ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์มาเก๊า (1 โปรแกรม)

170461  :  EASY SHOPPING IN MACAU 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์มาเก๊า สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า
ซ๊อปปิ้งเชนาโด้ เวเนเซี่ยน ตลาดกงเป่ย
พระราชวังหยวนหมิง ชมโชว์หยวนหมิงหยวน
พัก 4 ดาว พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง


ช่วงเวลา
04 - 6 พ.ค. 2560
7,900
05 - 7 พ.ค. 2560
7,900
12 - 14 พ.ค. 2560
8,900
19 - 21 พ.ค. 2560
7,900
21 - 23 พ.ค. 2560
7,900
26 - 28 พ.ค. 2560
7,900
28 - 30 พ.ค. 2560
8,900
02 - 4 มิ.ย. 2560
8,900
08 - 10 มิ.ย. 2560
7,900
11 - 13 มิ.ย. 2560
7,900
15 - 17 มิ.ย. 2560
7,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
8,900
21 - 23 มิ.ย. 2560
7,900
25 - 27 มิ.ย. 2560
7,900
02 - 4 ก.ค. 2560
7,900
07 - 9 ก.ค. 2560
8,900
08 - 10 ก.ค. 2560
9,900
14 - 16 ก.ค. 2560
8,900
16 - 18 ก.ค. 2560
7,900
21 - 23 ก.ค. 2560
9,900
28 - 30 ก.ค. 2560
9,900
04 - 6 ส.ค. 2560
8,900
12 - 14 ส.ค. 2560
10,900
20 - 22 ส.ค. 2560
8,900
24 - 26 ส.ค. 2560
7,900
25 - 27 ส.ค. 2560
9,900
27 - 29 ส.ค. 2560
7,900
Scroll to Top