ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์อียิปต์ (6 โปรแกรม)

171882  :  SPACIAL EGYPT 6D4N BY WY
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อียิปต์ ชมมหาปิรามิดกีซ่า และสฟิงซ์
ชมปิรามิดขั้นบันได ชมวิหารอาบูซิมเบล
พิเศษบุฟเฟ่ต์บนเรือ+ล่องแม่น้ำไนล์
ชมตลาดข่าน พัก 4 ดาว + ชมระบำหน้าท้อง


ช่วงเวลา
21 - 26 ธ.ค. 2560
35,999
171854  :  EGYPT+JORDAN 8D5N BY MS
ราคาเริ่มต้น 57,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ ทัวร์อียิปต์ + ทัวร์จอร์แดน
ชมวิหารเพตร้า ชมมหาปิรามิด+สฟิงห์
ล่องเรือชมแม่น้ำไนล์+ชมระบำหน้าท้อง
ทะเลสาบเดดซี วิหารเทพซีอุส วิหารเฮอร์คิวลิส


ช่วงเวลา
14 - 21 ต.ค. 2560
57,888
17 - 24 ต.ค. 2560
57,888
20 - 27 ต.ค. 2560
57,888
11 - 18 พ.ย. 2560
57,888
25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
57,888
02 - 9 ธ.ค. 2560
57,888
09 - 16 ธ.ค. 2560
58,888
28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
59,888
30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
59,888
27 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
57,888
17 - 24 ก.พ. 2561
57,888
01 - 8 มี.ค. 2561
57,888
17 - 24 มี.ค. 2561
57,888
24 - 31 มี.ค. 2561
57,888
171853  :  ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT 8D5N BY MS (บินภายใน)
ราคาเริ่มต้น 47,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อียิปต์ ชมมหาปิรามิดกีซ่า และสฟิงซ์
ชมปิรามิดขั้นบันได ชมวิหารอาบูซิมเบล
พิเศษบุฟเฟ่ต์บนเรือ+ล่องแม่น้ำไนล์
ชมตลาดข่าน พักหรู 5 ดาว ชมระบำหน้าท้อง


ช่วงเวลา
17 - 24 ต.ค. 2561
49,888
04 - 11 พ.ย. 2560
51,888
18 - 25 พ.ย. 2560
48,888
05 - 12 ธ.ค. 2560
52,888
09 - 16 ธ.ค. 2560
52,888
26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
53,888
30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
53,888
27 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
51,888
03 - 10 ก.พ. 2561
51,888
17 - 24 ก.พ. 2561
51,888
01 - 8 มี.ค. 2561
51,888
17 - 24 มี.ค. 2561
51,888
24 - 31 มี.ค. 2561
51,888
170646  :  ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT 6D3N BY MS
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหาปิรามิดกีซ่า พิพิธภัณฑ์ไคโร
ชมปิรามิดขั้นบันได ตลาดข่านเอลคาลีลี
สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน
ล่องแม่น้ำไนล์+บุฟเฟต่บนเรือ พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
16 - 21 พ.ย. 2560
34,888
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
34,888
07 - 12 ธ.ค. 2560
34,888
09 - 14 ธ.ค. 2560
34,888
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
36,888
27 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
34,888
17 - 2 ก.พ. 2561
34,888
01 - 6 มี.ค. 2561
34,888
17 - 22 มี.ค. 2561
34,888
24 - 29 มี.ค. 2561
34,888
29 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
34,888
170634  :  ทัวร์อียิปต์ FAST EGYPT 4 DAY BY MS
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมมหาปิรามิดกีซ่า ปิรามิดขั้นบันได
พิพิธภัณฑ์ไคโร สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี
ชมการแสดง Belly Dance พิเศษ Nile Cruise Dinner
ตลาดข่านเอลคาลิลี พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
11 - 14 พ.ย. 2560
26,555
18 - 21 พ.ย. 2560
26,555
02 - 5 ธ.ค. 2560
26,555
09 - 12 ธ.ค. 2560
26,555
16 - 19 ธ.ค. 2560
26,555
23 - 26 ธ.ค. 2560
26,555
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
27,999
03 - 6 มี.ค. 2561
26,555
24 - 27 มี.ค. 2561
26,555
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
26,555
171852  :  ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT 5D2N BY MS
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อียิปต์ ชมมหาปิรามิดกีซ่า
ชมปิรามิดขั้นบันได ชมเสาปอมเปย์
พิเศษบุฟเฟ่ต์บนเรือ+ล่องแม่น้ำไนล์
ชมตลาดข่าน พักหรู 4 ดาว ชมระบำหน้าท้อง


ช่วงเวลา
07 - 11 พ.ย. 2560
32,888
21 - 25 พ.ย. 2560
32,888
05 - 9 ธ.ค. 2560
32,888
12 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2513
32,888
26 - 30 ธ.ค. 2560
32,888
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
32,888
20 - 24 ก.พ. 2561
32,888
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
32,888
20 - 24 มี.ค. 2561
32,888
27 - 31 มี.ค. 2561
32,888
Scroll to Top