ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ไต้หวัน (25 โปรแกรม)

170042  :  ทัวร์ไต้หวัน FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย่หลิว / พิพิธภัณฑ์กู้กง / ชมตึก101
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / พัก 5 ดาว+ออนเซ็น
พิเศษ ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา /พระกระโดดกำแพง


ช่วงเวลา
13 - 16 พ.ค. 2560
20,999
25 - 28 พ.ค. 2560
22,999
27 - 31 พ.ค. 2560
22,900
01 - 4 มิ.ย. 2560
22,900
08 - 11 มิ.ย. 2560
22,900
10 - 14 มิ.ย. 2560
22,900
01 - 4 ก.ค. 2560
21,900
22 - 25 ก.ค. 2560
21,900
17 - 20 ส.ค. 2560
21,900
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2557
21,900
170039  :  GRAND TAIWAN 5D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานอาลีซาน/อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ /ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย่หลิว/ พิพิธภัณฑ์กู้กง/ ชมตึกไปเป101
ซีเหมินติง / พัก 5 ดาว +อาบน้ำแร่
พิเศษ ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง


ช่วงเวลา
17 - 21 พ.ค. 2560
25,777
20 - 24 พ.ค. 2560
25,777
24 - 28 พ.ค. 2560
25,777
27 - 31 พ.ค. 2560
25,777
07 - 11 มิ.ย. 2560
25,777
10 - 14 มิ.ย. 2560
25,777
24 - 28 มิ.ย. 2560
25,777
19 - 23 ส.ค. 2560
25,777
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
25,777
170281  :  ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อุทยานอาลีซาน
อุทยานทาโรโกะ อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101
ทะเลสาบสุริยันจันทรา พิพิธภัณฑ์จีนโบราณกู้กง
ช้อปปิ้งซีเหมินติง พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
07 - 13 พ.ค. 2560
21,777
08 - 14 พ.ค. 2560
21,777
14 - 20 พ.ค. 2560
21,777
21 - 27 พ.ค. 2560
23,777
28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
23,777
04 - 10 มิ.ย. 2560
22,777
11 - 17 มิ.ย. 2560
22,777
18 - 24 มิ.ย. 2560
22,777
25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560
22,777
02 - 8 ก.ค. 2560
22,777
09 - 15 ก.ค. 2560
23,777
10 - 16 ก.ค. 2560
23,777
16 - 22 ก.ค. 2560
21,777
23 - 29 ก.ค. 2560
21,777
31 ก.ค. - 5 ส.ค. 2560
21,777
06 - 12 ส.ค. 2560
23,777
13 - 19 ส.ค. 2560
23,777
20 - 26 ส.ค. 2560
21,777
27 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
21,777
03 - 9 ก.ย. 2560
21,777
11 - 17 ก.ย. 2560
21,777
17 - 23 ก.ย. 2560
22,777
25 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
22,777
170283  :  MIRACLE IN TAIWAN 5D4N BY BR
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าเหมาคง
ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว ชมตึก 101
ชมสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง


ช่วงเวลา
19 - 23 พ.ค. 2560
21,777
02 - 6 มิ.ย. 2560
22,777
170037  :  ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 5D3N BY BR
ราคาเริ่มต้น 19,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย่หลิว กระเช้าเหมาคง ชมวิวเมืองไทเป
ชมตึกไทเป 101 ซีเหมินติง
พิเศษ ชาบูไต้หวัน / ซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง


ช่วงเวลา
16 - 20 พ.ค. 2560
20,777
18 - 22 พ.ค. 2560
20,777
20 - 24 พ.ค. 2560
20,777
27 - 31 พ.ค. 2560
20,777
11 - 15 มิ.ย. 2560
20,777
18 - 22 มิ.ย. 2560
20,777
22 - 26 มิ.ย. 2560
20,777
02 - 6 ก.ค. 2560
19,777
11 - 15 ก.ค. 2560
19,777
16 - 20 ก.ค. 2560
19,777
19 - 23 ก.ค. 2560
19,777
21 - 25 ก.ค. 2560
19,777
25 - 29 ก.ค. 2560
19,777
02 - 6 ส.ค. 2560
19,777
07 - 11 ส.ค. 2560
19,777
12 - 16 ส.ค. 2560
20,777
16 - 20 ส.ค. 2560
19,777
18 - 22 ส.ค. 2560
19,777
170280  :  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW
ราคาเริ่มต้น 18,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อารีซานนั่งรถไฟโบราณชมสนพันปี
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมเศียรราชินีที่เย่หลิว
ชมสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


