ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์พม่า (28 โปรแกรม)

170010  :  ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE MYANMAR 3D2N BY PG
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการระพระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบว์ตะทาว
ชมพระราชวังบุเรงนอง สักการะพระนอนตาหวาน
ตักบาตรวัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น ช๊อปตลาดสก๊อต


ช่วงเวลา
01 - 3 เม.ย. 2560
13,900
21 - 23 เม.ย. 2560
13,900
28 - 30 เม.ย. 2560
13,900
05 - 7 พ.ค. 2560
15,900
11 - 13 พ.ค. 2560
13,900
12 - 14 พ.ค. 2560
13,900
19 - 21 พ.ค. 2560
13,900
25 - 27 พ.ค. 2560
13,900
26 - 28 พ.ค. 2560
13,900
170365  :  ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง - เทพทันใจ/เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก


ช่วงเวลา
02 - 4 เม.ย. 2560
10,900
08 - 10 เม.ย. 2560
12,900
09 - 11 เม.ย. 2560
12,900
15 - 17 เม.ย. 2560
14,900
16 - 18 เม.ย. 2560
12,900
20 - 22 เม.ย. 2560
12,900
23 - 25 เม.ย. 2560
12,900
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
14,900
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560
14,900
05 - 7 พ.ค. 2560
14,900
06 - 8 พ.ค. 2560
12,900
11 - 13 พ.ค. 2560
14,900
13 - 15 พ.ค. 2560
12,900
14 - 16 พ.ค. 2560
12,900
19 - 21 พ.ค. 2560
12,900
21 - 23 พ.ค. 2560
12,900
26 - 28 พ.ค. 2560
12,900
28 - 30 พ.ค. 2560
12,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
11,900
04 - 6 มิ.ย. 2560
11,900
11 - 13 มิ.ย. 2560
11,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
11,900
18 - 20 มิ.ย. 2560
11,900
25 - 27 มิ.ย. 2560
11,900
02 - 4 ก.ค. 2560
11,900
07 - 9 ก.ค. 2560
14,900
08 - 10 ก.ค. 2560
14,900
09 - 11 ก.ค. 2560
14,900
14 - 16 ก.ค. 2560
11,900
16 - 18 ก.ค. 2560
11,900
23 - 25 ก.ค. 2560
11,900
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
11,900
06 - 8 ส.ค. 2560
11,900
11 - 13 ส.ค. 2560
14,900
12 - 14 ส.ค. 2560
14,900
13 - 15 ส.ค. 2560
14,900
20 - 22 ส.ค. 2560
11,900
27 - 29 ส.ค. 2560
11,900
01 - 3 ก.ย. 2560
11,900
03 - 5 ก.ย. 2560
11,900
10 - 12 ก.ย. 2560
11,900
17 - 19 ก.ย. 2560
11,900
22 - 24 ก.ย. 2560
11,900
24 - 26 ก.ย. 2560
11,900
170019  :  ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR YANGON KTO 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์โบตาทาวน์ / เทพทันใจ / เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง
พิเศษ !! เมนูกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผา พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี หมวก/พัด/ถุงผ้า


ช่วงเวลา
27 - 29 เม.ย. 2560
13,900
28 - 30 เม.ย. 2560
13,900
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
15,900
170017  :  ทัวร์พม่า THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน BY 8M
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ / MANDALAY HILLS / สะพานอูเบ็ง
วัดอานันดา / เจดีย์ชเวสิกอง / พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ฟรี! หมวก / พัด และถุงผ้า / พระราชวังมัณฑะเลย์


ช่วงเวลา
26 - 29 เม.ย. 2560
15,900
03 - 6 พ.ค. 2560
15,900
10 - 13 พ.ค. 2560
17,900
07 - 10 มิ.ย. 2560
13,900
21 - 24 มิ.ย. 2560
13,900
05 - 8 ก.ค. 2560
14,900
19 - 22 ก.ค. 2560
13,900
09 - 12 ส.ค. 2560
15,900
23 - 26 ส.ค. 2560
15,900
06 - 9 ก.ย. 2560
13,900
20 - 23 ก.ย. 2560
13,900
170122  :  ทัวร์พม่า EASY LUXURY BAGAN MANDALAY BY PG
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มินกุน-สกายส์-อังวะ-พุกาม
พระมหามัยมุณี เจดีย์ชเวดากอง
สะพานไม้อูเบ็ง ล่องแม่น้ำอิรวดี
พัก 4 ดาว+เมนูกุ้งแม่น้ำเผา


ช่วงเวลา
06 - 9 เม.ย. 2560
19,999
26 - 29 เม.ย. 2560
21,900
170241  :  ทัวร์พม่า โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน BY SL
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ
ตักบาตรพระ 1000 รูป ขอพรพระอุปคุปเมื่องสิเรียม
พักหรู 4 ดาว พิเศษ!!!กับเมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด


ช่วงเวลา
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560
12,900
01 - 3 เม.ย. 2560
12,900
06 - 8 เม.ย. 2560
12,900
08 - 10 เม.ย. 2560
12,900
12 - 14 เม.ย. 2560
13,900
14 - 16 เม.ย. 2560
13,900
15 - 17 เม.ย. 2560
13,900
21 - 23 เม.ย. 2560
13,900
22 - 24 เม.ย. 2560
13,900
28 - 30 เม.ย. 2560
13,900
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
13,900
05 - 7 พ.ค. 2560
13,900
6 พ.ค. - 8 เม.ย. 2560
13,900
10 - 12 พ.ค. 2560
13,900
12 - 14 พ.ค. 2560
11,900
13 - 15 พ.ค. 2560
11,900
19 - 21 พ.ค. 2560
11,900
20 - 22 พ.ค. 2560
11,900
26 - 28 พ.ค. 2560
11,900
27 - 29 พ.ค. 2560
11,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
11,900
03 - 5 มิ.ย. 2560
11,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
11,900
10 - 12 มิ.ย. 2560
11,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
11,900
17 - 19 มิ.ย. 2560
11,900
23 - 25 มิ.ย. 2560
11,900
24 - 26 มิ.ย. 2560
11,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
11,900
170218  :  ทัวร์พม่า PRO SUPER SALE 4* DD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ พระธาตุมุเตา
สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน
กราบพระอุปคุต เจดีย์เยเลพญา ตักบาตรพระพันรูป
พิเศษ!!กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ชาบูชิ


ช่วงเวลา
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560
12,900
01 - 3 เม.ย. 2560
12,900
06 - 8 เม.ย. 2560
14,900
07 - 9 เม.ย. 2560
14,900
08 - 10 เม.ย. 2560
14,900
13 - 15 เม.ย. 2560
15,900
14 - 16 เม.ย. 2560
15,900
15 - 17 เม.ย. 2560
15,900
22 - 24 เม.ย. 2560
12,900
28 - 30 เม.ย. 2560
12,900
05 - 7 พ.ค. 2560
13,900
06 - 8 พ.ค. 2560
13,900
12 - 14 พ.ค. 2560
12,900
13 - 15 พ.ค. 2560
12,900
20 - 22 พ.ค. 2560
12,900
26 - 28 พ.ค. 2560
12,900
27 - 29 พ.ค. 2560
12,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
12,900
03 - 5 มิ.ย. 2560
12,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
12,900
10 - 12 มิ.ย. 2560
12,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
12,900
17 - 19 มิ.ย. 2560
12,900
23 - 25 มิ.ย. 2560
12,900
24 - 26 มิ.ย. 2560
12,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
12,900
1 ก.ค. - 3 ก.ย. 2560
11,900
07 - 9 ก.ค. 2560
12,900
08 - 10 ก.ค. 2560
13,900
14 - 16 ก.ค. 2560
11,900
15 - 17 ก.ค. 2560
11,900
21 - 23 ก.ค. 2560
11,900
22 - 24 ก.ค. 2560
11,900
28 - 30 ก.ค. 2560
11,900
29 - 31 ก.ค. 2560
11,900
04 - 6 ส.ค. 2560
11,900
05 - 7 ส.ค. 2560
11,900
11 - 13 ส.ค. 2560
13,900
12 - 14 ส.ค. 2560
13,900
18 - 20 ส.ค. 2560
11,900
19 - 21 ส.ค. 2560
11,900
25 - 27 ส.ค. 2560
11,900
26 - 28 ส.ค. 2560
11,900
170024  :  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์
นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
ชมสะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์


ช่วงเวลา
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560
12,900
07 - 9 เม.ย. 2560
12,900
13 - 15 เม.ย. 2560
13,900
14 - 16 เม.ย. 2560
13,900
05 - 7 พ.ค. 2560
12,900
12 - 14 พ.ค. 2560
12,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
12,900
08 - 10 ก.ค. 2560
12,900
28 - 30 ก.ค. 2560
12,900
12 - 14 ส.ค. 2560
12,900
25 - 27 ส.ค. 2560
12,900
170368  :  ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ 3 วัน 2 คืน BY DD (ไม่ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง พระสุพรรณกัลยา
สักการะพระอุปคุตเยเลพญา พระธาตุมุเตา ตักบาตรพระพันรูป
พิเศษ!!สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ พักหรู4ดาว


