ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์เกาหลี (42 โปรแกรม)

ปักหมุด

171010  :  ทัวร์เกาหลี AUTUMN SUPER SHOCK IN KOREA 4D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุก Everland โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง
ทัวร์เกาหลี สวนหญ้า ฮานึลปาร์ค ช๊อปปิ้งกาโรซูกิล
พระราชวังชางด็อกกุง POCHEON HERB ISLAND
TRICK EYE & ICE MUSEUM บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
15 - 18 พ.ย. 2560
16,900
16 - 19 พ.ย. 2560
17,900
17 - 20 พ.ย. 2560
17,900
22 - 25 พ.ย. 2560
16,900
23 - 26 พ.ย. 2560
17,900
24 - 27 พ.ย. 2560
17,900
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
16,900
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
17,900
171847  :  ทัวร์เกาหลี WINTER LIGHT IN KOREA 5D3N BY TG (พักสกีรีสอร์ท)
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ชิมสตอว์เบอร์รี่สด ๆ เล่นสกี+พักสกีรีสอร์ท
บุฟเฟ่ต์ขาปู Seoul Tower พระราชวังเคียงบกกุง
สวนสนุก EVERLAND ซ๊อปปิ้งเมียงดง


ช่วงเวลา
01 - 5 ม.ค. 2561
22,900
02 - 6 ม.ค. 2561
22,900
03 - 7 ม.ค. 2561
22,900
04 - 8 ม.ค. 2561
23,900
05 - 9 ม.ค. 2561
23,900
06 - 10 ม.ค. 2561
22,900
07 - 11 ม.ค. 2561
22,900
08 - 12 ม.ค. 2561
22,900
09 - 13 ม.ค. 2561
22,900
11 - 15 ม.ค. 2561
23,900
12 - 16 ม.ค. 2561
23,900
13 - 17 ม.ค. 2561
22,900
14 - 18 ม.ค. 2561
22,900
15 - 19 ม.ค. 2561
22,900
16 - 20 ม.ค. 2561
22,900
17 - 21 ม.ค. 2561
23,900
18 - 22 ม.ค. 2561
23,900
19 - 23 ม.ค. 2561
23,900
20 - 24 ม.ค. 2561
22,900
21 - 25 ม.ค. 2561
22,900
22 - 26 ม.ค. 2561
22,900
23 - 27 ม.ค. 2561
22,900
24 - 28 ม.ค. 2561
23,900
25 - 29 ม.ค. 2561
23,900
26 - 30 ม.ค. 2561
23,900
27 - 31 ม.ค. 2561
22,900
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
22,900
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
22,900
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
22,900
01 - 5 ก.พ. 2561
23,900
02 - 6 ก.พ. 2561
23,900
03 - 7 ก.พ. 2561
22,900
04 - 8 ก.พ. 2561
22,900
05 - 9 ก.พ. 2561
22,900
06 - 10 ก.พ. 2561
22,900
19 - 23 ก.พ. 2561
22,900
171846  :  ทัวร์เกาหลี FISHING & SKI IN KOREA 5D3N BY XJ (พักสกีรีสอร์ท)
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว
ชิมสตอว์เบอร์รี่สด ๆ เล่นสกี+พักสกีรีสอร์ท
บุฟเฟ่ต์ขาปู Seoul Tower พระราชวังชางด๊อกกุง
สวนสนุก EVERLAND ซ๊อปปิ้งเมียงดง


