ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์พม่า (55 โปรแกรม)

170017  :  ทัวร์พม่า THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน BY 8M
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ MANDALAY HILLS
เจดีย์ชเวสิกอง พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สะพานอูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์
ทะเลเจดีย์ ฟรี! หมวก พัด และถุงผ้า


ช่วงเวลา
21 - 24 มี.ค. 2561
9,888
28 - 31 มี.ค. 2561
11,888
04 - 7 เม.ย. 2561
12,888
18 - 21 เม.ย. 2561
12,888
25 - 28 เม.ย. 2561
12,888
182328  :  THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ
พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ชมช้างเผือก
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งเผา + พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
06 - 8 เม.ย. 2561
11,888
15 - 17 เม.ย. 2561
11,888
20 - 22 เม.ย. 2561
11,888
21 - 23 เม.ย. 2561
11,888
27 - 29 เม.ย. 2561
11,888
28 - 30 เม.ย. 2561
11,888
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
11,888
18 - 20 พ.ค. 2561
9,888
27 - 29 พ.ค. 2561
9,888
22 - 24 มิ.ย. 2561
9,888
27 - 29 ก.ค. 2561
9,888
10 - 12 ส.ค. 2561
10,588
24 - 26 ส.ค. 2561
9,888
07 - 9 ก.ย. 2561
9,888
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561
9,888
171302  :  ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ
ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต เจดีย์กลางน้ำ
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร
พักหรู 4 ดาว / ฟรี หมวก+พัด+ถุงผ้า


ช่วงเวลา
11 - 13 พ.ค. 2561
11,888
18 - 20 พ.ค. 2561
11,888
25 - 27 พ.ค. 2561
11,888
01 - 3 มิ.ย. 2561
11,888
08 - 10 มิ.ย. 2561
11,888
16 - 18 มิ.ย. 2561
11,888
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
11,888
171301  :  ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ
ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต พักหรู 4 ดาว
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร
ฟรี หมวก+พัด+ถุงผ้า


ช่วงเวลา
23 - 25 มี.ค. 2561
11,888
29 - 31 มี.ค. 2561
10,888
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
11,888
05 - 7 เม.ย. 2561
11,888
06 - 8 เม.ย. 2561
12,888
19 - 21 เม.ย. 2561
11,888
21 - 23 เม.ย. 2561
11,888
26 - 28 เม.ย. 2561
11,888
27 - 29 เม.ย. 2561
11,888
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
12,888
04 - 6 พ.ค. 2561
11,888
10 - 12 พ.ค. 2561
10,888
11 - 13 พ.ค. 2561
10,888
19 - 21 พ.ค. 2561
10,888
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
10,888
08 - 10 มิ.ย. 2561
10,888
15 - 17 มิ.ย. 2561
10,888
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
10,888
05 - 7 ก.ค. 2561
10,888
06 - 8 ก.ค. 2561
11,888
12 - 14 ก.ค. 2561
10,888
19 - 21 ก.ค. 2561
10,888
21 - 23 ก.ค. 2561
10,888
26 - 28 ก.ค. 2561
11,888
02 - 4 ส.ค. 2561
10,888
03 - 5 ส.ค. 2561
11,888
16 - 18 ส.ค. 2561
10,888
17 - 19 ส.ค. 2561
11,888
23 - 25 ส.ค. 2561
10,888
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2561
10,888
06 - 8 ก.ย. 2561
10,888
07 - 9 ก.ย. 2561
11,888
13 - 15 ก.ย. 2561
10,888
20 - 22 ก.ย. 2561
10,888
27 - 29 ก.ย. 2561
10,888
28 - 30 ก.ย. 2561
12,888
171556  :  ทัวร์พม่า LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N BY 8M
ราคาเริ่มต้น 9,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะพระมหามัยมุณี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา


