ทัวร์ออสเตรเลีย (1 โปรแกรม)

170721  :  ทัวร์ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE BY JQ
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ออสเตรเลีย นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมฝูงนกแพนกวิน อิสระซ๊อปปิ้ง 1 วัน
พิเศษ ทานกุ้งล๊อปเตอร์+ไวน์แดง


ช่วงเวลา
02 - 6 ม.ค. 2561
39,999
Scroll to Top