ทัวร์ยุโรป (3 โปรแกรม)

171119  :  ROMANTIC SWITZERLAND 7D4N BY SQ
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

# ชม Top of Europe "จุงฟราว"
# ชมน้ำพุเจ็ทโด้ น้ำพุที่มีความสูงและใหญ่ที่สุดในโลก
# เที่ยวเมืองเบิร์น ชมบ่อหมีน้ำตาล


ช่วงเวลา
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
59,900
171112  :  SCANDINEVIA SHOCK PRICE 8D 5N BY QR
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือสา ราญ DFDS พระราชวังฤดูหนาว
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิ ออน


ช่วงเวลา
25 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
59,900
171032  :  ROMANTIC EAST EUROPE 8D5N BY SQ
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท # ชมปราสาทปราก
ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขาหมูเยอรมัน+ไส้กรอกเวียนนา+ซุปกุลาซ


ช่วงเวลา
28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
52,900
Scroll to Top