ช่วงเวลา
04 - 8 ม.ค. 2561
20,900
05 - 9 ม.ค. 2561
20,900
06 - 10 ม.ค. 2561
19,900
07 - 11 ม.ค. 2561
19,900
08 - 12 ม.ค. 2561
19,900
09 - 13 ม.ค. 2561
19,900
10 - 14 ม.ค. 2561
20,900
11 - 15 ม.ค. 2561
20,900
12 - 16 ม.ค. 2561
20,900
13 - 17 ม.ค. 2561
19,900
14 - 18 ม.ค. 2561
19,900
15 - 19 ม.ค. 2561
19,900
16 - 20 ม.ค. 2561
19,900
17 - 21 ม.ค. 2561
20,900
18 - 22 ม.ค. 2561
20,900
19 - 23 ม.ค. 2561
20,900
20 - 24 ม.ค. 2561
19,900
21 - 25 ม.ค. 2561
19,900
22 - 26 ม.ค. 2561
19,900
23 - 27 ม.ค. 2561
19,900
24 - 28 ม.ค. 2561
20,900
25 - 29 ม.ค. 2561
20,900
26 - 30 ม.ค. 2561
20,900
27 - 31 ม.ค. 2561
19,900
28 - 31 ม.ค. 2561
19,900
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
19,900
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
19,900
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
20,900
01 - 5 ก.พ. 2561
20,900
02 - 6 ก.พ. 2561
20,900
03 - 7 ก.พ. 2561
19,900
04 - 8 ก.พ. 2561
19,900
05 - 9 ก.พ. 2561
19,900
06 - 10 ก.พ. 2561
19,900
07 - 11 ก.พ. 2561
20,900
08 - 12 ก.พ. 2561
20,900
09 - 13 ก.พ. 2561
20,900
10 - 14 ก.พ. 2561
19,900
11 - 15 ก.พ. 2561
19,900
12 - 16 ก.พ. 2561
19,900
13 - 17 ก.พ. 2561
19,900
14 - 18 ก.พ. 2561
21,900
15 - 19 ก.พ. 2561
21,900
16 - 20 ก.พ. 2561
21,900
17 - 21 ก.พ. 2561
21,900
18 - 22 ก.พ. 2561
19,900
19 - 23 ก.พ. 2561
19,900
20 - 24 ก.พ. 2561
19,900
21 - 25 ก.พ. 2561
20,900
22 - 26 ก.พ. 2561
20,900
23 - 27 ก.พ. 2561
20,900
24 - 28 ก.พ. 2561
19,900
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561
19,900
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
19,900
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
19,900
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
20,900
171845  :  ทัวร์เกาหลี SNOW FISHING IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว
ชิมสตอว์เบอร์รี่สด ๆ จากไร่ สนุกเกับการเล่นสกี
บุฟเฟ่ต์ขาปู Seoul Tower พระราชวังชางด๊อกกุง
สวนสนุก EVERLAND ซ๊อปปิ้งเมียงดง


ช่วงเวลา
07 - 11 ม.ค. 2561
17,900
08 - 12 ม.ค. 2561
17,900
11 - 15 ม.ค. 2561
18,900
12 - 16 ม.ค. 2561
18,900
13 - 17 ม.ค. 2561
18,900
14 - 18 ม.ค. 2561
17,900
17 - 21 ม.ค. 2561
17,900
18 - 22 ม.ค. 2561
18,900
19 - 23 ม.ค. 2561
18,900
20 - 24 ม.ค. 2561
18,900
24 - 28 ม.ค. 2561
17,900
25 - 29 ม.ค. 2561
18,900
26 - 30 ม.ค. 2561
18,900
27 - 31 ม.ค. 2561
18,900
01 - 5 ก.พ. 2561
18,900
02 - 6 ก.พ. 2561
18,900
03 - 7 ก.พ. 2561
18,900
07 - 11 ก.พ. 2561
17,900
08 - 12 ก.พ. 2561
18,900
09 - 13 ก.พ. 2561
18,900
10 - 14 ก.พ. 2561
18,900
14 - 18 ก.พ. 2561
17,900
15 - 19 ก.พ. 2561
18,900
16 - 20 ก.พ. 2561
18,900
17 - 21 ก.พ. 2561
18,900
21 - 25 ก.พ. 2561
17,900
22 - 26 ก.พ. 2561
18,900
23 - 27 ก.พ. 2561
18,900
24 - 28 ก.พ. 2561
18,900
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
17,900
171844  :  ทัวร์เกาหลี ICE FREEZING IN KOREA 4D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว
ชิมสตอว์เบอร์รี่สด ๆ จากไร่ สนุกเกับการเล่นสกี
บุฟเฟ่ต์ขาปู Seoul Tower พระราชวังชางด๊อกกุง
สวนสนุก Lotte World ซ๊อปปิ้งเมียงดง


