หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
1 วัน  7
2 วัน  14
3 วัน  31
4 วัน  7
5 วัน  1
ย่างกุ้ง  47
สิเรียม  21
อินทร์แขวน  24
เนปิดอร์  0
มัณฑะเลย์  15
พุกาม  12
ไม่ขึ้น อินทร์แขวน  10
อินเล  4
6 วัน  2

แพคเกจ ทัวร์พม่า สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์พม่า กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวพม่ากับเรา

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า สะสมบุญ พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

182791 : ทัวร์พม่า สะสมบุญ พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว –เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿10,900

ปกติ 10,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

24 - 26 ม.ค. 2562

฿10,900

25 - 27 ม.ค. 2562

฿10,900

31 - 02 ก.พ. 2562

฿10,900

01 - 03 ก.พ. 2562

฿10,900

08 - 10 ก.พ. 2562

฿10,900

15 - 17 ก.พ. 2562

฿10,900

17 - 19 ก.พ. 2562

฿11,900

22 - 24 ก.พ. 2562

฿10,900

28 - 02 มี.ค. 2562

฿10,900

01 - 03 มี.ค. 2562

฿10,900

22 - 24 มี.ค. 2562

฿10,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า   พม่าบุญใหญ่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

192894 : ทัวร์พม่า พม่าบุญใหญ่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต


ม.ค. - ก.พ. 2562

฿13,900

ปกติ 13,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

26 - 28 ม.ค. 2562

฿13,900

10 - 03 ก.พ. 2562

฿13,900

08 - 10 ก.พ. 2562

฿13,900

09 - 11 ก.พ. 2562

฿13,900

17 - 19 ก.พ. 2562

฿15,900

22 - 24 ก.พ. 2562

฿13,900

23 - 25 ก.พ. 2562

฿13,900

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า สุดจ๊าต (5ดาว) ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด

182714 : ทัวร์พม่า สุดจ๊าต (5ดาว) ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – วัดบารมี – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก


ม.ค. - ม.ค. 2562

฿8,888

ปกติ 8,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

26 - 27 ม.ค. 2562

฿9,488

27 - 28 ม.ค. 2562

฿8,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

192895 : ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เจดีย์หยก วัดกุโสดอ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง ชมวิวที่เจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ตลาดยองอู วัดอนันดา เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมยังยี เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿14,900

ปกติ 14,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

07 - 10 ก.พ. 2562

฿14,900

16 - 19 ก.พ. 2562

฿17,900

21 - 24 ก.พ. 2562

฿14,900

28 - 03 มี.ค. 2562

฿14,900

07 - 10 มี.ค. 2562

฿14,900

14 - 17 มี.ค. 2562

฿14,900

21 - 24 มี.ค. 2562

฿14,900

28 - 31 มี.ค. 2562

฿14,900

1 วัน 0 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวพม่าได้

192897 : ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวพม่าได้


ทัวร์พม่า เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต


ก.พ. - ก.พ. 2562

฿3,773

ปกติ 3,773

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

14 - 14 ก.พ. 2562

฿3,773

20 - 20 ก.พ. 2562

฿3,773

21 - 21 ก.พ. 2562

฿3,773

24 - 24 ก.พ. 2562

฿4,554

26 - 26 ก.พ. 2562

฿3,773

4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY 4D 3N

181895 : ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY 4D 3N


ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกึ - เจดีย์โลมินโต วิหารธรรมมายันจี - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - สะพานไม้สักอูเบ็ง


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿19,999

ปกติ 19,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

14 - 17 มี.ค. 2562

฿12,999

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN 3D2N

182315 : ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN 3D2N


ทัวร์พม่า พระราชวังไม้สัก พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ สะพานไม้สักอูเบ็ง เจดีย์บูพยา วัดอนันดา วัดมนุหะ วัดกุมยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจีน วัดสัพพัญญู


