ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ภูฏาน (1 โปรแกรม)

170407  :  ทัวร์ภูฎาน มหัศจรรย์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ภูฎาน วัดทักซัง / พาโรซอง / โดชูลาพาส
พูนาคาซอง / หลวงพ่อสัจจธรรม
ฟรี ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง
อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ / บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร


ช่วงเวลา
21 - 25 มิ.ย. 2560
49,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
49,900
06 - 10 ก.ค. 2560
49,900
12 - 16 ก.ค. 2560
49,900
19 - 23 ก.ค. 2560
49,900
26 - 30 ก.ค. 2560
49,900
02 - 6 ส.ค. 2560
49,900
10 - 14 ส.ค. 2560
49,900
16 - 20 ส.ค. 2560
49,900
23 - 27 ส.ค. 2560
49,900
Scroll to Top