ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์เกาหลี (26 โปรแกรม)

170554  :  TRENDY SUMMER IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 11,111 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมโชว์ FANTA STICK เกาะนามิ พระราชวังชางด็อกกุง
ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET วัดวาอูจองซา
สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร)
โซลทาวเวอร์ ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน


ช่วงเวลา
01 - 5 ก.ค. 2560
11,111
02 - 6 ก.ค. 2560
11,111
03 - 7 ก.ค. 2560
11,111
04 - 8 ก.ค. 2560
13,900
05 - 9 ก.ค. 2560
13,900
06 - 10 ก.ค. 2560
15,900
08 - 12 ก.ค. 2560
13,900
09 - 13 ก.ค. 2560
12,900
10 - 14 ก.ค. 2560
12,900
11 - 15 ก.ค. 2560
13,900
12 - 16 ก.ค. 2560
13,900
13 - 17 ก.ค. 2560
13,900
14 - 18 ก.ค. 2560
13,900
15 - 19 ก.ค. 2560
13,900
16 - 20 ก.ค. 2560
12,900
17 - 21 ก.ค. 2560
12,900
170772  :  CHILL & SLOW LIFE IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ สะพานกระจก ป้อมฮวาซอง เรียนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ๊อปปิ้งตลาดฮงแด
ซ๊อปปิ้งตลาดอินซาดง ตลาดเมียงดง
โซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบกกุง


ช่วงเวลา
19 - 23 ส.ค. 2560
14,900
21 - 25 ส.ค. 2560
14,900
23 - 27 ส.ค. 2560
15,900
25 - 29 ส.ค. 2560
15,900
27 - 31 ส.ค. 2560
14,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
14,900
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
15,900
01 - 5 ก.ย. 2560
15,900
03 - 7 ก.ย. 2560
14,900
05 - 9 ก.ย. 2560
14,900
07 - 11 ก.ย. 2560
15,900
09 - 11 ก.ย. 2560
14,900
11 - 15 ก.ย. 2560
14,900
13 - 17 ก.ย. 2560
15,900
15 - 19 ก.ย. 2560
15,900
17 - 21 ก.ย. 2560
14,900
19 - 23 ก.ย. 2560
14,900
21 - 25 ก.ย. 2560
15,900
23 - 27 ก.ย. 2560
15,900
25 - 29 ก.ย. 2560
14,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
14,900
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
15,900
170766  :  MY AUTUMN IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดชินฮันซาเที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง


ช่วงเวลา
01 - 5 ต.ค. 2560
16,900
03 - 7 ต.ค. 2560
16,900
05 - 9 ต.ค. 2560
17,900
07 - 11 ต.ค. 2560
17,900
09 - 13 ต.ค. 2560
17,900
10 - 14 ต.ค. 2560
18,900
11 - 15 ต.ค. 2560
19,900
12 - 16 ต.ค. 2560
19,900
13 - 17 ต.ค. 2560
19,900
14 - 18 ต.ค. 2560
18,900
15 - 19 ต.ค. 2560
17,900
16 - 20 ต.ค. 2560
17,900
17 - 21 ต.ค. 2560
18,900
18 - 22 ต.ค. 2560
19,900
19 - 23 ต.ค. 2560
20,900
20 - 24 ต.ค. 2560
20,900
21 - 25 ต.ค. 2560
19,900
22 - 26 ต.ค. 2560
18,900
23 - 27 ต.ค. 2560
17,900
24 - 28 ต.ค. 2560
18,900
25 - 29 ต.ค. 2560
19,900
26 - 30 ต.ค. 2560
19,900
27 - 31 ต.ค. 2560
19,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
18,900
170381  :  SPECIAL SUMMER IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตามรอยซีรีย์เกาะนามิ / One Mouth Snow Park
บุฟเฟ่ต์หมูย่างเกาหลี /สะพานกระจกใส / เอเวอร์แลนด์
วัดวาวูจองซา / ซ๊อปปิ้งเมียงดง
โซลทาวเวอร์


ช่วงเวลา
01 - 5 ก.ค. 2560
13,900
03 - 7 ก.ค. 2560
13,900
05 - 9 ก.ค. 2560
13,900
07 - 11 ก.ค. 2560
15,900
09 - 13 ก.ค. 2560
13,900
11 - 15 ก.ค. 2560
13,900
13 - 17 ก.ค. 2560
13,900
15 - 19 ก.ค. 2560
13,900
17 - 21 ก.ค. 2560
13,900
170370  :  ทัวร์เกาหลี SPRING IMPRESSION IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมดอกซากุระ / หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก / ONE MOUNT (SNOW PARK*)
ชมวิว ตึก 123 TOWER / LOTTE WORLD
โรงถ่ายละคร MBC DRAMA / TRICK EYES & ICE MUSEUM
SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น


ช่วงเวลา
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560
10,900
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
10,900
170525  :   ทัวร์เกาหลี SUMMER FRESH IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมวิวสูง Lotte Tower ขอพรพระหินอ่อน
โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง สะพานสายรุ้งบันโพ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+บุฟเฟ่ต์บาบีคิว


