ทัวร์เกาหลี (43 โปรแกรม)

182247  :  MAGIC SNOW KOREA
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมเกาะนามิ สนุกกับการเล่นสกี
เก็บสตอเบอร์รี่ สวนสนุก Everland
ซ๊อปปิ้งทงแดมุน ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์
Trick Eye + Ice Museum


ช่วงเวลา
01 - 5 ก.พ. 2561
19,999
13 - 17 ก.พ. 2561
19,999
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
19,999
182246  :  TRENDY CHERRY BLOSSOM 2 IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ENGLISH VILLAGE Paju Outlet
เกาะนามิ วัดวาจูจองซา Lotte World
ซ๊อปปิงทงแดมุน โซลทาวเวอร์ ชมซากุระ
Trick Eye + Ice Museum


ช่วงเวลา
01 - 5 เม.ย. 2561
17,999
02 - 6 เม.ย. 2561
17,999
03 - 7 เม.ย. 2561
17,999
04 - 8 เม.ย. 2561
17,999
05 - 9 เม.ย. 2561
20,900
06 - 10 เม.ย. 2561
19,999
07 - 11 เม.ย. 2561
17,999
08 - 12 เม.ย. 2561
17,999
09 - 13 เม.ย. 2561
17,999
10 - 14 เม.ย. 2561
21,900
11 - 15 เม.ย. 2561
23,900
12 - 16 เม.ย. 2561
25,900
13 - 17 เม.ย. 2561
23,900
14 - 18 เม.ย. 2561
17,999
15 - 19 เม.ย. 2561
17,999
16 - 20 เม.ย. 2561
17,999
17 - 21 เม.ย. 2561
17,999
18 - 22 เม.ย. 2561
17,999
19 - 23 เม.ย. 2561
17,999
20 - 24 เม.ย. 2561
17,999
21 - 25 เม.ย. 2561
17,999
22 - 26 เม.ย. 2561
17,999
23 - 27 เม.ย. 2561
17,999
24 - 28 เม.ย. 2561
17,999
25 - 29 เม.ย. 2561
17,999
26 - 30 เม.ย. 2561
17,999
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
21,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
21,900
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
17,999
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
17,999
182245  :  TRENDY CHERRY BLOSSOM 1 IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ อุทยานซอรัคซาน วัดชินอึงซา
Everland ซ๊องปิ้งเมียงดง โซลทาวเวอร์
TRICK EYE + Ice Museum
เทศกาลชมดอกซากุระ


ช่วงเวลา
01 - 5 เม.ย. 2561
18,999
02 - 6 เม.ย. 2561
18,999
03 - 7 เม.ย. 2561
18,999
04 - 8 เม.ย. 2561
18,999
05 - 9 เม.ย. 2561
20,900
06 - 10 เม.ย. 2561
19,999
07 - 11 เม.ย. 2561
18,999
08 - 12 เม.ย. 2561
18,999
09 - 13 เม.ย. 2561
18,999
10 - 14 เม.ย. 2561
21,900
11 - 15 เม.ย. 2561
23,900
12 - 16 เม.ย. 2561
25,900
13 - 17 เม.ย. 2561
23,900
14 - 18 เม.ย. 2561
18,999
15 - 19 เม.ย. 2561
18,999
16 - 20 เม.ย. 2561
18,999
17 - 21 เม.ย. 2561
18,999
18 - 22 เม.ย. 2561
18,999
19 - 23 เม.ย. 2561
18,999
20 - 24 เม.ย. 2561
18,999
21 - 25 เม.ย. 2561
18,999
22 - 26 เม.ย. 2561
18,999
23 - 27 เม.ย. 2561
18,999
24 - 28 เม.ย. 2561
18,999
25 - 29 เม.ย. 2561
18,999
26 - 30 เม.ย. 2561
18,999
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
21,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
21,900
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
18,999
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
18,999
182240  :  TRENDY SPRING 2 IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

English Village / Paju Outlet เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา ซ๊อปปิ้งทงแดมุน โซลทาวเวอร์
คลองซองเกซอน ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง
Trick Eye + Ice Museum


ช่วงเวลา
02 - 6 มี.ค. 2561
17,900
03 - 7 มี.ค. 2561
17,999
10 - 14 มี.ค. 2561
17,999
12 - 16 มี.ค. 2561
17,999
13 - 17 มี.ค. 2561
17,999
14 - 18 มี.ค. 2561
17,999
16 - 20 มี.ค. 2561
17,999
17 - 21 มี.ค. 2561
17,999
18 - 22 มี.ค. 2561
17,999
19 - 23 มี.ค. 2561
17,999
20 - 24 มี.ค. 2561
17,999
24 - 28 มี.ค. 2561
17,999
25 - 29 มี.ค. 2561
17,999
26 - 30 มี.ค. 2561
17,999
27 - 31 มี.ค. 2561
17,999
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
17,999
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
17,999
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
17,999
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2561
17,999
01 - 5 พ.ค. 2561
17,999
02 - 6 พ.ค. 2561
17,999
03 - 7 พ.ค. 2561
17,999
04 - 8 พ.ค. 2561
17,999
05 - 9 พ.ค. 2561
17,999
06 - 10 พ.ค. 2561
17,999
07 - 11 พ.ค. 2561
17,999
08 - 12 พ.ค. 2561
17,999
09 - 13 พ.ค. 2561
17,999
10 - 14 พ.ค. 2561
17,999
11 - 15 พ.ค. 2561
17,999
12 - 16 พ.ค. 2561
17,999
13 - 17 พ.ค. 2561
17,999
14 - 18 พ.ค. 2561
17,999
15 - 19 พ.ค. 2561
17,999
16 - 20 พ.ค. 2561
17,999
17 - 21 พ.ค. 2561
17,999
18 - 22 พ.ค. 2561
17,999
19 - 23 พ.ค. 2561
17,999
20 - 24 พ.ค. 2561
17,999
21 - 29 พ.ค. 2561
17,999
22 - 26 พ.ค. 2561
17,999
23 - 27 พ.ค. 2561
17,999
24 - 28 พ.ค. 2561
17,999
25 - 29 พ.ค. 2561
17,999
26 - 30 พ.ค. 2561
17,999
27 - 31 พ.ค. 2561
17,999
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561
20,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
19,999
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
17,999
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
17,999
182241  :  TRENDY SPRING 1 IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานซอรัคซาน วัดชินอึงซา เกาะนามิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์
พระราชวังซางด๊อกกุง
ชมดอกซากุระ


