ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ฮ่องกง (51 โปรแกรม)

ปักหมุด

170769  :  ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) BY CX
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช้อปปิ้งหลอวู่ ตลาดกงเป่ย ชมสุดยอดโชว์
วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
01 - 4 ธ.ค. 2560
14,999
08 - 11 ธ.ค. 2560
14,999
16 - 19 ธ.ค. 2560
13,999
21 - 24 ธ.ค. 2560
13,999
22 - 25 ธ.ค. 2560
13,999
02 - 5 ม.ค. 2561
13,999
06 - 9 ม.ค. 2561
12,999
13 - 16 ม.ค. 2561
12,999
20 - 23 ม.ค. 2561
13,999
27 - 30 ม.ค. 2561
13,999
03 - 6 ก.พ. 2561
13,999
08 - 11 มี.ค. 2561
13,999
170492  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะพระใหญ่วัดโป่วหลิน ซ๋อปปิ้งหลอหวู่
วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล หอไอเฟล เดอะเวเนเชี่ยน
ทัวร์ฮ่องกง โชว์สุดอลังการ วัดแชกงหมิว รีพลัสเบย์
อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง


ช่วงเวลา
23 - 27 พ.ย. 2560
14,999
07 - 10 ธ.ค. 2560
14,999
08 - 11 ธ.ค. 2560
16,999
15 - 18 ธ.ค. 2560
14,999
21 - 24 ธ.ค. 2560
14,999
12 - 15 ม.ค. 2561
14,999
18 - 21 ม.ค. 2561
14,999
19 - 22 ม.ค. 2561
14,999
26 - 29 ม.ค. 2561
14,999
01 - 4 ก.พ. 2561
14,999
02 - 5 ก.พ. 2561
14,999
09 - 12 ก.พ. 2561
14,999
15 - 18 ก.พ. 2561
14,999
16 - 19 ก.พ. 2561
14,999
02 - 5 มี.ค. 2561
14,999
08 - 11 มี.ค. 2561
14,999
09 - 12 มี.ค. 2561
14,999
15 - 18 มี.ค. 2561
14,999
16 - 19 มี.ค. 2561
14,999
23 - 26 มี.ค. 2561
14,999
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
14,999
171905  :  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วิคตอเรียพีค
ขอพรวัดแชกง ชม Symphony of light
ซ๊อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพลัสเบย์


ช่วงเวลา
09 - 11 ธ.ค. 2560
19,999
171935  :  ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า พระใหญ่นองปิง 4 วัน 3 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ชมเวเนเชี่ยน
สักการะเจ้าแม่กวนอิ่มที่หาดรีพลัสเบย์
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
ชมโชว์พระราชวังหยวนหมิง แก้ชงวัดแชกง


ช่วงเวลา
21 - 24 ธ.ค. 2560
16,999
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
21,999
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
21,999
12 - 15 ม.ค. 2561
15,999
13 - 16 ม.ค. 2561
15,999
09 - 12 ก.พ. 2561
15,999
01 - 4 มี.ค. 2561
14,999
15 - 18 มี.ค. 2561
15,999
16 - 19 มี.ค. 2561
15,999
17 - 20 มี.ค. 2561
15,999
12 - 15 เม.ย. 2561
21,999
13 - 16 เม.ย. 2561
21,999
171454  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน BY HX
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล
ชมเวเนเซี่ยน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกง ชมหอไปเฟล ช๊อปปิงนาธาน
ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน


ช่วงเวลา
09 - 11 ธ.ค. 2560
19,999
21 - 23 ธ.ค. 2560
18,999
29 - 31 ธ.ค. 2560
19,999
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
23,999
13 - 15 ม.ค. 2561
18,999
19 - 21 ม.ค. 2561
18,999
20 - 22 ม.ค. 2561
18,999
26 - 28 ม.ค. 2561
18,999
27 - 29 ม.ค. 2561
18,999
03 - 5 ก.พ. 2561
18,999
10 - 12 ก.พ. 2561
18,999
17 - 19 ก.พ. 2561
21,999
23 - 25 ก.พ. 2561
18,999
03 - 5 มี.ค. 2561
18,999
10 - 12 มี.ค. 2561
18,999
17 - 19 มี.ค. 2561
18,999
23 - 25 มี.ค. 2561
18,999
24 - 26 มี.ค. 2561
18,999
170530  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY EK
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถรางพีคแทรม วัดแชกงหมิว ดิสนีย์แลนด์
ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน SYMPHONY OF LIGHT
ทัวร์ฮ่องกง พัก 4 ดาว นั่งรถรางพีคแทรม
รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