ก.พ. - ส.ค. 2562

฿11,999

ปกติ 11,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

08 - 10 ก.พ. 2562

฿11,999

22 - 24 ก.พ. 2562

฿11,999

08 - 10 มี.ค. 2562

฿12,999

22 - 24 มี.ค. 2562

฿12,999

05 - 07 เม.ย. 2562

฿13,999

27 - 29 เม.ย. 2562

฿13,999

10 - 12 พ.ค. 2562

฿11,999

18 - 20 พ.ค. 2562

฿11,999

14 - 16 มิ.ย. 2562

฿11,999

28 - 30 มิ.ย. 2562

฿11,999

15 - 17 ก.ค. 2562

฿13,999

26 - 28 ก.ค. 2562

฿11,999

10 - 12 ส.ค. 2562

฿12,999

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3D2N

181758 : ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3D2N


ทัวร์พม่า พระนอนตาหวาน - พระนอนยิ้มหวาน - พระราชวังบุเรงนอง - พระ 4 ทิศ - พระหินอ่อน - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระธาตุมุตา ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอว์


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿8,999

ปกติ 14,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

23 - 25 ม.ค. 2562

฿11,999

25 - 27 ม.ค. 2562

฿11,999

26 - 28 ม.ค. 2562

฿11,999

30 - 01 ก.พ. 2562

฿11,999

01 - 03 ก.พ. 2562

฿11,999

02 - 04 ก.พ. 2562

฿11,999

09 - 11 ก.พ. 2562

฿11,999

13 - 15 ก.พ. 2562

฿11,999

15 - 17 ก.พ. 2562

฿11,999

16 - 18 ก.พ. 2562

฿11,999

20 - 22 ก.พ. 2562

฿11,999

22 - 24 ก.พ. 2562

฿11,999

23 - 25 ก.พ. 2562

฿11,999

01 - 03 มี.ค. 2562

฿11,999

02 - 04 มี.ค. 2562

฿11,999

08 - 10 มี.ค. 2562

฿11,999

09 - 11 มี.ค. 2562

฿11,999

13 - 15 มี.ค. 2562

฿11,999

15 - 17 มี.ค. 2562

฿11,999

16 - 18 มี.ค. 2562

฿11,999

22 - 24 มี.ค. 2562

฿11,999

23 - 25 มี.ค. 2562

฿11,999

27 - 29 มี.ค. 2562

฿11,999

28 - 30 มี.ค. 2562

฿11,999

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ทันใจ!! YONGON 2D1N

181400 : ทัวร์พม่า ทันใจ!! YONGON 2D1N


ทัวร์พม่า วัดโจ้คะวาย พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ้ปุ่น เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระเจดีย์โบตะทาวน์


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿8,999

ปกติ 9,588

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

26 - 27 ม.ค. 2562

฿8,588

05 - 06 ก.พ. 2562

฿7,888

18 - 19 ก.พ. 2562

฿7,888

23 - 24 ก.พ. 2562

฿8,588

09 - 10 มี.ค. 2562

฿8,588

16 - 17 มี.ค. 2562

฿8,588

30 - 31 มี.ค. 2562

฿8,888

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า MYANMAR สุขใจ 2D1N

181401 : ทัวร์พม่า MYANMAR สุขใจ 2D1N


ทัวร์พม่า พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พระธาตุมุเตา ช้างเผือก พระหินอ่อน พระธาตุมุเตา ชเวดากอง


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿7,999

ปกติ 8,599

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

26 - 27 ม.ค. 2562

฿8,599

04 - 05 ก.พ. 2562

฿8,599

08 - 09 ก.พ. 2562

฿8,599

18 - 19 ก.พ. 2562

฿8,599

23 - 24 ก.พ. 2562

฿8,599

02 - 03 มี.ค. 2562

฿8,599

09 - 10 มี.ค. 2562

฿8,599

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M

180011 : ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ พัก 4 ดาว เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿10,999

ปกติ 13,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

08 - 10 ก.พ. 2562

฿11,999

15 - 17 ก.พ. 2562

฿11,999

22 - 24 ก.พ. 2562

฿11,999

08 - 10 มี.ค. 2562

฿11,999

15 - 17 มี.ค. 2562

฿11,999

22 - 24 มี.ค. 2562

฿11,999

29 - 31 มี.ค. 2562

฿11,999

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN 3 DAYS 2 NIGHTS

182812 : ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN 3 DAYS 2 NIGHTS


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม - พุกาม - - เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา - วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารสัพพัญญู – วิหารธรรมยันจี - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - มัณฑะเลย์ฮิลล์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโทดอร์ – วิหารชเวนานจอง – สะพานไม้อูเป่ง


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿11,999

ปกติ 11,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

01 - 03 ก.พ. 2562

฿11,999

01 - 03 มี.ค. 2562

฿11,999

15 - 17 มี.ค. 2562

฿11,999

29 - 31 มี.ค. 2562

฿11,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018