ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์รัสเซีย (12 โปรแกรม)

170441  :  ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N BY EY
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์
รถไฟความเร็วสูง - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้


ช่วงเวลา
06 - 13 พ.ค. 2560
51,999
21 - 28 พ.ค. 2560
49,999
27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
49,999
03 - 10 มิ.ย. 2560
51,999
01 - 8 ก.ค. 2560
51,999
05 - 12 ก.ค. 2560
56,999
08 - 15 ก.ค. 2560
56,999
22 - 29 ก.ค. 2560
51,999
170279  :  ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL RUSSIA 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
20 - 25 เม.ย. 2560
49,900
11 - 10 พ.ค. 2560
49,900
18 - 23 พ.ค. 2560
49,900
25 - 30 พ.ค. 2560
49,900
01 - 6 มิ.ย. 2560
49,900
08 - 13 มิ.ย. 2560
49,900
15 - 20 มิ.ย. 2560
49,900
22 - 27 มิ.ย. 2560
49,900
29 - 4 มิ.ย. 2560
49,900
170278  :  ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
20 - 26 พ.ค. 2560
54,900
27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
54,900
31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2560
57,900
03 - 9 มิ.ย. 2560
56,900
10 - 16 มิ.ย. 2560
56,900
17 - 23 มิ.ย. 2560
56,900
24 - 30 มิ.ย. 2560
56,900
170276  :  ทัวร์รัสเซีย DIRECT RUSSIA 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
# ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
19 - 23 เม.ย. 2560
37,900
03 - 7 พ.ค. 2560
39,900
08 - 12 พ.ค. 2560
39,900
10 - 14 พ.ค. 2560
39,900
15 - 19 พ.ค. 2560
39,900
17 - 21 พ.ค. 2560
39,900
22 - 26 พ.ค. 2560
39,900
24 - 28 พ.ค. 2560
39,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
39,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
39,900
05 - 9 มิ.ย. 2560
39,900
07 - 11 มิ.ย. 2560
39,900
12 - 16 มิ.ย. 2560
39,900
14 - 18 มิ.ย. 2560
39,900
19 - 23 มิ.ย. 2560
39,900
21 - 25 มิ.ย. 2560
39,900
26 - 30 มิ.ย. 2560
39,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
39,900
170275  :  ทัวร์รัสเซีย GOOD MOMENT IN RUSSIA 6D 3N BY SQ
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
# ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
07 - 12 พ.ค. 2560
37,900
14 - 19 พ.ค. 2560
37,900
21 - 26 พ.ค. 2560
37,900
28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
37,900
170184  :  LOVE SPRING B RUSSIA 8D6N BY KC
ราคาเริ่มต้น 50,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม นั่งรถไฟด่วนจากเมือง ST.PETERBURG-MOSCOW
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
30 มี.ค. - 6 เม.ย. 2560
54,888
170187  :  LOVE SPRING A RUSSIA 8D6N BY KC
ราคาเริ่มต้น 54,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม MOSCOW - ST.PETERSBURG
พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
13 - 20 เม.ย. 2560
55,888
20 - 27 เม.ย. 2560
54,888
27 เม.ย. - 4 พ.ค. 2560
54,888
170354  :  RUSSIA ZAGORSK KAZAKHSTAN 5D3N BY KC
ราคาเริ่มต้น 46,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ –จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
11 - 15 เม.ย. 2560
46,999
170353  :  WELCOME SPRING RUSSIA 7D5N BY KC
ราคาเริ่มต้น 57,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เก็บทุก Hilight Moscow+St.Petersburg
นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
07 - 13 เม.ย. 2560
57,888
170272  :  RUSSIA SUPER MOSCOW ZAGORSK 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 39,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน / ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
วิหารเซนต์บาซิล / พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
05 - 9 เม.ย. 2560
39,888
12 - 16 เม.ย. 2560
45,555
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
39,555
07 - 11 มิ.ย. 2560
39,555
14 - 18 มิ.ย. 2560
39,555
21 - 25 มิ.ย. 2560
39,555
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
39,555
1
2
»
Scroll to Top