ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์เกาหลี (71 โปรแกรม)

171010  :  AUTUMN SUPER SHOCK IN KOREA 4D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุก Everland โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง
สวนหญ้า ฮานึลปาร์ค ช๊อปปิ้งกาโรซูกิล
พระราชวังชางด็อกกุง POCHEON HERB ISLAND
TRICK EYE & ICE MUSEUM บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
01 - 4 พ.ย. 2560
16,900
02 - 5 พ.ย. 2560
17,900
03 - 6 พ.ย. 2560
17,900
08 - 11 พ.ย. 2560
16,900
09 - 12 พ.ย. 2560
17,900
10 - 13 พ.ย. 2560
17,900
15 - 18 พ.ย. 2560
16,900
16 - 19 พ.ย. 2560
17,900
17 - 20 พ.ย. 2560
17,900
22 - 25 พ.ย. 2560
16,900
23 - 26 พ.ย. 2560
17,900
24 - 27 พ.ย. 2560
17,900
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
16,900
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
17,900
170909  :  ROMANTIC SEORAK IN KOREA 5D3N (XJ)
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังชางด็อกกุง SEOUL TOWER
อุทยานซอรัคซาน วัดชินฮึงซา ช้อปปิ้งเมียงดง
TRICKEYE & ICE MUSEUM / สวนสนุก EVERLAND
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี


ช่วงเวลา
03 - 7 ต.ค. 2560
17,900
04 - 8 ต.ค. 2560
17,900
05 - 9 ต.ค. 2560
17,900
06 - 10 ต.ค. 2560
17,900
10 - 14 ต.ค. 2560
17,900
11 - 15 ต.ค. 2560
18,900
12 - 16 ต.ค. 2560
18,900
13 - 17 ต.ค. 2560
18,900
14 - 18 ต.ค. 2560
18,900
17 - 21 ต.ค. 2560
18,900
18 - 22 ต.ค. 2560
18,900
19 - 23 ต.ค. 2560
18,900
20 - 24 ต.ค. 2560
18,900
21 - 25 ต.ค. 2560
18,900
24 - 28 ต.ค. 2560
18,900
170884  :  THREE COLOR LEAVES IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ เล่นสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ปั่น Rail Bike ชมพระราชวังซางดอกกุง
โซลทาวเวอร์ ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ


ช่วงเวลา
01 - 5 ต.ค. 2560
16,900
02 - 6 ต.ค. 2560
16,900
03 - 7 ต.ค. 2560
16,900
04 - 8 ต.ค. 2560
16,900
05 - 9 ต.ค. 2560
17,900
09 - 13 ต.ค. 2560
17,900
10 - 14 ต.ค. 2560
18,900
11 - 15 ต.ค. 2560
19,900
12 - 16 ต.ค. 2560
19,900
13 - 17 ต.ค. 2560
19,900
14 - 18 ต.ค. 2560
18,900
15 - 19 ต.ค. 2560
17,900
16 - 20 ต.ค. 2560
17,900
17 - 21 ต.ค. 2560
18,900
18 - 22 ต.ค. 2560
19,900
19 - 23 ต.ค. 2560
20,900
20 - 24 ต.ค. 2560
20,900
21 - 25 ต.ค. 2560
19,900
22 - 26 ต.ค. 2560
18,900
23 - 27 ต.ค. 2560
17,900
24 - 28 ต.ค. 2560
18,900
25 - 29 ต.ค. 2560
19,900
26 - 30 ต.ค. 2560
19,900
27 - 31 ต.ค. 2560
19,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
18,900
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2560
17,900
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560
17,900
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
17,900
01 - 5 พ.ย. 2560
17,900
02 - 6 พ.ย. 2560
17,900
03 - 7 พ.ย. 2560
17,900
04 - 8 พ.ย. 2560
16,900
05 - 9 พ.ย. 2560
16,900
06 - 10 พ.ย. 2560
16,900
07 - 11 พ.ย. 2560
16,900
08 - 12 พ.ย. 2560
17,900
09 - 13 พ.ย. 2560
17,900
10 - 14 พ.ย. 2560
17,900
11 - 15 พ.ย. 2560
16,900
12 - 16 พ.ย. 2560
16,900
13 - 17 พ.ย. 2560
16,900
14 - 18 พ.ย. 2560
16,900
15 - 19 พ.ย. 2560
17,900
16 - 20 พ.ย. 2560
17,900
17 - 21 พ.ย. 2560
17,900
18 - 22 พ.ย. 2560
16,900
19 - 23 พ.ย. 2560
16,900
20 - 24 พ.ย. 2560
16,900
21 - 25 พ.ย. 2560
16,900
22 - 26 พ.ย. 2560
17,900
23 - 27 พ.ย. 2560
17,900
24 - 28 พ.ย. 2560
17,900
25 - 29 พ.ย. 2560
16,900
26 - 30 พ.ย. 2560
16,900
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
16,900
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
16,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
16,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
17,900
170525  :   ทัวร์เกาหลี SUMMER FRESH IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมวิวสูง Lotte Tower ขอพรพระหินอ่อน
โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง สะพานสายรุ้งบันโพ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+บุฟเฟ่ต์บาบีคิว


