ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ออสเตรเลีย (1 โปรแกรม)

170255  :  ทัวร์ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE BY BI
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเพลินเมืองเบลเบิร์น
ชิมเมนูพิเศษ กุ้งล๊อปเตอร์+ไวน์แดง
ชมความน่ารักของนกเพนกวิน


ช่วงเวลา
15 - 19 เม.ย. 2560
32,999
22 - 26 เม.ย. 2560
29,999
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560
32,999
Scroll to Top