ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์อินโดนีเซีย (11 โปรแกรม)

171381  :  เส้นทาง พุทธมงคลเยือน 1 ใน มรดกโลก
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราหมนันท์ –ศูนย์เครื่องเงิน ช้อปปิ้งมาลิโอโบโร่ พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดเมนดุท - สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า –บาหลี (บินภายในประเทศ) บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) โรงงานกาแฟ – วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อุบุด เซ็นเตอร์ วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - หาดจิมบาลัน ช้อปปิ้งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต้าช่วงเวลา
23 - 27 ส.ค. 2560
32,900
06 - 10 ก.ย. 2560
32,900
20 - 24 ก.ย. 2560
32,900
04 - 8 ต.ค. 2560
31,900
11 - 15 ต.ค. 2560
31,900
20 - 24 ต.ค. 2560
33,900
25 - 29 ต.ค. 2560
33,900
01 - 5 พ.ย. 2560
31,900
08 - 12 พ.ย. 2560
31,900
15 - 19 พ.ย. 2560
31,900
22 - 26 พ.ย. 2560
31,900
06 - 10 ธ.ค. 2560
32,900
07 - 12 ธ.ค. 2560
32,900
13 - 17 ธ.ค. 2560
31,900
171287  :  บาหลี บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย...สบาย
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บรูไน - บาหลี ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน–วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต บรูไน


ช่วงเวลา
15 - 19 ส.ค. 2560
19,999
22 - 26 ส.ค. 2560
19,999
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
19,999
12 - 16 ก.ย. 2560
19,999
19 - 23 ก.ย. 2560
19,999
26 - 30 ก.ย. 2560
19,999
03 - 7 ต.ค. 2560
19,999
10 - 14 ต.ค. 2560
21,999
17 - 21 ต.ค. 2560
19,999
24 - 28 ต.ค. 2560
19,999
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
19,999
07 - 11 พ.ย. 2560
19,999
14 - 18 พ.ย. 2560
19,999
170973  :  บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– บาหลี –วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน โรงงานผ้าบาติก – เทือกเขาคินตามณี – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียนอุบุด ยอร์คยาการ์ตา – วัดพรามนันต์– พระราชวังวอเตอร์พาเลซ– มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ- ถนนมาลิโอโบโร่ ยอร์คยาการ์ตา – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – วัดเม็งวี วิหารทานาล๊อต


ช่วงเวลา
16 - 20 ส.ค. 2560
31,900
20 - 24 ก.ย. 2560
31,900
11 - 15 ต.ค. 2560
31,900
01 - 5 พ.ย. 2560
31,900
170972  :  มนต์เสน่ห์..BALI 4D3N (TG)
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บาหลี –สวนพระวิษณุ– วัดอูลูวาตู วัดเบซากีห์– ผ้าบาติก–ภูเขาไฟคินตามณี –วัดเทมภัคสิริงค์ วัดทามาอายุน-เทือกเขาเบดูกัล-ทะเลสาบบราตัน - วิหารตานาห์ลอต ช้อปปิ้งคูต้าเซนเตอร์ - เดนพาซาร์


ช่วงเวลา
17 - 20 ส.ค. 2560
22,900
07 - 10 ก.ย. 2560
22,900
170971  :  BALI 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

กัวลาลัมเปอร์–เดนพาซาร์(บาหลี) - ช้อปปิ้งย่านคูต้า เทมภัคศิริงค์ –คินตามณี –ภูเขาไฟบาตูร์ –วัดเบซากี เทือกเขาเบดูกัล– วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ)–– วัดเม็งวี วิหารทานาล็อท –เดนพาซาร์(บาหลี) – กัวลาลัมเปอร์ –


ช่วงเวลา
11 - 14 ส.ค. 2560
19,900
24 - 27 ส.ค. 2560
17,900
07 - 10 ก.ย. 2560
17,900
21 - 24 ก.ย. 2560
18,900
12 - 15 ต.ค. 2560
17,900
26 - 29 ต.ค. 2560
19,900
09 - 12 พ.ย. 2560
17,900
23 - 26 พ.ย. 2560
18,900
08 - 11 ธ.ค. 2560
18,900
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
19,900
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
19,900
170970  :  บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

