ทัวร์ฮ่องกง (88 โปรแกรม)

171720  :  ทัวร์ฮ่องกง SHOPPING บินหรู..อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน BY EK
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดหวังต้าเซียน วัดซิหลิน หวัดแชกง
อ่าวรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้ง ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
02 - 4 พ.ย. 2560
11,900
11 - 13 พ.ย. 2560
12,900
16 - 18 พ.ย. 2560
11,900
18 - 20 พ.ย. 2560
12,900
07 - 9 ธ.ค. 2560
11,900
16 - 18 ธ.ค. 2560
11,900
21 - 23 ธ.ค. 2560
12,900
28 - 30 ธ.ค. 2560
12,900
06 - 8 ม.ค. 2561
12,900
13 - 15 ม.ค. 2561
12,900
20 - 22 ม.ค. 2561
12,900
27 - 29 ม.ค. 2561
12,900
170987  :  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน BY RJ
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น โชว์ม่าน้ำ วัดกวนอู
วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ซ๊อปปิ้งนาธาน
รีพลัสเบย์ พิเศษ ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
แถมฟรี ชุดเสริมบารมี พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
21 - 23 ก.ย. 2560
9,999
12 - 14 ต.ค. 2560
9,999
02 - 4 พ.ย. 2560
9,999
16 - 18 พ.ย. 2560
9,999
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
9,999
170986  :  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน BY KQ
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง ซ๊อปปิ้งนาธาน ซ๊อปปิ้งหลอหวู่
พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
พักหรู 4 ดาว + ฟรีชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
10 - 12 ต.ค. 2560
8,999
17 - 19 ต.ค. 2560
8,999
19 - 21 ต.ค. 2560
8,999
26 - 28 ต.ค. 2560
9,999
171496  :  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเซี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY EK
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า โบสถ์เซ็นต์ปอล
วัดแชกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ซ๊อปปิ้งจิมซาจุ่ย พิเศษ เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
แถมฟรีชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
05 - 7 ต.ค. 2560
12,900
19 - 21 ต.ค. 2560
12,900
28 - 30 ต.ค. 2560
12,900
170250  :  ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ฟรี! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดกังหัน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
ชมโชว์ม่านน้ำอลังการ นั่งกระเช้านองปิง
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง+ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
23 - 25 ก.ย. 2560
11,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
11,900
07 - 9 ต.ค. 2560
11,900
14 - 16 ต.ค. 2560
11,900
20 - 22 ต.ค. 2560
13,900
22 - 24 ต.ค. 2560
13,900
04 - 6 พ.ย. 2560
11,900
11 - 13 พ.ย. 2560
11,900
18 - 20 พ.ย. 2560
11,900
02 - 4 ธ.ค. 2560
13,900
03 - 5 ธ.ค. 2560
13,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
13,900
16 - 18 ธ.ค. 2560
11,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
16,900
171495  :  ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน BY HX
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น กระเช้านองปิง
วัดแชกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ช๊อปปิ้งนาธาน ชมโชว์ม่านน้ำ
พิเศษเมนู เป็ดปักกิ่ง +ไวน์แดง


ช่วงเวลา
06 - 8 ต.ค. 2560
12,900
21 - 23 ต.ค. 2560
14,900
171497  :  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด กระเช้านองปิง
พระใหญ่โป่วหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม
วัดหวังต้าเซียน วัดซีหลิน วัดแชกง
แถมฟรี ชุมเสริมบารมี+หลี่หยุ่นมุ่น+พีคแทรม


ช่วงเวลา
20 - 22 ต.ค. 2560
17,900
28 - 30 ต.ค. 2560
16,900
04 - 6 พ.ย. 2560
15,900
11 - 13 พ.ย. 2560
15,900
18 - 20 พ.ย. 2560
15,900
25 - 27 พ.ย. 2560
15,900
02 - 4 ธ.ค. 2560
17,900
03 - 5 ธ.ค. 2560
17,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
17,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
17,900
16 - 18 ธ.ค. 2560
15,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
20,900
170985  :  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน BY RJ
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
แม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights


ช่วงเวลา
21 - 23 ก.ย. 2560
15,900
28 - 30 ก.ย. 2560
15,900
16 - 18 พ.ย. 2560
15,900
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
15,900
171498  :  ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
วัดหวังต้าเซียน วัดซิหลิน วัดแชกง
ขอพระเจ้าแม่กวนอิม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
อาหารทะเลหลี่หยุนหมุน


ช่วงเวลา
20 - 22 ต.ค. 2560
19,900
28 - 30 ต.ค. 2560
18,900
04 - 6 พ.ย. 2560
17,900
11 - 13 พ.ย. 2560
17,900
18 - 20 พ.ย. 2560
17,900
25 - 27 พ.ย. 2560
17,900
02 - 4 ธ.ค. 2560
19,900
03 - 5 ธ.ค. 2560
19,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
19,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
19,900
16 - 18 ธ.ค. 2560
17,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
22,900
170984  :  ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน BY RJ
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์
วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช๊อปปิ้งนาธาน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์
นั่งรถรางพีคแทรม อาหารทะเลหลี่หยุนมุ่น


ช่วงเวลา
21 - 23 ก.ย. 2560
17,900
28 - 30 ก.ย. 2560
17,900
16 - 18 พ.ย. 2560
17,900
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
17,900
1
2
3
4
5
...
9
»
Scroll to Top