ช่วงเวลา
24 - 26 มี.ค. 2561
9,555
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
8,999
07 - 9 เม.ย. 2561
10,888
14 - 16 เม.ย. 2561
10,888
21 - 23 เม.ย. 2561
9,888
28 - 30 เม.ย. 2561
9,888
172086  :  ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE MYANMAR 3D2N BY PG
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวนทร์
พระธาตุมุเตา พระนอนตาหวาน
ขอพรเทพทันใจ ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต
พระหินอ่อน ชมช้างเผือก พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
13,900
171204  :  ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (ไปเช้า-กลับเย็น)
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน
ทัวร์พม่า ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต สักการะพระหินอ่อน
สักการะ วัดหงาทัตยี เเถมฟรี ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
26 - 26 มี.ค. 2561
4,999
09 - 9 เม.ย. 2561
4,999
23 - 23 เม.ย. 2561
4,999
03 - 3 พ.ค. 2561
4,999
07 - 7 พ.ค. 2561
4,999
10 - 10 พ.ค. 2561
4,999
14 - 14 พ.ค. 2561
4,999
17 - 17 พ.ค. 2561
4,999
21 - 21 พ.ค. 2561
4,999
24 - 24 พ.ค. 2561
4,999
28 - 28 พ.ค. 2561
4,999
31 - 31 พ.ค. 2561
4,999
170368  :  ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ 3 วัน 2 คืน BY DD (ไม่ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง พระสุพรรณกัลยา
พระอุปคุตเยเลพญา พระธาตุมุเตา ตักบาตรพระพันรูป
พิเศษ!!สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง ชาบูบุฟเฟ่ต์ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
9,999
07 - 9 เม.ย. 2561
9,999
13 - 15 เม.ย. 2561
10,999
14 - 16 เม.ย. 2561
10,999
21 - 23 เม.ย. 2561
9,999
27 - 29 เม.ย. 2561
9,999
28 - 30 เม.ย. 2561
9,999
04 - 6 พ.ค. 2561
8,999
05 - 7 พ.ค. 2561
8,999
11 - 13 พ.ค. 2561
8,999
12 - 14 พ.ค. 2561
8,999
18 - 20 พ.ค. 2561
8,999
19 - 21 พ.ค. 2561
8,999
25 - 27 พ.ค. 2561
8,999
26 - 28 พ.ค. 2561
8,999
01 - 3 มิ.ย. 2561
8,999
02 - 4 มิ.ย. 2561
8,999
08 - 10 มิ.ย. 2561
8,999
09 - 11 มิ.ย. 2561
8,999
15 - 17 มิ.ย. 2561
8,999
16 - 18 มิ.ย. 2561
8,999
22 - 24 มิ.ย. 2561
8,999
23 - 25 มิ.ย. 2561
8,999
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
8,999
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
8,999
182512  :  โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY DD
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรเทพทันใจ ซ๊อปปิ้งตลาดสก็อต
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
10,900
13 - 15 เม.ย. 2561
11,900
14 - 16 เม.ย. 2561
11,900
20 - 22 เม.ย. 2561
10,900
21 - 23 เม.ย. 2561
10,900
27 - 29 เม.ย. 2561
10,900
28 - 30 เม.ย. 2561
10,900
04 - 6 พ.ค. 2561
9,999
05 - 7 พ.ค. 2561
9,999
11 - 13 พ.ค. 2561
9,999
12 - 14 พ.ค. 2561
9,999
18 - 20 พ.ค. 2561
9,999
19 - 21 พ.ค. 2561
9,999
25 - 27 พ.ค. 2561
9,999
26 - 28 พ.ค. 2561
9,999
01 - 3 มิ.ย. 2561
9,999
02 - 4 มิ.ย. 2561
9,999
08 - 10 มิ.ย. 2561
9,999
09 - 11 มิ.ย. 2561
9,999
15 - 17 มิ.ย. 2561
9,999
16 - 18 มิ.ย. 2561
9,999
22 - 24 มิ.ย. 2561
9,999
23 - 25 มิ.ย. 2561
9,999
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
9,999
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
9,999
170981  :  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน เนปิดอว์ 4 วัน 3 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา ตลาดสก๊อต
ชมกรุงเนปิดอว์ สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง


ช่วงเวลา
05 - 8 เม.ย. 2561
14,900
12 - 15 เม.ย. 2561
15,900
26 - 29 เม.ย. 2561
14,900
04 - 7 พ.ค. 2561
13,900
11 - 14 พ.ค. 2561
12,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
12,900
07 - 10 มิ.ย. 2561
12,900
21 - 24 มิ.ย. 2561
12,900
1
2
3
4
5
...
6
»
Scroll to Top