หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
1 วัน  6
2 วัน  14
3 วัน  29
4 วัน  5
5 วัน  1
ย่างกุ้ง  46
สิเรียม  21
อินทร์แขวน  29
เนปิดอร์  0
มัณฑะเลย์  11
พุกาม  9
ไม่ขึ้น อินทร์แขวน  6
อินเล  3
6 วัน  1

แพคเกจ ทัวร์พม่า สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์พม่า กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวพม่ากับเรา

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด เสริมบุญ วาสนา บารมี 2 วัน 1 คืน BY DD

193249 : ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด เสริมบุญ วาสนา บารมี 2 วัน 1 คืน BY DD


ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด เสริมบุญ วาสนา บารมี 2 วัน 1 คืน BY DD


พ.ค. - มิ.ย. 2562

฿6,888

ปกติ 6,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

04 - 05 พ.ค. 2562

฿7,888

09 - 10 พ.ค. 2562

฿6,888

11 - 12 พ.ค. 2562

฿7,888

12 - 13 พ.ค. 2562

฿7,888

18 - 19 พ.ค. 2562

฿8,888

22 - 23 พ.ค. 2562

฿6,888

25 - 26 พ.ค. 2562

฿7,888

31 - 01 มิ.ย. 2562

฿6,888

01 - 02 มิ.ย. 2562

฿7,388

08 - 09 มิ.ย. 2562

฿7,388

15 - 16 มิ.ย. 2562

฿7,388

22 - 23 มิ.ย. 2562

฿7,388

29 - 30 มิ.ย. 2562

฿7,388

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง บุญพา วาสนาส่ง 2 วัน 1 คืน BY FD

193247 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง บุญพา วาสนาส่ง 2 วัน 1 คืน BY FD


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดกอง วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ดบตาทาว วัดบารมี ซ็อปปิ้งตลาดสก็อต พักหรู 4 ดาว


พ.ค. - ส.ค. 2562

฿6,900

ปกติ 6,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

05 - 06 พ.ค. 2562

฿6,900

12 - 13 พ.ค. 2562

฿7,900

26 - 27 พ.ค. 2562

฿6,900

01 - 02 มิ.ย. 2562

฿7,900

02 - 03 มิ.ย. 2562

฿6,900

08 - 09 มิ.ย. 2562

฿7,900

09 - 10 มิ.ย. 2562

฿6,900

15 - 16 มิ.ย. 2562

฿7,900

16 - 17 มิ.ย. 2562

฿6,900

22 - 23 มิ.ย. 2562

฿7,900

23 - 24 มิ.ย. 2562

฿6,900

29 - 30 มิ.ย. 2562

฿7,900

29 - 30 มิ.ย. 2562

฿7,900

30 - 01 ก.ค. 2562

฿6,900

30 - 01 ก.ค. 2562

฿6,900

06 - 07 ก.ค. 2562

฿7,900

07 - 08 ก.ค. 2562

฿6,900

13 - 14 ก.ค. 2562

฿7,900

14 - 15 ก.ค. 2562

฿6,900

20 - 21 ก.ค. 2562

฿7,900

21 - 22 ก.ค. 2562

฿6,900

27 - 28 ก.ค. 2562

฿8,900

28 - 29 ก.ค. 2562

฿8,900

03 - 04 ส.ค. 2562

฿7,900

04 - 05 ส.ค. 2562

฿6,900

10 - 11 ส.ค. 2562

฿8,900

11 - 12 ส.ค. 2562

฿8,900

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า กอดบุญ หนุนนำ 2 วัน 1 คืน BY FD

193246 : ทัวร์พม่า กอดบุญ หนุนนำ 2 วัน 1 คืน BY FD


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สักการะเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดพระเขี้ยวแก้ว


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿6,900

ปกติ 6,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

31 - 01 เม.ย. 2562

฿6,900

21 - 22 เม.ย. 2562

฿6,900

28 - 29 เม.ย. 2562

฿6,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า สะสมบุญ พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

182791 : ทัวร์พม่า สะสมบุญ พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว –เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿10,900

ปกติ 10,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า สุดจี๊ด (4ดาว) ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน

182715 : ทัวร์พม่า สุดจี๊ด (4ดาว) ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง วัดพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) วัดบารมี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿6,888

ปกติ 6,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

04 - 05 เม.ย. 2562

฿6,888

11 - 12 เม.ย. 2562

฿8,888

19 - 20 เม.ย. 2562

฿6,888

25 - 26 เม.ย. 2562

฿6,888

28 - 29 เม.ย. 2562

฿6,888

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า พม่า..ต่อเงินต่อทอง ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน

182790 : ทัวร์พม่า พม่า..ต่อเงินต่อทอง ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) วัดบารมี วัดงาทัตจี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต วัดพระนอนตาหวาน


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿7,333

ปกติ 7,333

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

30 - 31 มี.ค. 2562

฿7,333

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สายบุญ 2 วัน 1 คืน BY PG

192920 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สายบุญ 2 วัน 1 คืน BY PG


ทัวร์พม่า เจดีย์กาบาเอ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – มหาวิชยเจดีย์ – มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – วัดบารมี – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿6,888

