ทัวร์มัลดีฟส์ (3 โปรแกรม)

171624  :  ทัวร์มัลดีฟส์ HelloMaldives Club Med Kani 4วัน 2คืน BY UL
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มาเล่ มัลดีฟส์ - Club Med Kani Club Med Kani อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัย มัลดีฟส์ โคลัมโบ


ช่วงเวลา
13 - 16 ต.ค. 2560
30,500
14 - 17 ต.ค. 2560
29,900
21 - 24 ต.ค. 2560
34,200
03 - 6 พ.ย. 2560
28,800
10 - 13 พ.ย. 2560
28,800
17 - 20 พ.ย. 2560
28,800
18 - 21 พ.ย. 2560
28,800
24 - 27 พ.ย. 2560
28,800
171475  :  ทัวร์มัลดีฟส์ Surprise!!! Maldives Club Med Kani 3วัน 2คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 28,950 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มาเล่ มัลดีฟส์ - Club Med Kani Club Med Kaniอิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัย มัลดีฟส์


ช่วงเวลา
03 - 5 พ.ย. 2560
29,400
04 - 6 พ.ย. 2560
29,950
10 - 12 พ.ย. 2560
29,400
11 - 13 พ.ย. 2560
28,950
17 - 19 พ.ย. 2560
29,400
18 - 20 พ.ย. 2560
28,950
25 - 27 พ.ย. 2560
28,950
01 - 3 ธ.ค. 2560
32,400
02 - 4 ธ.ค. 2560
32,400
03 - 5 ธ.ค. 2560
32,400
08 - 10 ธ.ค. 2560
34,850
09 - 11 ธ.ค. 2560
34,850
15 - 17 ธ.ค. 2560
31,600
16 - 18 ธ.ค. 2560
31,250
06 - 8 เม.ย. 2561
35,940
13 - 15 เม.ย. 2561
39,300
14 - 16 เม.ย. 2561
36,100
15 - 17 เม.ย. 2561
39,500
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
36,900
171625  :  ทัวร์มัลดีฟส์ Songkran In ParadiseClub Med Kani 4วัน 3 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 44,100 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มาเล่ มัลดีฟส์ - Club Med Kani Club Med Kaniอิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัย สี่มัลดีฟส์


ช่วงเวลา
12 - 15 เม.ย. 2561
44,100
14 - 17 เม.ย. 2561
45,500
Scroll to Top