phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์มาเก๊า มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

รหัสทัวร์ : BHT9191410
ทัวร์มาเก๊า มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

  • จูไห่, หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน, พระราชวังหยวนหมิงหยวน, มาเก๊า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,วัดเจ้าแม่กวนอิม, โบสถ์เซ็นต์ปอล, เวเนเชี่ยน, The Parisian Macao
  • ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านเยื่อไผ่, ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
  • เป๋าฮื้อ ไวน์แดง,
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 ส.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 5,890 8,890 แสดง - 16
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 5,890 8,890 แสดง - 16
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 6,890 9,890 แสดง - 16
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 6,890 9,890 แสดง - 16
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 9,890 12,890 แสดง - 16
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 10,890 13,890 แสดง - 16
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 5,890 8,890 แสดง - 16
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 11,890 14,890 แสดง - 16
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 13,890 16,890 แสดง - 16
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 13,890 16,890 แสดง - 16

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์มาเก๊า มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)
ทัวร์มาเก๊า มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)
ราคาเริ่มต้น 5,890
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน