ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ออสเตรเลีย (2 โปรแกรม)

170425  :  ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY OF DREAM BY TZ
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ออสเตรเลีย ชมความงามของอ่าวซิดนีย์
โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ชมหมีโคอาล่า
ขึ้นกระเช้าชมวิว Blue Mountain


ช่วงเวลา
10 - 14 พ.ค. 2560
29,999
14 - 18 มิ.ย. 2560
31,999
08 - 12 ก.ค. 2560
32,999
170504  :  ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE CITY OF LIGHT BY TZ
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ออสเตรเลีย ชมฝูงนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป
# นั่งรถไปจักรไอน้ำโบราณ ซี่งเคยเป็นรถไฟลำเลียงถ่านหินสมัยก่อน
# เยี่ยมชมความน่ารักของหมี โคอาล่า
พิเศษ !! ทานกุ้งลอบสเตอร์ครึ่งตัว เสริฟพร้อมไวน์แดง


ช่วงเวลา
07 - 11 มิ.ย. 2560
29,999
Scroll to Top