ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์เวียดนาม (60 โปรแกรม)

182703  :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน 4 วัน 3 คืน BY VZ
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสทะเลทรายมุยเน่ ชมเมืองดอกไม้ดาลัด
นั่งเคเบิลคาร์ ชมโบสถ์นอสเตอดัม
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน


ช่วงเวลา
05 - 8 เม.ย. 2561
12,999
12 - 15 เม.ย. 2561
13,999
13 - 16 เม.ย. 2561
13,999
19 - 22 เม.ย. 2561
10,999
20 - 23 เม.ย. 2561
10,999
26 - 29 เม.ย. 2561
10,999
27 - 30 เม.ย. 2561
10,999
03 - 6 พ.ค. 2561
10,999
04 - 7 พ.ค. 2561
10,999
11 - 14 พ.ค. 2561
10,999
17 - 20 พ.ค. 2561
9,999
18 - 21 พ.ค. 2561
9,999
24 - 27 พ.ค. 2561
9,999
07 - 10 มิ.ย. 2561
10,999
14 - 17 มิ.ย. 2561
10,999
21 - 24 มิ.ย. 2561
10,999
05 - 8 ก.ค. 2561
10,999
12 - 15 ก.ค. 2561
10,999
20 - 23 ก.ค. 2561
10,999
26 - 29 ก.ค. 2561
12,999
27 - 30 ก.ค. 2561
13,999
03 - 6 ส.ค. 2561
10,999
10 - 13 ส.ค. 2561
12,999
23 - 26 ส.ค. 2561
9,999
24 - 27 ส.ค. 2561
9,999
25 ส.ค. - 28 พ.ค. 2561
9,999
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
9,999
06 - 9 ก.ย. 2561
9,999
13 - 16 ก.ย. 2561
9,999
20 - 23 ก.ย. 2561
9,999
27 - 30 ก.ย. 2561
9,999
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561
9,999
04 - 7 ต.ค. 2561
10,999
05 - 8 ต.ค. 2561
10,999
11 - 14 ต.ค. 2561
10,999
12 - 15 ต.ค. 2561
12,999
18 - 21 ต.ค. 2561
10,999
19 - 22 ต.ค. 2561
10,999
182265  :  MEMORIES DANANG 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ สะพานญี่ปุ่น
วัดหลินอึ้ง ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน


ช่วงเวลา
05 - 7 เม.ย. 2561
11,888
12 - 14 เม.ย. 2561
14,888
15 - 17 เม.ย. 2561
15,888
12 - 14 พ.ค. 2561
11,888
19 - 21 พ.ค. 2561
11,888
15 - 17 มิ.ย. 2561
10,888
13 - 15 ก.ค. 2561
10,888
03 - 5 ส.ค. 2561
10,888
182264  :  ROMANTIC BANAHILLS 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ สะพานญี่ปุ่น
นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ Fantasy Park
วัดหลินอึ้ง ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน


ช่วงเวลา
12 - 15 เม.ย. 2561
16,888
26 - 29 เม.ย. 2561
12,888
03 - 6 พ.ค. 2561
12,888
07 - 10 มิ.ย. 2561
12,888
19 - 22 ก.ค. 2561
12,888
09 - 12 ส.ค. 2561
12,888
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
12,888
170364  :  ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน ล่องเรือล่องแม่น้ำหอม
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ +บุฟเฟ่ต์บนเขา
พระราชวังเว้ / สุสานจักรพรรดิ์ / ชมวิวสะพานมังกร
ฟรี หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFI บนรถ


ช่วงเวลา
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
13,888
05 - 8 เม.ย. 2561
13,888
19 - 22 เม.ย. 2561
12,888
17 - 20 พ.ค. 2561
12,888
24 - 27 พ.ค. 2561
12,888
14 - 17 มิ.ย. 2561
12,888
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
12,888
170363  :  ทัวร์เวียดนาม DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY PG
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เว้-ดานัง / ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
พระราชวังเว้ / สุสานจักรพรรดิ / วัดเทียนมู่
อาหารครบทุกมื้อ +ใช้บริการ LOUNGE PG ได้
แถมฟรี หมวก/พัด/ถุงผ้า / WIFI ON BUS


ช่วงเวลา
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
10,888
01 - 3 มิ.ย. 2561
10,888
22 - 24 มิ.ย. 2561
10,888
182610  :  WONDERFUL SAPA 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ
หมู่บ้าน CAT CAT - (น้ำตกสีเงิน)
วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
ตลาด LOVE MARKET


ช่วงเวลา
23 - 25 มี.ค. 2561
8,888
24 - 26 มี.ค. 2561
8,888
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
8,888
05 - 7 เม.ย. 2561
8,888
15 - 17 เม.ย. 2561
10,888
16 - 18 เม.ย. 2561
8,888
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
8,888
04 - 6 พ.ค. 2561
8,888
08 - 10 มิ.ย. 2561
8,888
15 - 17 มิ.ย. 2561
8,888
22 - 24 มิ.ย. 2561
8,888
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
8,888
182263  :  NICE NORTH SAPA 4D3N BY VJ
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักซาปา 1 คืน ชมหมูบ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต วัดหงอกเซิน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมน้ำตกสีเงิน
ตลาดไนท์มาร์เก็ต ทะเลสาบคืนดาบ
สุสานโฮจิมินห์ หุบเขาปากมังกร


ช่วงเวลา
06 - 9 เม.ย. 2561
9,888
13 - 16 เม.ย. 2561
13,888
20 - 23 เม.ย. 2561
10,888
04 - 7 พ.ค. 2561
10,888
18 - 21 พ.ค. 2561
10,888
172035  :  TOUCHING SAPA HALONG 4D3N BY SL
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูเขาปากมังกร ตลาดLOVE MARKET
หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE น้ำตกสีเงิน
ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน จัตุรัสบาดิงห์
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ชมถ้ำสวรรค์


ช่วงเวลา
13 - 16 เม.ย. 2561
15,888
20 - 23 เม.ย. 2561
12,888
27 - 30 เม.ย. 2561
12,888
04 - 7 พ.ค. 2561
12,888
11 - 14 พ.ค. 2561
12,888
18 - 21 พ.ค. 2561
12,888
08 - 11 มิ.ย. 2561
12,888
22 - 25 มิ.ย. 2561
12,888
171560  :  ทัวร์เวียดนาม DOUBLE SAPA 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ชมนาขั้นบันไดเมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน พิเศษสุกี้หม้อไฟ
ขึ้นกระเช้าชมเขาฟานซิปัน
คาระวะสุสานลุงโฮ


ช่วงเวลา
14 - 16 เม.ย. 2561
15,888
171559  :  ทัวร์เวียดนาม HALONG FLOATING 3D2N BY VJ
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL
ชมถ้ำสวรรค์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฟรี หมวก พัด ถุงผ้า


ช่วงเวลา
23 - 25 มี.ค. 2561
9,888
06 - 8 เม.ย. 2561
9,888
13 - 15 เม.ย. 2561
12,888
15 - 17 เม.ย. 2561
12,888
20 - 22 เม.ย. 2561
9,888
04 - 6 พ.ค. 2561
9,888
18 - 20 พ.ค. 2561
9,888
1
2
3
4
5
...
6
»
Scroll to Top