ช่วงเวลา
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560
10,900
01 - 3 เม.ย. 2560
10,900
07 - 9 เม.ย. 2560
11,900
08 - 10 เม.ย. 2560
11,900
13 - 15 เม.ย. 2560
11,900
14 - 16 เม.ย. 2560
11,900
15 - 17 เม.ย. 2560
11,900
21 - 23 เม.ย. 2560
10,900
22 - 24 เม.ย. 2560
10,900
28 - 30 เม.ย. 2560
10,900
06 - 8 พ.ค. 2560
10,900
20 - 22 พ.ค. 2560
9,999
26 - 28 พ.ค. 2560
9,999
27 - 29 พ.ค. 2560
9,999
02 - 4 มิ.ย. 2560
9,999
03 - 5 มิ.ย. 2560
9,999
09 - 11 มิ.ย. 2560
9,999
10 - 12 มิ.ย. 2560
9,999
16 - 18 มิ.ย. 2560
9,999
17 - 19 มิ.ย. 2560
9,999
23 - 26 มิ.ย. 2560
9,999
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
9,999
01 - 3 ก.ค. 2560
9,999
07 - 9 ก.ค. 2560
10,900
08 - 10 ก.ค. 2560
10,900
14 - 16 ก.ค. 2560
9,999
15 - 17 ก.ค. 2560
9,999
21 - 23 ก.ค. 2560
9,999
22 - 24 ก.ค. 2560
9,999
28 - 30 ก.ค. 2560
9,999
29 - 31 ก.ค. 2560
9,999
04 - 6 ส.ค. 2560
9,999
05 - 5 ส.ค. 2560
9,999
11 - 13 ส.ค. 2560
11,900
12 - 14 ส.ค. 2560
12,900
18 - 20 ส.ค. 2560
9,999
19 - 21 ส.ค. 2560
9,999
25 - 27 ส.ค. 2560
9,999
26 - 28 ส.ค. 2560
9,999
170366  :  โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ราคาเบาๆ กับบางกอกแอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขอพรมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ตักบาตรพระ1000รูป
อิ่มอร่อย กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟ่ พักหรู4ดาว


ช่วงเวลา
01 - 3 เม.ย. 2560
12,900
06 - 8 เม.ย. 2560
12,900
07 - 9 เม.ย. 2560
12,900
15 - 17 เม.ย. 2560
12,900
21 - 23 เม.ย. 2560
12,900
22 - 24 เม.ย. 2560
12,900
28 - 30 เม.ย. 2560
12,900
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
12,900
06 - 8 พ.ค. 2560
11,900
12 - 14 พ.ค. 2560
12,900
13 - 15 พ.ค. 2560
11,900
19 - 21 พ.ค. 2560
11,900
20 - 22 พ.ค. 2560
11,900
26 - 28 พ.ค. 2560
11,900
27 - 29 พ.ค. 2560
11,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
11,900
03 - 5 มิ.ย. 2560
11,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
11,900
10 - 12 มิ.ย. 2560
11,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
11,900
17 - 19 มิ.ย. 2560
11,900
23 - 25 มิ.ย. 2560
11,900
24 - 26 มิ.ย. 2560
11,900
30 - 2 มิ.ย. 2560
11,900
01 - 3 ก.ค. 2560
11,900
07 - 9 ก.ค. 2560
11,900
08 - 10 ก.ค. 2560
12,900
09 - 11 ก.ค. 2560
11,900
14 - 16 ก.ค. 2560
11,900
15 - 17 ก.ค. 2560
11,900
21 - 23 ก.ค. 2560
11,900
22 - 24 ก.ค. 2560
11,900
28 - 30 ก.ค. 2560
11,900
29 - 31 ก.ค. 2560
11,900
04 - 6 ส.ค. 2560
11,900
05 - 7 ส.ค. 2560
11,900
11 - 13 ส.ค. 2560
12,900
12 - 14 ส.ค. 2560
11,900
18 - 20 ส.ค. 2560
11,900
19 - 21 ส.ค. 2560
11,900
25 - 27 ส.ค. 2560
11,900
26 - 28 ส.ค. 2560
11,900
1
2
3
»
Scroll to Top