ทัวร์มาเลเซีย (2 โปรแกรม)

172093  :  มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (FD+TR)
ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า มะละกา ยะโฮว์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand


ช่วงเวลา
09 - 12 ก.พ. 2561
14,999
23 - 26 ก.พ. 2561
14,999
01 - 4 มี.ค. 2561
15,999
09 - 12 มี.ค. 2561
14,999
16 - 19 มี.ค. 2561
14,999
23 - 26 มี.ค. 2561
14,999
172097  :  SUPERB SUPREME MALAYSIA 3D2N
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน เก็นติ้งไฮแลนด์


ช่วงเวลา
05 - 7 ม.ค. 2561
9,999
12 - 14 ม.ค. 2561
8,999
19 - 21 ม.ค. 2561
8,999
26 - 28 ม.ค. 2561
9,999
02 - 4 ก.พ. 2561
9,999
09 - 11 ก.พ. 2561
9,999
23 - 25 ก.พ. 2561
8,999
01 - 3 มี.ค. 2561
10,999
02 - 4 มี.ค. 2561
10,999
09 - 11 มี.ค. 2561
9,999
10 - 12 มี.ค. 2561
8,999
16 - 18 มี.ค. 2561
9,999
17 - 19 มี.ค. 2561
9,999
23 - 25 มี.ค. 2561
9,999
24 - 26 มี.ค. 2561
9,999
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
9,999
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
9,999
06 - 8 เม.ย. 2561
11,999
12 - 14 เม.ย. 2561
12,999
13 - 15 เม.ย. 2561
13,999
14 - 16 เม.ย. 2561
13,999
15 - 17 เม.ย. 2561
11,999
20 - 22 เม.ย. 2561
9,999
21 - 23 เม.ย. 2561
9,999
27 - 29 เม.ย. 2561
9,999
04 - 6 พ.ค. 2561
9,999
05 - 7 พ.ค. 2561
9,999
08 - 10 พ.ค. 2561
9,999
15 - 17 พ.ค. 2561
8,999
22 - 24 พ.ค. 2561
9,999
Scroll to Top