ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ฮ่องกง (69 โปรแกรม)

170769  :  ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) BY CX
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช้อปปิ้งหลอวู่ ตลาดกงเป่ย ชมสุดยอดโชว์
วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
07 - 10 เม.ย. 2561
15,999
27 - 30 ก.ค. 2561
15,999
170492  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะพระใหญ่วัดโป่วหลิน ซ๋อปปิ้งหลอหวู่
วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล หอไอเฟล เดอะเวเนเชี่ยน
ทัวร์ฮ่องกง โชว์สุดอลังการ วัดแชกงหมิว รีพลัสเบย์
อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง


ช่วงเวลา
06 - 9 เม.ย. 2561
19,999
20 - 23 เม.ย. 2561
15,999
27 - 30 เม.ย. 2561
16,999
04 - 7 พ.ค. 2561
15,999
11 - 14 พ.ค. 2561
15,999
18 - 21 พ.ค. 2561
15,999
25 - 28 พ.ค. 2561
15,999
26 - 29 พ.ค. 2561
16,999
01 - 4 มิ.ย. 2561
15,999
08 - 11 มิ.ย. 2561
15,999
15 - 18 มิ.ย. 2561
15,999
22 - 25 มิ.ย. 2561
15,999
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
15,999
06 - 9 ก.ค. 2561
15,999
13 - 16 ก.ค. 2561
15,999
20 - 23 ก.ค. 2561
15,999
27 - 30 ก.ค. 2561
15,999
03 - 6 ส.ค. 2561
15,999
10 - 13 ส.ค. 2561
15,999
17 - 20 ส.ค. 2561
15,999
24 - 27 ส.ค. 2561
15,999
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561
15,999
07 - 10 ก.ย. 2561
15,999
14 - 17 ก.ย. 2561
15,999
21 - 24 ก.ย. 2561
15,999
19 - 22 ต.ค. 2561
15,999
26 - 29 ต.ค. 2561
15,999
182171  :  ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY HX
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน ซ๊อปปิ้งนาธาน
ซ๊อปปิ้งหลอหวู่ สวนหยวนหมิงหยวน+ชมโชว์
พิเศษ เป่าฮื้อ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง


ช่วงเวลา
20 - 22 เม.ย. 2561
10,999
27 - 29 เม.ย. 2561
11,999
04 - 6 พ.ค. 2561
11,999
11 - 13 พ.ค. 2561
11,999
18 - 20 พ.ค. 2561
11,999
25 - 27 พ.ค. 2561
11,999
01 - 3 มิ.ย. 2561
11,999
08 - 10 มิ.ย. 2561
11,999
15 - 17 มิ.ย. 2561
11,999
22 - 24 มิ.ย. 2561
11,999
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
11,999
06 - 8 ก.ค. 2561
11,999
13 - 15 ก.ค. 2561
11,999
20 - 22 ก.ค. 2561
11,999
27 - 29 ก.ค. 2561
13,999
03 - 5 ส.ค. 2561
11,999
10 - 12 ส.ค. 2561
13,999
17 - 19 ส.ค. 2561
10,999
24 - 26 ส.ค. 2561
10,999
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
10,999
07 - 9 ก.ย. 2561
10,999
14 - 16 ก.ย. 2561
10,999
21 - 23 ก.ย. 2561
10,999
19 - 21 ต.ค. 2561
11,999
172124  :  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY EK
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกง ยอดเขาวิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์
ซ๊อปปิ้งจิมซาจุ่ย


ช่วงเวลา
16 - 18 เม.ย. 2561
16,999
22 - 24 เม.ย. 2561
16,999
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
19,999
10 - 12 พ.ค. 2561
15,999
17 - 19 พ.ค. 2561
15,999
24 - 26 พ.ค. 2561
15,999
27 - 29 พ.ค. 2561
14,999
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
15,999
07 - 9 มิ.ย. 2561
15,999
14 - 16 มิ.ย. 2561
15,999
21 - 23 มิ.ย. 2561
15,999
28 - 30 มิ.ย. 2561
15,999
06 - 8 ก.ย. 2561
14,999
13 - 15 ก.ย. 2561
15,999
20 - 22 ก.ย. 2561
15,999
04 - 6 ต.ค. 2561
16,999
11 - 13 ต.ค. 2561
16,999
18 - 20 ต.ค. 2561
16,999
25 - 27 ต.ค. 2561
16,999
171935  :  ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า พระใหญ่นองปิง 4 วัน 3 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ชมเวเนเชี่ยน
สักการะเจ้าแม่กวนอิ่มที่หาดรีพลัสเบย์
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
ชมโชว์พระราชวังหยวนหมิง แก้ชงวัดแชกง


