ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์รัสเซีย (17 โปรแกรม)

170441  :  ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N BY EY
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์
รถไฟความเร็วสูง - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้


ช่วงเวลา
01 - 8 ก.ค. 2560
47,999
05 - 12 ก.ค. 2560
50,999
08 - 15 ก.ค. 2560
53,999
22 - 29 ก.ค. 2560
51,999
05 - 12 ส.ค. 2560
51,999
12 - 19 ส.ค. 2560
53,999
19 - 26 ส.ค. 2560
49,999
02 - 9 ก.ย. 2560
49,999
23 - 30 ก.ย. 2560
49,999
30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2560
49,999
07 - 14 ต.ค. 2560
51,999
14 - 21 ต.ค. 2560
51,999
17 - 24 ต.ค. 2560
53,999
21 - 28 ต.ค. 2560
53,999
28 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
51,999
170775  :  RUSSIA SHOCK PRICE 6D 3N BY QR
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ โบสถ์โฮลีทรินิตี้
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล
โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET
สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์


ช่วงเวลา
09 - 14 ส.ค. 2560
29,999
14 - 19 ส.ค. 2560
29,999
05 - 10 ก.ย. 2560
29,999
12 - 17 ก.ย. 2560
29,999
19 - 24 ก.ย. 2560
31,999
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
31,999
170279  :  ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL RUSSIA 6D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด
รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
มหาวิหารเซนต์ไอแซค ชมการแสดงละครสัตว์
พัก รร. 4 ดาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด


ช่วงเวลา
14 - 19 ก.ย. 2560
49,900
21 - 26 ก.ย. 2560
49,900
28 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
49,900
170774  :  HILIGHT RUSSIA 7D 5N BY TG
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รถไฟความเร็วสูง ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง


ช่วงเวลา
09 - 15 ก.ย. 2560
56,900
13 - 19 ก.ย. 2560
56,900
16 - 22 ก.ย. 2560
56,900
20 - 26 ก.ย. 2560
56,900
25 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
56,900
170276  :  ทัวร์รัสเซีย DIRECT RUSSIA 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
ชมเมืองซากอร์ส #พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%
พัก รร. 4 ดาว


ช่วงเวลา
06 - 10 ก.ย. 2560
36,900
20 - 24 ก.ย. 2560
36,900
170773  :  AMAZING OF RUSSIA 7D4N BY SQ
ราคาเริ่มต้น 46,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์ โชว์ละครสัตว์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด


ช่วงเวลา
11 - 17 ส.ค. 2560
46,999
28 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
46,999
09 - 15 ต.ค. 2560
48,999
20 - 26 พ.ย. 2560
46,999
04 - 10 ธ.ค. 2560
48,999
06 - 12 ธ.ค. 2560
48,999
170567  :  RUSSIA SUPER SAVE 5D 3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ
IZMAILOVO MARKET สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์


ช่วงเวลา
26 - 30 มิ.ย. 2560
32,900
170712  :  รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวทั้งมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)


ช่วงเวลา
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
52,900
170709  :  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองซาร์กอร์ส (ZAGORSK) ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus) ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus) ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าGUM


ช่วงเวลา
13 - 17 ก.ย. 2560
44,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
44,900
08 - 12 พ.ย. 2560
40,900
22 - 26 พ.ย. 2560
40,900
170650  :  รัสเซีย โกลเด้นริง
ราคาเริ่มต้น 98,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโคว์- เนินเขาสแปร์โร่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล-พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - นั่งรถไฟใต้ดิน - ชมละครสัตว์รัสเซีย -ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก- พุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน (พระราชวังฤดูร้อน) - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์และปอล- พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-วลาดิเมียร์ มหาวิหารเซนต์ดิมิทรี -ซูสดัล ซากอร์ส- โบสถ์โฮลีทรินิตี้


ช่วงเวลา
12 - 20 ก.ค. 2560
98,900
20 - 27 ก.ค. 2560
98,900
07 - 15 ส.ค. 2560
98,900
1
2
»
Scroll to Top