จาการ์ต้า–เดนพาซาร์(บาหลี) –วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์– ปูราเบซากีห์– โรงงานกาแฟ –เทมภัคศิริงค์ตลาดปราบเซียน ทะเลสาบเบดูกัล– วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) –วัดเม็งวี บุโรพุทโธวังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ–– ถนนมาริโอโบโร่ วัดพรามนันต์– ยอร์กยาการ์ต้า– จาการ์ต้า


ช่วงเวลา
10 - 14 ส.ค. 2560
32,900
23 - 27 ส.ค. 2560
31,900
13 - 17 ก.ย. 2560
31,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
31,900
04 - 8 ต.ค. 2560
31,900
20 - 24 ต.ค. 2560
32,900
08 - 12 พ.ย. 2560
31,900
22 - 26 พ.ย. 2560
31,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
32,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
36,900
170811  :  ทัวร์บาหลี บรูไน วิหารทานาล๊อต 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์บาหลี ทัวร์บรูไน ชมวิหารทานาล๊อต
ชมมัสยิดทองคำ ชมหมู่บ้านลอยน้ำ และลิงจมูกยาว
หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ เทือกเขาเบดูกัล
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
01 - 5 ส.ค. 2560
20,900
08 - 12 ส.ค. 2560
22,900
15 - 19 ส.ค. 2560
20,900
22 - 26 ส.ค. 2560
20,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
20,900
12 - 16 ก.ย. 2560
20,900
19 - 23 ก.ย. 2560
20,900
26 - 30 ก.ย. 2560
20,900
03 - 7 ต.ค. 2560
20,900
10 - 14 ต.ค. 2560
22,900
17 - 21 ต.ค. 2560
20,900
24 - 28 ต.ค. 2560
20,900
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
20,900
07 - 11 พ.ย. 2560
20,900
14 - 18 พ.ย. 2560
20,900
170807  :  ทัวร์บาหลี สุราบาย่า ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน BY GA
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูเขาไฟโบรโม่ อนุสรณ์เรือดำน้ำ เทมภัคศิริงค์
พิพิธภัณฑ์ยาสูบ หมู่บ้านคินตามณี ตลาดปราบเซียน
ภูเขาไฟบาตูร์ ปูราเบซากีห์ โรงงานกาแฟ
พิเศษ !! >> ซีฟู๊ด ณ หาด จิมบารัน


ช่วงเวลา
09 - 13 ส.ค. 2560
33,900
23 - 27 ส.ค. 2560
33,900
13 - 17 ก.ย. 2560
33,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
33,900
04 - 8 ต.ค. 2560
33,900
20 - 24 ต.ค. 2560
33,900
08 - 12 พ.ย. 2560
33,900
22 - 26 พ.ย. 2560
33,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
33,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
36,900
170808  :  ทัวร์บาหลี ฟรี บรูไน วิหารทานาล๊อต 5 วัน 4 คืน BY BI
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์บาหลี ฟรี ทัวร์บรูไน ชมระบำบารองซ์ดานซ์
ชมวิหารทานาล๊อต ทานบุฟเฟ่ต์กุ้งมังกร กุ้งล๊อบเตอร์
ชมมัสยิดทองคำ ชมหมู่บ้านลอยน้ำ และลิงจมูกยาว
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
22 - 26 ส.ค. 2560
22,888
12 - 16 ก.ย. 2560
22,888
26 - 29 ก.ย. 2560
22,888
03 - 7 ต.ค. 2560
22,888
17 - 21 ต.ค. 2560
22,888
31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
22,888
14 - 18 พ.ย. 2560
22,888
170804  :  ทัวร์บาหลี ทานาล็อต คินตามณี เบซากิห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิหารทานาล๊อต วัดหลวงเบกาซีห์
ชมความงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่อูลูวาตู
วัดเบราตาน เทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านคินตามณี
ภูเขาไฟบาตูร์ เทมภัคศิริงค์


ช่วงเวลา
11 - 14 ส.ค. 2560
19,900
07 - 10 ก.ย. 2560
19,900
21 - 24 ก.ย. 2560
19,900
12 - 15 ต.ค. 2560
19,900
20 - 23 ต.ค. 2560
19,900
09 - 12 พ.ย. 2560
19,900
23 - 26 พ.ย. 2560
19,900
08 - 11 ธ.ค. 2560
19,900
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
21,900
1
2
»
Scroll to Top