ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ไต้หวัน (24 โปรแกรม)

170042  :  FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BY TG
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานอาลีซาน / ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย่หลิว / พิพิธภัณฑ์กู้กง / ชมตึก101
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / พัก 5 ดาว+ออนเซ็น
พิเศษ ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา /พระกระโดดกำแพง


ช่วงเวลา
06 - 9 พ.ค. 2560
22,900
10 - 13 พ.ค. 2560
23,900
13 - 16 พ.ค. 2560
22,900
18 - 21 พ.ค. 2560
22,900
20 - 23 พ.ค. 2560
22,900
25 - 28 พ.ค. 2560
22,900
27 - 31 พ.ค. 2560
22,900
01 - 4 มิ.ย. 2560
22,900
08 - 11 มิ.ย. 2560
22,900
10 - 14 มิ.ย. 2560
22,900
170039  :  GRAND TAIWAN 5D4N BY TG
ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานอาลีซาน/อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ /ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย่หลิว/ พิพิธภัณฑ์กู้กง/ ชมตึกไปเป101
ซีเหมินติง / พัก 5 ดาว +อาบน้ำแร่
พิเศษ ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง


ช่วงเวลา
06 - 10 พ.ค. 2560
26,777
17 - 21 พ.ค. 2560
25,777
20 - 24 พ.ค. 2560
25,777
24 - 28 พ.ค. 2560
25,777
27 - 31 พ.ค. 2560
25,777
07 - 11 มิ.ย. 2560
25,777
10 - 14 มิ.ย. 2560
25,777
24 - 28 มิ.ย. 2560
25,777
170357  :  AMAZING IN TAIWAN 4D3N BY CI
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานอาลีซาน / ฟอาร์มดอกไม้จงเซ่อ
พิพิธภัณฑ์กู้กง / ตึกไทเป 101 / พัก 5 ดาว+อาบน้ำแร่
พิเศษ ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง


ช่วงเวลา
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2560
24,900
19 - 22 เม.ย. 2560
23,900
26 - 29 เม.ย. 2560
23,900
01 - 4 พ.ค. 2560
25,900
170281  :  EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW
ราคาเริ่มต้น 23,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ
ทาโรโกะ ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101
พิพิธภัณฑ์จีนโบราณกู้กง ช้อปปิ้งซีเหมินติง


ช่วงเวลา
07 - 13 พ.ค. 2560
25,777
08 - 14 พ.ค. 2560
25,777
14 - 20 พ.ค. 2560
23,777
21 - 27 พ.ค. 2560
23,777
22 - 28 พ.ค. 2560
23,777
28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2560
23,777
29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
23,777
170283  :  MIRACLE IN TAIWAN 5D4N BY BR
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าเหมาคง
ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว ชมตึก 101
ชมสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง


ช่วงเวลา
19 - 23 พ.ค. 2560
21,777
02 - 6 มิ.ย. 2560
22,777
170271  :  ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว
ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึกไทเป 101
ช้อปตลาดซีเหมินติง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


ช่วงเวลา
17 - 21 เม.ย. 2560
18,777
19 - 23 เม.ย. 2560
18,777
21 - 25 เม.ย. 2560
18,777
24 - 28 เม.ย. 2560
18,777
25 - 29 เม.ย. 2560
18,777
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560
20,777
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2560
20,777
03 - 7 พ.ค. 2560
20,777
04 - 8 พ.ค. 2560
20,777
05 - 8 พ.ค. 2560
20,777
10 - 14 พ.ค. 2560
20,777
11 - 15 พ.ค. 2560
19,777
12 - 16 พ.ค. 2560
19,777
17 - 21 พ.ค. 2560
17,777
18 - 22 พ.ค. 2560
17,777
19 - 23 พ.ค. 2560
17,777
24 - 28 พ.ค. 2560
17,777
25 - 29 พ.ค. 2560
17,777
26 - 30 พ.ค. 2560
17,777
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
17,777
170280  :  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW
ราคาเริ่มต้น 20,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อารีซานนั่งรถไฟโบราณชมสนพันปี
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมเศียรราชินีที่เย่หลิว
ชมสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


ช่วงเวลา
15 - 20 เม.ย. 2560
24,777
16 - 21 เม.ย. 2560
20,777
18 - 23 เม.ย. 2560
20,777
22 - 27 เม.ย. 2560
20,777
29 เม.ย. - 4 พ.ค. 2560
22,777
01 - 6 พ.ค. 2560
22,777
06 - 11 พ.ค. 2560
22,777
09 - 14 พ.ค. 2560
22,777
13 - 18 พ.ค. 2560
20,777
16 - 21 พ.ค. 2560
20,777
20 - 25 พ.ค. 2560
20,777
23 - 28 พ.ค. 2560
20,777
27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2560
20,777
30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560
20,777
170037  :  ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 5D3N BY BR
ราคาเริ่มต้น 19,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย่หลิว กระเช้าเหมาคง ชมวิวเมืองไทเป
ชมตึกไทเป 101 ซีเหมินติง
พิเศษ ชาบูไต้หวัน / ซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง


ช่วงเวลา
12 - 16 พ.ค. 2560
20,777
16 - 20 พ.ค. 2560
20,777
18 - 22 พ.ค. 2560
20,777
20 - 24 พ.ค. 2560
20,777
24 - 28 พ.ค. 2560
20,777
27 - 31 พ.ค. 2560
20,777
170438  :  ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น วัดหลงซานซื่อ
หอเจียงไคเช็ค พัก 4 ดาว + แช่น้ำแร่


ช่วงเวลา
13 - 17 พ.ค. 2560
17,999
20 - 24 พ.ค. 2560
17,999
27 - 31 พ.ค. 2560
17,999
03 - 7 มิ.ย. 2560
17,999
10 - 14 มิ.ย. 2560
17,999
17 - 21 มิ.ย. 2560
17,999
24 - 28 มิ.ย. 2560
17,999
170333  :  ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน BY CI
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา/ ตึกไทเป 101
หอเจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว/ อุทยานอาลีซาน
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น พัก 4 ดาว + แช่น้ำแร่ส่วนตัว
อาหารครบทุกมื้อ


ช่วงเวลา
25 - 28 เม.ย. 2560
22,999
27 - 30 เม.ย. 2560
22,999
05 - 8 พ.ค. 2560
23,999
15 - 18 พ.ค. 2560
22,999
19 - 22 พ.ค. 2560
22,999
21 - 24 พ.ค. 2560
22,999
25 - 28 พ.ค. 2560
22,999
28 - 31 พ.ค. 2560
22,999
30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
22,999
04 - 7 มิ.ย. 2560
22,999
06 - 9 มิ.ย. 2560
22,999
12 - 15 มิ.ย. 2560
22,999
18 - 21 มิ.ย. 2560
22,999
21 - 24 มิ.ย. 2560
22,999
25 - 28 มิ.ย. 2560
22,999
27 - 30 มิ.ย. 2560
22,999
1
2
3
»
Scroll to Top