ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์พม่า (59 โปรแกรม)

170534  :  ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE MYANMAR 3D2N BY PG
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบว์ตะทาว
ชมพระราชวังบุเรงนอง สักการะพระนอนตาหวาน
ตักบาตรวัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น ช๊อปตลาดสก๊อต


ช่วงเวลา
28 - 30 ก.ค. 2560
13,900
12 - 14 ส.ค. 2560
16,900
25 - 27 ส.ค. 2560
13,900
01 - 3 ก.ย. 2560
13,900
07 - 9 ก.ย. 2560
12,900
08 - 10 ก.ย. 2560
12,900
14 - 16 ก.ย. 2560
12,900
15 - 17 ก.ย. 2560
13,900
21 - 23 ก.ย. 2560
12,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
13,900
170365  :  ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ
ตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก


ช่วงเวลา
23 - 25 ก.ค. 2560
10,888
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
10,888
06 - 8 ส.ค. 2560
11,900
11 - 13 ส.ค. 2560
14,900
12 - 14 ส.ค. 2560
14,900
13 - 15 ส.ค. 2560
14,900
20 - 22 ส.ค. 2560
11,900
27 - 29 ส.ค. 2560
11,900
01 - 3 ก.ย. 2560
11,900
03 - 5 ก.ย. 2560
11,900
10 - 12 ก.ย. 2560
11,900
17 - 19 ก.ย. 2560
11,900
22 - 24 ก.ย. 2560
11,900
24 - 26 ก.ย. 2560
11,900
170017  :  ทัวร์พม่า THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน BY 8M
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ / MANDALAY HILLS
เจดีย์ชเวสิกอง / พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สะพานอูเบ็ง / พระราชวังมัณฑะเลย์
ทะเลเจดีย์ / ฟรี! หมวก / พัด และถุงผ้า


ช่วงเวลา
09 - 12 ส.ค. 2560
15,900
23 - 26 ส.ค. 2560
13,900
06 - 9 ก.ย. 2560
13,900
20 - 23 ก.ย. 2560
13,900
170417  :  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี 4 วัน 3 คืน BY FD (บินภายใน)
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวรพม่า สัการะ 2 มหาบูชาสถาน พระมหามัยมุณี
เจดีย์ชเวสิกอง สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์ฮิลล์ ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน
พัก 4 ดาว + พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายใน


ช่วงเวลา
04 - 7 ส.ค. 2560
19,900
11 - 14 ส.ค. 2560
20,900
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
18,900
14 - 17 ก.ย. 2560
18,900
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
18,900
26 - 29 ต.ค. 2560
19,900
09 - 12 พ.ย. 2560
19,900
23 - 26 พ.ย. 2560
19,900
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
19,900
02 - 5 ธ.ค. 2560
22,900
08 - 11 ธ.ค. 2560
21,900
14 - 17 ธ.ค. 2560
19,900
21 - 24 ธ.ค. 2560
20,900
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
22,900
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
22,500
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
22,500
170958  :  มัณฑะเลย์ พุกาม(โดยรถ) 4 วัน 3 คืน บิน PG
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ– พระราชวังมัณฑะเลย์– ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง


