ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์อียิปต์ (5 โปรแกรม)

170647  :  EGYPT JORDAN 8 DAYS BY MS
ราคาเริ่มต้น 55,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยว 2 ประเทศ อียิปต์ จอร์แดน
ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า
บุฟเฟต์บนเรือล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้อง
ทะเลสาบเดดซี ชมวิหารเอลคาซเนท์


ช่วงเวลา
24 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560
55,999
08 - 15 ก.ค. 2560
55,999
27 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560
55,999
12 - 19 ส.ค. 2560
55,999
26 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
55,999
09 - 16 ก.ย. 2560
55,999
23 - 30 ก.ย. 2560
55,999
170648  :  YALLA EGYPT 5D 2N BY MS
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชม มหาปีรามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ตลาดข่าน เอลคาลิลี่
ล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์
พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560
31,999
04 - 8 ก.ค. 2560
31,999
25 - 29 ก.ค. 2560
31,999
08 - 12 ส.ค. 2560
31,999
22 - 26 ส.ค. 2560
31,999
19 - 23 ก.ย. 2560
31,999
26 - 30 ก.ย. 2560
31,999
170646  :  YALLA EGYPT 6D3N BY MS
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหาปิรามิดกีซ่า พิพิธภัณฑ์ไคโร
ชมปิรามิดขั้นบันได ตลาดข่านเอลคาลีลี
สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน
ล่องแม่น้ำไนล์+บุฟเฟต่บนเรือ พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
24 - 29 มิ.ย. 2560
33,999
29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
33,999
08 - 13 ก.ค. 2560
33,999
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
33,999
12 - 17 ส.ค. 2560
33,999
26 - 31 ส.ค. 2560
33,999
09 - 14 ก.ย. 2560
33,999
23 - 28 ก.ย. 2560
33,999
28 - 30 ก.ย. 2560
33,999
170636  :  YALLA EGYPT NILE CRUISE 8D5N BY MS
ราคาเริ่มต้น 47,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมมหาปิรามิดกีซ่า ปิรามิดขั้นบันได
พิพิธภัณฑ์ไคโร สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี
ชมการแสดง Belly Dance พิเศษ Nile Cruise Dinner
ตลาดข่านเอลคาลิลี พักหรู 5 ดาว


ช่วงเวลา
24 - 27 มิ.ย. 2560
47,888
08 - 15 ก.ค. 2560
47,888
27 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560
47,888
12 - 19 ส.ค. 2560
47,888
26 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
47,888
09 - 16 ก.ย. 2560
47,888
23 - 30 ก.ย. 2560
47,888
170634  :  FAST EGYPT 4 DAY BY MS
ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมมหาปิรามิดกีซ่า ปิรามิดขั้นบันได
พิพิธภัณฑ์ไคโร สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี
ชมการแสดง Belly Dance พิเศษ Nile Cruise Dinner
ตลาดข่านเอลคาลิลี พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
24 - 27 มิ.ย. 2560
27,888
08 - 11 ก.ค. 2560
27,888
29 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
27,888
12 - 15 ส.ค. 2560
27,888
26 - 29 ส.ค. 2560
27,888
09 - 12 ก.ย. 2560
27,888
23 - 26 ก.ย. 2560
27,888
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
27,888
Scroll to Top