ช่วงเวลา
02 - 6 มี.ค. 2561
18,999
03 - 7 มี.ค. 2561
18,999
10 - 14 มี.ค. 2561
18,999
12 - 16 มี.ค. 2561
18,999
13 - 17 มี.ค. 2561
18,999
14 - 18 มี.ค. 2561
18,999
16 - 20 มี.ค. 2561
18,999
17 - 21 มี.ค. 2561
18,999
18 - 22 มี.ค. 2561
18,999
19 - 23 มี.ค. 2561
18,999
20 - 24 มี.ค. 2561
18,999
24 - 28 มี.ค. 2561
18,999
25 - 29 มี.ค. 2561
18,999
26 - 30 มี.ค. 2561
18,999
27 - 31 มี.ค. 2561
18,999
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
18,999
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
18,999
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
18,999
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2561
18,999
01 - 5 พ.ค. 2561
18,999
02 - 6 พ.ค. 2561
18,999
03 - 7 พ.ค. 2561
18,999
04 - 8 พ.ค. 2561
18,999
05 - 9 พ.ค. 2561
18,999
06 - 10 พ.ค. 2561
18,999
07 - 11 พ.ค. 2561
18,999
08 - 12 พ.ค. 2561
18,999
09 - 13 พ.ค. 2561
18,999
10 - 14 พ.ค. 2561
18,999
11 - 15 พ.ค. 2561
18,999
12 - 16 พ.ค. 2561
18,999
13 - 17 พ.ค. 2561
18,999
14 - 18 พ.ค. 2561
18,999
15 - 19 พ.ค. 2561
18,999
16 - 20 พ.ค. 2561
18,999
17 - 21 พ.ค. 2561
18,999
18 - 22 พ.ค. 2561
18,999
19 - 23 พ.ค. 2561
18,999
20 - 24 พ.ค. 2561
18,999
21 - 25 พ.ค. 2561
18,999
22 - 26 พ.ค. 2561
18,999
23 - 27 พ.ค. 2561
18,999
24 - 28 พ.ค. 2561
18,999
25 - 29 พ.ค. 2561
18,999
26 - 30 พ.ค. 2561
18,999
27 - 31 พ.ค. 2561
18,999
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561
20,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
19,999
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
18,999
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
18,999
171979  :  GO GO SNOW IN KOREA 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เล่นสกี ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET
เกาะนามิ ทำกิมจิพร้อมสวมชุดประจำชาติเกาหลี
สวนสนุก LOTTE WORLD เก็บสตรอเบอร์รี่
ช็อปปิ้งทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE และฮงอิค


ช่วงเวลา
24 - 28 ม.ค. 2561
24,900
171977  :  TRENDY WINTER IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เล่นสกี ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET
เกาะนามิ ทำกิมจิ สวนสนุก LOTTE WORLD
เก็บสตอเบอร์รี่ โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง
ซ๊อปปิ้ง ย่านทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE และฮงอิค


ช่วงเวลา
02 - 6 ก.พ. 2561
19,555
06 - 10 ก.พ. 2561
19,555
10 - 14 ก.พ. 2561
19,555
16 - 20 ก.พ. 2561
19,555
24 - 28 ก.พ. 2561
19,555
172134  :  TRENDY WINTER ICE FISHING 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 19,555 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกี
เก็บสตอเบอร์รี่ เกาะนามิ โซลทาวเวอร์
สวนสนุก Lotte World ซ๊อปปิ้งเมียงดง


ช่วงเวลา
19 - 23 ม.ค. 2561
19,555
24 - 28 ม.ค. 2561
19,555
182238  :  TRENDY SPRING 3 IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

English Village / Paju Outlet เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา ซ๊อปปิ้งทงแดมุน โซลทาวเวอร์
คลองซองเกซอน ซ๊อปปิ้งตลาดเมียงดง
Trick Eye + Ice Museum


ช่วงเวลา
02 - 6 มี.ค. 2561
15,900
03 - 7 มี.ค. 2561
15,900
10 - 14 มี.ค. 2561
15,900
12 - 16 มี.ค. 2561
15,900
13 - 17 มี.ค. 2561
15,900
14 - 18 มี.ค. 2561
15,900
16 - 20 มี.ค. 2561
15,900
17 - 21 มี.ค. 2561
15,900
18 - 22 มี.ค. 2561
15,900
19 - 23 มี.ค. 2561
15,900
20 - 24 มี.ค. 2561
15,900
24 - 28 มี.ค. 2561
15,900
171469  :  ทัวร์เกาหลี Valley of paradise Ski&Snow 5 วัน 3 คืน BY KE
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนามบินอินชอน อินชอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู - เขาด็อกยูซาน - อิสระเล่นสกี – สกีรีสอร์ท ไร่สตอเบอรี่ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์ - Lotte Tower (รวมค่าขึ้นลิฟต์) - อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี Jimjilbang โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดงน้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน


ช่วงเวลา
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
29,900
1
2
3
4
5
»
Scroll to Top