟรีชุดเสริมบารมี เทพทันใจ
ตลาดสก๊อต พักหรู 4 ดาว
บุฟเฟ่ต์โออิชิ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร


ช่วงเวลา
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560
20,900
21 - 24 ก.ค. 2560
20,900
28 - 31 ก.ค. 2560
20,900
04 - 7 ส.ค. 2560
21,900
11 - 14 ส.ค. 2560
21,900
25 - 28 ส.ค. 2560
20,900
01 - 4 ก.ย. 2560
20,900
15 - 18 ก.ย. 2560
20,900
170541  :  ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน (บินภายใน) BY PG
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 5 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)
เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี ฟรี!!ชุดเสริมบารมี
เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+กุ้งเผา


ช่วงเวลา
10 - 14 ส.ค. 2560
25,900
170367  :  ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หาสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY DD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน
.เจดีย์ชเวมอดอว์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป
พิเศษ!!กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ พักหรู4ดาว


ช่วงเวลา
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
10,900
01 - 3 ก.ค. 2560
10,900
07 - 9 ก.ค. 2560
11,900
08 - 10 ก.ค. 2560
11,900
14 - 16 ก.ค. 2560
10,900
15 - 17 ก.ค. 2560
10,900
21 - 23 ก.ค. 2560
10,900
22 - 24 ก.ค. 2560
10,900
28 - 30 ก.ค. 2560
10,900
29 - 31 ก.ค. 2560
10,900
04 - 6 ส.ค. 2560
10,900
05 - 7 ส.ค. 2560
10,900
11 - 13 ส.ค. 2560
12,900
12 - 14 ส.ค. 2560
13,900
18 - 20 ส.ค. 2560
10,900
19 - 21 ส.ค. 2560
10,900
25 - 27 ส.ค. 2560
10,900
26 - 28 ส.ค. 2560
10,900
01 - 3 ก.ย. 2560
10,900
02 - 4 ก.ย. 2560
10,900
08 - 10 ก.ย. 2560
10,900
09 - 11 ก.ย. 2560
10,900
15 - 17 ก.ย. 2560
10,900
16 - 18 ก.ย. 2560
10,900
22 - 24 ก.ย. 2560
10,900
23 - 25 ก.ย. 2560
10,900
1
2
3
4
»
Scroll to Top