ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์เกาหลี (57 โปรแกรม)

182733  :  ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน 5 วัน 3 คืน BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมอุทยานซอรัคซาน ชมโซลทาวเวอร์
ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด


ช่วงเวลา
01 - 5 เม.ย. 2561
16,900
02 - 6 เม.ย. 2561
16,900
13 - 17 เม.ย. 2561
25,900
14 - 18 เม.ย. 2561
25,900
16 - 20 เม.ย. 2561
18,900
17 - 21 เม.ย. 2561
18,900
18 - 22 เม.ย. 2561
19,900
19 - 23 เม.ย. 2561
19,900
20 - 26 เม.ย. 2561
18,900
22 - 24 เม.ย. 2561
17,900
24 - 28 เม.ย. 2561
18,900
25 - 29 เม.ย. 2561
18,900
182732  :  APRIL TULIP IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามของดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซลทาวเวอร์ พระราชวังซางดอกกุง
ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง
พิเศษปิ้งย่างสไตล์เกาหลี บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
18 - 22 เม.ย. 2561
17,900
19 - 23 เม.ย. 2561
17,900
20 - 24 เม.ย. 2561
17,900
21 - 25 เม.ย. 2561
16,900
22 - 26 เม.ย. 2561
16,900
23 - 27 เม.ย. 2561
16,900
24 - 28 เม.ย. 2561
16,900
25 - 29 เม.ย. 2561
17,900
26 - 30 เม.ย. 2561
18,900
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
18,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
18,900
182731  :  SEOUL SWEET IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดวาวูจองซา โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก
สวนสนุก LOTTE ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด
ถนนฮงอิก - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
05 - 9 เม.ย. 2561
17,900
07 - 11 เม.ย. 2561
17,900
08 - 12 เม.ย. 2561
17,900
10 - 14 เม.ย. 2561
17,900
11 - 15 เม.ย. 2561
22,900
13 - 17 เม.ย. 2561
23,900
14 - 18 เม.ย. 2561
21,900
15 - 19 เม.ย. 2561
19,900
16 - 20 เม.ย. 2561
17,900
17 - 21 เม.ย. 2561
17,900
182659  :  KOREA FIN & FUN 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์
ซ๊อปปิ้งเมียงดง
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บินหรู สะสมไมล์ 50%


ช่วงเวลา
01 - 5 พ.ค. 2561
23,900
10 - 14 พ.ค. 2561
23,900
25 - 29 พ.ค. 2561
24,900
14 - 18 มิ.ย. 2561
24,900
12 - 16 ก.ค. 2561
23,900
09 - 13 ส.ค. 2561
23,900
182658  :  SUMMER GOLD KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมทุ่งดอกทิวลิป หมู่บ้านเทพนิยาย
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์
ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง
พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ช่วงเวลา
08 - 12 พ.ค. 2561
16,900
09 - 13 พ.ค. 2561
16,900
10 - 14 พ.ค. 2561
16,900
15 - 19 พ.ค. 2561
16,900
16 - 20 พ.ค. 2561
16,900
17 - 21 พ.ค. 2561
16,900
22 - 26 พ.ค. 2561
16,900
23 - 27 พ.ค. 2561
16,900
24 - 28 พ.ค. 2561
16,900
25 - 29 พ.ค. 2561
16,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
16,900
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
16,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
16,900
05 - 9 มิ.ย. 2561
16,900
06 - 10 มิ.ย. 2561
16,900
07 - 11 มิ.ย. 2561
16,900
12 - 16 มิ.ย. 2561
16,900
13 - 17 มิ.ย. 2561
16,900
14 - 18 มิ.ย. 2561
16,900
19 - 23 มิ.ย. 2561
16,900
20 - 24 มิ.ย. 2561
16,900
21 - 25 มิ.ย. 2561
16,900
26 - 30 มิ.ย. 2561
16,900
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
16,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
16,900
182594  :  WOW SUMMER IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุก EVERLAND ช้อปปิ้งทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านนัมซานฮันอก
ช้อปปิ้งเมียงดง *บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
04 - 8 พ.ค. 2561
16,900
10 - 14 พ.ค. 2561
16,900
11 - 15 พ.ค. 2561
16,900
12 - 16 พ.ค. 2561
16,900
17 - 21 พ.ค. 2561
16,900
18 - 22 พ.ค. 2561
16,900
19 - 23 พ.ค. 2561
16,900
24 - 28 พ.ค. 2561
16,900
25 - 29 พ.ค. 2561
16,900
26 - 30 พ.ค. 2561
16,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
16,900
01 - 5 มิ.ย. 2561
16,900
02 - 6 มิ.ย. 2561
16,900
07 - 11 มิ.ย. 2561
16,900
08 - 12 มิ.ย. 2561
16,900
09 - 13 มิ.ย. 2561
16,900
14 - 18 มิ.ย. 2561
16,900
15 - 19 มิ.ย. 2561
16,900
16 - 20 มิ.ย. 2561
16,900
21 - 25 มิ.ย. 2561
16,900
22 - 26 มิ.ย. 2561
16,900
23 - 27 มิ.ย. 2561
16,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
16,900
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561
16,900
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561
16,900
182157  :  ROMANTIC SPRING IN KOREA 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด พระราชวังชางด็อกกุง
หมู้บ้านเทพนิยาย MANCHEONHA SKYWALK
สวนสนุก EVERLAND โซลทาวเวอร์
TRICK EYE & ICE MUSEUM บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
23,900
04 - 8 เม.ย. 2561
25,900
08 - 12 เม.ย. 2561
25,900
09 - 13 เม.ย. 2561
25,900
10 - 14 เม.ย. 2561
25,900
18 - 22 เม.ย. 2561
23,900
25 - 29 เม.ย. 2561
23,900
182156  :  CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดชินฮึงซา อุทยานซอรัคซาน CABLE CAR
สวนสนุก EVERAND โซลทาวเวอร์
ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด พระราชวงัชางด็อกกุง
TRICK EYE & ICE MUSEUM ช้อปปิ้งเมียงดง