ช่วงเวลา
01 - 5 ส.ค. 2560
17,900
02 - 6 ส.ค. 2560
17,900
03 - 7 ส.ค. 2560
17,900
08 - 12 ส.ค. 2560
19,900
09 - 13 ส.ค. 2560
19,900
10 - 15 ส.ค. 2560
19,900
11 - 16 ส.ค. 2560
19,900
15 - 19 ส.ค. 2560
17,900
16 - 20 ส.ค. 2560
17,900
17 - 21 ส.ค. 2560
17,900
22 - 26 ส.ค. 2560
17,900
23 - 27 ส.ค. 2560
17,900
24 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560
17,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
17,900
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
17,900
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
17,900
01 - 5 ก.ย. 2560
16,900
02 - 6 ก.ย. 2560
16,900
03 - 7 ก.ย. 2560
16,900
04 - 8 ก.ย. 2560
16,900
05 - 9 ก.ย. 2560
16,900
06 - 10 ก.ย. 2560
16,900
07 - 11 ก.ย. 2560
16,900
08 - 12 ก.ย. 2560
16,900
09 - 13 ก.ย. 2560
16,900
10 - 14 ก.ย. 2560
16,900
11 - 15 ก.ย. 2560
16,900
12 - 16 ก.ย. 2560
16,900
13 - 17 ก.ย. 2560
16,900
14 - 18 ก.ย. 2560
16,900
15 - 19 ก.ย. 2560
16,900
16 - 20 ก.ย. 2560
16,900
17 - 21 ก.ย. 2560
16,900
18 - 22 ก.ย. 2560
16,900
19 - 23 ก.ย. 2560
16,900
20 - 24 ก.ย. 2560
16,900
21 - 25 ก.ย. 2560
16,900
22 - 26 ก.ย. 2560
16,900
23 - 27 ก.ย. 2560
16,900
24 - 28 ก.ย. 2560
16,900
25 - 29 ก.ย. 2560
16,900
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2560
16,900
170524  :  ทัวร์เกาหลี SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดวาวูจองซา โซลทาวเวอร์ ล๊อตเต้เวิล์ด
ช๊อปปิ้งตลาดเมียงดง อินซาดง
ภาพสามมิติ ALIVE MUSEUM
ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน บุฟเฟ่ต์ขาปู


ช่วงเวลา
11 - 15 ส.ค. 2560
17,900
12 - 16 ส.ค. 2560
17,900
01 - 5 ก.ย. 2560
14,900
06 - 10 ก.ย. 2560
14,900
07 - 11 ก.ย. 2560
14,900
08 - 12 ก.ย. 2560
14,900
13 - 17 ก.ย. 2560
14,900
14 - 18 ก.ย. 2560
14,900
15 - 19 ก.ย. 2560
14,900
20 - 24 ก.ย. 2560
14,900
21 - 25 ก.ย. 2560
14,900
22 - 26 ก.ย. 2560
14,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
14,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
14,900
171087  :  ROMANTIC IN SEOUL ON NOVEMBER 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โซลทาวเวอร์ เกาะนามิ คลองชองเกชอน
ชิวๆ ช้อปปิ้ง ย่านอีวาแด LOTTE WORLD
!อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และ อาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์


ช่วงเวลา
01 - 5 พ.ย. 2560
16,900
02 - 6 พ.ย. 2560
16,900
03 - 7 พ.ย. 2560
16,900
04 - 8 พ.ย. 2560
16,500
05 - 9 พ.ย. 2560
15,900
06 - 10 พ.ย. 2560
15,900
07 - 11 พ.ย. 2560
16,500
08 - 12 พ.ย. 2560
16,900
09 - 13 พ.ย. 2560
16,900
10 - 14 พ.ย. 2560
16,900
11 - 15 พ.ย. 2560
16,500
12 - 16 พ.ย. 2560
15,900
13 - 17 พ.ย. 2560
15,900
14 - 18 พ.ย. 2560
16,500
15 - 19 พ.ย. 2560
16,900
16 - 20 พ.ย. 2560
16,900
17 - 21 พ.ย. 2560
16,900
18 - 22 พ.ย. 2560
16,500
19 - 23 พ.ย. 2560
15,900
20 - 24 พ.ย. 2560
15,900
21 - 25 พ.ย. 2560
16,500
22 - 26 พ.ย. 2560
16,900
23 - 27 พ.ย. 2560
16,900
24 - 28 พ.ย. 2560
16,900
25 - 29 พ.ย. 2560
16,500
26 - 30 พ.ย. 2560
15,900
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
15,900
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
16,500
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
16,900
171086  :  ROMANTIC AUTUMN IN SEOUL 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนสนุก Lotte World
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ โซลทาวเวอร์
ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง พระราชวังชางด๊อกกุง