ปกติ 7,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

29 - 30 มี.ค. 2562

฿7,900

30 - 31 มี.ค. 2562

฿7,900

10 - 11 พ.ค. 2562

฿7,900

11 - 12 พ.ค. 2562

฿7,900

17 - 18 พ.ค. 2562

฿7,900

24 - 25 พ.ค. 2562

฿7,900

25 - 26 พ.ค. 2562

฿7,900

31 - 01 มิ.ย. 2562

฿7,900

01 - 02 มิ.ย. 2562

฿7,900

08 - 09 มิ.ย. 2562

฿7,900

15 - 16 มิ.ย. 2562

฿7,900

22 - 23 มิ.ย. 2562

฿7,900

29 - 30 มิ.ย. 2562

฿7,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า เสริมบุญ ย่างกุ้ง สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

182792 : ทัวร์พม่า เสริมบุญ ย่างกุ้ง สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำ เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก


มี.ค. - ก.ค. 2562

฿11,888

ปกติ 11,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

29 - 31 มี.ค. 2562

฿11,888

19 - 21 เม.ย. 2562

฿11,888

24 - 26 เม.ย. 2562

฿11,888

28 - 30 เม.ย. 2562

฿11,888

29 - 01 พ.ค. 2562

฿11,888

03 - 05 พ.ค. 2562

฿11,888

10 - 12 พ.ค. 2562

฿11,888

17 - 19 พ.ค. 2562

฿11,888

24 - 26 พ.ค. 2562

฿11,888

31 - 02 มิ.ย. 2562

฿11,888

07 - 09 มิ.ย. 2562

฿11,888

14 - 16 มิ.ย. 2562

฿11,888

15 - 17 มิ.ย. 2562

฿11,888

21 - 23 มิ.ย. 2562

฿11,888

28 - 30 มิ.ย. 2562

฿11,888

29 - 01 ก.ค. 2562

฿11,888

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน

181212 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน


วัดไจ้คะวาย พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เจดีย์ชเวดากอง


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿8,900

ปกติ 8,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

24 - 25 มี.ค. 2562

฿8,900

31 - 01 เม.ย. 2562

฿8,900

21 - 22 เม.ย. 2562

฿8,900

28 - 29 เม.ย. 2562

฿8,900

1 วัน 0 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ทันใจ สมปรารถนา ไหว้พระเต็มวัน

193193 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ทันใจ สมปรารถนา ไหว้พระเต็มวัน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน


เม.ย. - มิ.ย. 2562

฿4,999

ปกติ 4,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

04 - 04 เม.ย. 2562

฿4,999

20 - 20 เม.ย. 2562

฿5,555

25 - 25 เม.ย. 2562

฿4,999

26 - 26 เม.ย. 2562

฿5,555

28 - 28 เม.ย. 2562

฿5,555

03 - 03 พ.ค. 2562

฿4,999

04 - 04 พ.ค. 2562

฿5,555

05 - 05 พ.ค. 2562

฿5,555

08 - 08 พ.ค. 2562

฿4,999

11 - 11 พ.ค. 2562

฿5,555

12 - 12 พ.ค. 2562

฿5,555

19 - 19 พ.ค. 2562

฿5,555

25 - 25 พ.ค. 2562

฿5,555

26 - 26 พ.ค. 2562

฿5,555

01 - 01 มิ.ย. 2562

฿5,499

02 - 02 มิ.ย. 2562

฿5,499

07 - 07 มิ.ย. 2562

฿4,999

08 - 08 มิ.ย. 2562

฿5,499

13 - 13 มิ.ย. 2562

฿4,999

15 - 15 มิ.ย. 2562

฿5,499

16 - 16 มิ.ย. 2562

฿5,499

19 - 19 มิ.ย. 2562

฿5,499

22 - 22 มิ.ย. 2562

฿5,499

29 - 29 มิ.ย. 2562

฿5,499

30 - 30 มิ.ย. 2562

฿5,499

4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ROTAL MANDALAY 4D3N BY FD

193100 : ทัวร์พม่า ROTAL MANDALAY 4D3N BY FD


ทัวร์พม่า สักกาะร 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี จุดชมวิวทะเลเจดีย์ วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบ็ง


เม.ย. - ส.ค. 2562

฿12,999

ปกติ 12,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

04 - 07 เม.ย. 2562

฿14,999

09 - 12 พ.ค. 2562

฿12,999

16 - 19 พ.ค. 2562

฿12,999

13 - 16 มิ.ย. 2562

฿12,999

27 - 30 มิ.ย. 2562

฿12,999

26 - 29 ก.ค. 2562

฿13,999

09 - 12 ส.ค. 2562

฿14,999

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN 3D2N

182315 : ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN 3D2N


ทัวร์พม่า พระราชวังไม้สัก พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ สะพานไม้สักอูเบ็ง เจดีย์บูพยา วัดอนันดา วัดมนุหะ วัดกุมยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจีน วัดสัพพัญญู


มี.ค. - ส.ค. 2562

฿11,999

ปกติ 11,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

05 - 07 เม.ย. 2562

฿13,999

27 - 29 เม.ย. 2562

฿13,999

10 - 12 พ.ค. 2562

฿11,999

18 - 20 พ.ค. 2562

฿11,999

14 - 16 มิ.ย. 2562

฿11,999

28 - 30 มิ.ย. 2562

฿11,999

15 - 17 ก.ค. 2562

฿13,999

26 - 28 ก.ค. 2562

฿11,999

10 - 12 ส.ค. 2562

฿12,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | ศรีลังกา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018