ทัวร์พม่า (63 โปรแกรม)

171735  :  ทัวร์พม่า IMBOON MYANMAR 3D2N BY FD & SL
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ขอพรเทพทันใจ สักการะเจดีย์กลางน้ำ
ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา


ช่วงเวลา
07 - 9 ต.ค. 2560
10,888
08 - 10 ต.ค. 2560
10,888
13 - 15 ต.ค. 2560
10,888
14 - 16 ต.ค. 2560
10,888
15 - 17 ต.ค. 2560
10,888
19 - 21 ต.ค. 2560
10,888
20 - 20 ต.ค. 2560
10,888
21 - 23 ต.ค. 2560
10,888
26 - 28 ต.ค. 2560
10,888
27 - 29 ต.ค. 2560
10,888
28 - 30 ต.ค. 2560
10,888
29 - 31 ต.ค. 2560
10,888
02 - 4 พ.ย. 2560
10,888
03 - 5 พ.ย. 2560
10,888
04 - 6 พ.ย. 2560
10,888
171301  :  ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ
ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต พักหรู 4 ดาว
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร
ฟรี หมวก+พัด+ถุงผ้า


ช่วงเวลา
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
9,888
01 - 3 ต.ค. 2560
11,888
07 - 9 ต.ค. 2560
12,888
08 - 10 ต.ค. 2560
12,888
12 - 14 ต.ค. 2560
11,888
13 - 15 ต.ค. 2560
12,888
19 - 21 ต.ค. 2560
12,888
20 - 22 ต.ค. 2560
13,888
22 - 24 ต.ค. 2560
13,888
26 - 28 ต.ค. 2560
11,888
28 - 30 ต.ค. 2560
11,888
29 - 31 ต.ค. 2560
11,888
02 - 4 พ.ย. 2560
12,888
03 - 5 พ.ย. 2560
13,888
04 - 6 พ.ย. 2560
12,888
05 - 7 พ.ย. 2560
11,888
09 - 11 พ.ย. 2560
11,888
10 - 12 พ.ย. 2560
12,888
11 - 13 พ.ย. 2560
11,888
12 - 14 พ.ย. 2560
11,888
16 - 18 พ.ย. 2560
11,888
17 - 19 พ.ย. 2560
12,888
18 - 20 พ.ย. 2560
11,888
19 - 21 พ.ย. 2560
11,888
23 - 25 พ.ย. 2560
11,888
24 - 26 พ.ย. 2560
12,888
25 - 27 พ.ย. 2560
11,888
26 - 28 พ.ย. 2560
11,888
01 - 3 ธ.ค. 2560
13,888
02 - 4 ธ.ค. 2560
13,888
03 - 5 ธ.ค. 2560
13,888
08 - 10 ธ.ค. 2560
13,888
09 - 11 ธ.ค. 2560
13,888
10 - 12 ธ.ค. 2560
13,888
14 - 16 ธ.ค. 2560
11,888
16 - 18 ธ.ค. 2560
11,888
17 - 19 ธ.ค. 2560
11,888
21 - 23 ธ.ค. 2560
11,888
22 - 24 ธ.ค. 2560
13,888
23 - 25 ธ.ค. 2560
13,888
24 - 26 ธ.ค. 2560
13,888
28 - 30 ธ.ค. 2560
14,888
29 - 31 ธ.ค. 2560
14,888
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
15,888
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
15,888
171302  :  ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ
ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต เจดีย์กลางน้ำ
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร
พักหรู 4 ดาว / ฟรี หมวก+พัด+ถุงผ้า


ช่วงเวลา
11 - 13 พ.ย. 2560
13,888
18 - 20 พ.ย. 2560
13,888
24 - 26 พ.ย. 2560
12,888
01 - 3 ธ.ค. 2560
13,888
09 - 11 ธ.ค. 2560
14,888
22 - 24 ธ.ค. 2560
12,888
29 - 31 ธ.ค. 2560
14,888
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
14,888
170365  :  ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ
ตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก


ช่วงเวลา
24 - 26 ก.ย. 2560
9,888
171556  :  ทัวร์พม่า LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N BY 8M
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะพระมหามัยมุณี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา


ช่วงเวลา
21 - 23 ต.ค. 2560
11,888
04 - 6 พ.ย. 2560
11,888
25 - 27 พ.ย. 2560
10,888
02 - 4 ธ.ค. 2560
11,888
09 - 11 ธ.ค. 2560
11,888
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
12,888
170017  :  ทัวร์พม่า THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน BY 8M
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ / MANDALAY HILLS
เจดีย์ชเวสิกอง / พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สะพานอูเบ็ง / พระราชวังมัณฑะเลย์
ทะเลเจดีย์ / ฟรี! หมวก / พัด และถุงผ้า


ช่วงเวลา
04 - 7 ต.ค. 2560
13,888
11 - 14 ต.ค. 2560
13,888
08 - 11 พ.ย. 2560
13,888
15 - 18 พ.ย. 2560
13,888
06 - 9 ธ.ค. 2560
13,888
13 - 16 ธ.ค. 2560
13,888
20 - 23 ธ.ค. 2560
13,888
27 - 30 ธ.ค. 2560
14,888
170242  :  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (บินภายใน)
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
มหาเจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี
ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี บินภายใน


ช่วงเวลา
20 - 23 ต.ค. 2560
23,900
14 - 17 ธ.ค. 2560
19,900
171310  :  ทัวร์พม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน สุดคุ้ม!!! จัดเต็ม!! BY DD
ราคาเริ่มต้น 4,889 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง –วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี- เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก-ดอนเมือง


ช่วงเวลา
26 - 26 ก.ย. 2560
4,889
27 - 27 ก.ย. 2560
4,889
28 - 28 ก.ย. 2560
4,889
29 - 29 ก.ย. 2560
4,889
171528  :  ทัวร์พม่า พาเพลิน ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม!!! จัดเต็ม!!! BY DD
ราคาเริ่มต้น 6,556 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก – ดอนเมือง


ช่วงเวลา
21 - 22 ก.ย. 2560
6,556
25 - 26 ก.ย. 2560
6,556
26 - 27 ก.ย. 2560
6,556
27 - 28 ก.ย. 2560
6,556
28 - 29 ก.ย. 2560
6,556
29 - 30 ก.ย. 2560
7,499
171309  :  ทัวร์พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY DD
ราคาเริ่มต้น 8,558 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์–พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่น–ย่างกุ้ง-สถูปพระสุพรรณกัลยา-เจดีย์ชเวดากอง - เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต –- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก


ช่วงเวลา
22 - 24 ก.ย. 2560
9,999
23 - 25 ก.ย. 2560
10,999
24 - 26 ก.ย. 2560
8,999
28 - 30 ก.ย. 2560
10,999
1
2
3
4
5
...
7
»
Scroll to Top