ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์มาเก๊า (2 โปรแกรม)

170352  :  มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 3D2N (NX)
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

จูไห่ ผ่านชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
นั่งกระเช้าสู่ป้อมเกีย THE PARISIAN
ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิง THE VENETIAN
โบสถ์เซนต์พอล เซนาโด้สแควร์


ช่วงเวลา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560
7,888
170033  :  EASY POPULAR IN MACAU 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะเจ้าแม่กวนอิม / วัดอาม่า / ช๊อปปิ้ง เซนาโด้
โบสถ์เซ็นต์ปอล / ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน –ร้านหยก
วัดผุ่ถ่อ – ช้องปิ้งกงเป๋ย – พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์หยวนหมิงหยวน – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง


ช่วงเวลา
06 - 8 เม.ย. 2560
8,900
07 - 9 เม.ย. 2560
8,900
12 - 14 เม.ย. 2560
11,900
13 - 15 เม.ย. 2560
14,900
14 - 16 เม.ย. 2560
12,900
15 - 17 เม.ย. 2560
12,900
21 - 23 เม.ย. 2560
8,900
27 - 29 เม.ย. 2560
7,900
Scroll to Top