ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์เกาหลี (14 โปรแกรม)

170198  :  TRENDY SPRING IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านเทพนิยาย /โซยางคังสกายวอร์ค/ SAMSUNG OUTLET
เอเวอร์แลนด์/ โซลทาวเวอร์ /ทงแดมุน/ ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด


ช่วงเวลา
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560
17,900
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2560
17,900
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2560
17,900
01 - 5 เม.ย. 2560
18,900
02 - 6 เม.ย. 2560
18,900
03 - 7 เม.ย. 2560
18,900
04 - 8 เม.ย. 2560
18,900
05 - 9 เม.ย. 2560
18,900
06 - 10 เม.ย. 2560
18,900
07 - 11 เม.ย. 2560
18,900
08 - 12 เม.ย. 2560
19,900
09 - 13 เม.ย. 2560
19,900
10 - 14 เม.ย. 2560
20,900
11 - 15 เม.ย. 2560
23,900
13 - 17 เม.ย. 2560
25,900
14 - 18 เม.ย. 2560
20,900
15 - 19 เม.ย. 2560
19,900
16 - 20 เม.ย. 2560
19,900
17 - 21 เม.ย. 2560
16,900
18 - 22 เม.ย. 2560
16,900
19 - 23 เม.ย. 2560
17,900
20 - 24 เม.ย. 2560
17,900
22 - 26 เม.ย. 2560
16,900
22 - 26 เม.ย. 2560
16,900
23 - 27 เม.ย. 2560
16,900
24 - 28 เม.ย. 2560
16,900
25 - 29 เม.ย. 2560
16,900
26 - 30 เม.ย. 2560
17,900
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
20,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560
19,900
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560
18,900
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2560
18,900
01 - 5 พ.ค. 2560
15,900
02 - 6 พ.ค. 2560
15,900
03 - 7 พ.ค. 2560
16,900
04 - 8 พ.ค. 2560
16,900
05 - 9 พ.ค. 2560
16,900
06 - 10 พ.ค. 2560
15,900
07 - 11 พ.ค. 2560
15,900
08 - 12 พ.ค. 2560
15,900
09 - 13 พ.ค. 2560
15,900
10 - 14 พ.ค. 2560
16,900
11 - 15 พ.ค. 2560
16,900
12 - 16 พ.ค. 2560
16,900
13 - 17 พ.ค. 2560
15,900
14 - 18 พ.ค. 2560
15,900
15 - 19 พ.ค. 2560
15,900
16 - 20 พ.ค. 2560
15,900
17 - 21 พ.ค. 2560
16,900
18 - 22 พ.ค. 2560
16,900
19 - 23 พ.ค. 2560
16,900
20 - 24 พ.ค. 2560
15,900
21 - 25 พ.ค. 2560
15,900
22 - 26 พ.ค. 2560
15,900
23 - 27 พ.ค. 2560
15,900
24 - 25 พ.ค. 2560
16,900
25 - 29 พ.ค. 2560
16,900
26 - 30 พ.ค. 2560
16,900
27 - 31 พ.ค. 2560
15,900
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2560
15,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
15,900
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
15,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
15,900
170424  :  ทัวร์เกาหลี TULIP LOVER IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 17,799 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เทศกาลดอกทิวลิป พระราชวังชางด็อกกุง
ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
SEOUL TOWER ชมน้ำแข็งแกะสลัก ที่ ICE MUSEUM


ช่วงเวลา
15 - 19 เม.ย. 2560
19,799
16 - 20 เม.ย. 2560
19,799
17 - 21 เม.ย. 2560
18,899
18 - 22 เม.ย. 2560
17,799
19 - 23 เม.ย. 2560
18,899
20 - 24 เม.ย. 2560
18,899
24 - 28 เม.ย. 2560
17,799
25 - 29 เม.ย. 2560
17,799
26 - 30 เม.ย. 2560
18,899
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
18,899
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560
19,799
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560
19,799
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2560
17,799
02 - 6 พ.ค. 2560
17,799
03 - 7 พ.ค. 2560
19,799
04 - 8 พ.ค. 2560
19,799
05 - 9 พ.ค. 2560
19,799
06 - 10 พ.ค. 2560
19,799
07 - 11 พ.ค. 2560
17,799
08 - 12 พ.ค. 2560
17,799
170369  :  ทัวร์เกาหลี SUMMER DREAM IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ป้อมปราการฮวาซอง / ถ้ำควังมยอง / EVERLAND
โซลทาวเวอร์ / ONE MOUNT (*SNOW PARK)
หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก / ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก / บุฟเฟ่ต์ขาปู