ช่วงเวลา
01 - 5 ต.ค. 2560
16,900
03 - 7 ต.ค. 2560
16,900
05 - 9 ต.ค. 2560
17,900
07 - 11 ต.ค. 2560
17,900
09 - 13 ต.ค. 2560
17,900
10 - 14 ต.ค. 2560
18,900
11 - 15 ต.ค. 2560
19,900
12 - 16 ต.ค. 2560
19,900
13 - 17 ต.ค. 2560
19,900
14 - 18 ต.ค. 2560
18,900
15 - 19 ต.ค. 2560
17,900
16 - 20 ต.ค. 2560
17,900
17 - 21 ต.ค. 2560
18,900
18 - 22 ต.ค. 2560
19,900
19 - 23 ต.ค. 2560
20,900
20 - 24 ต.ค. 2560
20,900
21 - 25 ต.ค. 2560
19,900
22 - 26 ต.ค. 2560
18,900
23 - 27 ต.ค. 2560
17,900
24 - 28 ต.ค. 2560
18,900
25 - 29 ต.ค. 2560
19,900
26 - 30 ต.ค. 2560
19,900
27 - 31 ต.ค. 2560
19,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
18,900
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2560
17,900
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560
17,900
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
17,900
170766  :  MY AUTUMN IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
เกาะนามิ วัดชินฮันซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง สวนผลไม้


ช่วงเวลา
11 - 15 ต.ค. 2560
19,900
13 - 17 ต.ค. 2560
19,900
15 - 19 ต.ค. 2560
17,900
16 - 20 ต.ค. 2560
17,900
17 - 21 ต.ค. 2560
18,900
19 - 23 ต.ค. 2560
20,900
21 - 25 ต.ค. 2560
19,900
23 - 27 ต.ค. 2560
17,900
25 - 29 ต.ค. 2560
19,900
27 - 31 ต.ค. 2560
19,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
18,900
170772  :  CHILL & SLOW LIFE IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ สะพานกระจก ป้อมฮวาซอง เรียนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ๊อปปิ้งตลาดฮงแด
ซ๊อปปิ้งตลาดอินซาดง ตลาดเมียงดง
โซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบกกุง


ช่วงเวลา
19 - 23 ส.ค. 2560
14,900
21 - 25 ส.ค. 2560
14,900
23 - 27 ส.ค. 2560
15,900
25 - 29 ส.ค. 2560
15,900
27 - 31 ส.ค. 2560
14,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
14,900
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
15,900
01 - 5 ก.ย. 2560
15,900
03 - 7 ก.ย. 2560
14,900
05 - 9 ก.ย. 2560
14,900
07 - 11 ก.ย. 2560
15,900
09 - 11 ก.ย. 2560
14,900
11 - 15 ก.ย. 2560
14,900
13 - 17 ก.ย. 2560
15,900
15 - 19 ก.ย. 2560
15,900
17 - 21 ก.ย. 2560
14,900
19 - 23 ก.ย. 2560
14,900
21 - 25 ก.ย. 2560
15,900
23 - 27 ก.ย. 2560
15,900
25 - 29 ก.ย. 2560
14,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
14,900
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
15,900
171065  :  เกาหลี Funny สบาย...สบาย 5วัน 3 คืน (XJ)
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อินชอน-โรงแรมที่พัก วัดวาวูจองซา – เกาะนามิ- Daeryong Coffee - สวนสนุกLOTTE WORLD พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี( RAISON TREE ) - ศูนย์โสม - โซลทาวเวอร์– สะพานน้ำพุสายรุ้ง บันโพ – DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส – Cosmetic Shop - TRICK EYE & ICE MUSEUM - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ตลาดอินซาดง – อินชอน


ช่วงเวลา
03 - 7 ส.ค. 2560
14,999
05 - 9 ส.ค. 2560
14,999
10 - 14 ส.ค. 2560
15,999
12 - 16 ส.ค. 2560
14,999
17 - 21 ส.ค. 2560
14,999
19 - 23 ส.ค. 2560
14,999
24 - 28 ส.ค. 2560
14,999
26 - 30 ส.ค. 2560
14,999
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
14,999
02 - 6 ก.ย. 2560
13,999
07 - 11 ก.ย. 2560
13,999
09 - 13 ก.ย. 2560
13,999
14 - 18 ก.ย. 2560
13,999
16 - 20 ก.ย. 2560
13,999
21 - 25 ก.ย. 2560
13,999
23 - 27 ก.ย. 2560
13,999
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
13,999
1
2
3
4
5
...
8
»
Scroll to Top