ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์รัสเซีย (26 โปรแกรม)

171863  :  COUNTDOWN RUSSIA FREE ALMATY 9D6N BY KC
ราคาเริ่มต้น 62,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย CountDown ปีใหม่ 2018
ชมวิหารเซนต์บาซิล จตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
ห้างกุม นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express


ช่วงเวลา
31 ธ.ค. - 8 ม.ค. 2561
62,888
171862  :  COUNTDOWN RUSSIA 7D5N BY KC
ราคาเริ่มต้น 54,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย CountDown ปีใหม่ 2018
ชมวิหารเซนต์บาซิล จตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
ห้างกุม นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
54,888
171861  :  COUNTDOWN RUSSIA FREE ASTANA 9D6N BY KC
ราคาเริ่มต้น 62,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย CountDown ปีใหม่ 2018
ชมวิหารเซนต์บาซิล จตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
ห้างกุม นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 7 ม.ค. 2561
62,888
171860  :  COUNTDOWN RUSSIA MOSCOW ST.PETERBURGE 8D5N BY KC
ราคาเริ่มต้น 59,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย CountDown ปีใหม่ 2018
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์เดอร์ซาเวียร์
พระราชวังเครมลิน ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
ห้างกุม นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express


ช่วงเวลา
29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
59,888
171859  :  ONCE A LIFE AURORA 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ชมวิหารเซนต์บาซิล
ชมฟาร์มสุนักฮัสกี้ ชมพระราชวังเครมลิน จตุรัสแดง
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว


ช่วงเวลา
02 - 7 ธ.ค. 2560
49,999
09 - 14 ธ.ค. 2560
49,999
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
61,999
171374  :  ทัวร์รัสเซีย EASY RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 6D4N BY EY
ราคาเริ่มต้น 35,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน / ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
วิหารเซนต์บาซิล / พัก รร. 4 ดาว
ทัวร์รัสเซีย ชมโชว์ละครสัตว์


ช่วงเวลา
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
35,555
171858  :  ONCE A LIFE AURORA 7D5N BY TG
ราคาเริ่มต้น 54,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ชมวิหารเซนต์บาซิล
ชมฟาร์มสุนักฮัสกี้ ชมพระราชวังเครมลิน จตุรัสแดง
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว


ช่วงเวลา
22 - 28 พ.ย. 2560
54,555
30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
66,555
171539  :  ทัวร์รัสเซีย PREMIUM RUSSIA 8D5N BY EK
ราคาเริ่มต้น 55,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
พระราชวังเครมลิน อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ
จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ฟรีตุ๊กตาแม่ลูกดก
ทัวร์รัสเซีย นั่งรถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS


ช่วงเวลา
18 - 25 พ.ย. 2560
55,888
171857  :  ทัวร์รัสเซีย WELCOME RUSSIA 7D5N BY KC
ราคาเริ่มต้น 49,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล
จตุรัสแดง วิหารเซนต์เดอซาร์เวียร์
นั่งรถไฟด่วน พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารเซนต์ไอแซค พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
17 - 23 พ.ย. 2560
49,888
18 - 24 พ.ย. 2560
49,888
24 - 30 พ.ย. 2560
49,888
28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
49,888
01 - 7 ธ.ค. 2560
49,888
170272  :  ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SUPER MOSCOW ZAGORSK 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
พักหรู 4 ดาว ซ๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง


ช่วงเวลา
08 - 12 พ.ย. 2560
33,999
22 - 26 พ.ย. 2560
33,999
06 - 10 ธ.ค. 2560
38,999
1
2
3
»
Scroll to Top