ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์รัสเซีย (24 โปรแกรม)

171311  :  ทัวร์รัสเซีย GRAND RUSSIA (MOS-ZAG-SPB) 8D5N BY TK
ราคาเริ่มต้น 51,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
สถานีถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus


ช่วงเวลา
14 - 21 ก.ย. 2560
51,999
21 - 28 ก.ย. 2560
52,999
171029  :  ทัวร์รัสเซีย WONDER OF RUSSIA 8D 5N BY QR
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน
พักหรู 4 ดาว วิหารเซนต์ไอแซค
ทัวร์รัสเซีย จตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ชมโชว์ละครสัตว์


ช่วงเวลา
16 - 23 ก.ย. 2560
49,999
23 - 30 ก.ย. 2560
49,999
170775  :  ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SHOCK PRICE 6D 3N BY QR
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ โบสถ์โฮลีทรินิตี้
พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET
ทัวร์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์


ช่วงเวลา
05 - 10 ก.ย. 2560
29,999
12 - 17 ก.ย. 2560
29,999
19 - 24 ก.ย. 2560
31,999
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
31,999
170441  :  ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N BY EY
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์
รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้


ช่วงเวลา
02 - 9 ก.ย. 2560
49,999
23 - 30 ก.ย. 2560
49,999
30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2560
49,999
07 - 14 ต.ค. 2560
51,999
14 - 21 ต.ค. 2560
51,999
17 - 24 ต.ค. 2560
53,999
21 - 28 ต.ค. 2560
53,999
28 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
51,999
170279  :  ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL RUSSIA 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด
รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
มหาวิหารเซนต์ไอแซค ชมการแสดงละครสัตว์
พัก รร. 4 ดาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด


ช่วงเวลา
14 - 19 ก.ย. 2560
49,900
28 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
49,900
170774  :  ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7D 5N BY TG
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รถไฟความเร็วสูง ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
ทัวร์รัสเซีย พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง


ช่วงเวลา
09 - 15 ก.ย. 2560
56,900
13 - 19 ก.ย. 2560
56,900
16 - 22 ก.ย. 2560
56,900
20 - 26 ก.ย. 2560
56,900
25 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
56,900
170276  :  ทัวร์รัสเซีย DIRECT RUSSIA 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
ชมเมืองซากอร์ส #พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
06 - 10 ก.ย. 2560
36,900
170773  :  ทัวร์รัสเซีย AMAZING OF RUSSIA 7D4N BY SQ
ราคาเริ่มต้น 44,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์
พระราชวังแคทเธอรีน โชว์ละครสัตว์
ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด วิหารเซนต์บาซิล


ช่วงเวลา
28 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
44,999
09 - 15 ต.ค. 2560
48,999
20 - 26 พ.ย. 2560
46,999
04 - 10 ธ.ค. 2560
48,999
06 - 12 ธ.ค. 2560
48,999
171450  :  ทัวร์รัสเซีย MOSCOW BEAUTIFUL AUTUMN 6D3N BY QR
ราคาเริ่มต้น 32,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ชม สถานีรถไฟใต้ดิน
พระราชวังเครมลิน จตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล วิหารเซนต์ซาเวียร์
ยอดเขาสแปร์โร่ฮิลล์


ช่วงเวลา
25 - 30 ก.ย. 2560
38,555
02 - 7 ต.ค. 2560
32,555
06 - 11 ต.ค. 2560
32,555
11 - 16 ต.ค. 2560
32,555
16 - 21 ต.ค. 2560
32,555
171449  :  ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิกร์ก 6 วัน 4 คืน BY KC
ราคาเริ่มต้น 45,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย วิหารเซนต์บาซิล ชมจตุรัสแดง
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์
- ชม พระราชวังเครมลิน
- ชมพระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM


ช่วงเวลา
09 - 14 ก.ย. 2560
45,555
23 - 28 ก.ย. 2560
45,555
06 - 10 ต.ค. 2560
48,555
20 - 25 ต.ค. 2560
48,555
10 - 15 พ.ย. 2560
48,555
21 - 26 พ.ย. 2560
48,555
24 - 29 พ.ย. 2560
48,555
01 - 6 ธ.ค. 2560
48,555
1
2
3
»
Scroll to Top