ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์อินโดนีเซีย (12 โปรแกรม)

171885  :  ทัวร์บาหลี ทานาล๊อต เบกาซีห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดเบกาซีห์ ภูเขาไฟบาตูร์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
หมู่บ้านคินตามณี ชมวิหารทานาล๊อต
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วัดอูลูวาตู ชมวัดเม็งวี
พักหรู 4 ดาว + พิเศษ ซีฟู้ด ณ หาดจิมบารัน


ช่วงเวลา
09 - 12 พ.ย. 2560
16,999
08 - 11 ธ.ค. 2560
17,999
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
21,999
11 - 14 ม.ค. 2561
16,999
25 - 28 ม.ค. 2561
16,999
08 - 11 ก.พ. 2561
16,999
22 - 25 ก.พ. 2561
16,999
01 - 4 มี.ค. 2561
16,999
08 - 11 มี.ค. 2561
16,999
171884  :  มนต์เสน่ห์เกาะบาหลี 3 วัน 2 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดเบกาซีห์ ภูเขาไฟบาตูร์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
หมู่บ้านคินตามณี ชมวิหารทานาล๊อต
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วัดอูลูวาตู
พิเศษ ซีฟู้ด ณ หาดจิมบารัน


ช่วงเวลา
10 - 24 พ.ย. 2560
13,999
24 - 26 พ.ย. 2560
13,999
03 - 5 ธ.ค. 2560
14,999
23 - 25 ธ.ค. 2560
13,999
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
17,999
12 - 14 ม.ค. 2561
13,999
10 - 12 ก.พ. 2561
13,999
02 - 4 มี.ค. 2561
17,999
171669  :  ทัวร์บาหลี มรดกโลก บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน BY GA
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ พระราชวังน้ำ ภูเขาไฟบาตูร์
วิหารทานาล๊อต วัดพรามนันต์ หมู่บ้านคินตามณี
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ชมระบำบารองแดนซ์ วัดเม็งวี
วัดอูลัน ดานู ทะเลสาบบราตัน


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
34,900
171695  :  ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ชมมรดกโลก 5 วัน 4 คืน BY GA
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์บาหลี วิหารทานาล๊อต ภูเขาไฟบาตูร์
วัดหลวงเบกาซีห์ หมู่บ้านคินตามณี
บุโรพุทโธ ชมวัดพรามนันต์
เมนูพิเศษ Sea Food ริมหาดจิมบารัน


ช่วงเวลา
08 - 12 พ.ย. 2560
31,900
22 - 26 พ.ย. 2560
31,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
32,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
35,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
35,900
170807  :  ทัวร์บาหลี สุราบาย่า ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน BY GA
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูเขาไฟโบรโม่ อนุสรณ์เรือดำน้ำ เทมภัคศิริงค์
พิพิธภัณฑ์ยาสูบ หมู่บ้านคินตามณี ตลาดปราบเซียน
ภูเขาไฟบาตูร์ ปูราเบซากีห์ โรงงานกาแฟ
พิเศษ !! ซีฟู๊ด ณ หาด จิมบารัน


ช่วงเวลา
08 - 12 พ.ย. 2560
33,900
22 - 26 พ.ย. 2560
33,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
33,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
36,900
170808  :  ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ฟรี บรูไน วิหารทานาล๊อต 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์บาหลี ฟรี ทัวร์บรูไน ชมระบำบารองซ์ดานซ์
ชมวิหารทานาล๊อต ทานบุฟเฟ่ต์กุ้งมังกร กุ้งล๊อบเตอร์
ชมมัสยิดทองคำ ชมหมู่บ้านลอยน้ำ และลิงจมูกยาว
วัดเม็งวี พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
22,888
14 - 18 พ.ย. 2560
22,888
171717  :  สวัสดี บาหลี 3 วัน 2 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์บาหลี ชมวิหารทานาล๊อต ภูเขาไฟบาตูร์
วัดเทมภัคสิริงค์ วัดหลวงเบซากิห์ ทะเลสาบบาตูร์
วัดอูลูวาตู แถมฟรี!! เสื้อยืด+ถุงผ้า+ร่ม+พัด
ชมระบำบารองแดนซ์ อิ่มอร่อยซีฟู๊ด พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
18 - 20 พ.ย. 2560
13,900
02 - 4 ธ.ค. 2560
14,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
16,900
23 - 25 ธ.ค. 2560
14,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
16,900
13 - 15 ม.ค. 2561
14,900
27 - 29 ม.ค. 2561
14,900
03 - 5 ก.พ. 2561
14,900
10 - 12 ก.พ. 2561
14,900
10 - 12 มี.ค. 2561
14,900
171731  :  ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N BY SL
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู ชายหาดจิมบารัน
หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์
ชมระบำบารอง แดนซ์ วิหารเทมภัคศิริงค์
วิหารทานาล๊อท มัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัลป์


ช่วงเวลา
09 - 12 พ.ย. 2560
14,888
16 - 19 พ.ย. 2560
14,888
23 - 26 พ.ย. 2560
15,888
14 - 17 ธ.ค. 2560
15,888
21 - 24 ธ.ค. 2560
16,888
28 - 31 ธ.ค. 2560
20,888
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
20,888
18 - 21 ม.ค. 2561
14,888
25 - 28 ม.ค. 2561
15,888
01 - 4 ก.พ. 2561
15,888
08 - 11 ก.พ. 2561
15,888
22 - 25 ก.พ. 2561
15,888
01 - 4 มี.ค. 2561
16,888
08 - 11 มี.ค. 2561
15,888
22 - 25 มี.ค. 2561
15,888
171287  :  ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย...สบาย 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บรูไน - บาหลี - ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์– วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน- บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – -มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต-บรูไน


ช่วงเวลา
03 - 7 ต.ค. 2560
19,999
10 - 14 ต.ค. 2560
19,999
24 - 28 ต.ค. 2560
19,999
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
19,999
21 - 25 พ.ย. 2560
19,999
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
19,999
05 - 9 ธ.ค. 2560
20,999
12 - 16 ธ.ค. 2560
19,999
19 - 23 ธ.ค. 2560
19,999
26 - 30 ธ.ค. 2560
23,999
02 - 6 ม.ค. 2561
22,999
09 - 13 ม.ค. 2561
19,999
16 - 20 ม.ค. 2561
19,999
23 - 27 ม.ค. 2561
19,999
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
19,999
171670  :  ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน สุราบายา ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน สุรบายา ภูเขาไฟโบรโม่
หมู่บ้านกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery
พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ล่องเรือชมลิงจมูกยาว


ช่วงเวลา
06 - 10 ต.ค. 2560
21,999
13 - 17 ต.ค. 2560
21,999
20 - 24 ต.ค. 2560
22,999
27 - 31 ต.ค. 2560
21,999
03 - 7 พ.ย. 2560
21,999
10 - 14 พ.ย. 2560
21,999
17 - 21 พ.ย. 2560
21,999
24 - 28 พ.ย. 2560
21,999
01 - 5 ธ.ค. 2560
22,999
08 - 12 ธ.ค. 2560
21,999
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
27,999
05 - 9 ม.ค. 2561
21,999
12 - 16 ม.ค. 2561
21,999
19 - 23 ม.ค. 2561
21,999
26 - 30 ม.ค. 2561
21,999
02 - 6 ก.พ. 2561
21,999
1
2
»
Scroll to Top