ทัวร์รัสเซีย (19 โปรแกรม)

ปักหมุด

171858  :  RUSSIA AURORA 7D5N BY KC
ราคาเริ่มต้น 52,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ชมวิหารเซนต์บาซิล
ชมฟาร์มสุนักฮัสกี้ ชมพระราชวังเครมลิน จตุรัสแดง
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว


ช่วงเวลา
29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
52,888
12 - 15 ก.พ. 2561
52,888
26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
52,888
06 - 12 มี.ค. 2561
52,888
171955  :  ONCE A LIFE AURORA BY TG (MOSSCOW-MURMANSK)
ราคาเริ่มต้น 59,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้
ชมพระราชวังเคลมลิน จตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์


ช่วงเวลา
17 - 23 ก.พ. 2561
59,555
24 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
59,555
28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2561
59,555
10 - 16 มี.ค. 2561
59,555
17 - 23 มี.ค. 2561
59,555
24 - 30 มี.ค. 2561
59,555
171864  :  PERFECT RUSSIA 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 54,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซ็นต์ไอแซค
ชมโชว์ละครสัตว์ ชมวิหารเซ็นต์บาซิล
พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ
นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express


ช่วงเวลา
17 - 23 ก.พ. 2561
54,999
24 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
54,999
10 - 16 มี.ค. 2561
54,999
24 - 30 มี.ค. 2561
54,999
171901  :  SPECIAL RUSSIA A 7D5N BY KC
ราคาเริ่มต้น 48,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมพระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
ชมวิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์หยดเลือด
นั่งรถไฟด่วน ชมพระราชวังเคลมลิน
โบสถ์อัสสัมชัน วิหารเซนต์บาซิล


ช่วงเวลา
06 - 12 ก.พ. 2561
48,999
13 - 19 ก.พ. 2561
48,999
20 - 26 ก.พ. 2561
48,999
27 ก.พ. - 5 มี.ค. 2561
48,999
06 - 12 มี.ค. 2561
49,999
13 - 19 มี.ค. 2561
49,999
170272  :  ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SUPER MOSCOW ZAGORSK 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 44,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
พักหรู 4 ดาว ซ๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง


ช่วงเวลา
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
44,888
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
44,888
14 - 18 มี.ค. 2561
44,888
21 - 25 มี.ค. 2561
44,888
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
44,888
171900  :  LET IT SNOW C IN RUSSIA ST.PETER-MOSCOW 6D4N BY KC
ราคาเริ่มต้น 44,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมพระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
ชมวิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์หยดเลือด
นั่งรถไฟด่วน ชมพระราชวังเคลมลิน
โบสถ์อัสสัมชัน วิหารเซนต์บาซิล


ช่วงเวลา
28 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
44,999
04 - 9 ก.พ. 2561
44,999
11 - 16 ก.พ. 2561
44,999
18 - 23 ก.พ. 2561
44,999
171899  :  SPECIAL RUSSIA B 7D5N BY KC
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมพระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
ชมวิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์หยดเลือด
นั่งรถไฟด่วน ชมพระราชวังเคลมลิน
โบสถ์อัสสัมชัน วิหารเซนต์บาซิล


ช่วงเวลา
27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
48,999
10 - 16 มี.ค. 2561
49,999
171865  :  LET IT SNOW B IN RUSSIA ST.PETER-MOSCOW 6D4N BY KC
ราคาเริ่มต้น 44,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย MOSCOW - ST.PETERSBURG
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซนต์ไปแซค
พระราชวังเคลมลิน สถานนีรถไฟใต้ดินมอสโคว
พัก รร. 4 ดาว ฟรีตุ๊กตามาโทรชก้า


ช่วงเวลา
26 - 31 ม.ค. 2561
44,999
02 - 7 ก.พ. 2561
44,999
09 - 14 ก.พ. 2561
44,999
16 - 21 ก.พ. 2561
44,999
23 - 28 ก.พ. 2561
44,999
171376  :  ทัวร์รัสเซีย LET IT SNOW IN RUSSIA 6D4N BY KC
ราคาเริ่มต้น 41,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ชมสถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์บาซิล
จตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
นั่งรถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS
มหาวิหารเซนต์ไอแซค พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
03 - 8 ม.ค. 2561
45,999
13 - 18 ม.ค. 2561
45,999
17 - 22 ม.ค. 2561
45,999
20 - 25 ม.ค. 2561
45,999
24 - 29 ม.ค. 2561
44,999
27 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
44,999
31 ม.ค. - 5 ก.พ. 2561
44,999
03 - 8 ก.พ. 2561
44,999
07 - 12 ก.พ. 2561
44,999
10 - 15 ก.พ. 2561
44,999
14 - 19 ก.พ. 2561
44,999
17 - 22 ก.พ. 2561
44,999
21 - 26 ก.พ. 2561
44,999
24 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561
44,999
28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2561
45,999
03 - 8 มี.ค. 2561
45,999
07 - 12 มี.ค. 2561
45,999
10 - 15 มี.ค. 2561
45,999
14 - 19 มี.ค. 2561
45,999170441  :  ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N BY EY
ราคาเริ่มต้น 38,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์
รถไฟความเร็วสูง พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้


ช่วงเวลา
19 - 26 ก.พ. 2561
49,999
25 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
49,999
07 - 14 มี.ค. 2561
49,999
11 - 18 มี.ค. 2561
49,999
14 - 21 มี.ค. 2561
49,999
18 - 25 มี.ค. 2561
49,999
172032  :  RUSSIA AURORA HUNT พิชิตแสงเหนือ 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียนกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ จัตุรัสแดง ฟาร์มสุนัขพันธุไซบีเรียน ฮัสกี้ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์ซาเวียร


ช่วงเวลา
06 - 13 พ.ย. 2560
49,888
08 - 15 พ.ย. 2560
49,888
13 - 20 พ.ย. 2560
52,888
15 - 22 พ.ย. 2560
52,888
20 - 27 พ.ย. 2560
52,888
22 - 29 พ.ย. 2560
52,888
27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
52,888
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
52,888
04 - 11 ธ.ค. 2560
59,888
06 - 13 ธ.ค. 2560
59,888
11 - 18 ธ.ค. 2560
55,888
13 - 20 ธ.ค. 2560
55,888
18 - 25 ธ.ค. 2560
55,888
20 - 27 ธ.ค. 2560
58,888
25 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
58,888
27 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
65,888
08 - 15 ม.ค. 2561
55,888
10 - 17 ม.ค. 2561
55,888
15 - 22 ม.ค. 2561
55,888
17 - 24 ม.ค. 2561
55,888
22 - 29 ม.ค. 2561
55,888
24 - 31 ม.ค. 2561
55,888
171840  :  ทัวร์รัสเซีย NICE AURORA IN RUSSIA 8D5N BY EY
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย สแปร์โรว์ ฮิลส์ สถานีรถไฟใต้ดิน
Husky Park ล่าแสงเหนือ 2 คืน
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล


ช่วงเวลา
28 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
59,900
04 - 11 ก.พ. 2561
59,900
11 - 18 ก.พ. 2561
59,900
18 - 25 ก.พ. 2561
59,900
21 - 28 ก.พ. 2561
59,900
04 - 11 มี.ค. 2561
59,900
09 - 16 มี.ค. 2561
59,900
12 - 19 มี.ค. 2561
59,900
171839  :  ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA 7D 5N BY TG
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วิหารเซนต์ซาเวียร์ ล่าแสงเหนือ 2 คืน
หมู่บ้านซามี่ Husky Park เรือทำลายน้ำแข็ง
พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
ชมการแสดงละครสัตว์ สแปร์โรว์ ฮิลส์ สถานีรถไฟใต้ดิน


ช่วงเวลา
22 - 28 ม.ค. 2561
65,900
24 - 30 ม.ค. 2561
65,900
29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
65,900
12 - 18 ก.พ. 2561
65,900
14 - 20 ก.พ. 2561
65,900
17 - 23 ก.พ. 2561
65,900
19 - 25 ก.พ. 2561
65,900
21 - 27 ก.พ. 2561
65,900
171931  :  RUSSIA IN HOLIDAY 6D 3N BY QR
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์โฮลีทรินิตี้
โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET


ช่วงเวลา
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
36,999
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
36,999
171914  :  INSIDE RUSSIA (MOS-ZAGORK) 6D 4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์ จตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ
สถานีรถไฟไต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์
โบสถ์เซนต์บาซิล


ช่วงเวลา
21 - 26 ธ.ค. 2560
39,900
170773  :  ทัวร์รัสเซีย AMAZING OF RUSSIA 7D4N BY SQ
ราคาเริ่มต้น 46,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์
พระราชวังแคทเธอรีน โชว์ละครสัตว์
ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด วิหารเซนต์บาซิล


ช่วงเวลา
27 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
55,999
170774  :  ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7D 5N BY TG
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รถไฟความเร็วสูง ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
ทัวร์รัสเซีย พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง


ช่วงเวลา
03 - 9 ก.พ. 2561
54,900
05 - 11 ก.พ. 2561
54,900
07 - 13 ก.พ. 2561
54,900
10 - 16 ก.พ. 2561
54,900
172031  :  โปรรัสเซีย หนาวมาก มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ล่องเรือ River Cruise ชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva เป็นแม่น้ำสายหลักของกรุงมอสโคว์ ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ชมสแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์


ช่วงเวลา
15 - 20 พ.ย. 2560
27,999
22 - 27 พ.ย. 2560
27,999
06 - 11 ธ.ค. 2560
28,999
13 - 18 ธ.ค. 2560
28,999
20 - 25 ธ.ค. 2560
29,999
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
35,999
03 - 8 ม.ค. 2561
29,999
10 - 15 ม.ค. 2561
28,999
17 - 22 ม.ค. 2561
28,999
24 - 29 ม.ค. 2561
28,999
31 ม.ค. - 5 ก.พ. 2561
28,999
14 - 19 ก.พ. 2561
29,999
21 - 26 ก.พ. 2561
28,999
172030  :  คูลลิ่ง รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ชมพระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ชมสแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้


ช่วงเวลา
19 - 24 ม.ค. 2561
31,999
26 - 31 ม.ค. 2561
30,999
02 - 7 ก.พ. 2561
30,999
09 - 14 ก.พ. 2561
29,999
17 - 22 ก.พ. 2561
29,999
23 - 28 ก.พ. 2561
30,999
02 - 7 มี.ค. 2561
30,999
23 - 28 มี.ค. 2561
30,999
Scroll to Top