ช่วงเวลา
01 - 5 พ.ค. 2560
14,900
02 - 6 พ.ค. 2560
14,900
03 - 7 พ.ค. 2560
15,900
04 - 8 พ.ค. 2560
18,900
05 - 9 พ.ค. 2560
18,900
06 - 10 พ.ค. 2560
18,900
07 - 11 พ.ค. 2560
18,900
08 - 12 พ.ค. 2560
14,900
09 - 13 พ.ค. 2560
14,900
10 - 14 พ.ค. 2560
15,900
11 - 15 พ.ค. 2560
15,900
12 - 16 พ.ค. 2560
15,900
13 - 17 พ.ค. 2560
14,900
14 - 18 พ.ค. 2560
14,900
15 - 19 พ.ค. 2560
14,900
16 - 20 พ.ค. 2560
14,900
17 - 21 พ.ค. 2560
15,900
18 - 22 พ.ค. 2560
15,900
19 - 23 พ.ค. 2560
15,900
20 - 24 พ.ค. 2560
14,900
21 - 25 พ.ค. 2560
14,900
22 - 26 พ.ค. 2560
14,900
23 - 27 พ.ค. 2560
14,900
24 - 28 พ.ค. 2560
15,900
25 - 29 พ.ค. 2560
15,900
26 - 30 พ.ค. 2560
15,900
26 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2560
14,900
27 - 31 พ.ค. 2560
14,900
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2560
14,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
14,900
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
14,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
15,900
01 - 5 มิ.ย. 2560
15,900
02 - 6 มิ.ย. 2560
15,900
03 - 7 มิ.ย. 2560
15,900
04 - 8 มิ.ย. 2560
14,900
05 - 9 มิ.ย. 2560
14,900
06 - 10 มิ.ย. 2560
14,900
07 - 11 มิ.ย. 2560
15,900
08 - 12 มิ.ย. 2560
15,900
09 - 13 มิ.ย. 2560
15,900
10 - 14 มิ.ย. 2560
14,900
11 - 15 มิ.ย. 2560
14,900
12 - 16 มิ.ย. 2560
14,900
13 - 17 มิ.ย. 2560
14,900
14 - 18 มิ.ย. 2560
15,900
15 - 19 มิ.ย. 2560
15,900
16 - 20 มิ.ย. 2560
15,900
17 - 21 มิ.ย. 2560
14,900
18 - 22 มิ.ย. 2560
14,900
19 - 23 มิ.ย. 2560
14,900
20 - 24 มิ.ย. 2560
14,900
21 - 25 มิ.ย. 2560
15,900
22 - 26 มิ.ย. 2560
15,900
23 - 27 มิ.ย. 2560
15,900
24 - 28 มิ.ย. 2560
14,900
25 - 29 มิ.ย. 2560
14,900
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560
14,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
15,900
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560
15,900
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
15,900
170370  :  ทัวร์เกาหลี SPRING IMPRESSION IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 15,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมดอกซากุระ / หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก / ONE MOUNT (SNOW PARK*)
ชมวิว ตึก 123 TOWER / LOTTE WORLD
โรงถ่ายละคร MBC DRAMA / TRICK EYES & ICE MUSEUM
SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น


ช่วงเวลา
01 - 5 เม.ย. 2560
17,777
04 - 8 เม.ย. 2560
17,777
10 - 14 เม.ย. 2560
24,777
11 - 15 เม.ย. 2560
25,777
15 - 19 เม.ย. 2560
17,777
17 - 21 เม.ย. 2560
17,777
18 - 22 เม.ย. 2560
17,777
19 - 23 เม.ย. 2560
17,777
20 - 24 เม.ย. 2560
17,777
21 - 25 เม.ย. 2560
17,777
22 - 26 เม.ย. 2560
17,777
23 - 27 เม.ย. 2560
17,777
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2560
19,777
11 - 15 พ.ค. 2560
15,777
12 - 16 พ.ค. 2560
15,777
13 - 17 พ.ค. 2560
15,777
18 - 22 พ.ค. 2560
15,777
19 - 23 พ.ค. 2560
15,777
20 - 24 พ.ค. 2560
15,777
25 - 29 พ.ค. 2560
15,777
26 - 30 พ.ค. 2560
15,777
27 - 31 พ.ค. 2560
15,777
02 - 6 มิ.ย. 2560
15,777
03 - 7 มิ.ย. 2560
15,777
09 - 13 มิ.ย. 2560
15,777
10 - 14 มิ.ย. 2560
15,777
16 - 20 มิ.ย. 2560
15,777
17 - 21 มิ.ย. 2560
15,777
23 - 27 มิ.ย. 2560
15,777
24 - 28 มิ.ย. 2560
15,777
29 - 3 มิ.ย. 2560
15,777
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
15,777
170260  :  ทัวร์เกาหลี CHERRY SWEET IN KOREA 5D3N
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี ปั่น RAIL BIKE ชมธรรมชาติ / ชมดอกซากุระ
EVERLAND / โซลทาวเวอร์ / ตามรอยซีรีย์ที่ เกาะนามิ
ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง / ภาพสามมิติ TRICKEYE


ช่วงเวลา
05 - 9 เม.ย. 2560
21,900
06 - 10 เม.ย. 2560
21,900
08 - 12 เม.ย. 2560
22,900
10 - 14 เม.ย. 2560
25,900
11 - 15 เม.ย. 2560
26,900
13 - 17 เม.ย. 2560
29,900
14 - 18 เม.ย. 2560
26,900
15 - 19 เม.ย. 2560
22,900
16 - 20 เม.ย. 2560
22,900
17 - 21 เม.ย. 2560
18,900
18 - 22 เม.ย. 2560
18,900
19 - 23 เม.ย. 2560
19,900
20 - 24 เม.ย. 2560
19,900
21 - 25 เม.ย. 2560
19,900
22 - 26 เม.ย. 2560
18,900
23 - 27 เม.ย. 2560
18,900
170065  :  ทัวร์เกาหลี CHEERY BLOSSOM IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความสวยงามของดอกซากุระ / EVERLAND / ตลาดเมียงดง / เกาะนามิ / TRICK EYE & ICE MUSEUM
โซลทาวเวอร์ / SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น !!


