ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์อินเดีย (2 โปรแกรม)

182704  :  อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล 7วัน 5คืน BY TG
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลก “แคชเมียร์” ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะ นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่


ช่วงเวลา
03 - 9 เม.ย. 2561
40,900
05 - 11 เม.ย. 2561
40,900
12 - 18 เม.ย. 2561
42,900
13 - 19 เม.ย. 2561
42,900
21 - 27 เม.ย. 2561
40,900
01 - 7 พ.ค. 2561
41,900
05 - 11 พ.ค. 2561
40,900
182699  :  อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน BY WE
ราคาเริ่มต้น 15,311 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมนครสีชมพู เมืองชัยปุระ ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการ ชมบ่อน้ำจันเบารี บ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ และ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่


ช่วงเวลา
08 - 11 มิ.ย. 2561
15,311
15 - 18 มิ.ย. 2561
15,311
22 - 25 มิ.ย. 2561
15,311
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
15,311
06 - 9 ก.ค. 2561
15,311
13 - 16 ก.ค. 2561
15,311
20 - 23 ก.ค. 2561
15,311
27 - 30 ก.ค. 2561
15,311
03 - 6 ส.ค. 2561
15,311
10 - 13 ส.ค. 2561
15,311
11 - 14 ส.ค. 2561
15,311
17 - 20 ส.ค. 2561
15,311
24 - 27 ส.ค. 2561
15,311
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561
15,311
07 - 10 ก.ย. 2561
15,311
14 - 17 ก.ย. 2561
15,311
20 - 23 ก.ย. 2561
15,311
21 - 24 ก.ย. 2561
15,311
27 - 30 ก.ย. 2561
15,311
Scroll to Top