ทัวร์ลาว (12 โปรแกรม)

170263  :  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาว สักการะพระบาง ณ วัดเชียงทอง
ชมพระธาตุภูษี พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย
ชมกุ้ยหลินเมืองลาวกับความงานหินงอกหินย้อยถ้ำจัง
พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญทีหลวงพระบาง


ช่วงเวลา
13 - 15 ม.ค. 2561
13,900
16 - 19 ก.พ. 2561
13,900
09 - 11 มี.ค. 2561
13,900
23 - 25 มี.ค. 2561
13,900
06 - 8 เม.ย. 2561
13,900
13 - 15 เม.ย. 2561
15,900
14 - 16 เม.ย. 2561
15,900
170262  :  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมน้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือแม่น้าโขง ชมถ้าติ่ง
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
29 - 31 ธ.ค. 2560
18,900
05 - 7 ม.ค. 2561
13,900
12 - 14 ม.ค. 2561
13,900
19 - 21 ม.ค. 2561
13,900
03 - 5 ก.พ. 2561
13,900
10 - 12 ก.พ. 2561
13,900
16 - 18 ก.พ. 2561
13,900
17 - 19 ก.พ. 2561
13,900
02 - 4 มี.ค. 2561
13,900
10 - 12 มี.ค. 2561
13,900
16 - 18 มี.ค. 2561
13,900
07 - 9 เม.ย. 2561
14,900
20 - 22 เม.ย. 2561
13,900
27 - 29 เม.ย. 2561
13,900
170261  :  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาว นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมน้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือแม่น้าโขง ชมถ้าติ่ง
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
16,900
20 - 22 ม.ค. 2561
12,900
02 - 4 ก.พ. 2561
12,900
09 - 11 ก.พ. 2561
12,900
23 - 25 ก.พ. 2561
12,900
03 - 5 มี.ค. 2561
13,900
16 - 18 มี.ค. 2561
12,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
12,900
06 - 8 เม.ย. 2561
13,900
13 - 15 เม.ย. 2561
14,900
15 - 17 เม.ย. 2561
14,900
27 - 29 เม.ย. 2561
13,900
170607  :  มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง สิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
19,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
19,900
12 - 14 ม.ค. 2561
17,900
170608  :  หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บ้านใกล้เรือนเคียง มหัศจรรย์แห่งทุ่งไหหิน ที่เมืองโพนสะหวัน ชมทุ่งไหหิน 1 ตลาดเช้าท้องถิ่น อนุสาวรีย์ผู้เสียสละลาว-เวียด เมืองเก่าพูคูน วัดเพียวัด และมรดกโลกหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมพิพิธภัณฑ์สีสะเกด กราบไหว้พระธาตุหลวง สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง และถ่ายรูปอนุสาวรีย์ประตูชัย


ช่วงเวลา
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
20,900
18 - 21 ม.ค. 2561
18,900
170612  :  ปากเซ-น้ำตกตาดผาส้วม-ดาดฟาน-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมน้ำตกตาดผาส้วมที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีท่ามกลางแท่งหิน ชมน้ำตกที่เกิดจากการไหลมารวมกันของสายน้ำ ภูเขา 2 ลูกอย่างน้ำตกตาดฟาน ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟของจักรวรรดิ์นิยมฝรั่งเสศ และอลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)


ช่วงเวลา
21 - 23 ธ.ค. 2560
12,900
18 - 20 ม.ค. 2561
12,900
170615  :  หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า) วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม พระธาตุพูสี ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมวัดเชียงทอง บ้านช่างไห ล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง บ้านผานม ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างน้ำตกตาดกวางซี เมืองวังเวียงกุ้ยหลินแห่งเมืองลาวชมถ้ำจัง ชมหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว สักการะพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง(OTOP)


ช่วงเวลา
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
20,900
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
20,900
18 - 21 ม.ค. 2561
18,900
170617  :  เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมือง ชมกุ้ยหลินเมืองลาว มรดกโลกหลวงพระบาง ชมวัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงบ้านช่างไห ล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง บ้านผานม น้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง อย่างน้ำตกตาดกวางซี สักการะพระธาตุพูสี ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาซาร์ ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมวัดเชียงทอง วัดที่สวยสุดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ชมถ้ำจัง ชมหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
19,900
11 - 14 ม.ค. 2561
17,900
170618  :  เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง สักการะพระธาตุพูสี ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมวัดเชียงทอง ล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมความงามของน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบางอย่างน้ำตกตาดกวางซี ชมกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ชมถ้ำจัง ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว สักการะพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
21,900
170619  :  เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-บลูลากูน-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมถ้ำจัง พระพุทธรูปและหินงอกหินย้อย ชมตัวเมืองวังเวียงในมุมสูง ถ้ำปูคำ(บลูลากูน) น้ำใส่สะอาด เล่นน้ำอิสระ ชมถ้ำช้าง ถ้ำน้ำ ลงเรือเล็กล่องลำน้ำซองชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์ยามเย็นที่สวยงาม ชมพิพิธภัณฑ์สีสะเกด ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน สักการะพระธาตุหลวง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง(OTOP)


ช่วงเวลา
22 - 24 ธ.ค. 2560
14,900
12 - 14 ม.ค. 2561
14,900
1
2
»
Scroll to Top