หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
4วัน 3คืน
ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน BY FD

180073 : ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน BY FD


ทัวร์บาหลี เกาะบาหลี ชมวิหารทานาล๊อต หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ พักหรู 4 ดาว ชมระบำบารองแดนซ์


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿15,900

ปกติ 15,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 27 พ.ค. 2561

฿16,900

31 - 03 มิ.ย. 2561

฿15,900

07 - 10 มิ.ย. 2561

฿16,900

14 - 17 มิ.ย. 2561

฿16,900

21 - 24 มิ.ย. 2561

฿16,900

28 - 01 ก.ค. 2561

฿15,900

05 - 08 ก.ค. 2561

฿15,900

12 - 15 ก.ค. 2561

฿16,900

19 - 22 ก.ค. 2561

฿16,900

26 - 29 ก.ค. 2561

฿18,900

02 - 05 ส.ค. 2561

฿16,900

09 - 12 ส.ค. 2561

฿18,900

16 - 19 ส.ค. 2561

฿16,900

23 - 26 ส.ค. 2561

฿16,900

30 - 02 ก.ย. 2561

฿16,900

06 - 09 ก.ย. 2561

฿16,900

13 - 16 ก.ย. 2561

฿16,900

20 - 23 ก.ย. 2561

฿16,900

27 - 30 ก.ย. 2561

฿16,900

4วัน 3คืน
ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N BY FD

180191 : ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N BY FD


ทัวร์บาหลี หาดจิมบารัร หมู่บ้านคินตามณี วิหารทานาล๊อท วัดหลวงเบกาซีห์ ซ๊อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดเม็งวี ทะเลสาบบาตูร์


ก.ค. - ส.ค. 2561

฿12,888

ปกติ 14,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 15 ก.ค. 2561

฿16,888

19 - 22 ก.ค. 2561

฿16,888

09 - 12 ส.ค. 2561

฿16,888

23 - 26 ส.ค. 2561

฿16,888

4วัน 3คืน
ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน

180095 : ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน


ทัวร์บาหลี เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน ชมโชว์บารองแดนซ์ หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ – ตลาดปราบเซียน วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต


พ.ค. - ส.ค. 2561

฿16,888

ปกติ 16,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 27 พ.ค. 2561

฿16,888

14 - 17 มิ.ย. 2561

฿16,888

26 - 29 ก.ค. 2561

฿16,888

09 - 12 ส.ค. 2561

฿16,888

11 - 14 ส.ค. 2561

฿16,888

25 - 28 ส.ค. 2561

฿16,888

3วัน 2คืน
ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ “บาหลี”

180342 : ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ “บาหลี”


ทัวร์บาหลี มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล วิหารกลางทะเล “ทานาห์ลอต” ทิวทัศน์ที่สวยงาม สัมผัสอารยธรรมโบราณ ณ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ความเชื่อที่มีมาช้านาน ชมระบำพื้นเมืองของชาวบาหลี “บารองแดนซ์” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอย่างจุใจ


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿13,331

ปกติ 13,331

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 21 พ.ค. 2561

฿13,331

09 - 11 มิ.ย. 2561

฿13,331

23 - 15 มิ.ย. 2561

฿13,331

5วัน 4คืน
ทัวร์บาหลี บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย...สบาย 5 วัน 4 คืน

180504 : ทัวร์บาหลี บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย...สบาย 5 วัน 4 คืน


ทัวร์บาหลี ระบำบารองแดนซ์หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – หาดจิมบารัน - วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต -


พ.ค. - พ.ย. 2561

฿19,999

ปกติ 19,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 26 พ.ค. 2561

฿19,999

05 - 09 มิ.ย. 2561

฿19,991

26 - 30 มิ.ย. 2561

฿19,991

10 - 14 ก.ค. 2561

฿19,991

24 - 28 ก.ค. 2561

฿19,991

07 - 11 ส.ค. 2561

฿19,991

21 - 25 ส.ค. 2561

฿19,991

18 - 22 ก.ย. 2561

฿19,991

09 - 13 ต.ค. 2561

฿20,991

23 - 27 ต.ค. 2561

฿20,991

06 - 10 พ.ย. 2561

฿18,991

5วัน 4คืน
ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4วัน 3คืน

180505 : ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4วัน 3คืน


ทัวร์บาหลี วัดพรามนันต์- ถนนมาลิโอโบโร่ - พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุต-บาหลี-เดนพาซ่าร์ - ระบำบารองแดนซ์ – ศุนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน–หมูบ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ –วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน-วัดทานาห์ลอต – หาดจิมบารัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา


พ.ค. - พ.ย. 2561

฿29,911

ปกติ 29,911

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 29 พ.ค. 2561

฿29,911

02 - 05 มิ.ย. 2561

฿28,911

21 - 24 มิ.ย. 2561

฿28,911

05 - 08 ก.ค. 2561

฿30,991

06 - 09 ก.ย. 2561

฿28,991

22 - 25 ก.ย. 2561

฿28,991

11 - 14 ต.ค. 2561

฿30,991

12 - 15 ต.ค. 2561

฿30,991

20 - 23 ต.ค. 2561

฿30,991

01 - 04 พ.ย. 2561

฿28,991

24 - 27 พ.ย. 2561

฿28,991

4วัน 3คืน
ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน

180506 : ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน


ทัวร์บาหลี วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล – ช้อปปิ้งตลาด - วัดทามันอายุน - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอูลันดานู บราตัน – ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด – วัดทานาห์ลอต - สวนพระวิษณุ - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿23,999

ปกติ 23,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 29 พ.ค. 2561

฿23,999

02 - 05 มิ.ย. 2561

฿21,999

21 - 24 มิ.ย. 2561

฿21,999

Scroll To Top

ทัวร์ ทัวร์พม่า | ทัวร์ ทัวร์จีน | ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์ ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ ทัวร์บาหลี | ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ ทัวร์ลาว | ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์ ทัวร์บรูไน | ทัวร์ ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholidayบริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2017