หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์ทั้งหมด
5วัน 4คืน
ทัวร์ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน BY TG

180143 : ทัวร์ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน BY TG


ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อุทยานทาโรโกะ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿23,333

ปกติ24,055

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 27 ม.ค. 2562

฿23,333

฿24,055

13 - 17 ก.พ. 2562

฿23,333

฿24,055

27 - 03 มี.ค. 2562

฿23,333

฿24,055

13 - 17 มี.ค. 2562

฿23,333

฿24,055

5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING 5D3N

181948 : ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING 5D3N


ทัวร์เกาหลี พระราชวังซางด็อกกุง สวนสนุก LOTTE WORLD ช้อปปิ้งเมียงดง Trick Eyes & Ice Museum ไร่สตรอเบอร์รี่ โซลทาวเวอร์


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿14,999

ปกติ16,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 24 ม.ค. 2562

฿15,999

฿16,999

21 - 25 ม.ค. 2562

฿15,999

฿16,999

27 - 31 ม.ค. 2562

฿15,999

฿16,999

01 - 05 ก.พ. 2562

฿16,999

06 - 10 ก.พ. 2562

฿16,999

07 - 11 ก.พ. 2562

฿16,999

08 - 12 ก.พ. 2562

฿16,999

09 - 13 ก.พ. 2562

฿16,999

10 - 14 ก.พ. 2562

฿16,999

11 - 15 ก.พ. 2562

฿16,999

12 - 16 ก.พ. 2562

฿16,999

13 - 17 ก.พ. 2562

฿16,999

14 - 18 ก.พ. 2562

฿16,999

19 - 23 ก.พ. 2562

฿16,999

20 - 24 ก.พ. 2562

฿16,999

21 - 25 ก.พ. 2562

฿16,999

22 - 26 ก.พ. 2562

฿16,999

23 - 27 ก.พ. 2562

฿16,999

24 - 28 ก.พ. 2562

฿16,999

25 - 01 มี.ค. 2562

฿16,999

27 - 03 มี.ค. 2562

฿16,999

28 - 04 มี.ค. 2562

฿16,999

5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA LIGHT FEST 5D3N

182267 : ทัวร์เกาหลี KOREA LIGHT FEST 5D3N


ทัวร์เกาหลี สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND - พระราชวังซางด็อกกุง - ช้อปปิ้งเมียงดง - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿16,999

ปกติ18,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 24 ม.ค. 2562

฿16,999

฿17,999

22 - 26 ม.ค. 2562

฿16,999

฿17,999

24 - 28 ม.ค. 2562

฿16,999

฿18,999

27 - 31 ม.ค. 2562

฿16,999

฿17,999

09 - 13 ก.พ. 2562

฿16,999

฿17,999

10 - 14 ก.พ. 2562

฿16,999

฿17,999

11 - 15 ก.พ. 2562

฿16,999

฿17,999

12 - 16 ก.พ. 2562

฿16,999

฿17,999

13 - 17 ก.พ. 2562

฿16,999

฿18,999

14 - 18 ก.พ. 2562

฿16,999

฿18,999

19 - 23 ก.พ. 2562

฿16,999

฿17,999

20 - 24 ก.พ. 2562

฿16,999

฿18,999

21 - 25 ก.พ. 2562

฿16,999

฿18,999

22 - 26 ก.พ. 2562

฿16,999

฿18,999

23 - 27 ก.พ. 2562

฿16,999

฿17,999

24 - 28 ก.พ. 2562

฿16,999

฿17,999

25 - 01 มี.ค. 2562

฿16,999

฿17,999

26 - 02 มี.ค. 2562

฿16,999

฿17,999

27 - 03 มี.ค. 2562

฿16,999

฿18,999

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR

182865 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา *ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พัก 5 ดาว + แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿16,999

ปกติ19,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 28 ม.ค. 2562

฿16,999

฿19,999

27 - 31 ม.ค. 2562

฿16,999

฿19,999

14 - 18 ก.พ. 2562

฿18,999

฿19,999

17 - 21 ก.พ. 2562

฿18,999

฿20,999

18 - 22 ก.พ. 2562

฿18,999

฿19,999

14 - 18 มี.ค. 2562

฿20,999

17 - 21 มี.ค. 2562

฿19,999

28 - 01 เม.ย. 2562

฿20,999

29 - 02 เม.ย. 2562

฿19,999

14 - 18 เม.ย. 2562

฿23,999

16 - 20 เม.ย. 2562

฿19,999

17 - 21 เม.ย. 2562

฿19,999

19 - 23 เม.ย. 2562

฿19,999

26 - 30 เม.ย. 2562

฿20,999

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน

182761 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หอเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซ๊อปปิ้งซ๊เหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ปล่อยโคมขงหมิง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


ม.ค. - ก.พ. 2562

฿10,999

ปกติ13,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 29 ม.ค. 2562

฿10,999

฿14,999

26 - 30 ม.ค. 2562

฿10,999

฿13,999

27 - 31 ม.ค. 2562

฿10,999

฿13,999

29 - 02 ก.พ. 2562

฿10,999

฿14,999

10 - 14 ก.พ. 2562

฿10,999

฿14,999

11 - 15 ก.พ. 2562

฿14,999

12 - 16 ก.พ. 2562

฿14,999

13 - 17 ก.พ. 2562

฿14,999

14 - 18 ก.พ. 2562

฿14,999

8วัน 5คืน
ทัวร์รัสเซีย GLOSSY RUSSIA 8D5N

182265 : ทัวร์รัสเซีย GLOSSY RUSSIA 8D5N


ทัวร์รัสเซีย มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม พิพิธภัณฑ์อวกาศ โบสถ์นางชี


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿35,999

ปกติ39,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 03 ก.พ. 2562

฿35,999

฿39,999

17 - 24 ก.พ. 2562

฿39,999

25 - 04 มี.ค. 2562

฿39,999

4วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 2 คืน

181821 : ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 2 คืน


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D วัดกวนอู จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ตลาดใต้ดินกงเป่ย วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


ม.ค. - ม.ค. 2562

฿14,999

ปกติ14,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 29 ม.ค. 2562

฿13,999

฿15,999

4วัน 3คืน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน

181730 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ฮ่องกง วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล เวเนเชี่ยน เดอะปาริเซียน ถนนคู่รัก The Lover’s Road ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค วัดผู่โถว Splendid Of China ช้อปปิ้งหลอวู่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน


ก.พ. - พ.ค. 2562

฿9,999

ปกติ9,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 24 ก.พ. 2562

฿12,999

22 - 25 ก.พ. 2562

฿9,999

฿12,999

23 - 26 ก.พ. 2562

฿9,999

฿12,999

09 - 12 มี.ค. 2562

฿12,999

14 - 17 มี.ค. 2562

฿12,999

16 - 19 มี.ค. 2562

฿12,999

21 - 24 มี.ค. 2562

฿12,999

22 - 25 มี.ค. 2562

฿12,999

23 - 26 มี.ค. 2562

฿12,999

28 - 31 มี.ค. 2562

฿12,999

29 - 01 เม.ย. 2562

฿12,999

30 - 02 เม.ย. 2562

฿12,999

04 - 07 เม.ย. 2562

฿12,999

11 - 14 เม.ย. 2562

฿15,999

13 - 16 เม.ย. 2562

฿19,999

18 - 21 เม.ย. 2562

฿11,999

19 - 22 เม.ย. 2562

฿12,999

20 - 23 เม.ย. 2562

฿12,999

09 - 12 พ.ค. 2562

฿11,999

23 - 26 พ.ค. 2562

฿11,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018