ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์เวียดนาม (69 โปรแกรม)

170789  :  ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก-นาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดสุดในโลก
เมืองแห่งสายหมอก ซาปา อิ่่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ zen


ช่วงเวลา
03 - 6 ส.ค. 2560
12,900
10 - 13 ส.ค. 2560
12,900
11 - 14 ส.ค. 2560
13,900
12 - 15 ส.ค. 2560
13,900
17 - 20 ส.ค. 2560
12,900
24 - 27 ส.ค. 2560
12,900
25 - 28 ส.ค. 2560
12,900
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
12,900
07 - 10 ก.ย. 2560
12,900
08 - 11 ก.ย. 2560
12,999
14 - 17 ก.ย. 2560
12,900
22 - 25 ก.ย. 2560
12,900
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
12,900
05 - 8 ต.ค. 2560
12,900
06 - 10 ต.ค. 2560
12,900
07 - 10 ต.ค. 2560
12,900
12 - 15 ต.ค. 2560
13,900
13 - 16 ต.ค. 2560
13,900
14 - 17 ต.ค. 2560
12,900
19 - 22 ต.ค. 2560
12,900
21 - 24 ต.ค. 2560
14,900
22 - 25 ต.ค. 2560
14,900
26 - 29 ต.ค. 2560
13,900
27 - 30 ต.ค. 2560
13,900
28 - 30 ต.ค. 2560
12,900
170791  :  ฮานอย-ซาปา-นิงบิงห์-ฟาซีปัน 4วัน FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งเรือกระจาดฮาลองบก นิงบิงห์
หุบเขามังกร เมืองซาซา
นาขั้นขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก
อิ่มอร่อยบุฟเฟต์นานาชาติ


ช่วงเวลา
03 - 6 ส.ค. 2560
12,900
10 - 13 ส.ค. 2560
12,900
11 - 14 ส.ค. 2560
13,900
12 - 15 ส.ค. 2560
13,900
17 - 20 ส.ค. 2560
12,900
24 - 27 ส.ค. 2560
12,900
25 - 28 ส.ค. 2560
12,900
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
12,900
07 - 10 ก.ย. 2560
12,900
08 - 11 ก.ย. 2560
12,900
22 - 25 ก.ย. 2560
12,900
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
12,900
05 - 8 ต.ค. 2560
12,900
06 - 9 ต.ค. 2560
12,900
07 - 10 ต.ค. 2560
12,900
12 - 15 ต.ค. 2560
13,900
13 - 16 ต.ค. 2560
13,900
14 - 17 ต.ค. 2560
12,900
19 - 22 ต.ค. 2560
12,900
21 - 24 ต.ค. 2560
14,900
22 - 25 ต.ค. 2560
14,900
26 - 29 ต.ค. 2560
13,900
27 - 30 ต.ค. 2560
13,900
28 - 30 ต.ค. 2560
12,900
170364  :  ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน ล่องเรือล่องแม่น้ำหอม
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ +บุฟเฟ่ต์บนเขา
พระราชวังเว้ / สุสานจักรพรรดิ์ / ชมวิวสะพานมังกร
ฟรี หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFI บนรถ


ช่วงเวลา
03 - 6 ส.ค. 2560
13,900
10 - 13 ส.ค. 2560
16,900
24 - 27 ส.ค. 2560
13,900
14 - 17 ก.ย. 2560
13,900
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
13,900
05 - 8 ต.ค. 2560
13,888
12 - 15 ต.ค. 2560
13,888
19 - 22 ต.ค. 2560
13,888
20 - 23 ต.ค. 2560
14,888
26 - 29 ต.ค. 2560
12,888
08 - 11 ธ.ค. 2560
14,888
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
19,888
170363  :  ทัวร์เวียดนาม DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY PG
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เว้-ดานัง / ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
พระราชวังเว้ / สุสานจักรพรรดิ / วัดเทียนมู่
อาหารครบทุกมื้อ +ใช้บริการ LOUNGE PG ได้
แถมฟรี หมวก/พัด/ถุงผ้า / WIFI ON BUS


ช่วงเวลา
04 - 6 ส.ค. 2560
11,900
11 - 13 ส.ค. 2560
13,900
08 - 10 ก.ย. 2560
11,900
22 - 24 ก.ย. 2560
11,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
11,900
06 - 8 ต.ค. 2560
11,888
07 - 9 ต.ค. 2560
11,888
13 - 15 ต.ค. 2560
11,888
14 - 16 ต.ค. 2560
11,888
20 - 22 ต.ค. 2560
13,888
21 - 23 ต.ค. 2560
12,888
27 - 29 ต.ค. 2560
10,888
28 - 30 ต.ค. 2560
10,888
03 - 5 พ.ย. 2560
11,888
10 - 12 พ.ย. 2560
11,888
17 - 19 พ.ย. 2560
11,888
24 - 26 พ.ย. 2560
11,888
01 - 3 ธ.ค. 2560
11,888
08 - 10 ธ.ค. 2560
12,888
15 - 17 ธ.ค. 2560
11,888
22 - 24 ธ.ค. 2560
11,888
171028  :  HANOI SAPA FANSIPAN IN LOVE 4D3N BY QR
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ น้ำตกสีเงิน
พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ


