ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 โปรโมชั่น และทัวร์แนะนำจาก บ้านฮอลิเดย์ทราเวล

170017  :  ทัวร์พม่า THE GREATEST MANDALAY 4 วัน 3 คืน BY 8M
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ MANDALAY HILLS
เจดีย์ชเวสิกอง พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สะพานอูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์
ทะเลเจดีย์ ฟรี! หมวก พัด และถุงผ้า


ช่วงเวลา
21 - 24 มี.ค. 2561
9,888
28 - 31 มี.ค. 2561
11,888
04 - 7 เม.ย. 2561
12,888
18 - 21 เม.ย. 2561
12,888
25 - 28 เม.ย. 2561
12,888
182156  :  CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดชินฮึงซา อุทยานซอรัคซาน CABLE CAR
สวนสนุก EVERAND โซลทาวเวอร์
ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด พระราชวงัชางด็อกกุง
TRICK EYE & ICE MUSEUM ช้อปปิ้งเมียงดง


ช่วงเวลา
27 - 31 มี.ค. 2561
15,900
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
15,900
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
15,900
31 - 4 มี.ค. 2561
15,900
03 - 7 เม.ย. 2561
19,999
04 - 8 เม.ย. 2561
21,999
05 - 9 เม.ย. 2561
21,999
06 - 10 เม.ย. 2561
21,999
07 - 11 เม.ย. 2561
21,999
08 - 12 เม.ย. 2561
22,999
11 - 15 เม.ย. 2561
27,999
12 - 16 เม.ย. 2561
29,999
15 - 19 เม.ย. 2561
22,999
21 - 25 เม.ย. 2561
18,999
23 - 27 เม.ย. 2561
18,999
182617  :  ALL STAR PINKMOSS 4D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมดอกพิงค์มอส ชมภูเขาไฟฟูจิ
ชมหุบเขาโอวาคุดานิ วัดอาซากุสะ
ซ๊อปปิ้งชินจูกุ *เที่ยวครบ ไม่มีฟรีเดย์
อาบน้ำแร่+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
12 - 15 พ.ค. 2561
21,999
17 - 20 พ.ค. 2561
21,999
18 - 21 พ.ค. 2561
21,999
19 - 22 พ.ค. 2561
21,999
24 - 27 พ.ค. 2561
21,999
25 - 28 พ.ค. 2561
21,999
26 - 29 พ.ค. 2561
21,999
182616  :  ALL STAR TULIP 4D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ ชมภูเขาไฟฟูจิ
หุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
วัดอาซากุสะ ซ๊อปปิ้งชินจูกุ
แช่น้ำแร่+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ช่วงเวลา
11 - 14 เม.ย. 2561
32,999
12 - 15 เม.ย. 2561
35,999
13 - 16 เม.ย. 2561
35,999
14 - 17 เม.ย. 2561
32,999
19 - 22 เม.ย. 2561
24,999
20 - 23 เม.ย. 2561
24,999
21 - 24 เม.ย. 2561
24,999
182210  :  SAKURA SPARKLING IN TOKYO 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมซากุระ บานพรั่งพรูกว่า 800 ต้น
ชมภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ วัดนาริตะ
หลวงพ่อโตไดบุทสึ หุบเขาโอวาคุดานิ
ล่องทะเลสาบอาชิ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น


ช่วงเวลา
06 - 10 เม.ย. 2561
34,900
11 - 15 เม.ย. 2561
41,999
12 - 16 เม.ย. 2561
45,900
13 - 17 เม.ย. 2561
45,900
14 - 18 เม.ย. 2561
41,999
15 - 19 เม.ย. 2561
37,999
16 - 20 เม.ย. 2561
30,900
17 - 21 เม.ย. 2561
29,900
18 - 22 เม.ย. 2561
29,900
19 - 23 เม.ย. 2561
29,900
20 - 24 เม.ย. 2561
29,900
25 - 29 เม.ย. 2561
29,900
26 - 30 เม.ย. 2561
29,900
182208  :  TOKYO SAKURA STRONG 5D3N BY XJ
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดอาซากุสะ อุทยานฮาโกเน่ ชมดอกซากุระ
หุบเขาโอวาคุดานิ ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ฟรีเดย์ 1 วัน ซ๊อปปิ้งชินจูกุ


ช่วงเวลา
10 - 14 เม.ย. 2561
37,999
11 - 15 เม.ย. 2561
45,900
12 - 16 เม.ย. 2561
45,900
13 - 17 เม.ย. 2561
45,900
14 - 18 เม.ย. 2561
39,999
16 - 20 เม.ย. 2561
31,900
17 - 21 เม.ย. 2561
28,900
18 - 22 เม.ย. 2561
28,900
19 - 23 เม.ย. 2561
28,900
20 - 24 เม.ย. 2561
28,900
21 - 25 เม.ย. 2561
28,900
24 - 28 เม.ย. 2561
28,900
25 - 29 เม.ย. 2561
28,900
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
30,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
30,900
171936  :  TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 15,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป 101
ซ๊อปปิ้งย่านซีเหมินติง พัก 5 ดาว+แช่น้ำแร่


ช่วงเวลา
01 - 4 เม.ย. 2561
17,777
02 - 6 เม.ย. 2561
17,777
04 - 8 เม.ย. 2561
18,777
05 - 9 เม.ย. 2561
18,777
09 - 13 เม.ย. 2561
18,777
10 - 14 เม.ย. 2561
24,777
11 - 15 เม.ย. 2561
25,777
12 - 16 เม.ย. 2561
25,777
13 - 17 เม.ย. 2561
24,777
17 - 21 เม.ย. 2561
17,777
20 - 24 เม.ย. 2561
17,777
21 - 25 เม.ย. 2561
17,777
24 - 28 เม.ย. 2561
17,777
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
21,777
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
19,777
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
18,777
171731  :  ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N BY FD
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู ชายหาดจิมบารัน
หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์
ชมระบำบารอง แดนซ์ วิหารเทมภัคศิริงค์
วิหารทานาล๊อท มัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัลป์


ช่วงเวลา
12 - 15 เม.ย. 2561
19,888
14 - 17 เม.ย. 2561
19,888
10 - 13 พ.ค. 2561
14,888
17 - 20 พ.ค. 2561
14,888
07 - 10 มิ.ย. 2561
15,888
14 - 17 มิ.ย. 2561
15,888
21 - 24 มิ.ย. 2561
15,888
12 - 15 ก.ค. 2561
16,888
19 - 22 ก.ค. 2561
16,888
09 - 12 ส.ค. 2561
16,888
23 - 26 ส.ค. 2561
16,888
171326  :  ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ALOHA 3D2N BY SQ
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Merlion Park
การ์เด้น บายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซน
ชมโชว์ Wonder Full Light
วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด


ช่วงเวลา
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
13,888
06 - 8 เม.ย. 2561
14,888
13 - 15 เม.ย. 2561
15,888
20 - 22 เม.ย. 2561
13,888
27 - 29 เม.ย. 2561
13,888
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
14,888
171302  :  ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ
ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต เจดีย์กลางน้ำ
พิเศษ เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร
พักหรู 4 ดาว / ฟรี หมวก+พัด+ถุงผ้า


ช่วงเวลา
11 - 13 พ.ค. 2561
11,888
18 - 20 พ.ค. 2561
11,888
25 - 27 พ.ค. 2561
11,888
01 - 3 มิ.ย. 2561
11,888
08 - 10 มิ.ย. 2561
11,888
16 - 18 มิ.ย. 2561
11,888
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
11,888
1
2
3
»
Scroll to Top