ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ภูฏาน (3 โปรแกรม)

171704  :  ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง BY B3
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ภูฎาน พาโรซอง – National Museum
ตาชิโชซอง National Memorial Chorten
โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง พระศรีสัจจธรรม
วัดทักซัง+ฟรีค่าขึ้นม้า ชมระบำหน้ากาก


ช่วงเวลา
06 - 10 เม.ย. 2561
49,900
13 - 17 เม.ย. 2561
49,900
18 - 22 เม.ย. 2561
49,900
19 - 23 เม.ย. 2561
49,900
26 - 30 เม.ย. 2561
49,900
170407  :  ทัวร์ภูฎาน มหัศจรรย์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน BY KB
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ภูฎาน วัดทักซัง / พาโรซอง / โดชูลาพาส
พูนาคาซอง / หลวงพ่อสัจจธรรม
ฟรี ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง
อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ / บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร


ช่วงเวลา
11 - 15 เม.ย. 2561
47,900
13 - 17 เม.ย. 2561
47,900
182577  :  ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก ชมป้อมปราการ สวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล


ช่วงเวลา
14 - 18 เม.ย. 2561
49,888
09 - 13 พ.ค. 2561
49,888
Scroll to Top