หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์ทั้งหมด
5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี EASY LIKE SPRING IN KOREA 5D3N BY LJ

180248 : ทัวร์เกาหลี EASY LIKE SPRING IN KOREA 5D3N BY LJ


ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบต์ วัดวาวูจองซา เอเวอร์แลนด์ ตลาดทงแดมุน พระราชวังเคียงบ๊อค DUTY FREE คลองชองเกชอน โซล ทาวเวอร์


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿15,900

ปกติ16,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 31 พ.ค. 2561

฿15,900

฿18,900

29 - 02 มิ.ย. 2561

฿15,900

฿18,900

4วัน 2คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N BY MM

180253 : ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N BY MM


ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเกาะสวรรค์แห่งญีปุ่น นั่งเรือกระจกชมหมู่ปะการัง ชมหน้าผามันซาโมะ ซ๊อปปิ้ง ย่านโคคุไซ พิเศษ ขาปูยักษ์ ฟรี wifi on bus


พ.ค. - ต.ค. 2561

฿17,900

ปกติ21,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 27 พ.ค. 2561

฿17,900

฿20,900

07 - 10 มิ.ย. 2561

฿19,900

21 - 24 มิ.ย. 2561

฿20,900

05 - 08 ก.ค. 2561

฿21,900

19 - 22 ก.ค. 2561

฿21,900

02 - 05 ส.ค. 2561

฿21,900

09 - 12 ส.ค. 2561

฿22,900

23 - 26 ส.ค. 2561

฿21,900

06 - 09 ก.ย. 2561

฿20,900

13 - 16 ก.ย. 2561

฿21,900

27 - 30 ก.ย. 2561

฿20,900

04 - 07 ต.ค. 2561

฿21,900

11 - 14 ต.ค. 2561

฿22,900

18 - 21 ต.ค. 2561

฿20,900

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N BY XW

180215 : ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N BY XW


ทัวร์ไต้หวัน เทียวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ตึกไทเป101- เข้าชม อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีหมินติง


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿12,900

ปกติ16,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 31 พ.ค. 2561

฿12,900

฿16,900

08 - 12 มิ.ย. 2561

฿17,900

12 - 16 มิ.ย. 2561

฿16,900

26 - 30 มิ.ย. 2561

฿16,900

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D3N BY SL

180218 : ทัวร์ไต้หวัน EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D3N BY SL


ทัวร์ไต้หวัน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว Free Wi-Fi on Bus


มิ.ย. - ก.ค. 2561

฿13,900

ปกติ16,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

01 - 05 มิ.ย. 2561

฿13,900

฿15,900

19 - 23 มิ.ย. 2561

฿13,900

฿16,900

27 - 01 ก.ค. 2561

฿13,900

฿15,900

5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี EASY LANLA SPRING IN KOREA 5D3N BY LJ

180245 : ทัวร์เกาหลี EASY LANLA SPRING IN KOREA 5D3N BY LJ


ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย พระราชวังชางเคียงกุง สวนสนุก lotte word โซลทาวเวอร์ ซ๊อปปิ้งเมียงดง ฮงแด


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿14,900

ปกติ16,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 - 01 มิ.ย. 2561

฿14,900

฿18,900

30 - 03 มิ.ย. 2561

฿14,900

฿17,900

4วัน 3คืน
ทัวร์เวียดนาม THE BRAVO FANSIPAN 4D3N BY TG

180276 : ทัวร์เวียดนาม THE BRAVO FANSIPAN 4D3N BY TG


ทัวร์เวียดนาม ชมนาขั้นบันได ภูเขาหามรอง ชมน้ำตกสีเงิน ถ้ำตามก๊ก ล่องเรือกระจาด วัดบายดิงห์ ซ๊อปปิ้ง Love Market


มิ.ย. - ก.ย. 2561

฿11,888

ปกติ14,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

09 - 12 มิ.ย. 2561

฿11,888

฿14,888

23 - 26 มิ.ย. 2561

฿11,888

฿14,888

14 - 17 ก.ค. 2561

฿14,888

28 - 31 ก.ค. 2561

฿14,888

11 - 14 ส.ค. 2561

฿14,888

25 - 28 ส.ค. 2561

฿14,888

08 - 11 ก.ย. 2561

฿14,888

22 - 25 ก.ย. 2561

฿14,888

6วัน 5คืน
ทัวร์จีน THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD

180522 : ทัวร์จีน THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD


ทัวร์จีน ขาเทียนจื่อซาน - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน -สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ทางเดินกระจกเขาเทียนเหมินซาน - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย - หวงซิงลู่


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿16,777

ปกติ16,777

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 - 03 มิ.ย. 2561

฿17,775

฿18,777

06 - 11 มิ.ย. 2561

฿16,777

05 - 10 ก.ค. 2561

฿17,777

26 - 31 ก.ค. 2561

฿20,777

09 - 14 ส.ค. 2561

฿20,777

30 - 04 ก.ย. 2561

฿16,777

06 - 11 ก.ย. 2561

฿16,777

13 - 18 ก.ย. 2561

฿16,777

4วัน 3คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น CHILL & SAVE TOKYO FUJI 4D3N

180175 : ทัวร์ญี่ปุ่น CHILL & SAVE TOKYO FUJI 4D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) ย่านชินจูกุ (Shinjuku) เวอร์ซิตี้และชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn วัดนาริตะซัง (Naritasan Temple) ออนเซ็น เมนูไม่ควรพลาดเมื่อมาญี่ปุ่นคือ ขาปูยักษ์


มิ.ย. - ต.ค. 2561

฿18,888

ปกติ19,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 17 มิ.ย. 2561

฿18,888

฿21,888

21 - 24 มิ.ย. 2561

฿18,888

฿22,888

28 - 01 ก.ค. 2561

฿18,888

฿22,888

05 - 08 ก.ค. 2561

฿22,888

12 - 15 ก.ค. 2561

฿22,888

19 - 22 ก.ค. 2561

฿22,888

27 - 30 ก.ค. 2561

฿26,888

02 - 05 ส.ค. 2561

฿22,888

16 - 19 ส.ค. 2561

฿22,888

23 - 26 ส.ค. 2561

฿22,888

30 - 02 ก.ย. 2561

฿22,888

06 - 09 ก.ย. 2561

฿22,888

13 - 16 ก.ย. 2561

฿22,888

20 - 23 ก.ย. 2561

฿22,888

27 - 30 ก.ย. 2561

฿22,888

05 - 08 ต.ค. 2561

฿25,888

06 - 09 ต.ค. 2561

฿24,888

13 - 16 ต.ค. 2561

฿26,888

16 - 19 ต.ค. 2561

฿24,888

19 - 22 ต.ค. 2561

฿26,888

20 - 23 ต.ค. 2561

฿27,888

24 - 27 ต.ค. 2561

฿25,888

Scroll To Top

ทัวร์ ทัวร์พม่า | ทัวร์ ทัวร์จีน | ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์ ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ ทัวร์บาหลี | ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ ทัวร์ลาว | ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์ ทัวร์บรูไน | ทัวร์ ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholidayบริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2017