ทัวร์ไต้หวัน (65 โปรแกรม)

171959  :  ไต้หวัน โปรน้องใหม่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY SL
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101
ชมหอเจียงไคเช็ค ซ๊อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต
วัดหลงซาน แช่ออนเซ็น บุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน
อาหารซีฟู๊ด+เสี่ยวหลงเปา


ช่วงเวลา
04 - 8 ม.ค. 2561
16,900
05 - 9 ม.ค. 2561
16,900
12 - 16 ม.ค. 2561
16,900
17 - 21 ม.ค. 2561
17,900
18 - 22 ม.ค. 2561
17,900
24 - 28 ม.ค. 2561
18,900
01 - 5 ก.พ. 2561
17,900
02 - 6 ก.พ. 2561
16,900
08 - 12 ก.พ. 2561
17,900
14 - 18 ก.พ. 2561
20,900
21 - 25 ก.พ. 2561
19,900
02 - 6 มี.ค. 2561
17,900
07 - 11 มี.ค. 2561
17,900
14 - 18 มี.ค. 2561
17,900
15 - 19 มี.ค. 2561
17,900
171610  :  ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน BY BR
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่
ชมอุทยานอาลีซาน ชมอุทยานเย๋หลิ่ว พักหรู 4 ดาว
ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา


ช่วงเวลา
19 - 23 ม.ค. 2561
23,900
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
24,900
20 - 24 ก.พ. 2561
22,900
02 - 6 มี.ค. 2561
23,900
25 - 29 เม.ย. 2561
23,900
16 - 20 พ.ค. 2561
23,900
01 - 5 มิ.ย. 2561
23,900
172042  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY ใสๆ วัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6D4N BY XW
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน
ชมฟาร์มแกะ หมู่บ้านเก้าเผ่า
ซ๊อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
Free Wifi On Bus


ช่วงเวลา
26 - 31 ม.ค. 2561
19,999
05 - 10 ก.พ. 2561
19,999
19 - 24 มี.ค. 2561
18,999
171563  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY ใสๆ วัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6D4N BY XW
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านเก้าเผ่า วัดเหวินหวู่
วัดหลงซาน เที่ยวฟาร์มแกะ
ซ๊อปปิงซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น Free Wifi On Bus


ช่วงเวลา
25 - 30 ธ.ค. 2560
20,999
171942  :  EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN 5D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101
วัดเหวินหวู่ ชมดอกซากุระ หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
อุทยานเย๋หลิ่ว ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง


ช่วงเวลา
24 - 28 ม.ค. 2561
17,999
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
17,999
09 - 13 ก.พ. 2561
16,999
13 - 17 ก.พ. 2561
20,999
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
17,999
02 - 6 มี.ค. 2561
16,999
06 - 10 มี.ค. 2561
16,999
14 - 18 มี.ค. 2561
16,999
171778  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน BY XW
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมตึกไทเป 101 หอเจียงไคเช็ค
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถซานซื่อ
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ทัวร์ไต้หวัน ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต


ช่วงเวลา
22 - 16 ธ.ค. 2560
18,999
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
19,999
171948  :  FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมซากุร พักหรู 5 ดาว+แช่น้ำแร่ ชมฟาร์มแกะ
ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง ตึกไทเป 101
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น


ช่วงเวลา
03 - 7 ม.ค. 2561
25,777
06 - 10 ม.ค. 2561
25,777
10 - 14 ม.ค. 2561
25,777
13 - 17 ม.ค. 2561
25,777
17 - 21 ม.ค. 2561
25,777
20 - 24 ม.ค. 2561
25,777
24 - 28 ม.ค. 2561
25,777
27 - 31 ม.ค. 2561
25,777
04 - 8 ก.พ. 2561
25,777
08 - 12 ก.พ. 2561
25,777
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561
26,777
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
26,777
08 - 12 มี.ค. 2561
25,777
10 - 14 มี.ค. 2561
25,777
11 - 15 มี.ค. 2561
25,777
17 - 21 มี.ค. 2561
25,777
24 - 28 มี.ค. 2561
25,777
172036  :  PARADISE IN TAIWAN 4D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานฯอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว ตลาดปลา


ช่วงเวลา
06 - 9 ม.ค. 2561
21,900
12 - 15 ม.ค. 2561
21,900
13 - 16 ม.ค. 2561
21,900
18 - 21 ม.ค. 2561
21,900
20 - 23 ม.ค. 2561
21,900
25 - 28 ม.ค. 2561
21,900
27 - 30 ม.ค. 2561
21,900
02 - 5 ก.พ. 2561
22,900
03 - 6 ก.พ. 2561
22,900
04 - 7 ก.พ. 2561
22,900
22 - 25 ก.พ. 2561
22,900
23 - 26 ก.พ. 2561
22,900
24 - 27 ก.พ. 2561
22,900
03 - 6 มี.ค. 2561
22,900
22 - 25 มี.ค. 2561
22,900
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
22,900
171936  :  TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 15,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป 101
ซ๊อปปิ้งย่านซีเหมินติง พัก 5 ดาว+แช่น้ำแร่


ช่วงเวลา
01 - 5 ก.พ. 2561
17,777
05 - 9 ก.พ. 2561
15,777
08 - 12 ก.พ. 2561
17,777
21 - 25 ก.พ. 2561
17,777
22 - 26 ก.พ. 2561
17,777
24 - 28 ก.พ. 2561
16,777
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561
17,777
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
17,777
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
17,777
03 - 7 มี.ค. 2561
16,777
06 - 10 มี.ค. 2561
16,777
07 - 11 มี.ค. 2561
17,777
08 - 12 มี.ค. 2561
17,777
10 - 14 มี.ค. 2561
16,777
13 - 17 มี.ค. 2561
16,777
14 - 18 มี.ค. 2561
17,777
15 - 19 มี.ค. 2561
17,777
17 - 21 มี.ค. 2561
16,777
20 - 24 มี.ค. 2561
16,777
21 - 25 มี.ค. 2561
17,777
172038  :  TAIWAN SHAN SHAN 4D3N BY CI
ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านเก่าญี่ปุ่นฮิโนกิ อุทยานอาลีซาน
ซ๊อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 หอเจียงไคเช็ค
เมนูพิเศษ ชาบู ชาบู เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง


ช่วงเวลา
19 - 22 ม.ค. 2561
24,888
27 - 30 ม.ค. 2561
24,888
16 - 19 ก.พ. 2561
24,888
22 - 25 ก.พ. 2561
24,888
25 - 28 ก.พ. 2561
24,888
02 - 5 มี.ค. 2561
24,888
08 - 11 มี.ค. 2561
24,888
15 - 18 มี.ค. 2561
24,888
22 - 25 มี.ค. 2561
24,888
25 - 28 มี.ค. 2561
24,888
27 - 30 มี.ค. 2561
24,888
28 - 31 มี.ค. 2561
24,888
05 - 8 เม.ย. 2561
30,888
06 - 9 เม.ย. 2561
30,888
07 - 10 เม.ย. 2561
26,888
19 - 22 เม.ย. 2561
26,888
26 - 29 เม.ย. 2561
26,888
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
26,888
03 - 6 พ.ค. 2561
26,888
10 - 13 พ.ค. 2561
26,888
17 - 20 พ.ค. 2561
26,888
24 - 27 พ.ค. 2561
26,888
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
26,888
07 - 10 มิ.ย. 2561
26,888
21 - 24 มิ.ย. 2561
26,888
1
2
3
4
5
...
7
»
Scroll to Top