phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC SUMMER IN JEJU

รหัสทัวร์ : BHT9191562
ทัวร์เกาหลี ROMANTIC SUMMER IN JEJU

  • พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - โชว์กายกรรม - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ร้านน้ำมันสน -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 20
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 20
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 20
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
5 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
6 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
7 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 20
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 20
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 18,800 23,700 แสดง - 20
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 20
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 20
12 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
13 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
14 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 20
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 20
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 20
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 20
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
19 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
20 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
21 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 20
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 20
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 10,800 15,700 แสดง - 20
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 20
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
27 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 10,200 15,100 แสดง - 20
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 10,500 15,400 แสดง - 20
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 20
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,800 15,700 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC SUMMER IN JEJU
ทัวร์เกาหลี ROMANTIC SUMMER IN JEJU
ราคาเริ่มต้น 7,300
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน