ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ลาว (5 โปรแกรม)

170263  :  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาว สักการะพระบาง ณ วัดเชียงทอง
ชมพระธาตุภูษี พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย
ชมกุ้ยหลินเมืองลาวกับความงานหินงอกหินย้อยถ้ำจัง
พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญทีหลวงพระบาง


ช่วงเวลา
13 - 15 เม.ย. 2561
15,900
14 - 16 เม.ย. 2561
15,900
04 - 6 พ.ค. 2561
12,900
11 - 13 พ.ค. 2561
12,900
25 - 27 พ.ค. 2561
13,900
01 - 3 มิ.ย. 2561
12,900
08 - 10 มิ.ย. 2561
12,900
22 - 24 มิ.ย. 2561
12,900
06 - 8 ก.ค. 2561
12,900
20 - 22 ก.ค. 2561
12,900
27 - 29 ก.ค. 2561
15,500
03 - 5 ส.ค. 2561
12,900
10 - 12 ส.ค. 2561
13,900
17 - 19 ส.ค. 2561
12,900
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
12,900
07 - 9 ก.ย. 2561
12,900
21 - 23 ก.ย. 2561
12,900
28 - 30 ก.ย. 2561
12,900
170262  :  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมน้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือแม่น้าโขง ชมถ้าติ่ง
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
07 - 9 เม.ย. 2561
14,900
20 - 22 เม.ย. 2561
13,900
27 - 29 เม.ย. 2561
13,900
05 - 7 พ.ค. 2561
13,900
18 - 20 พ.ค. 2561
12,900
08 - 10 มิ.ย. 2561
12,900
22 - 24 มิ.ย. 2561
12,900
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
12,900
06 - 8 ก.ค. 2561
12,900
13 - 15 ก.ค. 2561
13,900
21 - 23 ก.ค. 2561
12,900
27 - 29 ก.ค. 2561
13,900
03 - 5 ส.ค. 2561
12,900
10 - 12 ส.ค. 2561
13,900
11 - 13 ส.ค. 2561
13,900
24 - 26 ส.ค. 2561
12,900
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
12,900
14 - 16 ก.ย. 2561
12,900
21 - 23 ก.ย. 2561
12,900
28 - 30 ก.ย. 2561
12,900
170261  :  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาว นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมน้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือแม่น้าโขง ชมถ้าติ่ง
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
13 - 15 เม.ย. 2561
14,900
15 - 17 เม.ย. 2561
14,900
27 - 29 เม.ย. 2561
13,900
18 - 20 พ.ค. 2561
12,900
25 - 27 พ.ค. 2561
13,900
02 - 4 มิ.ย. 2561
11,900
16 - 18 มิ.ย. 2561
11,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
11,900
07 - 9 ก.ค. 2561
11,900
14 - 16 ก.ค. 2561
11,900
21 - 23 ก.ค. 2561
11,900
04 - 6 ส.ค. 2561
12,900
11 - 13 ส.ค. 2561
15,900
18 - 20 ส.ค. 2561
11,900
25 - 27 ส.ค. 2561
11,900
01 - 3 ก.ย. 2561
11,900
08 - 10 ก.ย. 2561
11,900
22 - 24 ก.ย. 2561
11,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561
11,900
182204  :  Laos เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน By PG
ราคาเริ่มต้น 12,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ เครื่องเงิน ท้องถิ่น


ช่วงเวลา
23 - 25 มี.ค. 2561
13,777
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
13,777
06 - 8 เม.ย. 2561
14,777
13 - 15 เม.ย. 2561
15,777
14 - 16 เม.ย. 2561
15,777
20 - 22 เม.ย. 2561
12,777
28 - 30 เม.ย. 2561
13,777
04 - 6 พ.ค. 2561
13,777
05 - 7 พ.ค. 2561
13,777
11 - 13 พ.ค. 2561
13,777
12 - 14 พ.ค. 2561
13,777
18 - 20 พ.ค. 2561
13,777
19 - 21 พ.ค. 2561
13,777
25 - 27 พ.ค. 2561
13,777
26 - 28 พ.ค. 2561
14,777
01 - 3 มิ.ย. 2561
13,777
02 - 4 มิ.ย. 2561
13,777
08 - 10 มิ.ย. 2561
13,777
09 - 11 มิ.ย. 2561
13,777
15 - 17 มิ.ย. 2561
13,777
16 - 18 มิ.ย. 2561
13,777
22 - 24 มิ.ย. 2561
13,777
23 - 25 มิ.ย. 2561
13,777
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
13,777
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
13,777
182196  :  Laos สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3D2N BY PG
ราคาเริ่มต้น 12,311 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง


ช่วงเวลา
23 - 25 มี.ค. 2561
13,777
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
13,777
06 - 8 เม.ย. 2561
14,777
13 - 15 เม.ย. 2561
15,777
14 - 16 เม.ย. 2561
15,777
20 - 22 เม.ย. 2561
12,777
28 - 30 เม.ย. 2561
13,777
04 - 6 พ.ค. 2561
13,777
05 - 7 พ.ค. 2561
13,777
11 - 13 พ.ค. 2561
13,777
12 - 14 พ.ค. 2561
13,777
18 - 20 พ.ค. 2561
13,777
19 - 21 พ.ค. 2561
13,777
25 - 27 พ.ค. 2561
13,777
26 - 28 พ.ค. 2561
14,777
01 - 3 มิ.ย. 2561
13,777
02 - 4 มิ.ย. 2561
13,777
08 - 10 มิ.ย. 2561
13,777
09 - 11 มิ.ย. 2561
13,777
15 - 17 มิ.ย. 2561
13,777
16 - 18 มิ.ย. 2561
13,777
22 - 24 มิ.ย. 2561
13,777
23 - 25 มิ.ย. 2561
13,777
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
13,777
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
13,777
Scroll to Top