ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ฮ่องกง (29 โปรแกรม)

170769  :  ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช้อปปิ้งหลอวู่ ตลาดกงเป่ย ชมสุดยอดโชว์
วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
14 - 17 ก.ค. 2560
9,999
15 - 18 ก.ค. 2560
9,999
04 - 7 ส.ค. 2560
10,999
18 - 21 ส.ค. 2560
10,999
25 - 28 ส.ค. 2560
10,999
01 - 4 ก.ย. 2560
10,999
08 - 11 ก.ย. 2560
10,999
15 - 18 ก.ย. 2560
10,999
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
10,999
13 - 16 ต.ค. 2560
12,999
27 - 30 ต.ค. 2560
12,999
170770  :  ฮ่องกง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน BY EK
ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

A Symphony of Lights สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


ช่วงเวลา
14 - 16 ก.ค. 2560
15,555
15 - 17 ก.ค. 2560
15,555
21 - 23 ก.ค. 2560
15,555
22 - 24 ก.ค. 2560
15,555
29 - 31 ก.ค. 2560
15,555
170087  :  ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน BY UL
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิววิคตอเรียพีค / สักการะพระใหญ่ / REPULSE BAY / ขอพรวัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้งถนนนาธาน / เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นมุ่น


ช่วงเวลา
01 - 3 ก.ค. 2560
15,900
08 - 10 ก.ค. 2560
17,900
170551  :  EASY LALLA 2 CITY ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล
สวนเหลียนฮัวซาน ช็อปปิ้งหลอวู่ซิตี้
ชมโชว์ MANGROVE GROOVE


ช่วงเวลา
10 - 12 ก.ค. 2560
9,999
170568  :  ฮ่องกง กระเช้านองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว
อาหาร 4 มื้อ, เมนูพิเศษ!!! ซีฟู๊ดเหลหยู่หมุ่น


ช่วงเวลา
01 - 3 ก.ค. 2560
17,900
15 - 17 ก.ค. 2560
17,900
22 - 24 ก.ค. 2560
17,900
170252  :  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน BY RJ
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ขอพรเทพแชกง ณ วัดแชกงมิว
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานรีพลัสเบย์
มาเก๊า โบสถ์เซ็นต์พอล เวเนเชี่ยน
จูไห่ รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่ ชมโชว์หยวนหมิง


ช่วงเวลา
08 - 11 ก.ค. 2560
13,900
13 - 16 ก.ค. 2560
12,900
20 - 23 ก.ค. 2560
12,900
12 - 15 ส.ค. 2560
13,900
170250  :  ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ฟรี! กระเช้านองปิง 3 วัน BY CX
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดกังหัน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
ชมโชว์ม่านน้ำอลังการ นั่งกระเช้านองปิง
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง+ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
15 - 17 ก.ค. 2560
11,900
22 - 24 ก.ค. 2560
11,900
05 - 7 ส.ค. 2560
11,900
12 - 14 ส.ค. 2560
13,900
19 - 21 ส.ค. 2560
11,900
25 - 27 ส.ค. 2560
11,900
02 - 4 ก.ย. 2560
11,900
09 - 11 ก.ย. 2560
11,900
16 - 18 ก.ย. 2560
11,900
23 - 25 ก.ย. 2560
11,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
11,900
170463  :  ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน BY UL
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ซ๊อปปิ้งนาธาน
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง


ช่วงเวลา
01 - 3 ก.ค. 2560
8,999
08 - 10 ก.ค. 2560
9,999
170562  :  ฮ่องกง แกรนด์เซลล์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถ Peak tram – จุดชมวิว Victoria Peak อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Shrine) - วัดกังหัน - Jewelry Factory -ศูนย์หยกและสมุนไพร วัดโป่หลิน (Polin Monastery) – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง


ช่วงเวลา
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
17,900
07 - 9 ก.ค. 2560
18,900
15 - 17 ก.ค. 2560
16,900
21 - 28 ก.ค. 2560
16,900
22 - 24 ก.ค. 2560
16,900
28 - 30 ก.ค. 2560
18,900
04 - 6 ส.ค. 2560
17,900
12 - 14 ส.ค. 2560
19,900
25 - 27 ส.ค. 2560
17,900
26 - 28 ส.ค. 2560
17,900
170564  :  ฮ่องกง ชิค แอนด์ ชิว 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง – นั่งรถ Peak tram – จุดชมวิว Victoria Peak อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Shrine) - วัดกังหัน - Jewelry Factory -ศูนย์หยกและสมุนไพร วัดโป่หลิน (Polin Monastery) – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) - ซิตี้เกท เอาท์เลต


ช่วงเวลา
07 - 9 ก.ค. 2560
18,900
15 - 17 ก.ค. 2560
16,900
21 - 23 ก.ค. 2560
17,900
22 - 24 ก.ค. 2560
17,900
28 - 30 ก.ค. 2560
18,900
04 - 6 ส.ค. 2560
17,900
05 - 6 ส.ค. 2560
17,900
9 ส.ค. - 11 ก.ย. 2560
16,900
12 - 14 ส.ค. 2560
18,900
25 - 27 ส.ค. 2560
17,900
26 - 28 ส.ค. 2560
17,900
22 - 24 ก.ย. 2560
17,900
23 - 25 ก.ย. 2560
17,900
13 - 15 ต.ค. 2560
20,900
20 - 22 ต.ค. 2560
20,900
21 - 23 ต.ค. 2560
18,900
1
2
3
»
Scroll to Top