ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ฮ่องกง (59 โปรแกรม)

170847  :  มาเก๊า ฮ่องกง พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มาเก๊า-วัดอาม่า- เจ้าแม่กวนอิม – เซนาโด้สแควร์ – โบสถ์เซ็นต์พอล - เดอะ เวเนเชี่ยน มาเก๊า – ฮ่องกง – วัดกังหัน - Jewelry Factory - ศูนย์หยกและสมุนไพร - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - Avenue of Stars - A Symphony of Lights พีกเทรม - วิคตอเรีย พีค - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Shrine) – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เลต - อิสระช้อปปิ้ง


ช่วงเวลา
22 - 24 ก.ย. 2560
17,900
23 - 25 ก.ย. 2560
17,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
18,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
18,900
05 - 7 ต.ค. 2560
19,900
06 - 8 ต.ค. 2560
19,900
07 - 9 ต.ค. 2560
19,900
13 - 15 ต.ค. 2560
21,900
14 - 16 ต.ค. 2560
19,900
20 - 22 ต.ค. 2560
19,900
21 - 23 ต.ค. 2560
21,900
22 - 24 ต.ค. 2560
21,900
27 - 29 ต.ค. 2560
18,900
28 - 30 ต.ค. 2560
18,900
170770  :  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY EK
ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ A Symphony of Lights
ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
บินหรู A380 + พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
04 - 6 ส.ค. 2560
15,555
05 - 7 ส.ค. 2560
15,555
13 - 15 ส.ค. 2560
15,555
19 - 21 ส.ค. 2560
15,555
25 - 27 ส.ค. 2560
15,555
26 - 28 ส.ค. 2560
15,555
170714  :  ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดโป่วหลิน นั่งกระเช้านองปิง ช๊อปปิ้งนาธาน
โบสถ์เซนต์ปอล หอไอเฟล วัดแชกงหมิว
พิเศษ เป่าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
ชมโชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิงหยวน


ช่วงเวลา
03 - 6 ส.ค. 2560
13,555
05 - 8 ส.ค. 2560
13,555
10 - 13 ส.ค. 2560
16,999
12 - 15 ส.ค. 2560
16,999
17 - 20 ส.ค. 2560
14,999
19 - 22 ส.ค. 2560
14,999
24 - 27 ส.ค. 2560
14,999
26 - 29 ส.ค. 2560
14,999
31 ส.ค. - 9 ก.ย. 2560
14,999
170769  :  ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช้อปปิ้งหลอวู่ ตลาดกงเป่ย ชมสุดยอดโชว์
วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
04 - 7 ส.ค. 2560
10,999
18 - 21 ส.ค. 2560
10,999
25 - 28 ส.ค. 2560
10,999
01 - 4 ก.ย. 2560
10,999
08 - 11 ก.ย. 2560
10,999
15 - 18 ก.ย. 2560
10,999
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
10,999
13 - 16 ต.ค. 2560
12,999
170492  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะพระใหญ่วัดโป่วหลิน ซ๋อปปิ้งหลอหวู่
วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล หอไอเฟล ชมเดอะเวเนเชี่ยน
โชว์สุดอลังการ วัดแชกงหมิว รีพลัสเบย์
อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง


ช่วงเวลา
03 - 6 ส.ค. 2560
13,999
10 - 13 ส.ค. 2560
14,999
11 - 14 ส.ค. 2560
16,999
17 - 20 ส.ค. 2560
13,999
24 - 27 ส.ค. 2560
13,999
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
13,999
07 - 10 ก.ย. 2560
13,999
14 - 17 ก.ย. 2560
13,999
21 - 24 ก.ย. 2560
13,999
170491  :  ทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์ เซลล์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว
พระใหญ่วัดโปว่หลิน – CITYGATE OUTLET
ช้อปปิ้งย่านนาธาน นั่งพีคแทรม ขึ้นเขาวิคตรอเรียพีค
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
29 - 31 ก.ค. 2560
13,999
05 - 7 ส.ค. 2560
12,999
19 - 21 ส.ค. 2560
12,999
25 - 27 ส.ค. 2560
13,999
26 - 28 ส.ค. 2560
13,999
02 - 4 ก.ย. 2560
12,999
08 - 10 ก.ย. 2560
12,999
16 - 18 ก.ย. 2560
12,999
23 - 25 ก.ย. 2560
12,999
14 - 16 ต.ค. 2560
14,999
28 - 30 ต.ค. 2560
14,999
170490  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-วัดกวนอู-เลดี้มาร์เก็ต
ช้อปปิ้งย่านนาธาน พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
05 - 7 ส.ค. 2560
16,999
19 - 21 ส.ค. 2560
15,999
26 - 28 ส.ค. 2560
15,999
02 - 4 ก.ย. 2560
15,999
23 - 25 ก.ย. 2560
15,999
170489  :   ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สวนหยวนหมิงหยวน
ชมโชว์อันตระการตา ตลาดกงเป่ย หอไอเฟล
วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ ชมเดอะเวเนเชี่ยน
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
02 - 5 ก.ย. 2560
14,999
09 - 12 ก.ย. 2560
14,999
16 - 19 ก.ย. 2560
14,999
23 - 26 ก.ย. 2560
14,999
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
14,999
07 - 10 ต.ค. 2560
16,999
13 - 16 ต.ค. 2560
16,999
20 - 23 ต.ค. 2560
18,999
21 - 24 ต.ค. 2560
18,999
27 - 30 ต.ค. 2560
16,999
28 - 30 ต.ค. 2560
16,999
170487  :  ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช้อปปิ้งหลอวู่ หยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา
วัดโป่วหลิน CITY GATE OUTLET วัดแชกงหมิว
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล หอไอเฟล
ชมเดอะเวเนเชี่ยน หาดรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
07 - 10 ก.ย. 2560
13,999
14 - 17 ก.ย. 2560
13,999
21 - 24 ก.ย. 2560
13,999
05 - 8 ต.ค. 2560
15,999
19 - 22 ต.ค. 2560
17,999
26 - 29 ต.ค. 2560
15,999
170530  :  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY EK
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถรางพีคแทรม วัดแชกงหมิว
ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน
SYMPHONY OF LIGHT
พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
11 - 13 ส.ค. 2560
19,900
12 - 14 ส.ค. 2560
19,900
18 - 20 ส.ค. 2560
17,900
06 - 8 ต.ค. 2560
17,900
07 - 9 ต.ค. 2560
17,900
13 - 15 ต.ค. 2560
18,900
14 - 16 ต.ค. 2560
18,900
20 - 22 ต.ค. 2560
19,900
21 - 23 ต.ค. 2560
19,900
22 - 24 ต.ค. 2560
19,900
28 - 30 ต.ค. 2560
18,900
1
2
3
4
5
...
6
»
Scroll to Top