ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ไต้หวัน (76 โปรแกรม)

171909  :  TAIWAN BEST VACATION 6D5N BY CI
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไต้หวัน เกาสง วัดฝอกวงซาน อุทยานอาลีซาน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101
ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
นั่งรถไฟโบราณ พัก 5 ดาว+แช่น้ำแร่


ช่วงเวลา
11 - 16 เม.ย. 2561
33,900
24 - 29 พ.ค. 2561
27,900
13 - 18 มิ.ย. 2561
25,900
25 - 30 ก.ค. 2561
27,900
08 - 13 ส.ค. 2561
27,900
171671  :  ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN 5D4N BY CI
ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
วัดฝอกวงซาน Dragon Tiger Tower
รถไฟความเร็วสูง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101


ช่วงเวลา
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
25,900
02 - 6 พ.ค. 2561
25,900
09 - 13 พ.ค. 2561
26,900
16 - 20 พ.ค. 2561
26,900
23 - 27 พ.ค. 2561
25,900
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
25,900
13 - 17 มิ.ย. 2561
25,900
182187  :  TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL 5D4N BY CI
ราคาเริ่มต้น 31,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
หอเจียงไคเช็ค ถนนคนเดินตันสุ่ย หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
อุทยานเย๋หลิ่ว วัดเหวิ่นหวู่


ช่วงเวลา
11 - 15 เม.ย. 2561
31,777
12 - 16 เม.ย. 2561
31,777
171940  :  MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR
ราคาเริ่มต้น 20,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน ตึกไทเป 101
พักหรู 5 ดาว + แช่น้ำแร่ นั่งกระเช้า
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง
อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน อุทยานทาโรโกะ


ช่วงเวลา
12 - 16 เม.ย. 2561
27,900
17 - 21 เม.ย. 2561
21,777
18 - 22 เม.ย. 2561
21,777
24 - 28 เม.ย. 2561
21,777
182159  :  WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่ สะพานแห่งความรัก Fort San Domingo
ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น


ช่วงเวลา
19 - 23 เม.ย. 2561
20,900
03 - 7 พ.ค. 2561
19,900
19 - 23 พ.ค. 2561
19,900
09 - 13 มิ.ย. 2561
19,900
182188  :  FANTASTIC TAIWAN 5D3N BY BR
ราคาเริ่มต้น 19,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน ตึกไทเป 101
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเย๋หลิ่ว พระราชวังกู้กง
ซ๊อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต


ช่วงเวลา
01 - 5 พ.ค. 2561
20,777
03 - 7 พ.ค. 2561
20,777
15 - 19 พ.ค. 2561
19,777
24 - 28 พ.ค. 2561
20,777
05 - 9 มิ.ย. 2561
19,777
08 - 12 มิ.ย. 2561
19,777
13 - 17 มิ.ย. 2561
20,777
20 - 24 มิ.ย. 2561
19,777
21 - 25 มิ.ย. 2561
19,777
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
19,777
171948  :  FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมซากุร พักหรู 5 ดาว+แช่น้ำแร่ ชมฟาร์มแกะ
ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง ตึกไทเป 101
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น


ช่วงเวลา
06 - 10 เม.ย. 2561
28,900
11 - 15 เม.ย. 2561
33,900
14 - 18 เม.ย. 2561
30,900
18 - 22 เม.ย. 2561
25,900
21 - 25 เม.ย. 2561
25,900
182607  :  AMAZING TAIWAN 6D5N BY TG
ราคาเริ่มต้น 29,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมตึกไทเป 101 หอเจียงไคเช็ค กระเช้าเมาคง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเย๋หลิ่ว ซีอปปิ้งซีเหมินติง
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่
อุทยานอาลีซาน วัดฝอกวงซาน


ช่วงเวลา
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
29,777
25 - 30 ก.ค. 2561
31,777
08 - 31 ส.ค. 2561
29,777
182606  :  T DED GRAND TAIWAN 3 อุทยาน 5D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบ 3 อุทยาน อุทยานอาลีซาน อุทยานทาโรโกะ
อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว+แช่น้ำแร่
ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง *พิเศษชาบูไต้หวัน


ช่วงเวลา
09 - 13 พ.ค. 2561
25,900
16 - 20 พ.ค. 2561
26,900
19 - 23 พ.ค. 2561
27,900
25 - 29 พ.ค. 2561
27,900
07 - 11 มิ.ย. 2561
25,900
24 - 28 มิ.ย. 2561
25,900
26 - 30 ก.ค. 2561
29,900
27 - 31 ก.ค. 2561
29,900
09 - 13 ส.ค. 2561
29,900
12 - 16 ส.ค. 2561
29,900
09 - 13 ก.ย. 2561
25,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561
25,900
172036  :  PARADISE IN TAIWAN 4D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานฯอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว พัก 5 ดาว + แช่น้ำแร่


ช่วงเวลา
01 - 4 เม.ย. 2561
22,900
05 - 8 เม.ย. 2561
25,900
19 - 22 เม.ย. 2561
22,900
21 - 24 เม.ย. 2561
22,900
01 - 4 พ.ค. 2561
23,900
03 - 6 พ.ค. 2561
22,900
04 - 7 พ.ค. 2561
22,900
26 - 29 พ.ค. 2561
25,900
08 - 11 มิ.ย. 2561
22,900
22 - 25 มิ.ย. 2561
22,900
26 - 29 ก.ค. 2561
25,900
27 - 30 ก.ค. 2561
25,900
09 - 12 ส.ค. 2561
25,900
10 - 13 ส.ค. 2561
25,900
13 - 16 ก.ย. 2561
22,900
1
2
3
4
5
...
8
»
Scroll to Top