ช่วงเวลา
01 - 6 พ.ค. 2560
20,777
13 - 18 พ.ค. 2560
18,777
20 - 25 พ.ค. 2560
18,777
23 - 28 พ.ค. 2560
20,777
30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
18,777
03 - 8 มิ.ย. 2560
19,777
06 - 11 มิ.ย. 2560
19,777
10 - 15 มิ.ย. 2560
19,777
13 - 18 มิ.ย. 2560
19,777
17 - 22 มิ.ย. 2560
19,777
20 - 25 มิ.ย. 2560
19,777
24 - 29 มิ.ย. 2560
19,777
27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
19,777
04 - 9 ก.ค. 2560
20,777
08 - 13 ก.ค. 2560
21,777
11 - 16 ก.ค. 2560
19,777
15 - 20 ก.ค. 2560
18,777
18 - 23 ก.ค. 2560
18,777
22 - 27 ก.ค. 2560
18,777
25 - 30 ก.ค. 2560
18,777
01 - 6 ส.ค. 2560
18,777
07 - 12 ส.ค. 2560
20,777
08 - 13 ส.ค. 2560
22,777
15 - 20 ส.ค. 2560
18,777
22 - 27 ส.ค. 2560
18,777
29 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
18,777
02 - 7 ก.ย. 2560
18,777
05 - 10 ก.ย. 2560
18,777
09 - 14 ก.ย. 2560
18,777
12 - 17 ก.ย. 2560
18,777
19 - 24 ก.ย. 2560
18,777
23 - 28 ก.ย. 2560
18,777
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
19,777
30 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560
19,777
170271  :  ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 16,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถ
อุทยานเย่หลิว พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง เจียงไคเช็ค หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
พัก 5 ดาว + อาบน้ำแร่


ช่วงเวลา
04 - 8 พ.ค. 2560
20,777
05 - 8 พ.ค. 2560
20,777
10 - 14 พ.ค. 2560
18,777
11 - 15 พ.ค. 2560
19,777
17 - 21 พ.ค. 2560
16,777
18 - 22 พ.ค. 2560
16,777
24 - 28 พ.ค. 2560
17,777
25 - 29 พ.ค. 2560
17,777
26 - 30 พ.ค. 2560
17,777
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
17,777
01 - 5 มิ.ย. 2560
17,777
07 - 11 มิ.ย. 2560
17,777
09 - 13 มิ.ย. 2560
17,777
14 - 18 มิ.ย. 2560
17,777
16 - 20 มิ.ย. 2560
17,777
21 - 25 มิ.ย. 2560
17,777
22 - 26 มิ.ย. 2560
17,777
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
17,777
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
17,777
05 - 9 ก.ค. 2560
19,777
06 - 10 ก.ค. 2560
19,777
12 - 16 ก.ค. 2560
17,777
13 - 17 ก.ค. 2560
17,777
19 - 23 ก.ค. 2560
17,777
26 - 30 ก.ค. 2560
17,777
27 - 31 ก.ค. 2560
17,777
02 - 6 ส.ค. 2560
16,777
03 - 7 ส.ค. 2560
16,777
09 - 13 ส.ค. 2560
21,777
10 - 14 ส.ค. 2560
21,777
11 - 15 ส.ค. 2560
21,777
16 - 20 ส.ค. 2560
16,777
23 - 27 ส.ค. 2560
16,777
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
16,777
01 - 5 ก.ย. 2560
16,777
06 - 10 ก.ย. 2560
16,777
13 - 17 ก.ย. 2560
16,777
20 - 24 ก.ย. 2560
16,777
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
17,777
170326  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN 6D4N BY XW
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานอาลีซาน
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น /อุทยานเย่หลิว / ปล่อยโคมลอยผิงซี
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต / พิพิธภัณฑ์กู้กง


ช่วงเวลา
05 - 10 ก.ค. 2560
22,999
170026  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน BY XW
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตึกไทเป 101 / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดจงไถซานซื่อ
อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต


ช่วงเวลา
19 - 23 พ.ค. 2560
17,999
26 - 30 พ.ค. 2560
17,999
02 - 6 มิ.ย. 2560
17,999
09 - 13 มิ.ย. 2560
17,999
14 - 18 มิ.ย. 2560
18,999
23 - 27 มิ.ย. 2560
17,999
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
17,999
06 - 10 ก.ค. 2560
18,999
12 - 16 ก.ค. 2560
17,999
19 - 23 ก.ค. 2560
17,999
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
17,999
02 - 6 ส.ค. 2560
17,999
10 - 14 ส.ค. 2560
22,999
11 - 15 ส.ค. 2560
22,999
16 - 20 ส.ค. 2560
17,999
23 - 27 ส.ค. 2560
17,999
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
17,999
01 - 5 ก.ย. 2560
17,999
06 - 10 ก.ย. 2560
17,999
15 - 19 ก.ย. 2560
18,999
20 - 24 ก.ย. 2560
18,999
13 - 17 ต.ค. 2560
18,999
19 - 23 ต.ค. 2560
22,999
20 - 24 ต.ค. 2560
22,999
170376  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 6D4N BY XW
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดจงไถซานซื่อ / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / หอเจียงไคเช็ค
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น / อุทยานเย๋หลิ่ว / ตึกไทเป 101
ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง / Free Wifi On Bus


ช่วงเวลา
06 - 11 มิ.ย. 2560
18,999
15 - 20 ส.ค. 2560
18,999
1
2
3
»
Scroll to Top