ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ลาว (3 โปรแกรม)

170261  :  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมน้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือแม่น้าโขง ชมถ้าติ่ง
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
05 - 7 พ.ค. 2560
13,900
12 - 14 พ.ค. 2560
12,900
11 - 13 ส.ค. 2560
11,900
170262  :  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมน้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือแม่น้าโขง ชมถ้าติ่ง
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
20 - 22 พ.ค. 2560
11,900
10 - 12 มิ.ย. 2560
11,900
17 - 19 มิ.ย. 2560
11,900
24 - 26 มิ.ย. 2560
11,900
01 - 3 ก.ค. 2560
11,900
15 - 17 ก.ค. 2560
11,900
22 - 24 ก.ค. 2560
11,900
29 - 31 ก.ค. 2560
11,900
05 - 7 ส.ค. 2560
11,900
19 - 21 ส.ค. 2560
11,900
26 - 28 ส.ค. 2560
11,900
02 - 4 ก.ย. 2560
11,900
09 - 11 ก.ย. 2560
11,900
16 - 18 ก.ย. 2560
11,900
23 - 25 ก.ย. 2560
11,900
170263  :  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะพระบาง ณ วัดเชียงทอง
ชมพระธาตุภูษี พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย
ชมกุ้ยหลินเมืองลาวกับความงานหินงอกหินย้อยถ้ำจัง
พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญทีหลวงพระบาง


ช่วงเวลา
13 - 15 พ.ค. 2560
12,900
03 - 5 มิ.ย. 2560
12,900
24 - 26 มิ.ย. 2560
12,900
01 - 3 ก.ค. 2560
12,900
05 - 7 ส.ค. 2560
12,900
12 - 14 ส.ค. 2560
12,900
Scroll to Top