ช่วงเวลา
01 - 3 ธ.ค. 2560
18,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
19,900
10 - 12 ธ.ค. 2560
19,900
11 - 13 ธ.ค. 2560
16,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
20,900
23 - 25 ธ.ค. 2560
21,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
23,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
25,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
25,900
12 - 14 ม.ค. 2561
17,900
19 - 21 ม.ค. 2560
17,900
26 - 28 ม.ค. 2561
17,900
02 - 4 ก.พ. 2561
18,900
03 - 5 ก.พ. 2561
18,900
09 - 11 ก.พ. 2561
18,900
16 - 18 ก.พ. 2561
21,900
17 - 19 ก.พ. 2561
19,900
09 - 11 มี.ค. 2561
17,900
16 - 18 มี.ค. 2561
18,900
23 - 25 มี.ค. 2561
18,900
24 - 26 มี.ค. 2561
18,900
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
18,900
06 - 8 เม.ย. 2561
21,900
13 - 15 เม.ย. 2561
25,900
14 - 16 เม.ย. 2561
25,900
15 - 17 เม.ย. 2561
21,900
20 - 22 เม.ย. 2561
18,900
21 - 23 เม.ย. 2561
18,900
27 - 29 เม.ย. 2561
18,900
28 - 30 เม.ย. 2561
18,900
171682  :  ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้งหลอวู่ สวนหยวนหมิงหยวน
ชมโชว์อันตระการตา วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน
อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง


ช่วงเวลา
15 - 17 ธ.ค. 2560
9,999
06 - 8 ม.ค. 2561
9,999
171934  :  มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้วสแควร์ หอไอเฟล
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าแล้ว)
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย เวเนเชียน


ช่วงเวลา
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
25,999
170091  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถรางพีคแทรม วัดแชกงหมิว ดิสนีย์แลนด์
ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน SYMPHONY OF LIGHT
รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
25 - 27 พ.ย. 2560
18,900
01 - 3 ธ.ค. 2560
19,900
02 - 4 ธ.ค. 2560
21,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
21,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
21,900
14 - 16 ธ.ค. 2560
19,900
15 - 17 ธ.ค. 2560
19,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
21,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
26,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
26,900
03 - 5 ม.ค. 2561
17,900
07 - 9 ม.ค. 2561
17,900
12 - 14 ม.ค. 2561
18,900
13 - 15 ม.ค. 2561
18,900
14 - 16 ม.ค. 2561
17,900
21 - 23 ม.ค. 2561
17,900
26 - 28 ม.ค. 2561
18,900
27 - 29 ม.ค. 2561
18,900
28 - 30 ม.ค. 2561
17,900
03 - 5 ก.พ. 2561
18,900
10 - 12 ก.พ. 2561
18,900
03 - 5 มี.ค. 2561
18,900
10 - 12 มี.ค. 2561
18,900
16 - 18 มี.ค. 2561
18,900
17 - 19 มี.ค. 2561
19,900
23 - 25 มี.ค. 2561
19,900
13 - 15 เม.ย. 2561
26,900
14 - 16 เม.ย. 2561
26,900
171635  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4 วัน 2 คืน BY HX
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้านองปิง CITY GATE OUTLET
A Symphony of Lights ดีสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรียพีค
รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


