ทัวร์อินโดนีเซีย (6 โปรแกรม)

171287  :  ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย สบาย 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์บาหลี บรูไน ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ
วัดอูลันดานูบราตัน วิหารทานาล๊อต ภูเขาไฟบาตูร์
พระราชวัง Istana Nurul Iman
ล่องเรือชมลิงจมูกยาวบนเกาะบอเนียว


ช่วงเวลา
02 - 6 ม.ค. 2561
22,999
09 - 13 ม.ค. 2561
19,999
16 - 20 ม.ค. 2561
19,999
23 - 27 ม.ค. 2561
19,999
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
19,999
171670  :  ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน สุราบายา ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน สุรบายา ภูเขาไฟโบรโม่
หมู่บ้านกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery
พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ล่องเรือชมลิงจมูกยาว


ช่วงเวลา
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
27,999
05 - 9 ม.ค. 2561
21,999
12 - 16 ม.ค. 2561
21,999
19 - 23 ม.ค. 2561
21,999
26 - 30 ม.ค. 2561
21,999
02 - 6 ก.พ. 2561
21,999
171668  :  ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี สบาย สบาย 4 วัน 3 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอูลูวาตู หมู่บ้านคินตมณี ภูเขาไฟบาตูร์
วิหารทานาล๊อต


ช่วงเวลา
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
17,559
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
17,559
13 - 16 ม.ค. 2561
13,999
27 - 30 ม.ค. 2561
13,559
10 - 13 ก.พ. 2561
13,559
17 - 20 ก.พ. 2561
13,559
24 - 27 ก.พ. 2561
13,559
01 - 4 มี.ค. 2561
15,559
10 - 13 มี.ค. 2561
13,559
171885  :  ทัวร์บาหลี ทานาล๊อต เบกาซีห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดเบกาซีห์ ภูเขาไฟบาตูร์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
หมู่บ้านคินตามณี ชมวิหารทานาล๊อต
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วัดอูลูวาตู ชมวัดเม็งวี
พักหรู 4 ดาว + พิเศษ ซีฟู้ด ณ หาดจิมบารัน


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
20,900
10 - 13 ม.ค. 2561
16,999
24 - 27 ม.ค. 2561
16,999
08 - 11 ก.พ. 2561
16,999
22 - 25 ก.พ. 2561
16,999
01 - 4 มี.ค. 2561
16,999
08 - 11 มี.ค. 2561
16,999
171884  :  มนต์เสน่ห์เกาะบาหลี 3 วัน 2 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดเบกาซีห์ ภูเขาไฟบาตูร์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
หมู่บ้านคินตามณี ชมวิหารทานาล๊อต
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วัดอูลูวาตู
พิเศษ ซีฟู้ด ณ หาดจิมบารัน


ช่วงเวลา
23 - 25 ธ.ค. 2560
13,999
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
17,999
12 - 14 ม.ค. 2561
13,999
10 - 12 ก.พ. 2561
13,999
02 - 4 มี.ค. 2561
17,999
171695  :  ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ชมมรดกโลก 5 วัน 4 คืน BY GA
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์บาหลี วิหารทานาล๊อต ภูเขาไฟบาตูร์
วัดหลวงเบกาซีห์ หมู่บ้านคินตามณี
บุโรพุทโธ ชมวัดพรามนันต์
เมนูพิเศษ Sea Food ริมหาดจิมบารัน


ช่วงเวลา
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
34,900
10 - 14 ม.ค. 2561
31,900
24 - 28 ม.ค. 2561
31,900
07 - 10 ก.พ. 2561
31,900
21 - 25 ก.พ. 2561
31,900
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
31,900
21 - 25 มี.ค. 2561
31,900
04 - 8 เม.ย. 2561
32,900
12 - 16 เม.ย. 2561
35,900
13 - 17 เม.ย. 2561
35,900
01 - 5 พ.ค. 2561
32,900
25 - 29 พ.ค. 2561
32,900
06 - 10 มิ.ย. 2561
31,900
20 - 24 มิ.ย. 2561
31,900
Scroll to Top