ทัวร์พม่า (47 โปรแกรม)

ปักหมุด

171795  :  ทัวร์พม่า PERFECT MYANMAR 3D2N BY SL
ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์กลางน้ำ เทพทันใจ พระราชวังบุเรงนอง
ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ช้างเผือก
พัก 4 ดาว เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา


ช่วงเวลา
17 - 19 ก.พ. 2561
13,900
24 - 26 ก.พ. 2561
11,900
03 - 5 มี.ค. 2561
13,500
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
23 - 25 มี.ค. 2561
11,900
170201  :  ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY 8M (โรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel)
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง+เจดีย์ชเวมอดอ+พระธาตุอินทร์แขวน
พัก รร.เรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel
พิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งเผาหงสาฯ
แจกฟรี เสื้อยึด+หนังสือสวดมนต์


ช่วงเวลา
13 - 15 ม.ค. 2561
11,999
19 - 21 ม.ค. 2561
11,999
170012  :  ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY FD (พักหรู 5 ดาว CHATRIUM ROYAL LAKE)
ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง / หงสาวดี / สิเรียม
พระธาตุอินทร์แขวน / เจดีย์ชเวดากอง / พระธาตุมุเตา
พักหรู 5 ดาว CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
พิเศษ !!!! เมนูติ๋มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ


ช่วงเวลา
27 - 29 ม.ค. 2561
12,999
16 - 18 ก.พ. 2561
12,999
17 - 19 ก.พ. 2561
12,999
03 - 5 มี.ค. 2561
12,900
09 - 11 มี.ค. 2561
12,900
10 - 12 มี.ค. 2561
12,900
16 - 18 มี.ค. 2561
12,900
17 - 19 มี.ค. 2561
12,900
23 - 25 มี.ค. 2561
12,999
24 - 26 มี.ค. 2561
12,900
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
12,900
07 - 9 เม.ย. 2561
13,900
170014  :  ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY SL (โรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel)
ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
พักโรงแรมเรือ 5 ดาว ฟรี! หนังสือสวดมนต์
พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผาหงสา


ช่วงเวลา
02 - 4 ก.พ. 2561
11,900
3 ก.พ. - 5 ธ.ค. 2561
11,900
10 - 12 ก.พ. 2561
11,900
16 - 18 ก.พ. 2561
13,900
17 - 19 ก.พ. 2561
13,900
23 - 25 ก.พ. 2561
11,900
01 - 3 มี.ค. 2561
13,900
02 - 4 มี.ค. 2561
13,900
03 - 5 มี.ค. 2561
13,500
09 - 11 มี.ค. 2561
11,900
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
17 - 19 มี.ค. 2561
11,900
23 - 25 มี.ค. 2561
11,900
170015  :  ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY FD (พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury)
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระธาตุอินทร์แขวน/เจดีย์ชเวดากอง/พระธาตุมุเตา
พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Hotel
ฟรี! หนังสือสวดมนต์
พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา


ช่วงเวลา
17 - 19 ก.พ. 2561
11,900
23 - 25 ก.พ. 2561
11,900
24 - 26 ก.พ. 2561
11,900
02 - 4 มี.ค. 2561
11,900
03 - 5 มี.ค. 2561
11,900
09 - 11 มี.ค. 2561
11,900
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
17 - 19 มี.ค. 2561
11,900
23 - 25 มี.ค. 2561
11,900
24 - 26 มี.ค. 2561
11,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
11,900
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
11,900
06 - 8 เม.ย. 2561
12,900
07 - 9 เม.ย. 2561
12,900
170011  :  ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY SL (CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL)
ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการระ 3 มหาบูชาสถาน
ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบว์ตะทาว เจดีย์เยเลพญา
ช๊อปตลาดสก๊อต พักหรู 5 ดาว CHATRIUM HOTEL
เมนูพิเศษ ติ่มซำ +กุ้งเผา+ เป็ดปักกิ่ง+ สลัดกุ้งมังกร


ช่วงเวลา
17 - 19 ก.พ. 2561
14,500
03 - 5 มี.ค. 2561
13,900
10 - 12 มี.ค. 2561
12,900
16 - 18 มี.ค. 2561
12,900
23 - 25 มี.ค. 2561
12,900
171798  :  ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา เจดีย์กลางน้ำ
พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel


ช่วงเวลา
16 - 18 ก.พ. 2561
11,900
17 - 19 ก.พ. 2561
11,900
171799  :  ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3D2N BY FD (พัก 5 ดาว CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL)
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์กลางน้ำ เทพทันใจ พระราชวังบุเรงนอง
ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน ช้างเผือก
พัก 5 ดาว เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา


ช่วงเวลา
17 - 19 ก.พ. 2561
12,900172086  :  ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE MYANMAR 3D2N BY PG
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวนทร์
พระธาตุมุเตา พระนอนตาหวาน
ขอพรเทพทันใจ ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต
พระหินอ่อน ชมช้างเผือก พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
09 - 11 ก.พ. 2561
14,900
16 - 18 ก.พ. 2561
14,900
23 - 25 ก.พ. 2561
14,900
02 - 4 มี.ค. 2561
14,900
16 - 18 มี.ค. 2561
14,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
14,900
172049  :  ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน พัก 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง
ซ๊อปปิ้งตลาดสก็อต พักหรู 5 ดาว
ฟรีชุดเสริมบารมี เมนูพิเศษ กุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง


ช่วงเวลา
01 - 2 ก.พ. 2561
7,900
15 - 16 ก.พ. 2561
7,900
15 - 16 มี.ค. 2561
7,900
171204  :  ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (ไปเช้า-กลับเย็น)
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน
ทัวร์พม่า ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต สักการะพระหินอ่อน
สักการะ วัดหงาทัตยี เเถมฟรี ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
19 - 19 ก.พ. 2561
4,999
26 - 26 ก.พ. 2561
4,999
05 - 5 มี.ค. 2561
4,999
09 - 9 มี.ค. 2561
4,999
12 - 12 มี.ค. 2561
4,999
170368  :  ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ 3 วัน 2 คืน BY DD (ไม่ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง พระสุพรรณกัลยา
พระอุปคุตเยเลพญา พระธาตุมุเตา ตักบาตรพระพันรูป
พิเศษ!!สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง ชาบูบุฟเฟ่ต์ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
27 - 29 ม.ค. 2561
10,900
03 - 5 ก.พ. 2561
10,900
09 - 11 ก.พ. 2561
10,900
10 - 12 ก.พ. 2561
10,900
16 - 18 ก.พ. 2561
10,900
17 - 19 ก.พ. 2561
10,900
23 - 25 ก.พ. 2561
10,900
24 - 26 ก.พ. 2561
10,900
02 - 4 มี.ค. 2561
11,900
03 - 5 มี.ค. 2561
11,900
09 - 11 มี.ค. 2561
11,900
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
170981  :  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน เนปิดอว์ 4 วัน 3 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา ตลาดสก๊อต
ชมกรุงเนปิดอว์ สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง


ช่วงเวลา
15 - 18 ก.พ. 2561
15,900
01 - 4 มี.ค. 2561
16,900
15 - 18 มี.ค. 2561
14,900
170367  :  ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หาสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY DD
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ชเวมอดอว์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป
พิเศษ!!กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
03 - 5 ก.พ. 2561
11,900
09 - 11 ก.พ. 2561
11,900
10 - 12 ก.พ. 2561
11,900
16 - 18 ก.พ. 2561
11,900
17 - 19 ก.พ. 2561
11,900
23 - 25 ก.พ. 2561
11,900
24 - 26 ก.พ. 2561
11,900
02 - 4 มี.ค. 2561
12,900
03 - 5 มี.ค. 2561
12,900
09 - 11 มี.ค. 2561
11,900
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
17 - 19 มี.ค. 2561
11,900
170467  :  ทัวร์พม่า โปรยิ้ม ยิ้ม 4 วัน 3 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน
เทพทันใจ เทพกระซิบ พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
เมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
25 - 28 ม.ค. 2561
13,900
15 - 18 ก.พ. 2561
14,900
01 - 4 มี.ค. 2561
15,900
15 - 18 มี.ค. 2561
13,900
170366  :  ทัวร์พม่า โปรน้องดี ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวนทร์ 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ตักบาตรพระ1000รูป
อิ่มอร่อย กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟ่ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
09 - 11 ก.พ. 2561
12,900
16 - 18 ก.พ. 2561
12,900
23 - 25 ก.พ. 2561
12,900
01 - 3 มี.ค. 2561
12,900
02 - 4 มี.ค. 2561
12,900
09 - 11 มี.ค. 2561
12,900
16 - 18 มี.ค. 2561
12,900
23 - 25 มี.ค. 2561
12,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
12,900
171929  :  ทัวร์พม่า SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมสะพานไม้อูเบ็ง
พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา ชมวิวทีเขามัณฑะเลย์ฮิลว์
ฟรีชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
17 - 18 ก.พ. 2561
7,900
24 - 25 ก.พ. 2561
7,900
01 - 2 มี.ค. 2561
7,900
03 - 4 มี.ค. 2561
7,900
09 - 10 มี.ค. 2561
6,900
17 - 18 มี.ค. 2561
7,900
23 - 24 มี.ค. 2561
6,900
31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
7,900
27 - 28 เม.ย. 2561
7,900
171960  :  ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์
สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องแม่น้ำอิรวดี ฟรีชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
02 - 4 ก.พ. 2561
11,900
16 - 18 ก.พ. 2561
11,900
01 - 3 มี.ค. 2561
12,900
16 - 18 มี.ค. 2561
11,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
11,900
06 - 8 เม.ย. 2561
12,900
27 - 29 เม.ย. 2561
11,900
1
2
3
4
»
Scroll to Top