ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์เกาหลี (13 โปรแกรม)

170424  :  ทัวร์เกาหลี TULIP LOVER IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เทศกาลดอกทิวลิป พระราชวังชางด็อกกุง
ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
SEOUL TOWER ชมน้ำแข็งแกะสลัก ที่ ICE MUSEUM


ช่วงเวลา
03 - 7 พ.ค. 2560
10,900
05 - 9 พ.ค. 2560
13,900
06 - 10 พ.ค. 2560
12,900
07 - 11 พ.ค. 2560
17,799
08 - 12 พ.ค. 2560
17,799
170369  :  ทัวร์เกาหลี SUMMER DREAM IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ป้อมปราการฮวาซอง / ถ้ำควังมยอง / EVERLAND
โซลทาวเวอร์ / ONE MOUNT (*SNOW PARK)
หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก / ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก / บุฟเฟ่ต์ขาปู


ช่วงเวลา
07 - 11 พ.ค. 2560
15,900
10 - 14 พ.ค. 2560
15,900
11 - 15 พ.ค. 2560
15,900
12 - 16 พ.ค. 2560
15,900
13 - 17 พ.ค. 2560
14,900
14 - 18 พ.ค. 2560
14,900
15 - 19 พ.ค. 2560
14,900
16 - 20 พ.ค. 2560
14,900
17 - 21 พ.ค. 2560
15,900
18 - 22 พ.ค. 2560
15,900
19 - 23 พ.ค. 2560
15,900
20 - 24 พ.ค. 2560
14,900
21 - 25 พ.ค. 2560
14,900
22 - 26 พ.ค. 2560
14,900
23 - 27 พ.ค. 2560
14,900
24 - 28 พ.ค. 2560
15,900
25 - 29 พ.ค. 2560
15,900
26 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2560
14,900
26 - 30 พ.ค. 2560
15,900
27 - 31 พ.ค. 2560
14,900
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2560
14,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
14,900
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
14,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
15,900
01 - 5 มิ.ย. 2560
15,900
02 - 6 มิ.ย. 2560
15,900
03 - 7 มิ.ย. 2560
15,900
04 - 8 มิ.ย. 2560
14,900
05 - 9 มิ.ย. 2560
14,900
06 - 10 มิ.ย. 2560
14,900
07 - 11 มิ.ย. 2560
15,900
08 - 12 มิ.ย. 2560
15,900
09 - 13 มิ.ย. 2560
15,900
10 - 14 มิ.ย. 2560
14,900
11 - 15 มิ.ย. 2560
14,900
12 - 16 มิ.ย. 2560
14,900
13 - 17 มิ.ย. 2560
14,900
14 - 18 มิ.ย. 2560
15,900
15 - 19 มิ.ย. 2560
15,900
16 - 20 มิ.ย. 2560
15,900
17 - 21 มิ.ย. 2560
14,900
18 - 22 มิ.ย. 2560
14,900
19 - 23 มิ.ย. 2560
14,900
20 - 24 มิ.ย. 2560
14,900
21 - 25 มิ.ย. 2560
15,900
22 - 26 มิ.ย. 2560
15,900
23 - 27 มิ.ย. 2560
15,900
24 - 28 มิ.ย. 2560
14,900
25 - 29 มิ.ย. 2560
14,900
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560
14,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
15,900
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560
15,900
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
15,900
170370  :  ทัวร์เกาหลี SPRING IMPRESSION IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 15,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมดอกซากุระ / หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก / ONE MOUNT (SNOW PARK*)
ชมวิว ตึก 123 TOWER / LOTTE WORLD
โรงถ่ายละคร MBC DRAMA / TRICK EYES & ICE MUSEUM
SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น


ช่วงเวลา
13 - 17 พ.ค. 2560
15,777
18 - 22 พ.ค. 2560
15,777
19 - 23 พ.ค. 2560
15,777
20 - 24 พ.ค. 2560
15,777
25 - 29 พ.ค. 2560
15,777
26 - 30 พ.ค. 2560
15,777
27 - 31 พ.ค. 2560
15,777
02 - 6 มิ.ย. 2560
15,777
03 - 7 มิ.ย. 2560
15,777
09 - 13 มิ.ย. 2560
15,777
10 - 14 มิ.ย. 2560
15,777
16 - 20 มิ.ย. 2560
15,777
17 - 21 มิ.ย. 2560
15,777
23 - 27 มิ.ย. 2560
15,777
24 - 28 มิ.ย. 2560
15,777
29 - 3 มิ.ย. 2560
15,777
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
15,777
170432  :  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SUMMER BY LJ
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย One Mount Snow Park
เอเวอร์แลนด์ เกาะนามิ พระราชวังเคียงบ็อค
โซลทาวเวอร์ ซ๊อปปิ้ง เมียงดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด
Free Wifi On Bus