ช่วงเวลา
02 - 5 ม.ค. 2561
16,900
03 - 6 ม.ค. 2561
16,900
04 - 7 ม.ค. 2561
17,900
05 - 8 ม.ค. 2561
17,900
06 - 9 ม.ค. 2561
17,900
07 - 10 ม.ค. 2561
16,900
08 - 11 ม.ค. 2561
16,900
09 - 12 ม.ค. 2561
16,900
10 - 13 ม.ค. 2561
16,900
11 - 14 ม.ค. 2561
17,900
12 - 15 ม.ค. 2561
17,900
13 - 16 ม.ค. 2561
17,900
14 - 17 ม.ค. 2561
16,900
15 - 18 ม.ค. 2561
16,900
16 - 19 ม.ค. 2561
16,900
17 - 20 ม.ค. 2561
16,900
18 - 21 ม.ค. 2561
17,900
19 - 22 ม.ค. 2561
17,900
20 - 23 ม.ค. 2561
17,900
21 - 24 ม.ค. 2561
16,900
22 - 25 ม.ค. 2561
16,900
23 - 26 ม.ค. 2561
16,900
24 - 27 ม.ค. 2561
16,900
25 - 28 ม.ค. 2561
17,900
26 - 29 ม.ค. 2561
17,900
27 - 30 ม.ค. 2561
17,900
28 - 31 ม.ค. 2561
16,900
29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
16,900
30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
16,900
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
16,900
01 - 4 ก.พ. 2561
17,900
02 - 5 ก.พ. 2561
17,900
03 - 6 ก.พ. 2561
17,900
04 - 7 ก.พ. 2561
16,900
05 - 8 ก.พ. 2561
16,900
06 - 9 ก.พ. 2561
16,900
07 - 10 ก.พ. 2561
16,900
08 - 11 ก.พ. 2561
17,900
09 - 12 ก.พ. 2561
17,900
10 - 13 ก.พ. 2561
17,900
11 - 14 ก.พ. 2561
16,900
12 - 15 ก.พ. 2561
16,900
13 - 16 ก.พ. 2561
16,900
14 - 17 ก.พ. 2561
16,900
15 - 18 ก.พ. 2561
17,900
16 - 19 ก.พ. 2561
17,900
17 - 20 ก.พ. 2561
17,900
18 - 21 ก.พ. 2561
16,900
19 - 22 ก.พ. 2561
16,900
20 - 23 ก.พ. 2561
16,900
21 - 24 ก.พ. 2561
16,900
22 - 25 ก.พ. 2561
17,900
23 - 26 ก.พ. 2561
17,900
24 - 27 ก.พ. 2561
17,900
25 - 28 ก.พ. 2561
16,900
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561
16,900
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
16,900
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
16,900
171628  :  ทัวร์เกาหลี SKI WINTER IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ซ๊อปปิ้งละลายเงินวอน
โซลทาวเวอร์ ถ่ายภาพ 3 มิติ