ช่วงเวลา
27 - 31 มี.ค. 2561
15,900
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
15,900
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
15,900
31 - 4 มี.ค. 2561
15,900
03 - 7 เม.ย. 2561
19,999
04 - 8 เม.ย. 2561
21,999
05 - 9 เม.ย. 2561
21,999
06 - 10 เม.ย. 2561
21,999
07 - 11 เม.ย. 2561
21,999
08 - 12 เม.ย. 2561
22,999
11 - 15 เม.ย. 2561
27,999
12 - 16 เม.ย. 2561
29,999
15 - 19 เม.ย. 2561
22,999
21 - 25 เม.ย. 2561
18,999
23 - 27 เม.ย. 2561
18,999
182154  :  CHERRY SWEET IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด พระราชวังชางด็อกกุง
ปั่น RAIL BIKE สวนสนุก EVERLAND
TRICK EYE & ICE MUSEUM
N SEOUL TOWER บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
01 - 5 เม.ย. 2561
18,999
02 - 6 เม.ย. 2561
18,999
03 - 7 เม.ย. 2561
18,999
04 - 8 เม.ย. 2561
20,999
06 - 10 เม.ย. 2561
20,999
09 - 13 เม.ย. 2561
21,999
12 - 16 เม.ย. 2561
28,999
182637  :  ทัวร์เกาหลี SUPER X 6D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมอุทยานซอรัคซาน ชมเกาะนามิ เอเวอร์แลนด์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ โซลทาวเวอร์ ซ๊อปปิ้งเมียงดง
คลองซองเกซอน
ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด


ช่วงเวลา
04 - 9 พ.ค. 2561
15,888
11 - 16 พ.ค. 2561
15,888
18 - 23 พ.ค. 2561
14,888
23 - 28 พ.ค. 2561
16,888
25 - 30 พ.ค. 2561
17,888
01 - 6 มิ.ย. 2561
15,888
08 - 13 มิ.ย. 2561
15,888
22 - 27 มิ.ย. 2561
13,888
29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561
14,888
06 - 11 ก.ค. 2561
14,888
13 - 18 ก.ค. 2561
14,888
20 - 25 ก.ค. 2561
14,888
25 - 30 ก.ค. 2561
18,888
01 - 6 ส.ค. 2561
15,888
08 - 13 ส.ค. 2561
17,888
10 - 15 ส.ค. 2561
17,888
22 - 27 ส.ค. 2561
14,888
29 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561
13,888
05 - 10 ก.ย. 2561
15,888
12 - 17 ก.ย. 2561
14,888
19 - 24 ก.ย. 2561
15,888
28 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561
17,888
1
2
3
4
5
...
6
»
Scroll to Top