ช่วงเวลา
07 - 10 เม.ย. 2561
17,999
12 - 15 เม.ย. 2561
21,999
21 - 24 เม.ย. 2561
16,999
21 - 24 เม.ย. 2561
15,999
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
17,999
04 - 7 พ.ค. 2561
15,999
05 - 8 พ.ค. 2561
15,999
12 - 15 พ.ค. 2561
15,999
18 - 21 พ.ค. 2561
15,999
19 - 22 พ.ค. 2561
15,999
25 - 28 พ.ค. 2561
15,999
26 - 29 พ.ค. 2561
15,999
08 - 11 มิ.ย. 2561
14,999
09 - 12 มิ.ย. 2561
14,999
15 - 18 มิ.ย. 2561
15,999
16 - 19 มิ.ย. 2561
15,999
23 - 26 มิ.ย. 2561
15,999
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
15,999
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561
15,999
06 - 9 ก.ค. 2561
15,999
07 - 10 ก.ค. 2561
15,999
13 - 16 ก.ค. 2561
15,999
14 - 17 ก.ค. 2561
15,999
20 - 23 ก.ค. 2561
15,999
21 - 24 ก.ค. 2561
15,999
27 - 30 ก.ค. 2561
17,999
28 - 31 ก.ค. 2561
17,999
03 - 6 ส.ค. 2561
15,900
04 - 7 ส.ค. 2561
15,900
10 - 13 ส.ค. 2561
17,999
11 - 14 ส.ค. 2561
17,999
17 - 20 ส.ค. 2561
15,999
18 - 21 ส.ค. 2561
15,999
24 - 27 ส.ค. 2561
15,999
25 - 28 ส.ค. 2561
15,999
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561
15,999
01 - 4 ก.ย. 2561
14,999
08 - 11 ก.ย. 2561
15,999
14 - 17 ก.ย. 2561
15,999
15 - 18 ก.ย. 2561
15,999
21 - 24 ก.ย. 2561
15,999
22 - 25 ก.ย. 2561
15,999
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2561
15,999
06 - 9 ต.ค. 2561
14,999
13 - 16 ต.ค. 2561
17,999
19 - 22 ต.ค. 2561
16,999
20 - 23 ต.ค. 2561
16,999
26 - 29 ต.ค. 2561
16,999
27 - 30 ต.ค. 2561
16,999
182608  :  ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 3 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หาดรีพลัส เบย์ ยอดเขาวิคตรอเรียพีค
หมู่บ้านวัฒนธรรม CULTURAL VILLAGE
ช้อปปิ้งถนนคนเดินตงเหมิน วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน A Symphony of Lights


ช่วงเวลา
12 - 15 เม.ย. 2561
21,999
171454  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน BY HX
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล
ชมเวเนเซี่ยน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกง ชมหอไปเฟล ช๊อปปิงนาธาน
ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน


ช่วงเวลา
05 - 7 เม.ย. 2561
22,999
11 - 13 เม.ย. 2561
23,999
14 - 16 เม.ย. 2561
25,999
27 - 29 เม.ย. 2561
19,999
11 - 13 พ.ค. 2561
19,999
12 - 14 พ.ค. 2561
19,999
18 - 20 พ.ค. 2561
19,999
25 - 27 พ.ค. 2561
19,999
07 - 9 ก.ค. 2561
19,999
29 - 31 ก.ค. 2561
19,999
04 - 6 ส.ค. 2561
19,999
25 - 27 ส.ค. 2561
19,999
14 - 16 ก.ย. 2561
19,999
170530  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY EK
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถรางพีคแทรม วัดแชกงหมิว ดิสนีย์แลนด์
ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน SYMPHONY OF LIGHT
ทัวร์ฮ่องกง พัก 4 ดาว นั่งรถรางพีคแทรม
รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