ช่วงเวลา
01 - 5 ธ.ค. 2560
21,900
02 - 6 ธ.ค. 2560
21,900
06 - 10 ธ.ค. 2560
19,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
19,900
08 - 12 ธ.ค. 2560
21,900
09 - 13 ธ.ค. 2560
21,900
15 - 19 ธ.ค. 2560
17,900
16 - 20 ธ.ค. 2560
17,900
21 - 25 ธ.ค. 2560
17,900
22 - 26 ธ.ค. 2560
20,900
23 - 27 ธ.ค. 2560
22,900
24 - 28 ธ.ค. 2560
22,900
25 - 29 ธ.ค. 2560
23,900
26 - 30 ธ.ค. 2560
23,900
27 - 31 ธ.ค. 2560
25,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
26,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
26,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
27,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
26,900
171356  :  ทัวร์เกาหลี PERFECT SKI IN KOREA 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ - ซอรัคซาน - เล่นสกี+พักสกีรีสอร์ท
ไร่สตอเบอร์รี่ Everland / N SEOUL TOWER
ทัวร์เกาหลี TRICK EYE & ICE MUSEUM
ช๊อปปิ้งตลาดเมียงดง + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
01 - 5 ธ.ค. 2560
24,900
02 - 6 ธ.ค. 2560
24,900
04 - 8 ธ.ค. 2560
24,900
05 - 9 ธ.ค. 2560
24,900
06 - 10 ธ.ค. 2560
24,900
08 - 12 ธ.ค. 2560
24,900
09 - 13 ธ.ค. 2560
24,900
10 - 14 ธ.ค. 2560
22,900
11 - 15 ธ.ค. 2560
22,900
12 - 16 ธ.ค. 2560
22,900
19 - 23 ธ.ค. 2560
22,900
20 - 24 ธ.ค. 2560
23,900
21 - 25 ธ.ค. 2560
23,900
22 - 26 ธ.ค. 2560
26,900
23 - 27 ธ.ค. 2560
26,900
24 - 28 ธ.ค. 2560
26,900
25 - 29 ธ.ค. 2560
27,900
26 - 30 ธ.ค. 2560
27,900
27 - 31 ธ.ค. 2560
27,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
30,900
171352  :  ทัวร์เกาหลี SNOW FROST IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่+ พักสกีรีสอร์ท
ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ สวนสนุก EVERLAND
TRICK EYE & ICE MUSEUM ตลาดเมียงดง
ทัวร์เกาหลี บุฟเฟต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
01 - 5 ธ.ค. 2560
23,900
02 - 6 ธ.ค. 2560
23,900
03 - 7 ธ.ค. 2560
20,900
04 - 8 ธ.ค. 2560
20,900
05 - 9 ธ.ค. 2560
20,900
06 - 10 ธ.ค. 2560
21,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
21,900
08 - 12 ธ.ค. 2560
23,900
09 - 13 ธ.ค. 2560
23,900
10 - 14 ธ.ค. 2560
19,900
11 - 15 ธ.ค. 2560
19,900
12 - 16 ธ.ค. 2560
19,900
13 - 17 ธ.ค. 2560
20,900
14 - 18 ธ.ค. 2560
20,900
15 - 19 ธ.ค. 2560
20,900
16 - 20 ธ.ค. 2560
19,900
17 - 21 ธ.ค. 2560
19,900
18 - 22 ธ.ค. 2560
19,900
20 - 24 ธ.ค. 2560
20,900
21 - 25 ธ.ค. 2560
20,900
22 - 26 ธ.ค. 2560
26,900
23 - 27 ธ.ค. 2560
26,900
24 - 28 ธ.ค. 2560
26,900
25 - 29 ธ.ค. 2560
27,900
26 - 30 ธ.ค. 2560
27,900
27 - 31 ธ.ค. 2560
27,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
28,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
29,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
29,900
171350  :  ทัวร์เกาหลี LET IT SNOW IN KOREA 4D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนุกกับการเล่นสกีบนลาดขนาดใหญ่
ทัวร์เกาหลี ชมวิว SEOUL SKY TOWER
LOTTE WORLD ชิมสตอเบอร์รี่
บุฟเฟ่ต์ขาปู บินไฟล์ทเช้าเที่ยวไม่เหนื่อย