ช่วงเวลา
06 - 10 เม.ย. 2560
21,900
08 - 12 เม.ย. 2560
22,900
11 - 15 เม.ย. 2560
26,900
14 - 18 เม.ย. 2560
26,900
15 - 19 เม.ย. 2560
22,900
16 - 20 เม.ย. 2560
22,900
17 - 21 เม.ย. 2560
18,900
18 - 22 เม.ย. 2560
18,900
19 - 23 เม.ย. 2560
19,900
20 - 24 เม.ย. 2560
19,900
21 - 25 เม.ย. 2560
19,900
22 - 26 เม.ย. 2560
18,900
23 - 27 เม.ย. 2560
18,900
24 - 28 เม.ย. 2560
18,900
25 - 29 เม.ย. 2560
18,900
26 - 30 เม.ย. 2560
19,900
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
21,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560
21,900
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560
19,900
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2560
18,900
170213  :  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVE SPRING 2
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ /อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน/ วัดชินฮันซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)
เท็ดดี้แบร์ฟาร์ม / ชมดอกซากุระ /
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น


ช่วงเวลา
04 - 8 เม.ย. 2560
20,900
11 - 15 เม.ย. 2560
28,900
13 - 17 เม.ย. 2560
29,900
16 - 20 เม.ย. 2560
19,900
18 - 22 เม.ย. 2560
17,900
19 - 23 เม.ย. 2560
18,900
20 - 24 เม.ย. 2560
19,900
22 - 26 เม.ย. 2560
18,900
24 - 28 เม.ย. 2560
18,900
25 - 29 เม.ย. 2560
18,900
26 - 30 เม.ย. 2560
18,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560
21,900
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2560
21,900
170432  :  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SUMMER BY LJ
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย One Mount Snow Park
เอเวอร์แลนด์ เกาะนามิ พระราชวังเคียงบ็อค
โซลทาวเวอร์ ซ๊อปปิ้ง เมียงดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด
Free Wifi On Bus


ช่วงเวลา
02 - 6 มิ.ย. 2560
15,900
06 - 10 มิ.ย. 2560
16,900
10 - 14 มิ.ย. 2560
15,900
14 - 18 มิ.ย. 2560
16,900
18 - 22 มิ.ย. 2560
14,900
22 - 26 มิ.ย. 2560
0
26 - 30 มิ.ย. 2560
13,900
04 - 8 ก.ค. 2560
16,900
08 - 12 ก.ค. 2560
17,900
12 - 16 ก.ค. 2560
16,900
16 - 20 ก.ค. 2560
15,900
170211  :  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVE SPRING 1
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ปันเรียลไบต์ ชมโรงถ่ายละครจูมง
สนุกกับเครื่องเล่นเอเวอร์แลนด์ ช็อปเมียงดง
ไหว้เศียรพระวัดวาวูจงซา ชมบลูเฮาส์
ตามรอยซี่รีย์เกาะนามิ ชมพระราชวังเคียงบ๊อค


ช่วงเวลา
03 - 7 เม.ย. 2560
17,900
10 - 14 เม.ย. 2560
24,900
11 - 15 เม.ย. 2560
25,900
14 - 18 เม.ย. 2560
25,900
15 - 19 เม.ย. 2560
25,900
17 - 21 เม.ย. 2560
17,900
21 - 25 เม.ย. 2560
18,900
23 - 27 เม.ย. 2560
17,900
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
20,900
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560
20,900
170230  :  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LIKE SPRING BY LJ
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France
พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)
ชิมสตอเบอร์รี่


ช่วงเวลา
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2560
18,900
01 - 5 พ.ค. 2560
17,900
03 - 7 พ.ค. 2560
17,900
05 - 9 พ.ค. 2560
16,900
07 - 11 พ.ค. 2560
17,900
09 - 13 พ.ค. 2560
17,900
11 - 15 พ.ค. 2560
16,900
13 - 17 พ.ค. 2560
15,900
15 - 19 พ.ค. 2560
15,900
17 - 21 พ.ค. 2560
15,900
19 - 23 พ.ค. 2560
15,900
21 - 25 พ.ค. 2560
16,900
23 - 27 พ.ค. 2560
16,900
25 - 29 พ.ค. 2560
15,900
27 - 31 พ.ค. 2560
14,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
14,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
16,900
1
2
»
Scroll to Top