ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ภูฏาน (3 โปรแกรม)

171704  :  ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง BY B3
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ภูฎาน พาโรซอง – National Museum
ตาชิโชซอง National Memorial Chorten
โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง พระศรีสัจจธรรม
วัดทักซัง+ฟรีค่าขึ้นม้า ชมระบำหน้ากาก


ช่วงเวลา
08 - 12 พ.ย. 2560
49,900
15 - 19 พ.ย. 2560
49,900
22 - 26 พ.ย. 2560
49,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
49,900
09 - 13 ธ.ค. 2560
49,900
14 - 18 ธ.ค. 2560
49,900
20 - 24 ธ.ค. 2560
49,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
49,900
04 - 8 ม.ค. 2561
49,900
11 - 15 ม.ค. 2561
49,900
18 - 22 ม.ค. 2561
49,900
25 - 29 ม.ค. 2561
49,900
01 - 5 ก.พ. 2561
49,900
08 - 12 ก.พ. 2561
49,900
15 - 19 ก.พ. 2561
49,900
22 - 26 ก.พ. 2561
49,900
01 - 5 มี.ค. 2561
49,900
08 - 12 มี.ค. 2561
49,900
15 - 19 มี.ค. 2561
49,900
22 - 26 มี.ค. 2561
49,900
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
49,900
06 - 10 เม.ย. 2561
49,900
13 - 17 เม.ย. 2561
49,900
18 - 22 เม.ย. 2561
49,900
19 - 23 เม.ย. 2561
49,900
26 - 30 เม.ย. 2561
49,900
171791  :  ทัวร์ภูฏานมหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน BY B3
ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พาโร – พาโรซอง – National Museum – วัดคิชู ลาคัง – ที่ทำการไปรษณีย์ -เมืองทิมพู – อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - พูนาคา – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง-พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – จุดชมวิวซังเกกัง – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซองโร่ – พาโร-พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง - พาโรสตรีท-พาโร


ช่วงเวลา
01 - 5 ธ.ค. 2560
51,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
51,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
54,900
170407  :  ทัวร์ภูฎาน มหัศจรรย์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ภูฎาน วัดทักซัง / พาโรซอง / โดชูลาพาส
พูนาคาซอง / หลวงพ่อสัจจธรรม
ฟรี ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง
อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ / บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร


ช่วงเวลา
04 - 8 ต.ค. 2560
49,900
11 - 15 ต.ค. 2560
49,900
18 - 22 ต.ค. 2560
49,900
25 - 29 ต.ค. 2560
49,900
29 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560
49,900
01 - 5 พ.ย. 2560
49,900
08 - 12 พ.ย. 2560
49,900
15 - 19 พ.ย. 2560
49,900
22 - 26 พ.ย. 2560
49,900
01 - 5 ธ.ค. 2560
47,900
09 - 13 ธ.ค. 2560
47,900
21 - 25 ธ.ค. 2560
47,900
27 - 31 ธ.ค. 2560
47,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
47,900
03 - 7 ม.ค. 2561
47,900
10 - 14 ม.ค. 2561
47,900
17 - 21 ม.ค. 2561
47,900
24 - 28 ม.ค. 2561
47,900
07 - 11 ก.พ. 2561
47,900
14 - 18 ก.พ. 2561
47,900
21 - 25 ก.พ. 2561
47,900
Scroll to Top