ช่วงเวลา
02 - 5 ธ.ค. 2560
21,900
08 - 11 ธ.ค. 2560
21,900
09 - 12 ธ.ค. 2560
21,900
10 - 13 ธ.ค. 2560
18,900
11 - 14 ธ.ค. 2560
18,900
12 - 15 ธ.ค. 2560
18,900
13 - 16 ธ.ค. 2560
18,900
14 - 17 ธ.ค. 2560
17,900
15 - 18 ธ.ค. 2560
17,900
16 - 19 ธ.ค. 2560
17,900
17 - 20 ธ.ค. 2560
18,900
18 - 21 ธ.ค. 2560
18,900
19 - 22 ธ.ค. 2560
18,900
20 - 23 ธ.ค. 2560
18,900
21 - 24 ธ.ค. 2560
17,900
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
26,900
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
27,900
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
26,900
170884  :  ทัวร์เกาหลี THREE COLOR LEAVES IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ เล่นสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ปั่น Rail Bike ชมพระราชวังซางดอกกุง
โซลทาวเวอร์ ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง
ทัวร์เกาหลี บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ


ช่วงเวลา
17 - 21 พ.ย. 2560
17,900
18 - 22 พ.ย. 2560
16,900
19 - 23 พ.ย. 2560
16,900
20 - 24 พ.ย. 2560
16,900
21 - 25 พ.ย. 2560
16,900
22 - 26 พ.ย. 2560
17,900
23 - 27 พ.ย. 2560
17,900
24 - 28 พ.ย. 2560
17,900
25 - 29 พ.ย. 2560
16,900
26 - 30 พ.ย. 2560
16,900
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
16,900
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
16,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
16,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
17,900171770  :  ทัวร์เกาหลี EASY LOVE SNOW IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี Lotte World เล่นสกี+พักสกีรีสอร์ท
ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง ฮงแด เที่ยวเกาะนามิ
ใส่ชุดฮันบก ทำกิมจิ พิเศษ เมนูขาปูยักษ์ โซลทาวเวอร์
Free Wifi On Bus ชิมสตอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่


ช่วงเวลา
02 - 6 ธ.ค. 2560
23,900
06 - 10 ธ.ค. 2560
23,900
10 - 14 ธ.ค. 2560
21,900
13 - 17 ธ.ค. 2560
20,900
14 - 18 ธ.ค. 2560
20,900
18 - 22 ธ.ค. 2560
20,900
22 - 26 ธ.ค. 2560
23,900
23 - 27 ธ.ค. 2560
23,900
26 - 30 ธ.ค. 2560
23,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
28,900
01 - 5 ม.ค. 2561
27,900
171872  :  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA ICE FISHING 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ ตกปลาน้ำแข็ง (รวมอุปกรณ์ตกปลา)
เล่นสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์
พระราชวังเคียงบ๊อค N TOWER ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
ชุดฮันบก TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM


ช่วงเวลา
09 - 13 ม.ค. 2561
18,900
10 - 14 ม.ค. 2561
18,900
12 - 16 ม.ค. 2561
18,900
13 - 17 ม.ค. 2561
18,900
15 - 19 ม.ค. 2561
17,900
16 - 20 ม.ค. 2561
18,900
18 - 22 ม.ค. 2561
18,900
20 - 24 ม.ค. 2561
18,900
21 - 23 ม.ค. 2561
18,900
22 - 26 ม.ค. 2561
17,900
23 - 27 ม.ค. 2561
18,900
26 - 30 ม.ค. 2561
18,900
171766  :  ทัวร์เกาหลี EASY LIKE SNOW IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี เล่นสกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
หมู่บ้านเทพนิยาย วัดวาวูจองซา ชิมสตอเบอร์รี่
ชมสะพานลอยฟ้า ซ๊อปปิ้งเมียงดง ฮงแด
ชมพระราชวังเคียงบ๊อก Free Wifi On Bus