ช่วงเวลา
02 - 6 มิ.ย. 2560
15,900
06 - 10 มิ.ย. 2560
16,900
10 - 14 มิ.ย. 2560
15,900
14 - 18 มิ.ย. 2560
16,900
18 - 22 มิ.ย. 2560
14,900
22 - 26 มิ.ย. 2560
16,900
26 - 30 มิ.ย. 2560
13,900
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
16,900
04 - 8 ก.ค. 2560
16,900
08 - 12 ก.ค. 2560
17,900
12 - 16 ก.ค. 2560
16,900
16 - 20 ก.ค. 2560
15,900
170230  :  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LIKE SPRING BY LJ
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France
พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)
ชิมสตอเบอร์รี่


ช่วงเวลา
15 - 19 พ.ค. 2560
14,900
17 - 21 พ.ค. 2560
15,900
19 - 23 พ.ค. 2560
15,900
21 - 25 พ.ค. 2560
15,900
23 - 27 พ.ค. 2560
15,900
25 - 29 พ.ค. 2560
16,900
27 - 31 พ.ค. 2560
15,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
14,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
16,900
170198  :  TRENDY SPRING IN KOREA 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านเทพนิยาย /โซยางคังสกายวอร์ค/ SAMSUNG OUTLET
เอเวอร์แลนด์/ โซลทาวเวอร์ /ทงแดมุน/ ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด


ช่วงเวลา
10 - 14 พ.ค. 2560
16,900
11 - 15 พ.ค. 2560
16,900
12 - 16 พ.ค. 2560
16,900
13 - 17 พ.ค. 2560
15,900
14 - 18 พ.ค. 2560
15,900
15 - 19 พ.ค. 2560
15,900
16 - 20 พ.ค. 2560
15,900
17 - 21 พ.ค. 2560
16,900
18 - 22 พ.ค. 2560
16,900
19 - 23 พ.ค. 2560
16,900
20 - 24 พ.ค. 2560
15,900
21 - 25 พ.ค. 2560
15,900
22 - 26 พ.ค. 2560
15,900
23 - 27 พ.ค. 2560
15,900
24 - 25 พ.ค. 2560
16,900
25 - 29 พ.ค. 2560
16,900
26 - 30 พ.ค. 2560
16,900
27 - 31 พ.ค. 2560
15,900
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2560
15,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
15,900
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
15,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
15,900
170458  :  ทัวร์เกาหลี DISCOVERY JEJU 5D3N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี โขดหินหัวมังกร เขาซงกาซาน
กำแพงหินลาวา O SULLOC TEA MUSEUM ปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี
หมู่บ้านซงอับTEDDY BEAR MUSEUM น้ำตกชอนเจยอน
ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านSHILLA


ช่วงเวลา
10 - 14 พ.ค. 2560
15,900
15 - 19 พ.ค. 2560
15,900
17 - 21 พ.ค. 2560
15,900
22 - 26 พ.ค. 2560
15,900
24 - 28 พ.ค. 2560
15,900
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
15,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
15,900
170459  :  ทัวร์เกาหลี TRENDY JEJU 4D2N BY LJ
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี โขดหินหัวมังกร KAKAO FRIEND
กำแพงหินลาวา O’SULLOC TEA MUSEUM
ปากปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี หมู่บ้านวัฒนธรรมซงอับ
ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่าน SHILLA


ช่วงเวลา
12 - 15 พ.ค. 2560
13,900
14 - 17 พ.ค. 2560
13,900
19 - 22 พ.ค. 2560
13,900
21 - 24 พ.ค. 2560
13,900
26 - 29 พ.ค. 2560
13,900
28 - 31 พ.ค. 2560
13,900
170457  :  ทัวร์เกาหลี FUNNY SPRING KOREA 4D2N BY KE
ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ ล็อตเต้เวิลด์ ถ้ำควังเมียง
ล่องเรือ ARA CRUISE พระราชวังชางด็อกกุง
ช็อปปิ้งย่านฮงอิค อินซาดง DUTYFREE เมียงดง


ช่วงเวลา
03 - 6 พ.ค. 2560
17,888
170194  :  GO GO IN KOREA 5D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาหลีประสบการณ์ใหม่!!! บินหรู TG ฟรี 30 กิโลกรัม
ถ้ำควังเมียง โซยางคังสกายวอร์ค ทงแดมุน-เมียงดง
ป้อมฮวาซอง เอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ วัดโชเกซำ
พระราชวังถ็อกซูกุง หมู่บ้านบุกชนฮันอก


ช่วงเวลา
10 - 14 พ.ค. 2560
19,888
11 - 15 พ.ค. 2560
19,888
12 - 16 พ.ค. 2560
19,888
18 - 22 พ.ค. 2560
19,888
19 - 23 พ.ค. 2560
19,888
24 - 28 พ.ค. 2560
19,888
25 - 29 พ.ค. 2560
19,888
26 - 30 พ.ค. 2560
19,888
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
19,888
1
2
»
Scroll to Top