ช่วงเวลา
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
24,900
21 - 24 ก.พ. 2561
18,900
171678  :  ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) BY HX
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้งหลอวู่ ตลาดกงเป่ย วัดอาม่า
สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์อันตระการตา
ทัวร์ฮ่องกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
17,900
171674  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5 วัน 3 คืน BY HX
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง วัดโป่วหลิน วัดอาม่า รีพลัสเบย์
สวนหยวนหมิงหยวน + ชมโชว์ วัดแชกง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล
หอไอเฟล ชมเดอะเวเนเชี่ยน ช๊อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
19,999
171633  :  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง วิหารเซนต์ปอล หอไอเฟล เวเนเชี่ยน
วิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย กระเช้านองปิง
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน


ช่วงเวลา
03 - 5 มี.ค. 2561
15,999
10 - 12 มี.ค. 2561
15,999
16 - 18 มี.ค. 2561
15,999
17 - 19 มี.ค. 2561
15,999
23 - 25 มี.ค. 2561
16,999
24 - 26 มี.ค. 2561
16,999
20 - 22 เม.ย. 2561
16,999
21 - 23 เม.ย. 2561
16,999
04 - 6 พ.ค. 2561
16,999
11 - 13 พ.ค. 2561
16,999
12 - 14 พ.ค. 2561
16,999
18 - 20 พ.ค. 2561
15,999
19 - 21 พ.ค. 2561
15,999
25 - 27 พ.ค. 2561
15,999
26 - 28 พ.ค. 2561
15,999
171632  :  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 3 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่อกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน
สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์สุดอลังการ
วัดผู่โถว Splendid Of China ช้อปปิ้งหลอวู่
อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง


ช่วงเวลา
11 - 14 ม.ค. 2561
12,999
25 - 28 ม.ค. 2561
12,999
01 - 4 ก.พ. 2561
12,999
03 - 6 มี.ค. 2561
12,999
10 - 13 มี.ค. 2561
12,999
15 - 18 มี.ค. 2561
12,999
16 - 19 มี.ค. 2561
12,999
17 - 20 มี.ค. 2561
12,999
22 - 25 มี.ค. 2561
13,999
23 - 26 มี.ค. 2561
13,999
24 - 27 มี.ค. 2561
13,999
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
13,999
19 - 22 เม.ย. 2561
13,999
20 - 23 เม.ย. 2561
13,999
21 - 24 เม.ย. 2561
13,999
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
14,999
03 - 6 พ.ค. 2561
13,999
10 - 13 พ.ค. 2561
13,999
11 - 14 พ.ค. 2561
13,999
12 - 15 พ.ค. 2561
13,999
17 - 20 พ.ค. 2561
13,999
18 - 21 พ.ค. 2561
13,999
19 - 22 พ.ค. 2561
13,999170987  :  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน BY RJ
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น โชว์ม่าน้ำ วัดกวนอู
วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ซ๊อปปิ้งนาธาน
รีพลัสเบย์ พิเศษ ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
แถมฟรี ชุดเสริมบารมี พัก 4 ดาว


ช่วงเวลา
04 - 6 ม.ค. 2561
9,999
11 - 13 ม.ค. 2561
9,999
18 - 20 ม.ค. 2561
9,999
25 - 27 ม.ค. 2561
10,999
01 - 3 ก.พ. 2561
9,999
08 - 10 ก.พ. 2561
9,999
15 - 17 ก.พ. 2561
10,999
22 - 24 ก.พ. 2561
9,999
01 - 3 มี.ค. 2561
10,999
08 - 10 มี.ค. 2561
9,999
15 - 17 มี.ค. 2561
10,999
29 - 31 มี.ค. 2561
9,999
05 - 7 เม.ย. 2561
10,999
12 - 14 เม.ย. 2561
11,999
170250  :  ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ฟรี! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดกังหัน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
ชมโชว์ม่านน้ำอลังการ นั่งกระเช้านองปิง
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง+ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
02 - 4 ธ.ค. 2560
13,900
03 - 5 ธ.ค. 2560
13,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
13,900
05 - 7 ม.ค. 2561
11,900
06 - 8 ม.ค. 2561
11,900
12 - 14 ม.ค. 2561
11,900
26 - 28 ม.ค. 2561
11,900
03 - 5 ก.พ. 2561
11,900
09 - 11 ก.พ. 2561
11,900
23 - 25 ก.พ. 2561
11,900
03 - 5 มี.ค. 2561
11,900
10 - 12 มี.ค. 2561
11,900
24 - 26 มี.ค. 2561
11,900
171497  :  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด กระเช้านองปิง
พระใหญ่โป่วหลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม
วัดหวังต้าเซียน วัดซีหลิน วัดแชกง
แถมฟรี ชุมเสริมบารมี+หลี่หยุ่นมุ่น+พีคแทรม


