ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์อินโดนีเซีย (15 โปรแกรม)

182266  :  DESTINATION BALI & BRUNEI 5D4N BY BI
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิหารทานาล๊อต ดินเนอร์ซีฟู้ด ณ หาดจิมบารัน
ชมมัสยิดทองคำ JAME’ASR ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดเม็งวี ชมวิหารกลางน้ำ


ช่วงเวลา
10 - 14 เม.ย. 2561
23,888
08 - 12 พ.ค. 2561
19,888
171731  :  ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู ชายหาดจิมบารัน
หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์
ชมระบำบารอง แดนซ์ วิหารเทมภัคศิริงค์
วิหารทานาล๊อท มัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัลป์


ช่วงเวลา
12 - 15 เม.ย. 2561
19,888
14 - 17 เม.ย. 2561
19,888
10 - 13 พ.ค. 2561
14,888
17 - 20 พ.ค. 2561
14,888
07 - 10 มิ.ย. 2561
15,888
14 - 17 มิ.ย. 2561
15,888
21 - 24 มิ.ย. 2561
15,888
12 - 15 ก.ค. 2561
16,888
19 - 22 ก.ค. 2561
16,888
09 - 12 ส.ค. 2561
16,888
23 - 26 ส.ค. 2561
16,888
182538  :  ทัวร์บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาต์ลอต
วัดอูลันดานูบราตัน ชมโชว์บารองแดนซ์
ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล
วัดเทมภัคสิริงส์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี


ช่วงเวลา
05 - 8 เม.ย. 2561
17,888
03 - 6 พ.ค. 2561
16,888
24 - 27 พ.ค. 2561
16,888
14 - 17 มิ.ย. 2561
16,888
26 - 29 ก.ค. 2561
18,888
09 - 12 ส.ค. 2561
16,888
11 - 14 ต.ค. 2561
17,888
25 - 28 ต.ค. 2561
17,888
182549  :  ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 5 วัน 3 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจดีย์บุโรพุทโธ หมู่บ้านคินตามณี
ชมภูเขาไฟบาตูร์ วัดอูลูวาตู สวนพระวิษณุ
หาดจิมบารัน ชมวิหารทานาล๊อต
พักหรู 4 ดาว + Seafood ริมทะเล


ช่วงเวลา
11 - 15 เม.ย. 2561
22,900
02 - 6 พ.ค. 2561
21,900
23 - 27 พ.ค. 2561
21,900
13 - 17 มิ.ย. 2561
22,900
04 - 8 ก.ค. 2561
20,900
25 - 29 ก.ค. 2561
23,900
08 - 12 ส.ค. 2561
23,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
20,900
19 - 23 ก.ย. 2561
20,900
171717  :  โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์บาหลี ชมวิหารทานาล๊อต ภูเขาไฟบาตูร์
วัดเทมภัคสิริงค์ ทะเลสาบบาตูร์
วัดอูลูวาตู แถมฟรี!! เสื้อยืด+ถุงผ้า+ร่ม+พัด
ชมระบำบารองแดนซ์ อิ่มอร่อยซีฟู๊ด พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
19 - 22 เม.ย. 2561
16,900
26 - 29 เม.ย. 2561
16,900
03 - 6 พ.ค. 2561
17,900
10 - 13 พ.ค. 2561
16,900
17 - 20 พ.ค. 2561
16,900
24 - 27 พ.ค. 2561
16,900
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
15,900
07 - 10 มิ.ย. 2561
16,900
14 - 17 มิ.ย. 2561
16,900
21 - 24 มิ.ย. 2561
16,900
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
15,900
05 - 8 ก.ค. 2561
15,900
12 - 15 ก.ค. 2561
16,900
19 - 22 ก.ค. 2561
16,900
26 - 29 ก.ค. 2561
18,900
02 - 5 ส.ค. 2561
16,900
09 - 12 ส.ค. 2561
18,900
16 - 19 ส.ค. 2561
16,900
23 - 26 ส.ค. 2561
16,900
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
16,900
06 - 9 ก.ย. 2561
16,900
13 - 16 ก.ย. 2561
16,900
20 - 23 ก.ย. 2561
16,900
27 - 30 ก.ย. 2561
16,900
182692  :  อินโดนีเซีย บาหลี Hot Promotion 4D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 17,911 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินหรู โดยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต ชมวัดอุลันดานูบราตัน ชมหมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและ ทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำไฟ KACAK FIRE DANCE


ช่วงเวลา
15 - 18 มี.ค. 2561
17,911
19 - 22 เม.ย. 2561
19,911
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
19,911
17 - 20 พ.ค. 2561
19,911
182443  :  ทัวร์บาหลี วิหารทานาล๊อต วัดหลวงเบซากิห์ 4 วัน 3 คืน BY TG
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะบาหลี ดินแดนเทพเจ้า วิหารทานาล๊อต
วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน+Seafoof + Lopster
วัดเบซากิห์ ภูเขาคินตามณี วัดเทมภัคคิริงค์
วัดเม็งวี สวนพระวิษณุ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
05 - 8 เม.ย. 2561
25,999
19 - 22 เม.ย. 2561
24,999
10 - 13 พ.ค. 2561
24,999
24 - 27 พ.ค. 2561
24,999
182442  :  บาหลี สุราบาย่า โบรโม่ 5 วัน 4 คืน BY GA
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถจิ๊ฟ ชมภูเขาไฟโบรโม่ แถมฟรีหมวกบาหลี
อนุสรณ์เรือดำน้ำ หมู่บ้านคินตามณี ภูเขา่ไฟบาตูร์
วิหารเทมภัคคีริงค์ วัดหลวงเบกาซีห์
ซ๊อปปิ้งตลาดปราบเซียน ชิมกาแฟขี้ัชะมด


ช่วงเวลา
04 - 8 เม.ย. 2561
33,900
01 - 5 พ.ค. 2561
33,900
25 - 29 พ.ค. 2561
33,900
06 - 10 มิ.ย. 2561
33,900
20 - 24 มิ.ย. 2561
33,900
171695  :  ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ชมมรดกโลก 5 วัน 4 คืน BY GA
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์บาหลี วิหารทานาล๊อต ภูเขาไฟบาตูร์
วัดหลวงเบกาซีห์ หมู่บ้านคินตามณี
บุโรพุทโธ ชมวัดพรามนันต์
เมนูพิเศษ Sea Food ริมหาดจิมบารัน


ช่วงเวลา
04 - 8 เม.ย. 2561
32,900
12 - 16 เม.ย. 2561
34,900
01 - 5 พ.ค. 2561
32,900
25 - 29 พ.ค. 2561
32,900
06 - 10 มิ.ย. 2561
31,900
20 - 24 มิ.ย. 2561
31,900
182687  :  มหัศจรรย์ AEC อินโดนีเซีย บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 4คืน BY GA
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเล ที่สูงเกือบ 70 เมตร วัดทานาห์ลอต วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี ชมวัดพรามนันต์ ที่ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unesco มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ศาสนสถานของศาสนาพุทธ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ช่วงเวลา
12 - 16 เม.ย. 2561
34,900
13 - 17 เม.ย. 2561
34,900
1
2
»
Scroll to Top