ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ยุโรป (2 โปรแกรม)

170431  :  เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ปราก ปราสาทปราก สะพานชาร์ล ช้อปปิ้ง
เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บราติสลาวา
บราติสลาวา พาร์นดอร์ฟ เอ๊าท์เล็ต บูดาเปสต์
จัตุรัสวีรบุรุษ ล่องเรือ พิเศษ!!เป็ดอบโบฮีเมียน


ช่วงเวลา
03 - 9 พ.ค. 2560
45,900
09 - 15 พ.ค. 2560
43,900
24 - 30 พ.ค. 2560
43,900
31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2560
43,900
07 - 13 มิ.ย. 2560
43,900
14 - 20 มิ.ย. 2560
43,900
28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
43,900
05 - 11 ก.ค. 2560
43,900
19 - 25 ก.ค. 2560
43,900
09 - 15 ส.ค. 2560
43,900
23 - 29 ส.ค. 2560
43,900
170430  :  Special East Europe 6วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังเซินบรุนน์ ช็อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
บราติสลาว่า ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สะพานชาร์ลส์ โบสถ์สตีเฟ่น
ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทแห่งปราก


ช่วงเวลา
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
37,900
03 - 8 พ.ค. 2560
35,900
10 - 15 พ.ค. 2560
35,900
24 - 29 พ.ค. 2560
34,900
31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2560
34,900
14 - 19 มิ.ย. 2560
0
Scroll to Top