ช่วงเวลา
13 - 15 เม.ย. 2561
25,900
14 - 16 เม.ย. 2561
25,900
15 - 17 เม.ย. 2561
21,900
20 - 22 เม.ย. 2561
18,900
21 - 23 เม.ย. 2561
18,900
27 - 29 เม.ย. 2561
18,900
28 - 30 เม.ย. 2561
18,900
11 - 13 พ.ค. 2561
17,999
12 - 14 พ.ค. 2561
17,999
18 - 20 พ.ค. 2561
17,999
19 - 21 พ.ค. 2561
17,999
25 - 27 พ.ค. 2561
17,999
01 - 3 มิ.ย. 2561
17,999
08 - 10 มิ.ย. 2561
17,999
15 - 17 มิ.ย. 2561
17,999
22 - 24 มิ.ย. 2561
17,999
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
17,999
07 - 9 ก.ย. 2561
17,999
14 - 16 ก.ย. 2561
17,999
21 - 23 ก.ย. 2561
17,999
05 - 7 ต.ค. 2561
18,999
06 - 8 ต.ค. 2561
18,999
12 - 14 ต.ค. 2561
19,999
13 - 15 ต.ค. 2561
20,999
19 - 21 ต.ค. 2561
18,999
20 - 22 ต.ค. 2561
18,999
21 - 23 ต.ค. 2561
18,999
26 - 28 ต.ค. 2561
18,999
27 - 29 ต.ค. 2561
18,999
170091  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถรางพีคแทรม วัดแชกงหมิว ดิสนีย์แลนด์
ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน SYMPHONY OF LIGHT
รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
12 - 14 เม.ย. 2561
26,900
13 - 15 เม.ย. 2561
26,900
14 - 16 เม.ย. 2561
26,900
15 - 17 เม.ย. 2561
25,900
21 - 23 เม.ย. 2561
19,900
27 - 29 เม.ย. 2561
21,900
28 - 30 เม.ย. 2561
21,900
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
21,900
04 - 6 พ.ค. 2561
19,900
05 - 7 พ.ค. 2561
19,900
11 - 13 พ.ค. 2561
19,900
12 - 14 พ.ค. 2561
19,900
18 - 20 พ.ค. 2561
19,900
19 - 21 พ.ค. 2561
19,900
25 - 27 พ.ค. 2561
19,900
26 - 28 พ.ค. 2561
19,900
27 - 29 พ.ค. 2561
19,900
01 - 3 มิ.ย. 2561
19,900
09 - 11 มิ.ย. 2561
19,900
15 - 17 มิ.ย. 2561
19,900
16 - 18 มิ.ย. 2561
19,900
22 - 24 มิ.ย. 2561
19,900
23 - 25 มิ.ย. 2561
19,900
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
19,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
19,900
06 - 8 ก.ค. 2561
19,900
07 - 9 ก.ค. 2561
19,900
13 - 15 ก.ค. 2561
19,900
20 - 22 ก.ค. 2561
19,900
21 - 23 ก.ค. 2561
19,900
27 - 29 ก.ค. 2561
21,900
03 - 5 ส.ค. 2561
19,900
04 - 6 ส.ค. 2561
19,900
10 - 12 ส.ค. 2561
21,900
11 - 13 ส.ค. 2561
21,900
17 - 19 ส.ค. 2561
19,900
18 - 20 ส.ค. 2561
19,900
24 - 26 ส.ค. 2561
19,900
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
19,900
01 - 3 ก.ย. 2561
19,900
07 - 9 ก.ย. 2561
19,900
14 - 16 ก.ย. 2561
19,900
14 - 16 ก.ย. 2561
19,900
15 - 17 ก.ย. 2561
19,900
15 - 17 ก.ย. 2561
19,900
21 - 23 ก.ย. 2561
19,900
21 - 23 ก.ย. 2561
19,900
22 - 24 ก.ย. 2561
19,900
22 - 24 ก.ย. 2561
19,900
06 - 8 ต.ค. 2561
19,900
06 - 8 ต.ค. 2561
19,900
12 - 14 ต.ค. 2561
21,900
12 - 14 ต.ค. 2561
21,900
13 - 15 ต.ค. 2561
21,900
13 - 15 ต.ค. 2561
21,900
19 - 21 ต.ค. 2561
19,900
19 - 21 ต.ค. 2561
19,900
26 - 28 ต.ค. 2561
19,900
26 - 28 ต.ค. 2561
19,900
27 - 29 ต.ค. 2561
19,900
27 - 29 ต.ค. 2561
19,900
172122  :  ฮ่องกง ลันเตา กระเช้านองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ซ๊อปปิ้ง City gate
ชม Sympghony of light ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
พิเศษอาหารทะเลหลี่หยุนมุ่น


ช่วงเวลา
06 - 8 เม.ย. 2561
20,900
12 - 14 เม.ย. 2561
23,900
04 - 6 พ.ค. 2561
17,900
12 - 14 พ.ค. 2561
17,900
01 - 3 มิ.ย. 2561
17,900
22 - 24 มิ.ย. 2561
17,900
06 - 8 ก.ค. 2561
17,900
13 - 15 ก.ค. 2561
17,900
14 - 16 ก.ค. 2561
17,900
20 - 22 ก.ค. 2561
17,900
03 - 5 ส.ค. 2561
17,900
10 - 12 ส.ค. 2561
19,900
11 - 13 ส.ค. 2561
19,900
17 - 19 ส.ค. 2561
17,900
24 - 26 ส.ค. 2561
17,900
25 - 27 ส.ค. 2561
17,900
01 - 3 ก.ย. 2561
17,900
07 - 9 ก.ย. 2561
17,900
08 - 10 ก.ย. 2561
17,900
21 - 23 ก.ย. 2561
17,900
06 - 8 ต.ค. 2561
17,900
12 - 14 ต.ค. 2561
19,900
19 - 21 ต.ค. 2561
17,900
20 - 22 ต.ค. 2561
17,900
1
2
3
4
5
...
7
»
Scroll to Top