ช่วงเวลา
15 - 18 ก.ย. 2560
12,888
06 - 9 ต.ค. 2560
13,888
13 - 16 ต.ค. 2560
13,888
14 - 17 ต.ค. 2560
13,888
03 - 6 พ.ย. 2560
13,888
11 - 14 พ.ย. 2560
13,888
18 - 21 พ.ย. 2560
13,888
25 - 28 พ.ย. 2560
13,888
02 - 5 ธ.ค. 2560
14,888
08 - 11 ธ.ค. 2560
14,888
16 - 19 ธ.ค. 2560
15,888
22 - 25 ธ.ค. 2560
15,888
23 - 26 ธ.ค. 2560
15,888
28 - 31 ธ.ค. 2560
15,888
170953  :  WISDOM OF NINHBINH 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮานอย นิงห์บิงห์ ล่องเรือกระจาด ฮาลองบก
สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม วัดหงอกเซิน
นั่งรถกอล์ฟชมเมือง ฟรีของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า


ช่วงเวลา
22 - 24 ก.ย. 2560
10,888
27 - 29 ต.ค. 2560
10,888
03 - 5 พ.ย. 2560
10,888
17 - 19 พ.ย. 2560
10,888
24 - 26 พ.ย. 2560
10,888
03 - 5 ธ.ค. 2560
11,888
08 - 10 ธ.ค. 2560
11,888
15 - 17 ธ.ค. 2560
11,888
23 - 25 ธ.ค. 2560
11,888
170945  :  TOUCHING HANOI SAPA 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮานอย ซาปา ชมน้ำตกสีเงิน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบ บ้านพักลุงโฮ
แถมฟรี ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า


ช่วงเวลา
01 - 3 ก.ย. 2560
10,888
28 - 30 ต.ค. 2560
10,888
04 - 6 พ.ย. 2560
11,888
10 - 12 พ.ย. 2560
11,888
18 - 20 พ.ย. 2560
11,888
04 - 6 ธ.ค. 2560
11,888
10 - 12 ธ.ค. 2560
11,888
16 - 18 ธ.ค. 2560
11,888
28 - 30 ธ.ค. 2560
13,888
170942  :  AQUATIC IN VIETNAM 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์
ฮาลองบก ถ้ำสวรรค์ ล่องเรือกระจาด
นั่งรถกอล์ฟชมเมืองฮานอย
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สุสานโฮจิมินห์


ช่วงเวลา
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
11,888
12 - 15 ต.ค. 2560
12,888
19 - 22 ต.ค. 2560
12,888
26 - 29 ต.ค. 2560
11,888
28 - 31 ต.ค. 2560
11,888
03 - 6 พ.ย. 2560
12,888
10 - 13 พ.ย. 2560
12,888
17 - 20 พ.ย. 2560
12,888
24 - 27 พ.ย. 2560
12,888
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
12,888
02 - 5 ธ.ค. 2560
13,888
07 - 10 ธ.ค. 2560
12,888
15 - 18 ธ.ค. 2560
12,888
23 - 26 ธ.ค. 2560
12,888
28 - 31 ธ.ค. 2560
14,888
170940  :  THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาฟานซีปัน ชมนาขั้นบันได
เที่ยวฮาลองบก ล่องเรือกระจาด ชมน้ำตกสีน้ำเงิน
สัมผัสบรรยากาสโรแมนติก ณ ซาปา
แถมฟรี หมวก พัด ถุงผ้า


ช่วงเวลา
05 - 8 ต.ค. 2560
12,888
07 - 10 ต.ค. 2560
12,888
13 - 16 ต.ค. 2560
12,888
14 - 17 ต.ค. 2560
12,888
21 - 24 ต.ค. 2560
13,888
27 - 30 ต.ค. 2560
11,888
02 - 5 พ.ย. 2560
12,888
04 - 7 พ.ย. 2560
12,888
09 - 12 พ.ย. 2560
12,888
11 - 14 พ.ย. 2560
12,888
16 - 19 พ.ย. 2560
12,888
18 - 21 พ.ย. 2560
12,888
23 - 26 พ.ย. 2560
12,888
25 - 28 พ.ย. 2560
12,888
01 - 4 ธ.ค. 2560
13,888
08 - 11 ธ.ค. 2560
15,888
14 - 17 ธ.ค. 2560
12,888
16 - 19 ธ.ค. 2560
12,888
21 - 24 ธ.ค. 2560
13,888
22 - 25 ธ.ค. 2560
13,888
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
16,888
170080  :  ทัวร์เวียดนาม LOVELY HANOI 3D2N BY QR
ราคาเริ่มต้น 9,333 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ +ซีฟู๊ดบนเรือ
ชมละครหุ่นกระบอกน้ำ / คารวะสุสานลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว / ช้อปปิ้งฮาลองไนท์บาร์ซา และถนน36สาย
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)


ช่วงเวลา
18 - 20 ส.ค. 2560
9,999
1
2
3
4
5
...
7
»
Scroll to Top