ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์เวียดนาม (22 โปรแกรม)

170362  :  ทัวร์เวียดนาม DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ตะลุยทะเลทรายขาว-แดง / ช้อปปิ้งตลาดเบ๋นถั่น
เที่ยวชมหุบเขาแห่งความรัก สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)


ช่วงเวลา
06 - 9 เม.ย. 2560
10,900
12 - 15 เม.ย. 2560
15,900
13 - 16 เม.ย. 2560
15,900
14 - 17 เม.ย. 2560
15,900
20 - 23 เม.ย. 2560
12,900
27 - 30 เม.ย. 2560
12,900
04 - 7 พ.ค. 2560
12,900
10 - 13 พ.ค. 2560
12,900
11 - 14 พ.ค. 2560
12,900
18 - 21 พ.ค. 2560
12,900
25 - 28 พ.ค. 2560
12,900
01 - 4 มิ.ย. 2560
11,900
15 - 18 มิ.ย. 2560
11,900
22 - 25 มิ.ย. 2560
11,900
06 - 9 ก.ค. 2560
12,900
07 - 10 ก.ค. 2560
13,900
20 - 23 ก.ค. 2560
11,900
10 - 13 ส.ค. 2560
13,900
11 - 14 ส.ค. 2560
13,900
24 - 27 ส.ค. 2560
11,900
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
11,900
07 - 10 ก.ย. 2560
11,900
14 - 17 ก.ย. 2560
11,900
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
11,900
170364  :  ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน ล่องเรือล่องแม่น้ำหอม
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ +บุฟเฟ่ต์บนเขา
พระราชวังเว้ / สุสานจักรพรรดิ์ / ชมวิวสะพานมังกร
ฟรี หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFI บนรถ


ช่วงเวลา
06 - 9 เม.ย. 2560
13,900
20 - 23 เม.ย. 2560
14,900
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
16,900
04 - 7 พ.ค. 2560
16,900
11 - 14 พ.ค. 2560
16,900
18 - 21 พ.ค. 2560
13,900
25 - 28 พ.ค. 2560
13,900
08 - 11 มิ.ย. 2560
13,900
22 - 25 มิ.ย. 2560
13,900
06 - 9 ก.ค. 2560
16,900
20 - 23 ก.ค. 2560
13,900
03 - 6 ส.ค. 2560
13,900
10 - 13 ส.ค. 2560
16,900
24 - 27 ส.ค. 2560
13,900
14 - 17 ก.ย. 2560
13,900
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
13,900
170079  :  ทัวร์เวียดนาม HELLO HANOI 3D2N BY DD
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ + ซีฟู้ดบนเรือ
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งไนท์บาซาร์ฮาลอง
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย สุสานโฮจิมินห์ ชมบ้านพักลุงโฮ
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)


ช่วงเวลา
11 - 13 เม.ย. 2560
10,900
12 - 14 เม.ย. 2560
12,900
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560
12,900
01 - 3 พ.ค. 2560
12,900
07 - 9 พ.ค. 2560
10,900
170080  :  ทัวร์เวียดนาม LOVELY HANOI 3D2N BY QR
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ +ซีฟู๊ดบนเรือ
ชมละครหุ่นกระบอกน้ำ / คารวะสุสานลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว / ช้อปปิ้งฮาลองไนท์บาร์ซา และถนน36สาย
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)


ช่วงเวลา
07 - 9 เม.ย. 2560
10,999
12 - 14 เม.ย. 2560
13,999
21 - 23 เม.ย. 2560
10,999
28 - 30 เม.ย. 2560
10,999
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
13,999
05 - 7 พ.ค. 2560
11,999
12 - 14 พ.ค. 2560
9,999
19 - 21 พ.ค. 2560
9,999
26 - 28 พ.ค. 2560
9,999
170363  :  ทัวร์เวียดนาม DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY PG
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เว้-ดานัง / ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
พระราชวังเว้ / สุสานจักรพรรดิ / วัดเทียนมู่
แถมฟรี หมวก/พัด/ถุงผ้า / WIFI ON BUS


