ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ฮ่องกง (21 โปรแกรม)

170492  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะพระใหญ่วัดโป่วหลิน ซ๋อปปิ้งหลอหวู่
วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล หอไอเฟล ชมเดอะเวเนเชี่ยน
โชว์สุดอลังการ วัดแชกงหมิว รีพลัสเบย์
อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง


ช่วงเวลา
01 - 4 มิ.ย. 2560
13,999
08 - 11 มิ.ย. 2560
13,999
15 - 18 มิ.ย. 2560
13,999
22 - 25 มิ.ย. 2560
13,999
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
13,999
06 - 9 ก.ค. 2560
14,999
07 - 10 ก.ค. 2560
16,999
08 - 11 ก.ค. 2560
16,999
13 - 16 ก.ค. 2560
13,999
13 - 16 ก.ค. 2560
13,999
20 - 23 ก.ค. 2560
13,999
27 - 30 ก.ค. 2560
13,999
29 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
13,999
03 - 6 ส.ค. 2560
13,999
10 - 13 ส.ค. 2560
14,999
11 - 14 ส.ค. 2560
16,999
12 - 15 ส.ค. 2560
16,999
17 - 20 ส.ค. 2560
13,999
24 - 27 ส.ค. 2560
13,999
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
13,999
07 - 10 ก.ย. 2560
13,999
14 - 17 ก.ย. 2560
13,999
21 - 24 ก.ย. 2560
13,999
170491  :  ทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์ เซลล์ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว
พระใหญ่วัดโปว่หลิน – CITYGATE OUTLET
ช้อปปิ้งย่านนาธาน นั่งพีคแทรม ขึ้นเขาวิคตรอเรียพีค
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
01 - 3 ก.ค. 2560
13,999
15 - 17 ก.ค. 2560
13,999
22 - 24 ก.ค. 2560
13,999
29 - 31 ก.ค. 2560
13,999
05 - 7 ส.ค. 2560
13,999
19 - 21 ส.ค. 2560
13,999
25 - 27 ส.ค. 2560
13,999
26 - 28 ส.ค. 2560
13,999
02 - 4 ก.ย. 2560
12,999
08 - 10 ก.ย. 2560
12,999
16 - 18 ก.ย. 2560
12,999
23 - 25 ก.ย. 2560
12,999
14 - 16 ต.ค. 2560
14,999
28 - 30 ต.ค. 2560
14,999
170490  :  ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์
วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-วัดกวนอู-เลดี้มาร์เก็ต
ช้อปปิ้งย่านนาธาน พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
01 - 3 ก.ค. 2560
16,999
15 - 17 ก.ค. 2560
16,999
22 - 24 ก.ค. 2560
16,999
29 - 31 ก.ค. 2560
16,999
05 - 7 ส.ค. 2560
16,999
19 - 21 ส.ค. 2560
16,999
26 - 28 ส.ค. 2560
16,999
02 - 4 ก.ย. 2560
15,999
09 - 11 ก.ย. 2560
15,999
16 - 18 ก.ย. 2560
15,999
23 - 25 ก.ย. 2560
15,999
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
15,999
170489  :   ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สวนหยวนหมิงหยวน
ชมโชว์อันตระการตา ตลาดกงเป่ย หอไอเฟล
วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ ชมเดอะเวเนเชี่ยน
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
01 - 4 ก.ค. 2560
14,999
06 - 9 ก.ค. 2560
17,999
13 - 16 ก.ค. 2560
15,999
15 - 18 ก.ค. 2560
15,999
20 - 23 ก.ค. 2560
15,999
22 - 25 ก.ค. 2560
15,999
27 - 30 ก.ค. 2560
15,999
29 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
15,999
03 - 6 ส.ค. 2560
15,999
05 - 8 ส.ค. 2560
15,999
10 - 13 ส.ค. 2560
17,999
12 - 15 ส.ค. 2560
17,999
17 - 20 ส.ค. 2560
15,999
19 - 22 ส.ค. 2560
15,999
24 - 27 ส.ค. 2560
15,999
26 - 29 ส.ค. 2560
15,999
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
15,999
02 - 5 ก.ย. 2560
14,999
09 - 12 ก.ย. 2560
14,999
16 - 19 ก.ย. 2560
14,999
23 - 26 ก.ย. 2560
14,999
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
14,999
07 - 10 ต.ค. 2560
16,999
13 - 16 ต.ค. 2560
16,999
20 - 23 ต.ค. 2560
18,999
21 - 24 ต.ค. 2560
18,999
27 - 30 ต.ค. 2560
16,999
28 - 30 ต.ค. 2560
16,999
170488  :  ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช้อปปิ้งหลอวู่ ตลาดกงเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน อนุสาวรีย์หวีหนี่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า


ช่วงเวลา
26 - 29 พ.ค. 2560
12,999
14 - 17 ก.ค. 2560
13,999
21 - 24 ก.ค. 2560
13,999
04 - 7 ส.ค. 2560
13,999
18 - 21 ส.ค. 2560
13,999
25 - 28 ส.ค. 2560
13,999
01 - 4 ก.ย. 2560
12,999
15 - 18 ก.ย. 2560
12,999
13 - 16 ต.ค. 2560
13,999
27 - 30 ต.ค. 2560
13,999
170178  :  ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน BY HX
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เวเนเชี่ยน / พระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการ
วิคตอเรีย พีค / REPULSE BAY / วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง


ช่วงเวลา
04 - 7 พ.ค. 2560
14,999
11 - 14 พ.ค. 2560
14,999
18 - 21 พ.ค. 2560
14,999
170487  :  ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช้อปปิ้งหลอวู่ หยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา
วัดโป่วหลิน CITY GATE OUTLET วัดแชกงหมิว
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล หอไอเฟล
ชมเดอะเวเนเชี่ยน หาดรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
07 - 10 ก.ย. 2560
13,999
14 - 17 ก.ย. 2560
13,999
21 - 24 ก.ย. 2560
13,999
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
13,999
05 - 8 ต.ค. 2560
15,999
12 - 15 ต.ค. 2560
15,999
19 - 22 ต.ค. 2560
17,999
26 - 29 ต.ค. 2560
15,999
170095  :  ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะพระใหญ่/ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เล็ต
วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
พระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการ
FREE กระเป๋าเป้ samsonite


ช่วงเวลา
18 - 21 พ.ค. 2560
15,900
20 - 23 พ.ค. 2560
15,900
25 - 28 พ.ค. 2560
15,900
27 - 30 พ.ค. 2560
15,900
01 - 4 มิ.ย. 2560
15,900
03 - 6 มิ.ย. 2560
15,900
08 - 11 มิ.ย. 2560
15,900
10 - 13 มิ.ย. 2560
15,900
15 - 18 มิ.ย. 2560
15,900
17 - 20 มิ.ย. 2560
15,900
22 - 25 มิ.ย. 2560
15,900
24 - 27 มิ.ย. 2560
15,900
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
15,900
170486  :  ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่วัดโป่วหลิน/ วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้วสแควร์ หอไอเฟล เวเนเชีย
หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน


ช่วงเวลา
06 - 8 ก.ค. 2560
17,999
07 - 9 ก.ค. 2560
19,999
27 - 29 ก.ค. 2560
17,999
12 - 14 ส.ค. 2560
19,999
170091  :  ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY CX
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถรางพีคแทรม วัดแชกงหมิว ดิสนีย์แลนด์
ไหว้พระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน SYMPHONY OF LIGHT
รี พลัสเบย์ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
26 - 28 พ.ค. 2560
19,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
18,900
16 - 18 มิ.ย. 2560
18,900
23 - 25 มิ.ย. 2560
18,900
07 - 19 ก.ค. 2560
21,900
08 - 10 ก.ค. 2560
21,900
14 - 16 ก.ค. 2560
18,900
21 - 23 ก.ค. 2560
18,900
28 - 30 ก.ค. 2560
18,900
04 - 6 ส.ค. 2560
18,900
11 - 13 ส.ค. 2560
21,900
12 - 14 ส.ค. 2560
21,900
18 - 20 ส.ค. 2560
18,900
25 - 27 ส.ค. 2560
18,900
01 - 3 ก.ย. 2560
17,900
08 - 10 ก.ย. 2560
17,900
15 - 17 ก.ย. 2560
17,900
22 - 24 ก.ย. 2560
17,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
17,900
06 - 8 ต.ค. 2560
18,900
07 - 9 ต.ค. 2560
18,900
13 - 15 ต.ค. 2560
18,900
14 - 16 ต.ค. 2560
18,900
20 - 22 ต.ค. 2560
21,900
21 - 23 ต.ค. 2560
21,900
27 - 29 ต.ค. 2560
19,900
28 - 30 ต.ค. 2560
19,900
1
2
3
»
Scroll to Top