หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ฮ่องกง  52
มาเก๊า  15
จูไห่  15
เซิ่นเจิ้น  15
กระเช้านองปิง  22
ดิสนีย์แลนด์  11
3วัน 3คืน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเพียวๆ

180343 : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเพียวๆ


ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง


มิ.ย. - ส.ค. 2561

฿9,999

ปกติ 9,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

03 - 05 มิ.ย. 2561

฿9,999

04 - 06 มิ.ย. 2561

฿9,999

05 - 07 มิ.ย. 2561

฿9,999

06 - 08 มิ.ย. 2561

฿9,999

10 - 12 มิ.ย. 2561

฿9,999

11 - 13 มิ.ย. 2561

฿9,999

17 - 19 มิ.ย. 2561

฿9,999

20 - 22 มิ.ย. 2561

฿9,999

21 - 23 มิ.ย. 2561

฿9,999

24 - 26 มิ.ย. 2561

฿9,999

01 - 03 ก.ค. 2561

฿9,999

03 - 05 ก.ค. 2561

฿9,999

04 - 06 ก.ค. 2561

฿9,999

09 - 11 ก.ค. 2561

฿9,999

11 - 13 ก.ค. 2561

฿9,999

16 - 18 ก.ค. 2561

฿9,999

17 - 19 ก.ค. 2561

฿9,999

18 - 20 ก.ค. 2561

฿9,999

24 - 26 ก.ค. 2561

฿9,999

25 - 27 ก.ค. 2561

฿9,999

29 - 30 ก.ค. 2561

฿9,999

30 - 01 ส.ค. 2561

฿9,999

01 - 03 ส.ค. 2561

฿9,999

05 - 07 ส.ค. 2561

฿9,999

06 - 08 ส.ค. 2561

฿9,999

13 - 15 ส.ค. 2561

฿9,999

19 - 21 ส.ค. 2561

฿9,999

3วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง เจี๊ยก1 มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

180365 : ทัวร์ฮ่องกง เจี๊ยก1 มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง+พระใหญ่โป่วหลิน / วัดหวังต้าเซียน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง


มิ.ย. - ก.ย. 2561

฿13,331

ปกติ 13,331

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿13,331

02 - 04 มิ.ย. 2561

฿13,331

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿13,331

09 - 11 มิ.ย. 2561

฿13,331

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿13,331

16 - 18 มิ.ย. 2561

฿13,331

22 - 24 มิ.ย. 2561

฿13,331

23 - 25 มิ.ย. 2561

฿13,331

29 - 01 ก.ค. 2561

฿13,331

30 - 02 ก.ค. 2561

฿13,331

31 - 02 ก.ย. 2561

฿13,331

01 - 03 ก.ย. 2561

฿13,331

07 - 09 ก.ย. 2561

฿13,331

08 - 10 ก.ย. 2561

฿13,331

14 - 16 ก.ย. 2561

฿13,331

15 - 17 ก.ย. 2561

฿13,331

3วัน 3คืน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

180548 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่


ทัวร์ฮ่องกง นมัสการองค์พระสังกัจจายน์...ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล / โชว์น้ำพุเต้นระบำ เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)


มิ.ย. - ก.ค. 2561

฿4,884

ปกติ 4,884

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿4,884

02 - 04 มิ.ย. 2561

฿4,884

07 - 09 มิ.ย. 2561

฿4,884

14 - 16 มิ.ย. 2561

฿4,884

16 - 18 มิ.ย. 2561

฿4,884

21 - 23 มิ.ย. 2561

฿4,884

22 - 24 มิ.ย. 2561

฿4,884

23 - 24 มิ.ย. 2561

฿4,884

28 - 30 มิ.ย. 2561

฿4,884

29 - 01 ก.ค. 2561

฿4,884

30 - 02 ก.ค. 2561

฿4,884

05 - 07 ก.ค. 2561

฿4,884

06 - 08 ก.ค. 2561

฿4,884

4วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง..วัดแชกง..เซินเจิ้น

180546 : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง..วัดแชกง..เซินเจิ้น


ทัวร์ฮ่องกง นมัสการเทพเจ้ากวนอู...เจ้าแม่กวนอิมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ…เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ HX


ก.ค. - ก.ย. 2561

฿7,997

ปกติ 7,997

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

06 - 09 ก.ค. 2561

฿7,997

20 - 23 ก.ค. 2561

฿7,997

21 - 24 ก.ค. 2561

฿7,997

29 - 01 ส.ค. 2561

฿7,997

03 - 06 ส.ค. 2561

฿7,997

24 - 27 ส.ค. 2561

฿6,996

31 - 03 ก.ย. 2561

฿7,997

14 - 17 ก.ย. 2561

฿6,996

3วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง..วัดแชกง..เซินเจิ้น

180545 : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง..วัดแชกง..เซินเจิ้น


ทัวร์ฮ่องกง นมัสการเทพเจ้ากวนอู...เจ้าแม่กวนอิมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ…เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ HX


มิ.ย. - ก.ค. 2561

฿6,996

ปกติ 6,996

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

01 - 04 มิ.ย. 2561

฿7,997

02 - 05 มิ.ย. 2561

฿7,997

07 - 10 มิ.ย. 2561

฿7,997

21 - 24 มิ.ย. 2561

฿6,996

22 - 25 มิ.ย. 2561

฿7,997

29 - 02 ก.ค. 2561

฿6,996

3วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า  ฮ่องกง  เวเนเชี่ยน  3 วัน

180542 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน


ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว” ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿6,996

