ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ภูฏาน (3 โปรแกรม)

170005  :  ทัวร์ภูฎาน HEAVEN BHUTAN 5D4N BY B3
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ภูฎาน ชมระบำหน้ากาก Mask Dance
อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ / บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร
ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง
ชุดประจำชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง


ช่วงเวลา
19 - 23 เม.ย. 2560
49,900
26 - 30 เม.ย. 2560
49,900
04 - 8 พ.ค. 2560
49,900
10 - 14 พ.ค. 2560
49,900
170407  :  ทัวร์ภูฎาน มหัศจรรย์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ภูฎาน วัดทักซัง / พาโรซอง / โดชูลาพาส
พูนาคาซอง / หลวงพ่อสัจจธรรม
ฟรี ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง
อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ / บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร


ช่วงเวลา
21 - 25 เม.ย. 2560
49,900
03 - 7 พ.ค. 2560
49,900
10 - 14 พ.ค. 2560
49,900
17 - 21 พ.ค. 2560
49,900
24 - 28 พ.ค. 2560
49,900
170348  :  ทัวร์ภูฎาน พาโร ทิมพู พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ภูฎาน วัดทักซัง ชมระบำหน้ากาก Mask Dance
อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ / บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร
ฟรี!!! ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง


ช่วงเวลา
01 - 5 มิ.ย. 2560
45,900
07 - 11 มิ.ย. 2560
45,900
14 - 18 มิ.ย. 2560
45,900
21 - 25 มิ.ย. 2560
45,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
45,900
06 - 10 ก.ค. 2560
45,900
12 - 16 ก.ค. 2560
45,900
19 - 23 ก.ค. 2560
45,900
26 - 30 ก.ค. 2560
45,900
02 - 6 ส.ค. 2560
45,900
10 - 14 ส.ค. 2560
45,900
16 - 20 ส.ค. 2560
45,900
23 - 27 ส.ค. 2560
45,900
Scroll to Top