ช่วงเวลา
11 - 14 ส.ค. 2560
17,900
24 - 27 ส.ค. 2560
15,900
14 - 17 ก.ย. 2560
15,900
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
15,900
05 - 8 ต.ค. 2560
15,900
12 - 15 ต.ค. 2560
15,900
20 - 23 ต.ค. 2560
17,900
26 - 29 ต.ค. 2560
15,900
02 - 5 พ.ย. 2560
15,900
09 - 12 พ.ย. 2560
15,900
16 - 19 พ.ย. 2560
15,900
02 - 5 ธ.ค. 2560
15,900
08 - 11 ธ.ค. 2560
17,900
14 - 17 ธ.ค. 2560
15,900
21 - 24 ธ.ค. 2560
15,900
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
19,900
170895  :  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่นย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯช่วงเวลา
02 - 4 ส.ค. 2560
11,900
04 - 6 ส.ค. 2560
11,900
05 - 7 ส.ค. 2560
11,900
12 - 14 ส.ค. 2560
14,900
18 - 20 ส.ค. 2560
11,900
19 - 21 ส.ค. 2560
11,900
25 - 27 ส.ค. 2560
11,900
26 - 28 ส.ค. 2560
11,900
01 - 3 ก.ย. 2560
11,900
08 - 10 ก.ย. 2560
11,900
09 - 11 ก.ย. 2560
11,900
15 - 17 ก.ย. 2560
11,900
16 - 18 ก.ย. 2560
11,900
22 - 24 ก.ย. 2560
11,900
23 - 25 ก.ย. 2560
11,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
11,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
11,900
170896  :  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่นย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อตช่วงเวลา
04 - 6 ส.ค. 2560
12,900
05 - 7 ส.ค. 2560
12,900
12 - 14 ส.ค. 2560
14,900
19 - 21 ส.ค. 2560
12,900
25 - 27 ส.ค. 2560
12,900
26 - 28 ส.ค. 2560
12,900
01 - 3 ก.ย. 2560
12,900
02 - 4 ก.ย. 2560
12,900
08 - 10 ก.ย. 2560
12,900
09 - 11 ก.ย. 2560
12,900
15 - 17 ก.ย. 2560
12,900
16 - 18 ก.ย. 2560
12,900
22 - 24 ก.ย. 2560
12,900
23 - 25 ก.ย. 2560
12,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
12,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
12,900
170897  :  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่นย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบช้อปปิ้งตลาดสก๊อตช่วงเวลา
04 - 6 ส.ค. 2560
12,900
05 - 7 ส.ค. 2560
12,900
12 - 14 ส.ค. 2560
14,900
18 - 20 ส.ค. 2560
12,900
19 - 21 ส.ค. 2560
12,900
25 - 27 ส.ค. 2560
12,900
26 - 28 ส.ค. 2560
12,900
01 - 3 ก.ย. 2560
12,900
02 - 4 ก.ย. 2560
12,900
08 - 10 ก.ย. 2560
12,900
09 - 11 ก.ย. 2560
12,900
15 - 17 ก.ย. 2560
12,900
16 - 18 ก.ย. 2560
12,900
22 - 24 ก.ย. 2560
12,900
23 - 25 ก.ย. 2560
12,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
12,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
12,900
170898  :  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่นย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อตช่วงเวลา
04 - 6 ส.ค. 2560
12,900
05 - 7 ส.ค. 2560
12,900
12 - 14 ส.ค. 2560
14,900
18 - 20 ส.ค. 2560
12,900
19 - 21 ส.ค. 2560
12,900
25 - 27 ส.ค. 2560
12,900
26 - 28 ส.ค. 2560
12,900
01 - 3 ก.ย. 2560
12,900
02 - 4 ก.ย. 2560
12,900
08 - 10 ก.ย. 2560
12,900
09 - 11 ก.ย. 2560
12,900
15 - 17 ก.ย. 2560
12,900
16 - 18 ก.ย. 2560
12,900
22 - 24 ก.ย. 2560
12,900
23 - 25 ก.ย. 2560
12,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
12,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
12,900
170893  :  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่นย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบช้อปปิ้งตลาดสก๊อตช่วงเวลา
04 - 6 ส.ค. 2560
11,900
05 - 7 ส.ค. 2560
11,900
12 - 17 ส.ค. 2560
14,900
18 - 20 ส.ค. 2560
11,900
19 - 21 ส.ค. 2560
11,900
25 - 27 ส.ค. 2560
11,900
26 - 28 ส.ค. 2560
11,900
01 - 3 ก.ย. 2560
11,900
02 - 4 ก.ย. 2560
11,900
08 - 10 ก.ย. 2560
11,900
09 - 11 ก.ย. 2560
11,900
15 - 17 ก.ย. 2560
11,900
16 - 18 ก.ย. 2560
11,900
22 - 24 ก.ย. 2560
11,900
23 - 25 ก.ย. 2560
11,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
11,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
11,900
1
2
3
4
5
...
6
»
Scroll to Top