ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์อียิปต์ (4 โปรแกรม)

170499  :  FAST EGYPT 4 DAYS BY MS
ราคาเริ่มต้น 26,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหาปิรามิดกีซ่า พิเศษ Nile Cruise Dinner
ชมโชว์ Belly Dance อันเลื่องชื่อ
ปิรามิดขั้นบันได พิพิธภัณฑ์ไคโร
ตลาดข่านเอลคาลิลี / พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
06 - 9 พ.ค. 2560
26,555
170227  :  EGYPT JORDAN 8D5N
ราคาเริ่มต้น 57,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมพิพิธภัณฑ์ไคโร, สุเหร่าโมฮัมมัดอาลี
มหาปิรามิดกีซ่า, นครศิลาสีชมพูเพตรา
ลอยตัวทะเลเดดซี
อัมมาน, จีราช, กีซ่า, ไคโร


ช่วงเวลา
04 - 11 พ.ค. 2560
58,999
170229  :  YALLA EGYPT 8D5N
ราคาเริ่มต้น 58,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์
มหาปีรามิดและสฟิงซ์ พิพิธภัณฑ์อียิปต์


ช่วงเวลา
04 - 11 พ.ค. 2560
59,888
06 - 13 พ.ค. 2560
59,888
170228  :  YALLA EGYPT 6D3N BY MS
ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิพิธภัณฑ์ไคโร / มหาปิรามิดกีซ่า / อเล็กซานเดรีย
ซัคคาร่า ปิรามิดขั้นบันได
เมมฟิส


ช่วงเวลา
04 - 9 พ.ค. 2560
36,888
Scroll to Top