ปกติ 6,996

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 06 พ.ค. 2561

฿6,996

25 - 27 พ.ค. 2561

฿7,997

27 - 29 พ.ค. 2561

฿7,997

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿7,997

02 - 04 มิ.ย. 2561

฿7,997

07 - 09 มิ.ย. 2561

฿6,996

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿7,997

14 - 16 มิ.ย. 2561

฿6,996

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿7,997

3วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า  ฮ่องกง  เวเนเชี่ยน  3 วัน

180543 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน


ทัวร์ฮ่องกง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว” ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD) (บินบ่าย กลับดึก)


พ.ค. - ก.ค. 2561

฿6,996

ปกติ 6,996

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 29 พ.ค. 2561

฿7,997

31 - 02 มิ.ย. 2561

฿6,996

02 - 04 มิ.ย. 2561

฿7,997

07 - 09 มิ.ย. 2561

฿6,996

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿7,997

09 - 11 มิ.ย. 2561

฿7,997

14 - 16 มิ.ย. 2561

฿6,996

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿7,997

16 - 18 มิ.ย. 2561

฿7,997

21 - 23 มิ.ย. 2561

฿6,996

22 - 24 มิ.ย. 2561

฿7,997

23 - 25 มิ.ย. 2561

฿7,997

28 - 30 มิ.ย. 2561

฿6,996

29 - 01 ก.ค. 2561

฿7,997

05 - 07 ก.ค. 2561

฿6,996

08 - 08 ก.ค. 2561

฿7,997

3วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง Macau-Zhuhai

180507 : ทัวร์ฮ่องกง Macau-Zhuhai


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า..จูไห่..เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืนชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ นมัสการองค์พระสังกัจจายน์...ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล / โชว์น้ำพุเต้นระบำ เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿4,884

ปกติ 4,884

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 - 02 มิ.ย. 2561

฿4,884

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿4,884

02 - 04 มิ.ย. 2561

฿4,884

07 - 09 มิ.ย. 2561

฿4,884

14 - 16 มิ.ย. 2561

฿4,884

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿4,884

3วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY CX

180239 : ทัวร์ฮ่องกง EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY CX


ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ พักฮ่องกง 2 คืน ระดับ 4 ดาว วัดแชกงหมิว วัดหว่องไท่สิน ซ๊อปปิงจิมซาจุ่ย


มิ.ย. - ก.ย. 2561

฿15,900

ปกติ 15,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 19 มิ.ย. 2561

฿15,900

01 - 03 ก.ค. 2561

฿16,900

08 - 10 ก.ค. 2561

฿16,900

22 - 24 ก.ค. 2561

฿16,900

05 - 07 ส.ค. 2561

฿16,900

12 - 14 ส.ค. 2561

฿17,900

02 - 04 ก.ย. 2561

฿15,900

09 - 11 ก.ย. 2561

฿15,900

16 - 18 ก.ย. 2561

฿15,900

23 - 25 ก.ย. 2561

฿15,900

3วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG MACAU 3D2N BY CX

180243 : ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG MACAU 3D2N BY CX


ทัวร์ฮ่องกง สักการะเจ้าแม่กวนอิม ซ๊อปปิ้งจิมซาจุ่ย ผูกด้ายแดงขอความรัก วัดอาม่า


พ.ค. - ก.ค. 2561

฿16,900

ปกติ 17,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 29 พ.ค. 2561

฿17,900

10 - 12 มิ.ย. 2561

฿16,900

29 - 31 ก.ค. 2561

฿18,900

3วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน BY CX

180228 : ทัวร์ฮ่องกง EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน BY CX


ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมาย  ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี  ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า “ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ”  ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ทั้งเสื้อผ้า น้ำหอม กระเป๋า และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย  Free Day 1 วัน ให้ท่านได้มีเวลาท่องเที่ยว ช็อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย  พิเศษ!!! ทานอาหารเเบบคนฮ่องกง กับเมนูติ๋มซำ


มิ.ย. - ต.ค. 2561

฿14,900

ปกติ 14,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿14,900

29 - 01 ก.ค. 2561

฿14,900

06 - 08 ก.ค. 2561

฿15,900

13 - 15 ก.ค. 2561

฿15,900

14 - 16 ก.ค. 2561

฿15,900

20 - 22 ก.ค. 2561

฿15,900

03 - 05 ส.ค. 2561

฿15,900

10 - 12 ส.ค. 2561

฿17,900

17 - 19 ส.ค. 2561

฿15,900

18 - 20 ส.ค. 2561

฿15,900

24 - 26 ส.ค. 2561

฿15,900

25 - 27 ส.ค. 2561

฿15,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿15,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿14,900

06 - 08 ต.ค. 2561

฿17,900

12 - 14 ต.ค. 2561

฿18,900

13 - 15 ต.ค. 2561

฿18,900

19 - 21 ต.ค. 2561

฿16,900

20 - 22 ต.ค. 2561

฿17,900

26 - 28 ต.ค. 2561

฿16,900

3วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG NGONGPING 3D2N BY CX

180226 : ทัวร์ฮ่องกง EASY HONGKONG NGONGPING 3D2N BY CX


ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมาย  ชม VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง  นั่ง รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค  ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย  ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ ใครที่อยากขอลูก ขอคู่รัก ต้องไม่พลาดที่นี้เลย  ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี  ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า “ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ”  ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ทั้งเสื้อผ้า น้ำหอม กระเป๋า และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿14,900

ปกติ 15,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 27 พ.ค. 2561

฿15,900

฿16,900

23 - 25 มิ.ย. 2561

฿15,900

08 - 10 ก.ย. 2561

฿15,900

Scroll To Top

ทัวร์ ทัวร์พม่า | ทัวร์ ทัวร์จีน | ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์ ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ ทัวร์บาหลี | ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ ทัวร์ลาว | ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์ ทัวร์บรูไน | ทัวร์ ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholidayบริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2017