ช่วงเวลา
03 - 5 ธ.ค. 2560
17,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
17,900
16 - 18 ธ.ค. 2560
15,900
12 - 14 ม.ค. 2561
15,900
27 - 29 ม.ค. 2561
15,900
02 - 4 ก.พ. 2561
16,900
03 - 5 มี.ค. 2561
16,900
10 - 12 มี.ค. 2561
15,900
17 - 19 มี.ค. 2561
15,900
22 - 24 มี.ค. 2561
16,900
24 - 26 มี.ค. 2561
15,900
170985  :  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน BY RJ
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
แม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights


ช่วงเวลา
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
15,900
171908  :  ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน BY EK
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไหว้พระ 5 วัดดัง พระใหญ่โป่วหลิน
วัดหวังต้าเซียน วัดชิหลิน วัดแชกงหมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพลัสเบย์ นั่งรถรางรีคแทรม
ซ๊อปปิ้งจิมซาจุ่ย พิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น


ช่วงเวลา
16 - 18 ธ.ค. 2560
16,900
13 - 15 ม.ค. 2561
15,900
27 - 29 ม.ค. 2561
15,900
171498  :  ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
วัดหวังต้าเซียน วัดซิหลิน วัดแชกง
ขอพระเจ้าแม่กวนอิม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
อาหารทะเลหลี่หยุนหมุน


ช่วงเวลา
12 - 14 ม.ค. 2561
17,900
27 - 29 ม.ค. 2561
17,900
02 - 4 ก.พ. 2561
18,900
03 - 5 มี.ค. 2561
18,900
10 - 12 มี.ค. 2561
17,900
17 - 19 มี.ค. 2561
17,900
22 - 24 มี.ค. 2561
18,900
24 - 26 มี.ค. 2561
17,900
171876  :  ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน BY EK
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะพระใหญ่ นองปิง วัดโป่หลิน
วัดหวังต้าเซียน วัดชิหลิน วัดแชกงหมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
พิเศษอาหารทะเล หลี่หยุนหมุ่น ฟรี ชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
16 - 18 ธ.ค. 2560
18,900
28 - 30 ธ.ค. 2560
19,900
13 - 16 ม.ค. 2561
17,900
27 - 29 ม.ค. 2561
17,900
170984  :  ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน BY RJ
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์
วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช๊อปปิ้งนาธาน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์
นั่งรถรางพีคแทรม อาหารทะเลหลี่หยุนมุ่น


ช่วงเวลา
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
17,900
170252  :  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน BY RJ
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ขอพรเทพแชกง ณ วัดแชกงมิว
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานรีพลัสเบย์
มาเก๊า โบสถ์เซ็นต์พอล เวเนเชี่ยน
จูไห่ รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่ ชมโชว์หยวนหมิง


ช่วงเวลา
02 - 5 ธ.ค. 2560
13,900
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
16,900
171494  :  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 3 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ซ๊อปปิ้งซิมซาจุ่ย ชมโชว์หยวนหมิงหยวน
พิเศษ เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
แถมฟรีชุดเสริมบารมี


ช่วงเวลา
18 - 21 พ.ย. 2560
11,900
25 - 28 พ.ย. 2560
11,900
02 - 5 ธ.ค. 2560
14,900
09 - 12 ธ.ค. 2560
14,900
16 - 19 ธ.ค. 2560
11,900
1
2
3
4
»
Scroll to Top