หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ฮ่องกง  94
มาเก๊า  29
จูไห่  24
เซิ่นเจิ้น  18
กระเช้านองปิง  41
ดิสนีย์แลนด์  17

แพคเกจ ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊ากับเรา

3 วัน 0 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง เหมาๆไม่เข้าจีน 3วัน

181376 : ทัวร์ฮ่องกง เหมาๆไม่เข้าจีน 3วัน


ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง+พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชงกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – หาดรีพลัสเบย์ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานเต็มวัน


ส.ค. - ก.ย. 2561

฿11,911

ปกติ 11,911

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

03 - 05 ส.ค. 2561

฿11,911

04 - 06 ส.ค. 2561

฿11,911

17 - 19 ส.ค. 2561

฿11,911

18 - 20 ส.ค. 2561

฿11,911

24 - 26 ส.ค. 2561

฿11,911

25 - 27 ส.ค. 2561

฿11,911

31 - 02 ก.ย. 2561

฿11,911

01 - 03 ก.ย. 2561

฿11,911

02 - 04 ก.ย. 2561

฿11,911

07 - 09 ก.ย. 2561

฿11,911

08 - 10 ก.ย. 2561

฿11,911

14 - 16 ก.ย. 2561

฿11,911

15 - 17 ก.ย. 2561

฿11,911

21 - 23 ก.ย. 2561

฿11,911

22 - 24 ก.ย. 2561

฿11,911

28 - 30 ก.ย. 2561

฿11,911

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ มาเก๊า...จูไห่...เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

181373 : ทัวร์ มาเก๊า...จูไห่...เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน


ทัวร์มาเก๊า วัดผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ - วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian – The Venetian


ก.ย. - ก.ย. 2561

฿5,885

ปกติ 5,885

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

01 - 03 ก.ย. 2561

฿5,885

03 - 05 ก.ย. 2561

฿5,885

04 - 06 ก.ย. 2561

฿5,885

05 - 07 ก.ย. 2561

฿5,885

07 - 09 ก.ย. 2561

฿5,885

08 - 10 ก.ย. 2561

฿5,885

09 - 11 ก.ย. 2561

฿5,885

10 - 12 ก.ย. 2561

฿5,885

11 - 13 ก.ย. 2561

฿5,885

12 - 14 ก.ย. 2561

฿5,885

13 - 15 ก.ย. 2561

฿5,885

14 - 16 ก.ย. 2561

฿5,885

15 - 17 ก.ย. 2561

฿5,885

16 - 18 ก.ย. 2561

฿5,885

17 - 19 ก.ย. 2561

฿5,885

18 - 20 ก.ย. 2561

฿5,885

19 - 21 ก.ย. 2561

฿5,885

20 - 22 ก.ย. 2561

฿5,885

21 - 23 ก.ย. 2561

฿5,885

22 - 24 ก.ย. 2561

฿5,885

23 - 25 ก.ย. 2561

฿5,885

24 - 26 ก.ย. 2561

฿5,885

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N BY CX

180669 : ทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N BY CX


ทัวร์ฮ่องกง ซ๊อปปิ้งหลอหวู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ ชมโชว์ แสง สี เสียง วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ ปาริเซียน มาเก๊า รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน


ก.ค. - ส.ค. 2561

฿9,999

ปกติ 9,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

19 - 22 ก.ค. 2561

฿9,999

22 - 25 ก.ค. 2561

฿9,999

฿10,998

29 - 01 ส.ค. 2561

฿9,999

2 วัน 1 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N

181368 : ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N


ทัวร์ฮ่องกง วัดเจ้าแม่ทับทิม - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดซีหลิน


ส.ค. - ส.ค. 2561

฿16,999

ปกติ 16,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

12 - 13 ส.ค. 2561

฿16,999

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

180955 : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน


ทัวร์มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ -


ก.ค. - ต.ค. 2561

฿9,900

ปกติ 11,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

21 - 23 ก.ค. 2561

฿9,900

฿11,900

04 - 06 ส.ค. 2561

฿11,900

10 - 12 ส.ค. 2561

฿12,900

11 - 13 ส.ค. 2561

฿14,900

17 - 19 ส.ค. 2561

฿11,900

18 - 20 ส.ค. 2561

฿11,900

24 - 26 ส.ค. 2561

฿11,900

25 - 27 ส.ค. 2561

฿11,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿11,900

01 - 03 ก.ย. 2561

฿12,900

07 - 09 ก.ย. 2561

฿12,900

08 - 10 ก.ย. 2561

฿12,900

14 - 16 ก.ย. 2561

฿12,900

15 - 17 ก.ย. 2561

฿12,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿12,900

22 - 24 ก.ย. 2561

฿10,900

28 - 30 ก.ย. 2561

฿12,900

29 - 01 ต.ค. 2561

฿12,900

2 วัน 1 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า HONG KONG นองปิง ไหว้พระ 6 วัด 2D1N

181366 : HONG KONG นองปิง ไหว้พระ 6 วัด 2D1N


ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง – วัดโปวหลิน – Citygate Outlets - วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว


ส.ค. - ส.ค. 2561

฿14,999

ปกติ 14,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

12 - 13 ส.ค. 2561

฿14,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน

180732 : ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน


พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง ซิตี้เกทเอาท์เลท ร้านหยก ร้านจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิว วิคตอเรียพีค จุดกึ่งกลางเขา หาดรีพัลส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอล เซนาโด้สแควร์ วัดอาม่า เวเนเชี่ยน – The Parisian Macao


ส.ค. - ต.ค. 2561

฿21,900

ปกติ 21,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

30 - 02 ก.ย. 2561

฿21,900

06 - 09 ก.ย. 2561

฿21,900

13 - 16 ก.ย. 2561

฿21,900

20 - 23 ก.ย. 2561

฿21,900

18 - 21 ต.ค. 2561

฿23,900

25 - 28 ต.ค. 2561

฿23,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน

181150 : ทัวร์ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน


ทัวร์จีน Symphony of Lights วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง City Gate Outlet วัดเจ้าแม่กวนอิม ตลาดเลดี้มาร์เก็ต


ส.ค. - ต.ค. 2561

฿12,900

ปกติ 12,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

02 - 04 ส.ค. 2561

฿12,900

03 - 05 ส.ค. 2561

฿13,900

04 - 06 ส.ค. 2561

฿12,900

05 - 07 ส.ค. 2561

฿12,900

09 - 11 ส.ค. 2561

฿12,900

10 - 12 ส.ค. 2561

฿14,900

11 - 13 ส.ค. 2561

฿15,900

16 - 18 ส.ค. 2561

฿12,900

17 - 19 ส.ค. 2561

฿13,900

18 - 20 ส.ค. 2561

฿13,900

19 - 21 ส.ค. 2561

฿12,900

23 - 25 ส.ค. 2561

฿12,900

24 - 26 ส.ค. 2561

฿13,900

25 - 27 ส.ค. 2561

฿13,900

30 - 01 ก.ย. 2561

฿12,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿13,900

01 - 03 ก.ย. 2561

฿12,900

06 - 08 ก.ย. 2561

฿12,900

07 - 09 ก.ย. 2561

฿13,900

08 - 10 ก.ย. 2561

฿12,900

13 - 15 ก.ย. 2561

฿12,900

14 - 16 ก.ย. 2561

฿13,900

15 - 17 ก.ย. 2561

฿12,900

16 - 18 ก.ย. 2561

฿12,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿13,900

22 - 24 ก.ย. 2561

฿12,900

04 - 06 ต.ค. 2561

฿14,900

05 - 07 ต.ค. 2561

฿14,900

06 - 08 ต.ค. 2561

฿13,900

07 - 09 ต.ค. 2561

฿14,900

11 - 13 ต.ค. 2561

฿14,900

12 - 14 ต.ค. 2561

฿15,900

13 - 15 ต.ค. 2561

฿16,900

14 - 16 ต.ค. 2561

฿16,900

18 - 20 ต.ค. 2561

฿14,900

19 - 21 ต.ค. 2561

฿14,900

20 - 22 ต.ค. 2561

฿14,900

21 - 23 ต.ค. 2561

฿14,900

25 - 27 ต.ค. 2561

฿14,900

26 - 28 ต.ค. 2561

฿14,900

27 - 29 ต.ค. 2561

฿14,900

28 - 30 ต.ค. 2561

฿13,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน

181188 : ทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ฮ่องกง Symphony of Lights วัดหวังต้าเซียน สำนักนางชี วัดแชกงหมิว พระใหญ่ลันเตา City Gate Outlet- นั่งรถชมเมือง Open Top Bus ยอดเขาวิคตอเรียพีค หาดรีพัสเบย์


