phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA SARANGHAE 6D3N

รหัสทัวร์ : BHT9200152
ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA SARANGHAE 6D3N

  • ทัวร์เกาหลี เทศกาลชมดอกซากุระ JAYU PARK เกาะนามิ วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! … ชมเทศกาลดอกทิวลิป
  • อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน วัดชินฮึงซา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 มี.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 ( 42 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
5 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
6 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 15,999 21,499 แสดง - 30
13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
22 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
23 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
25 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
26 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
27 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
28 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
29 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
30 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
31 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
1 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 18,999 24,499 แสดง - 30
2 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 19,999 25,499 แสดง - 30
3 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 18,999 24,499 แสดง - 30
4 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
7 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 22,999 28,499 แสดง - 30
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 24,999 30,499 แสดง - 30
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 24,999 30,499 แสดง - 30
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 23,999 29,499 แสดง - 30
13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 23,999 29,499 แสดง - 30
14 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 21,999 27,499 แสดง - 30
15 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 20,999 26,499 แสดง - 30
17 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
18 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
21 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 16,999 22,499 แสดง - 30
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
24 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 17,999 23,499 แสดง - 30
28 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 19,999 25,499 แสดง - 30
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 19,999 25,499 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA SARANGHAE 6D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA SARANGHAE 6D3N
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน