ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์มาเลเซีย (5 โปรแกรม)

182334  :  มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,998 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เก็นติ้งไฮส์แลนด์ Genting outlet premium
ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต
เมืองใหม่ปุตราจายา เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา
โบถส์เซนปอล ตึกแดง ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ย


ช่วงเวลา
12 - 15 เม.ย. 2561
18,998
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
16,998
182455  :  มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน BY MH
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ โยโฮบารู พรี่เมี่ยมเอ้าเล็ท สิงคโปร์ ถ่ายรูปสิงโตทะเล เมอร์ไลออนส์ รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์


ช่วงเวลา
12 - 15 เม.ย. 2561
17,888
182333  :  มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,988 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด


ช่วงเวลา
12 - 15 เม.ย. 2561
18,998
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
16,998
182456  :  มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง 3วัน 2คืน BY MH
ราคาเริ่มต้น 9,988 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา


ช่วงเวลา
06 - 8 เม.ย. 2561
11,988
13 - 15 เม.ย. 2561
13,988
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
12,988
05 - 7 พ.ค. 2561
9,988
18 - 20 พ.ค. 2561
9,988
172097  :  SUPERB SUPREME MALAYSIA 3D2N
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน เก็นติ้งไฮแลนด์


ช่วงเวลา
06 - 8 เม.ย. 2561
11,999
12 - 14 เม.ย. 2561
12,999
13 - 15 เม.ย. 2561
13,999
14 - 16 เม.ย. 2561
13,999
15 - 17 เม.ย. 2561
11,999
20 - 22 เม.ย. 2561
9,999
21 - 23 เม.ย. 2561
9,999
27 - 29 เม.ย. 2561
9,999
04 - 6 พ.ค. 2561
9,999
05 - 7 พ.ค. 2561
9,999
08 - 10 พ.ค. 2561
9,999
15 - 17 พ.ค. 2561
8,999
22 - 24 พ.ค. 2561
9,999
Scroll to Top