ส.ค. - ส.ค. 2561

฿25,900

ปกติ 25,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

10 - 12 ส.ค. 2561

฿25,900

24 - 26 ส.ค. 2561

฿25,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง ตะลุย ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

180730 : ทัวร์ฮ่องกง ตะลุย ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิงคริสตัล ซิตี้เกทเอาท์เลท วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วิคตอเรียพีค หาดรีพัลส์เบย์ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน


ส.ค. - ต.ค. 2561

฿17,900

ปกติ 17,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

03 - 05 ส.ค. 2561

฿17,900

10 - 12 ส.ค. 2561

฿20,900

17 - 19 ส.ค. 2561

฿17,900

24 - 26 ส.ค. 2561

฿17,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿17,900

07 - 09 ก.ย. 2561

฿16,900

14 - 16 ก.ย. 2561

฿16,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿16,900

19 - 21 ต.ค. 2561

฿17,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน

180953 : ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน


ทัวร์มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน


ก.ค. - ต.ค. 2561

฿12,900

ปกติ 12,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

28 - 30 ก.ค. 2561

฿12,900

03 - 05 ส.ค. 2561

฿7,900

04 - 06 ส.ค. 2561

฿7,900

10 - 12 ส.ค. 2561

฿12,900

11 - 13 ส.ค. 2561

฿12,900

17 - 19 ส.ค. 2561

฿7,900

18 - 20 ส.ค. 2561

฿8,900

24 - 26 ส.ค. 2561

฿8,900

25 - 27 ส.ค. 2561

฿8,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿8,900

01 - 03 ก.ย. 2561

฿7,900

07 - 09 ก.ย. 2561

฿7,900

08 - 10 ก.ย. 2561

฿7,900

14 - 16 ก.ย. 2561

฿8,900

15 - 17 ก.ย. 2561

฿7,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿8,900

22 - 24 ก.ย. 2561

฿7,900

23 - 25 ก.ย. 2561

฿8,900

28 - 30 ก.ย. 2561

฿7,900

29 - 01 ต.ค. 2561

฿8,900

05 - 07 ต.ค. 2561

฿7,900

06 - 08 ต.ค. 2561

฿7,900

12 - 14 ต.ค. 2561

฿12,900

13 - 15 ต.ค. 2561

฿12,900

19 - 21 ต.ค. 2561

฿11,900

20 - 22 ต.ค. 2561

฿11,900

21 - 23 ต.ค. 2561

฿12,900

26 - 28 ต.ค. 2561

฿7,900

27 - 29 ต.ค. 2561

฿7,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N

181365 : ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N


ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เลท – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน - รีพลัสเบย์ – วัดแชกง หมิว – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย


ก.ค. - ก.ย. 2561

฿11,999

ปกติ 11,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

19 - 21 ก.ค. 2561

฿13,999

26 - 28 ก.ค. 2561

฿13,999

28 - 30 ก.ค. 2561

฿17,999

02 - 04 ส.ค. 2561

฿13,999

12 - 14 ส.ค. 2561

฿15,999

23 - 25 ส.ค. 2561

฿11,999

24 - 26 ส.ค. 2561

฿13,999

30 - 01 ก.ย. 2561

฿13,999

31 - 02 ก.ย. 2561

฿13,999

Scroll To Top

ทัวร์พม่า | ทัวร์จีน | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ลาว | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์บรูไน | ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โมร็อคโค | ทัวร์ฟิลิปปินส์ | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์กรีซ | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์เกาหลีเหนือ | ทัวร์เคนยา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018