ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์รัสเซีย (10 โปรแกรม)

170496  :  LOVE SPRING SPECIAL RUSSIA 8D6N BY KC
ราคาเริ่มต้น 61,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - Bronze horseman
วิหารเซนต์ไอแซค จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
08 - 15 มิ.ย. 2560
61,999
15 - 22 มิ.ย. 2560
62,999
22 - 29 มิ.ย. 2560
63,999
29 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2560
62,999
13 - 20 ก.ค. 2560
60,999
20 - 27 ก.ค. 2560
59,999
27 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560
59,999
03 - 10 ส.ค. 2560
59,999
10 - 17 ส.ค. 2560
60,999
31 ส.ค. - 7 ก.ย. 2560
59,999
07 - 14 ก.ย. 2560
59,999
14 - 21 ก.ย. 2560
59,999
21 - 28 ก.ย. 2560
59,999
28 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560
55,999
05 - 12 ต.ค. 2560
55,999
12 - 19 ต.ค. 2560
55,999
19 - 26 ต.ค. 2560
55,999
170272  :  RUSSIA SUPER MOSCOW ZAGORSK 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 39,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน / ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
วิหารเซนต์บาซิล / พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
39,555
07 - 11 มิ.ย. 2560
39,555
14 - 18 มิ.ย. 2560
39,555
21 - 25 มิ.ย. 2560
39,555
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
39,555
170494  :  RUSSIA SUPER MOSCOW ZAGORSK 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 42,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
ซ๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง จตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน
บินหรู พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
18 - 23 พ.ค. 2560
42,888
170183  :  LET IT SPRING A IN RUSSIA BY KC
ราคาเริ่มต้น 43,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม MOSCOW - ST.PETERSBURG
พัก รร. 3 ดาว


ช่วงเวลา
20 - 25 พ.ค. 2560
50,888
03 - 8 มิ.ย. 2560
50,888
17 - 22 มิ.ย. 2560
50,888
01 - 6 ก.ค. 2560
50,888
15 - 20 ก.ค. 2560
48,888
29 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560
48,888
12 - 17 ส.ค. 2560
49,888
19 - 24 ส.ค. 2560
49,888
02 - 7 ก.ย. 2560
48,888
16 - 21 ก.ย. 2560
48,888
170503  :  ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL OF RUSSIA 8D5N BY QR
ราคาเริ่มต้น 51,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รถไฟความเร็วสูง # ชมวิหารเซนต์บาซิล
พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อน พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเท โบสถ์หยดเลือด
พระราชวังเครมลิน ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus


ช่วงเวลา
10 - 17 มิ.ย. 2560
51,999
17 - 24 มิ.ย. 2560
51,999
170441  :  ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N BY EY
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์
รถไฟความเร็วสูง - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้


ช่วงเวลา
06 - 13 พ.ค. 2560
51,999
21 - 28 พ.ค. 2560
49,999
27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
49,999
03 - 10 มิ.ย. 2560
51,999
01 - 8 ก.ค. 2560
51,999
05 - 12 ก.ค. 2560
56,999
08 - 15 ก.ค. 2560
56,999
22 - 29 ก.ค. 2560
51,999
170279  :  ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL RUSSIA 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด
รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
มหาวิหารเซนต์ไอแซค ชมการแสดงละครสัตว์
พัก รร. 4 ดาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด


ช่วงเวลา
08 - 13 มิ.ย. 2560
49,900
15 - 20 มิ.ย. 2560
49,900
22 - 27 มิ.ย. 2560
49,900
29 - 4 มิ.ย. 2560
49,900
170278  :  ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
20 - 26 พ.ค. 2560
54,900
27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
54,900
31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2560
57,900
03 - 9 มิ.ย. 2560
56,900
10 - 16 มิ.ย. 2560
56,900
17 - 23 มิ.ย. 2560
56,900
24 - 30 มิ.ย. 2560
56,900
170276  :  ทัวร์รัสเซีย DIRECT RUSSIA 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
ชมเมืองซากอร์ส #พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
15 - 19 พ.ค. 2560
36,900
17 - 21 พ.ค. 2560
39,900
22 - 26 พ.ค. 2560
39,900
24 - 28 พ.ค. 2560
39,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
39,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
39,900
05 - 9 มิ.ย. 2560
39,900
07 - 11 มิ.ย. 2560
39,900
12 - 16 มิ.ย. 2560
39,900
14 - 18 มิ.ย. 2560
39,900
19 - 23 มิ.ย. 2560
39,900
21 - 25 มิ.ย. 2560
39,900
26 - 30 มิ.ย. 2560
39,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
39,900
170275  :  ทัวร์รัสเซีย GOOD MOMENT IN RUSSIA 6D 3N BY SQ
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus ชมเมืองซากอร์ส
พิเศษ!!ทานอาหารไทยในกรุงมอสโคว์
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
14 - 19 พ.ค. 2560
33,900
21 - 26 พ.ค. 2560
33,900
28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
37,900
Scroll to Top