ช่วงเวลา
06 - 8 เม.ย. 2560
10,900
08 - 10 เม.ย. 2560
10,900
21 - 23 เม.ย. 2560
12,900
28 - 30 เม.ย. 2560
12,900
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
12,900
05 - 7 พ.ค. 2560
13,900
12 - 14 พ.ค. 2560
13,900
19 - 21 พ.ค. 2560
11,900
26 - 28 พ.ค. 2560
11,900
09 - 11 มิ.ย. 2560
11,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
11,900
07 - 9 ก.ค. 2560
13,900
21 - 23 ก.ค. 2560
11,900
04 - 6 ส.ค. 2560
11,900
11 - 13 ส.ค. 2560
13,900
8 ก.ย. - 10 ส.ค. 2560
11,900
22 - 24 ก.ย. 2560
11,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
11,900
170077  :  ทัวร์เวียดนาม AMAZING HANOI SAPA 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต
SILVER WATER FALL คารวะสุสานลุงโฮ
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ /ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)


ช่วงเวลา
08 - 11 เม.ย. 2560
12,900
11 - 14 เม.ย. 2560
13,900
12 - 15 เม.ย. 2560
15,900
20 - 23 เม.ย. 2560
13,900
29 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560
15,900
30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560
14,900
01 - 4 พ.ค. 2560
13,900
04 - 7 พ.ค. 2560
14,900
10 - 13 พ.ค. 2560
14,900
18 - 21 พ.ค. 2560
12,900
25 - 28 พ.ค. 2560
12,900
01 - 4 มิ.ย. 2560
12,900
15 - 18 มิ.ย. 2560
12,900
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
12,900
06 - 9 ก.ค. 2560
14,900
20 - 23 ก.ค. 2560
14,900
10 - 13 ส.ค. 2560
14,900
26 - 29 ส.ค. 2560
12,900
02 - 5 ก.ย. 2560
12,900
07 - 10 ก.ย. 2560
12,900
09 - 12 ก.ย. 2560
12,900
14 - 17 ก.ย. 2560
12,900
16 - 19 ก.ย. 2560
12,900
21 - 24 ก.ย. 2560
12,900
23 - 29 ก.ย. 2560
12,900
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
12,900
170445  :  ทัวร์เวียดนาม WONDER HOCHIMINH MUINE 3D2N BY FD
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ตะลุยทะเลทรายขาว-แดง
อุโมงกู๋จี ล่องเรือชมแม่น้ำไซ่ง่อน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ซ๊อปปิ้งตลาดเบนถัน
ฟรี หมวก พัด ถุงผ้า


ช่วงเวลา
20 - 22 เม.ย. 2560
9,999
170128  :  ทัวร์เวียดนามเหนือ จิ๊บ จิ๊บ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน BY DD
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ชมความงาม ถ้านางฟ้า
ทะเลสาบคืนดาบ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
Seafood ไวน์แดง+ Sen Buffet
พิเศษ!!ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ Wifi on Bus


ช่วงเวลา
31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560
10,999
07 - 9 เม.ย. 2560
11,999
21 - 23 เม.ย. 2560
9,999
28 - 30 เม.ย. 2560
10,999
01 - 3 พ.ค. 2560
10,999
05 - 7 พ.ค. 2560
11,999
12 - 14 พ.ค. 2560
10,999
19 - 21 พ.ค. 2560
9,999
26 - 28 พ.ค. 2560
9,999
02 - 4 มิ.ย. 2560
9,999
09 - 11 มิ.ย. 2560
9,999
16 - 18 มิ.ย. 2560
9,999
23 - 25 มิ.ย. 2560
9,999
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
9,999
07 - 9 ก.ค. 2560
10,999
10 - 12 ก.ค. 2560
9,999
14 - 16 ก.ค. 2560
9,999
21 - 23 ก.ค. 2560
9,999
28 - 30 ก.ค. 2560
9,999
170437  :  ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM HANOI SAPA 4D3N BY VN
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบองน้ำ
ซ๊อปปิ้งถนน 36 สาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN


ช่วงเวลา
25 - 28 พ.ค. 2560
12,900
16 - 19 มิ.ย. 2560
12,900
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
12,900
07 - 10 ก.ค. 2560
13,900
15 - 18 ก.ค. 2560
12,900
03 - 6 ส.ค. 2560
12,900
12 - 15 ส.ค. 2560
14,500
24 - 27 ส.ค. 2560
12,900
07 - 10 ก.ย. 2560
12,900
14 - 17 ก.ย. 2560
12,900
170392  :  ทัวร์เวียดนาม ClASSIC VIETNAM HANOI HALONG 3D2N BY VN
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม สุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
ฮาลองไนท์มาร์เก็ต / ชมถ้ำนางฟ้า


ช่วงเวลา
13 - 15 เม.ย. 2560
13,900
14 - 16 เม.ย. 2560
11,999
1
2
3
»
Scroll to Top