ช่วงเวลา
04 - 8 ธ.ค. 2560
19,900
05 - 9 ธ.ค. 2560
18,900
08 - 12 ธ.ค. 2560
19,900
09 - 13 ธ.ค. 2560
19,900
11 - 15 ธ.ค. 2560
16,900
12 - 16 ธ.ค. 2560
16,900
15 - 19 ธ.ค. 2560
18,900
16 - 20 ธ.ค. 2560
18,900
17 - 21 ธ.ค. 2560
18,900
19 - 23 ธ.ค. 2560
17,900
20 - 24 ธ.ค. 2560
18,900
21 - 25 ธ.ค. 2560
20,900
24 - 28 ธ.ค. 2560
22,900
25 - 29 ธ.ค. 2560
23,900
27 - 31 ธ.ค. 2560
23,900
28 - 31 ธ.ค. 2560
23,900
02 - 6 ม.ค. 2561
20,900
03 - 7 ม.ค. 2561
19,900
04 - 8 ม.ค. 2561
19,900
05 - 9 ม.ค. 2561
18,900
06 - 10 ม.ค. 2561
18,900
171906  :  EASY LANLA SNOW IN KOREA 5D3N BY 7C
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โซลทาวเวอร์ ชมสวนสตอเบอร์รี่ เล่นสกี
สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ ซ๊อปปิ้งตลาดทงแดมุน
พระราชวังซางดอกกุง Free Wifi On Bus


ช่วงเวลา
02 - 6 ธ.ค. 2560
18,900
10 - 14 ธ.ค. 2560
17,900
12 - 16 ธ.ค. 2560
17,900
13 - 17 ธ.ค. 2560
17,900
15 - 19 ธ.ค. 2560
18,900
16 - 20 ธ.ค. 2560
17,900
17 - 21 ธ.ค. 2560
17,900
18 - 22 ธ.ค. 2560
17,900
21 - 25 ธ.ค. 2560
18,900
171919  :  ทัวร์เกาหลี HILIGHT SKI IN KOREA 5D3N BY LJ (พักสกีรีสอร์ท)
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักสกีรีสอร์ท 1 คืน เล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
ชิมสตอเบอรี่สด ๆจากไร่ พิเศษ หมูย่างสไตล์เกาหลี
ช็อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดดัง บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
คล้องกุญแจ คู่รัก ณ หอคอย N’Seoul Tower


ช่วงเวลา
01 - 5 ธ.ค. 2560
22,900
02 - 6 ธ.ค. 2560
21,900
03 - 7 ธ.ค. 2560
20,900
04 - 8 ธ.ค. 2560
18,900
05 - 9 ธ.ค. 2560
20,900
06 - 10 ธ.ค. 2560
21,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
22,900
08 - 12 ธ.ค. 2560
22,900
09 - 13 ธ.ค. 2560
21,900
10 - 14 ธ.ค. 2560
19,900
11 - 15 ธ.ค. 2560
18,900
12 - 16 ธ.ค. 2560
19,900
13 - 17 ธ.ค. 2560
20,900
14 - 18 ธ.ค. 2560
20,900
15 - 19 ธ.ค. 2560
20,900
16 - 20 ธ.ค. 2560
19,900
17 - 21 ธ.ค. 2560
19,900
18 - 22 ธ.ค. 2560
19,900
19 - 23 ธ.ค. 2560
19,900
20 - 24 ธ.ค. 2560
20,900
21 - 25 ธ.ค. 2560
20,900
22 - 26 ธ.ค. 2560
23,900
23 - 27 ธ.ค. 2560
23,900
24 - 28 ธ.ค. 2560
24,900
25 - 29 ธ.ค. 2560
25,900
26 - 30 ธ.ค. 2560
26,900
27 - 31 ธ.ค. 2560
27,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
28,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
29,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
28,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
26,900
171879  :  ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING & SKI RESORT 5D3N BY LJ (พักสกีรีสอร์ท)
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมอุปกรณ์)
พักสกีรีสอร์ท 1 คืน เล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
ชิมสตอเบอรี่ สดๆ จากไร่ เที่ยวเกาะนามิ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมอาหารนานาชาติ


ช่วงเวลา
01 - 5 ม.ค. 2561
23,900
02 - 6 ม.ค. 2561
20,900
03 - 7 ม.ค. 2561
20,900
04 - 8 ม.ค. 2561
20,900
05 - 9 ม.ค. 2561
20,900
06 - 10 ม.ค. 2561
19,900
07 - 11 ม.ค. 2561
19,900
08 - 12 ม.ค. 2561
19,900
09 - 13 ม.ค. 2561
20,900
10 - 14 ม.ค. 2561
21,900
11 - 15 ม.ค. 2561
21,900
12 - 16 ม.ค. 2561
21,900
13 - 17 ม.ค. 2561
20,900
14 - 18 ม.ค. 2561
19,900
15 - 19 ม.ค. 2561
19,900
16 - 20 ม.ค. 2561
20,900
17 - 21 ม.ค. 2561
21,900
18 - 22 ม.ค. 2561
21,900
19 - 23 ม.ค. 2561
21,900
20 - 24 ม.ค. 2561
20,900
21 - 25 ม.ค. 2561
19,900
22 - 26 ม.ค. 2561
19,900
23 - 27 ม.ค. 2561
20,900
24 - 28 ม.ค. 2561
21,900
25 - 29 ม.ค. 2561
21,900
26 - 30 ม.ค. 2561
21,900
27 - 31 ม.ค. 2561
20,900
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
19,900
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
19,900
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
20,900
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
21,900
171917  :  ทัวร์เกาหลี KOREA FOREVER LOVE 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักหรู 4 ดาว เล่นสกี
ชิมสตอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่ ชมโซลทาวเวอร์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง
เที่ยวเกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์


ช่วงเวลา
14 - 18 ก.พ. 2561
22,900
171918  :  ทัวร์เกาหลี LAST SNOW IN SEORAK 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เล่นสกี ชมอุทยานซอรัคซาน
ชิมสตอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่ ชมโซลทาวเวอร์
เที่ยวเกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์


ช่วงเวลา
01 - 15 ก.พ. 2561
19,900
02 - 6 ก.พ. 2561
19,900
03 - 7 ก.พ. 2561
18,900
04 - 8 ก.พ. 2561
17,900
05 - 9 ก.พ. 2561
17,900
06 - 10 ก.พ. 2561
18,900
07 - 11 ก.พ. 2561
19,900
08 - 12 ก.พ. 2561
19,900
09 - 13 ก.พ. 2561
19,900
10 - 14 ก.พ. 2561
18,900
11 - 15 ก.พ. 2561
17,900
12 - 16 ก.พ. 2561
17,900
13 - 17 ก.พ. 2561
18,900
14 - 18 ก.พ. 2561
19,900
15 - 19 ก.พ. 2561
19,900
16 - 20 ก.พ. 2561
19,900
17 - 21 ก.พ. 2561
18,900
18 - 22 ก.พ. 2561
17,900
19 - 23 ก.พ. 2561
17,900
20 - 24 ก.พ. 2561
18,900
21 - 25 ก.พ. 2561
19,900
22 - 26 ก.พ. 2561
19,900
23 - 27 ก.พ. 2561
19,900
24 - 28 ก.พ. 2561
18,900
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561
17,900
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
16,900
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
18,900
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
19,900
170910  :  ทัวร์เกาหลี HOT PRICE PROMOTION 5 วัน 3 คืน BY TG
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

The Garden of Morning Calm เกาะนามิ
โรงถ่ายละคร MBC Dramia เรียนกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง
ตลาดเมียงดง-โซล์ทาวเวอร์


ช่วงเวลา
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
22,900
171892  :  ทัวร์เกาหลี SKI RESORT & ICE FISHING 4D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตอเบอร์รี่
ตกปลาน้ำแข็ง โซลทาวเวอร์
ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง
พักสกีรีสอร์ท


ช่วงเวลา
11 - 15 ม.ค. 2561
19,900
18 - 22 ม.ค. 2561
19,900
20 - 24 ม.ค. 2561
19,900
25 - 29 ม.ค. 2561
19,900
01 - 5 ก.พ. 2561
19,900
08 - 12 ก.พ. 2561
19,900
16 - 20 ก.พ. 2561
19,900
22 - 26 ก.พ. 2561
19,900
1
2
3
4
»
Scroll to Top