ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ไต้หวัน (70 โปรแกรม)

171563  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY ใสๆ วัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6D4N BY XW
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านเก้าเผ่า วัดเหวินหวู่
วัดหลงซาน เที่ยวฟาร์มแกะ
ซ๊อปปิงซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น Free Wifi On Bus


ช่วงเวลา
17 - 22 พ.ย. 2560
19,999
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
19,999
25 - 30 ธ.ค. 2560
22,999
171788  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN-NO.2 6 วัน 4 คืน BY XW
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเย๋หลิ่ว
ปล่อยโคมผิงซี พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง
ตลาดซีเหมินติง Free Wifi On Bus


ช่วงเวลา
07 - 12 พ.ย. 2560
19,999
07 - 12 ธ.ค. 2560
21,999
21 - 25 ธ.ค. 2560
20,999
171850  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY ดีต่อใจ IN TAIWAN 5D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดหลิงจิ่วซาน น้ำตกสือเฟิน ปล่อยโคมลอยผิงซี
อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ฟรีเดย์ 1 วัน


ช่วงเวลา
24 - 28 พ.ย. 2560
16,999
08 - 12 ธ.ค. 2560
18,999
171778  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน BY XW
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมตึกไทเป 101 หอเจียงไคเช็ค
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถซานซื่อ
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ทัวร์ไต้หวัน ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต


ช่วงเวลา
14 - 18 พ.ย. 2560
17,999
22 - 16 ธ.ค. 2560
20,999
27 - 31 ธ.ค. 2560
20,999
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
21,999
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
19,999
171610  :  ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน BY BR
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่
ชมอุทยานอาลีซาน ชมอุทยานเย๋หลิ่ว พักหรู 4 ดาว
ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา


ช่วงเวลา
21 - 25 พ.ย. 2560
27,900
05 - 9 ธ.ค. 2560
24,900
20 - 24 ธ.ค. 2560
23,900
170440  :  ทัวร์ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4 วัน 3 คืน BY TG
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง
พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานอาลีซาน
พัก 5 ดาว + แช่น้ำแร่


ช่วงเวลา
21 - 24 ต.ค. 2560
22,999
02 - 5 พ.ย. 2560
21,999
171752  :  ทัวร์ใต้หวัน TAIWAN ALISHAN 4D3N BY CI
ราคาเริ่มต้น 25,899 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานอาลีซาน
หอเจียงเคเช็ค ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ ช๊อปปิ้งซีเหมินติง


ช่วงเวลา
04 - 7 พ.ย. 2560
25,899
11 - 14 พ.ย. 2560
25,899
01 - 4 ธ.ค. 2560
25,899
02 - 5 ธ.ค. 2560
26,899
04 - 7 ธ.ค. 2560
26,899
06 - 9 ธ.ค. 2560
25,899
10 - 13 ธ.ค. 2560
26,899
12 - 15 ธ.ค. 2560
25,899
16 - 19 ธ.ค. 2560
25,899
21 - 24 ธ.ค. 2560
25,899
24 - 27 ธ.ค. 2560
26,899
26 - 29 ธ.ค. 2560
26,899
170438  :  ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ 5 วัน 4 คืน BY CI
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น วัดหลงซานซื่อ
หอเจียงไคเช็ค พัก 4 ดาว + แช่น้ำแร่


ช่วงเวลา
18 - 22 พ.ย. 2560
17,988
02 - 6 ธ.ค. 2560
18,999
09 - 13 ธ.ค. 2560
18,999
06 - 10 ม.ค. 2561
18,999
13 - 17 ม.ค. 2561
18,999
20 - 24 ม.ค. 2561
18,999
03 - 7 ก.พ. 2561
18,999
24 - 28 ก.พ. 2561
18,999
03 - 7 มี.ค. 2561
19,999
10 - 14 มี.ค. 2561
19,999
17 - 21 มี.ค. 2561
19,999
170439  :  ทัวร์ไต้หวัน JEED JEED 5D4N BY CI
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน พัก 4 ดาว + แช่น้ำแร่
เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูชาบู
เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง


ช่วงเวลา
04 - 8 พ.ย. 2560
19,888
18 - 22 พ.ย. 2560
19,888
23 - 27 ธ.ค. 2560
20,888
170113  :  ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก 4 วัน 3 คืน BY CI
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดเหวินหวู่
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น/ตึกไทเป 101
หอเจียงไคเช็ค พัก 4 ดาว + แช่น้ำแร่


ช่วงเวลา
19 - 22 ต.ค. 2560
21,999
02 - 5 ธ.ค. 2560
23,999
08 - 11 ธ.ค. 2560
23,999
13 - 17 ธ.ค. 2560
23,999
1
2
3
4
5
...
7
»
Scroll to Top