ช่วงเวลา
04 - 8 ก.ค. 2560
18,900
05 - 9 ก.ค. 2560
18,900
06 - 10 ก.ค. 2560
18,900
07 - 11 ก.ค. 2560
17,900
11 - 15 ก.ค. 2560
16,900
12 - 16 ก.ค. 2560
16,900
13 - 16 ก.ค. 2560
16,900
18 - 22 ก.ค. 2560
16,900
19 - 23 ก.ค. 2560
16,900
20 - 25 ก.ค. 2560
16,900
25 - 29 ก.ค. 2560
18,900
26 - 30 ก.ค. 2560
18,900
27 - 31 ก.ค. 2560
18,900
01 - 5 ส.ค. 2560
17,900
02 - 6 ส.ค. 2560
17,900
03 - 7 ส.ค. 2560
17,900
08 - 12 ส.ค. 2560
19,900
09 - 13 ส.ค. 2560
19,900
10 - 15 ส.ค. 2560
19,900
11 - 16 ส.ค. 2560
19,900
15 - 19 ส.ค. 2560
17,900
16 - 20 ส.ค. 2560
17,900
17 - 21 ส.ค. 2560
17,900
22 - 26 ส.ค. 2560
17,900
23 - 27 ส.ค. 2560
17,900
24 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560
17,900
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
17,900
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
17,900
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
17,900
01 - 5 ก.ย. 2560
16,900
02 - 6 ก.ย. 2560
16,900
03 - 7 ก.ย. 2560
16,900
04 - 8 ก.ย. 2560
16,900
05 - 9 ก.ย. 2560
16,900
06 - 10 ก.ย. 2560
16,900
07 - 11 ก.ย. 2560
16,900
08 - 12 ก.ย. 2560
16,900
09 - 13 ก.ย. 2560
16,900
10 - 14 ก.ย. 2560
16,900
11 - 15 ก.ย. 2560
16,900
12 - 16 ก.ย. 2560
16,900
13 - 17 ก.ย. 2560
16,900
14 - 18 ก.ย. 2560
16,900
15 - 19 ก.ย. 2560
16,900
16 - 20 ก.ย. 2560
16,900
17 - 21 ก.ย. 2560
16,900
18 - 22 ก.ย. 2560
16,900
19 - 23 ก.ย. 2560
16,900
20 - 24 ก.ย. 2560
16,900
21 - 25 ก.ย. 2560
16,900
22 - 26 ก.ย. 2560
16,900
23 - 27 ก.ย. 2560
16,900
24 - 28 ก.ย. 2560
16,900
25 - 29 ก.ย. 2560
16,900
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2560
16,900
170524  :  ทัวร์เกาหลี SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดวาวูจองซา โซลทาวเวอร์ ล๊อตเต้เวิล์ด
ช๊อปปิ้งตลาดเมียงดง อินซาดง
ภาพสามมิติ ALIVE MUSEUM
ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน บุฟเฟ่ต์ขาปู


ช่วงเวลา
07 - 11 ก.ค. 2560
16,900
08 - 12 ก.ค. 2560
16,900
11 - 15 ส.ค. 2560
17,900
12 - 16 ส.ค. 2560
17,900
01 - 5 ก.ย. 2560
14,900
06 - 10 ก.ย. 2560
14,900
07 - 11 ก.ย. 2560
14,900
08 - 12 ก.ย. 2560
14,900
13 - 17 ก.ย. 2560
14,900
14 - 18 ก.ย. 2560
14,900
15 - 19 ก.ย. 2560
14,900
20 - 24 ก.ย. 2560
14,900
21 - 25 ก.ย. 2560
14,900
22 - 26 ก.ย. 2560
14,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
14,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
14,900
170369  :  ทัวร์เกาหลี SUMMER DREAM IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ป้อมปราการฮวาซอง / ถ้ำควังมยอง / EVERLAND
โซลทาวเวอร์ / ONE MOUNT (*SNOW PARK)
หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก / ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก / บุฟเฟ่ต์ขาปู


ช่วงเวลา
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560
9,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
9,900
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
10,900
170743  :  HAPPY KOREA SUPER SURPRISE
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE ชมคลองอาร่า พิเศษบุฟเฟต์บนเรือ สุดโรแมนติก บนเกาะนามิ สนุกเครื่องเล่นที่เอเวอร์แลนด์ เรียนทำกิมจิ สวมชุดฮันบก คล้องกุญแจรักที่โซลทาวเวอร์


ช่วงเวลา
01 - 5 ก.ย. 2560
15,999
05 - 9 ก.ย. 2560
14,999
06 - 10 ก.ย. 2560
15,999
08 - 12 ก.ย. 2560
15,999
12 - 16 ก.ย. 2560
14,999
13 - 17 ก.ย. 2560
15,999
15 - 19 ก.ย. 2560
15,999
19 - 23 ก.ย. 2560
14,999
20 - 24 ก.ย. 2560
15,999
22 - 26 ก.ย. 2560
15,999
170587  :  เกาหลี Good Time In Korea
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

1. สุดฟินตามรอยซีรี่ย์กัปตันยู และหมอคังที่ DALCOMM CAFE
2. ช้องปปิ้งย่างเมียงดง
3. คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์
4. อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
5. เมนูพิเศษ.... (2) เต็มอิ่มกับ “บุฟเฟต์บนเรือสำราญ


ช่วงเวลา
04 - 8 ก.ค. 2560
15,999
06 - 10 ก.ค. 2560
16,999
11 - 15 ก.ค. 2560
15,999
13 - 17 ก.ค. 2560
15,999
18 - 22 ก.ค. 2560
15,999
25 - 29 ก.ค. 2560
15,999
27 - 31 ก.ค. 2560
16,999
01 - 5 ส.ค. 2560
16,999
03 - 7 ส.ค. 2560
16,999
08 - 12 ส.ค. 2560
16,999
10 - 14 ส.ค. 2560
17,999
15 - 19 ส.ค. 2560
16,999
17 - 21 ส.ค. 2560
16,999
22 - 26 ส.ค. 2560
16,999
24 - 28 ส.ค. 2560
16,999
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
16,999
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
16,999
05 - 9 ก.ย. 2560
15,999
07 - 11 ก.ย. 2560
15,999
12 - 16 ก.ย. 2560
15,999
14 - 18 ก.ย. 2560
15,999
19 - 23 ก.ย. 2560
15,999
1
2
3
»
Scroll to Top