หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
วังเวียง  4
หลวงพระบาง  4
เวียงจันทร์  2

แพคเกจ ทัวร์ลาว สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ลาว กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวลาวกับเรา

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง  3 วัน 2 คืน

192963 : ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง • ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่น


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿14,888

ปกติ 14,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ลาว
ราคาทัวร์ลาว

15 - 17 มี.ค. 2562

฿14,888

22 - 24 มี.ค. 2562

฿14,888

06 - 08 เม.ย. 2562

฿18,888

12 - 14 เม.ย. 2562

฿19,888

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว   เยี่ยมยาม หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

182553 : ทัวร์ลาว เยี่ยมยาม หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม - ศูนย์เครื่องเงิน - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา


ก.พ. - เม.ย. 2562

฿13,888

ปกติ 13,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ลาว
ราคาทัวร์ลาว

02 - 04 ก.พ. 2562

฿13,888

23 - 25 มี.ค. 2562

฿13,888

13 - 15 เม.ย. 2562

฿19,888

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว สะบายดี วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

182309 : ทัวร์ลาว สะบายดี วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ลาว เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง • ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿13,888

ปกติ 13,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ลาว
ราคาทัวร์ลาว

25 - 27 ม.ค. 2562

฿14,888

22 - 24 ก.พ. 2562

฿13,888

01 - 03 มี.ค. 2562

฿13,888

08 - 10 มี.ค. 2562

฿13,888

29 - 31 มี.ค. 2562

฿13,888

06 - 08 เม.ย. 2562

฿15,888

12 - 14 เม.ย. 2562

฿17,888

13 - 15 เม.ย. 2562

฿19,888

26 - 28 เม.ย. 2562

฿14,888

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน

192875 : ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ลาว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ล่องเรือเพื่อรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน!! วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี น้ำตกตาดกวางสี นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เที่ยวชม ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿12,900

ปกติ 12,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ลาว
ราคาทัวร์ลาว

08 - 10 ก.พ. 2562

฿13,900

15 - 17 ก.พ. 2562

฿13,900

22 - 24 ก.พ. 2562

฿13,900

01 - 03 มี.ค. 2562

฿13,900

08 - 10 มี.ค. 2562

฿13,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY FD

180077 : ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY FD


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว แถมฟรีชุดสะบายดี


ก.พ. - เม.ย. 2562

฿12,900

ปกติ 12,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ลาว
ราคาทัวร์ลาว

02 - 04 ก.พ. 2562

฿13,900

22 - 24 ก.พ. 2562

฿12,900

01 - 03 มี.ค. 2562

฿13,900

08 - 10 มี.ค. 2562

฿13,900

15 - 17 มี.ค. 2562

฿12,900

22 - 24 มี.ค. 2562

฿13,900

29 - 31 มี.ค. 2562

฿13,900

05 - 07 เม.ย. 2562

฿14,900

26 - 28 เม.ย. 2562

฿13,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

181252 : ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ลาว พระธาตุหลวง ประตูชัย ถ้ำจัง หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง พระราชวัง หอพระบาง วัดวิชุนราช


ม.ค. - ม.ค. 2562

฿14,900

ปกติ 14,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ลาว
ราคาทัวร์ลาว

25 - 27 ม.ค. 2562

฿13,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง บลูลากูน 3 วัน 2 คืน

192876 : ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง บลูลากูน 3 วัน 2 คืน


ขอพร พระธาตุหลวง เยี่ยมชม หอพระแก้ว ล่องเรือคายัค Zip Line แวะชม ถ้ำนอน ถ้ำปูคำ จุดชมวิว ณ ถ้ำจัง สนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นน้ำ ณ บลูลากูน ขึ้นบอลลูนยักษ์ เพื่อชมเมืองวังเวียงในมุมสูง + พักหรู 4 ดาว


ก.พ. - เม.ย. 2562

฿13,900

ปกติ 13,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ลาว
ราคาทัวร์ลาว

23 - 25 ก.พ. 2562

฿14,900

02 - 04 มี.ค. 2562

฿14,900

30 - 01 เม.ย. 2562

฿14,900

20 - 22 เม.ย. 2562

฿14,900

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018