หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  8
อุทยานอาลีซาน  39
อุทยานเย๋หลิ่ว  47
อุทยานทาโรโกะ  8
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  61
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  6
วัดฝอกวงซาน  4
เที่ยวฟาร์มแกะ  3

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ฟลอร่า 4 วัน 2 คืน

182625 : ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ฟลอร่า 4 วัน 2 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ชม TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION งานจัดแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวน และดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน แช่น้ำแร่ในห้องพัก อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น วัดเหวินหวู่ ปล่อยโคมสือเฟิ้น ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿9,555

ปกติ 10,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

23 - 26 มี.ค. 2562

฿10,999

30 - 02 เม.ย. 2562

฿10,999

20 - 23 เม.ย. 2562

฿10,999

26 - 29 เม.ย. 2562

฿10,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4 วัน 3 คืน

193271 : ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 หอเจียงไคเช็ค วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซ็อปปิ้งซีหมินติง


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿12,888

ปกติ 12,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

22 - 25 มี.ค. 2562

฿13,888

24 - 27 มี.ค. 2562

฿13,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน

182626 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานอาลีซาน ปล่อยโคมผิงซี หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น แช่น้ำแร่ในห้องพัก


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿12,999

ปกติ 13,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

21 - 25 มี.ค. 2562

฿13,999

27 - 31 มี.ค. 2562

฿12,999

฿13,999

28 - 01 เม.ย. 2562

฿13,999

03 - 07 เม.ย. 2562

฿13,999

12 - 16 เม.ย. 2562

฿16,999

18 - 22 เม.ย. 2562

฿12,999

฿13,999

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN 5 วัน 4 คืน

193307 : ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN 5 วัน 4 คืน


นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด


เม.ย. - ก.ค. 2562

฿15,900

ปกติ 15,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

01 - 05 เม.ย. 2562

฿16,900

06 - 10 เม.ย. 2562

฿18,900

20 - 24 เม.ย. 2562

฿16,900

27 - 01 พ.ค. 2562

฿16,900

04 - 08 พ.ค. 2562

฿16,900

11 - 15 พ.ค. 2562

฿16,900

18 - 22 พ.ค. 2562

฿19,900

25 - 29 พ.ค. 2562

฿15,900

01 - 05 มิ.ย. 2562

฿15,900

08 - 12 มิ.ย. 2562

฿16,900

15 - 19 มิ.ย. 2562

฿15,900

22 - 26 มิ.ย. 2562

฿16,900

29 - 03 ก.ค. 2562

฿16,900

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน

193306 : ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน


ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ซ้อปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด


เม.ย. - มิ.ย. 2562

฿13,900

ปกติ 13,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

03 - 06 เม.ย. 2562

฿14,900

10 - 13 เม.ย. 2562

฿15,900

24 - 27 เม.ย. 2562

฿13,900

08 - 11 พ.ค. 2562

฿14,900

15 - 18 พ.ค. 2562

฿14,900

22 - 25 พ.ค. 2562

฿14,900

29 - 01 มิ.ย. 2562

฿14,900

05 - 08 มิ.ย. 2562

฿14,900

12 - 15 มิ.ย. 2562

฿14,900

26 - 29 มิ.ย. 2562

฿14,900

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทเป มิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน

193185 : ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทเป มิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน บินหรู 5 ดาว อยู่ดี กินดีระดับมิชลินสตาร์ ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 แช่ออนเซ็นส่วนตัว นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ ซ้อปปิ้งซีเหมินติง วัดหลงซาน


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿25,900

ปกติ 25,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

05 - 09 เม.ย. 2562

฿27,900

26 - 30 เม.ย. 2562

฿27,900

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทเป ไถจง 5D3N BY XW

193274 : ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทเป ไถจง 5D3N BY XW


เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง


พ.ค. - ก.ค. 2562

฿13,999

ปกติ 13,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

04 - 08 เม.ย. 2562

฿17,999

10 - 14 เม.ย. 2562

฿20,999

11 - 15 เม.ย. 2562

฿23,999

13 - 17 เม.ย. 2562

฿23,999

14 - 18 เม.ย. 2562

฿21,999

17 - 21 เม.ย. 2562

฿14,999

27 - 01 พ.ค. 2562

฿16,999

28 - 02 พ.ค. 2562

฿15,999

04 - 08 พ.ค. 2562

฿14,999

04 - 08 พ.ค. 2562

฿14,999

08 - 12 พ.ค. 2562

฿15,999

11 - 15 พ.ค. 2562

฿13,999

16 - 20 พ.ค. 2562

฿15,999

22 - 26 พ.ค. 2562

฿13,999

25 - 29 พ.ค. 2562

฿13,999

01 - 05 มิ.ย. 2562

฿13,999

08 - 12 มิ.ย. 2562

฿13,999

15 - 19 มิ.ย. 2562

฿13,999

20 - 24 มิ.ย. 2562

฿13,999

03 - 07 ก.ค. 2562

฿13,999

10 - 14 ก.ค. 2562

฿13,999

13 - 17 ก.ค. 2562

฿17,999

20 - 24 ก.ค. 2562

฿13,999

25 - 29 ก.ค. 2562

฿17,999

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน

193064 : ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน โดมแห่งแสง เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร วัดโฝวกวงซัน ตลาดกลางคืนเหวินหัว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿32,888

ปกติ 32,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

13 - 17 เม.ย. 2562

฿32,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์... มุ้งมิ้งน่ารัก 4 วัน 3 คืน

193238 : ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์... มุ้งมิ้งน่ารัก 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองผิงซี-ปล่อยโคมผิงซี-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-DUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - นั่งกระเช้าเมาคง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง วัดหลงซาน


เม.ย. - ก.ย. 2562

฿17,888

ปกติ 17,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

04 - 07 เม.ย. 2562

฿17,888

19 - 22 เม.ย. 2562

฿16,888

26 - 29 เม.ย. 2562

฿16,888

11 - 14 พ.ค. 2562

฿16,888

24 - 27 พ.ค. 2562

฿16,888

31 - 03 มิ.ย. 2562

฿15,888

01 - 04 มิ.ย. 2562

฿15,888

15 - 18 มิ.ย. 2562

฿16,888

29 - 02 ก.ค. 2562

฿16,888

04 - 07 ก.ค. 2562

฿16,888

06 - 09 ก.ค. 2562

฿16,888

12 - 15 ก.ค. 2562

฿16,888

19 - 22 ก.ค. 2562

฿16,888

20 - 23 ก.ค. 2562

฿16,888

25 - 28 ก.ค. 2562

฿16,888

01 - 04 ส.ค. 2562

฿16,888

03 - 06 ส.ค. 2562

฿15,888

08 - 11 ส.ค. 2562

฿16,888

16 - 19 ส.ค. 2562

฿16,888

22 - 25 ส.ค. 2562

฿16,888

30 - 02 ก.ย. 2562

฿16,888

31 - 03 ก.ย. 2562

฿16,888

06 - 09 ก.ย. 2562

฿16,888

13 - 16 ก.ย. 2562

฿16,888

21 - 24 ก.ย. 2562

฿14,888

27 - 30 ก.ย. 2562

฿16,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซานได้ใจ SPECIAL 4D3N

180133 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซานได้ใจ SPECIAL 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101


เม.ย. - ต.ค. 2562

฿16,500

ปกติ 16,500

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

27 - 30 เม.ย. 2562

฿17,500

11 - 14 พ.ค. 2562

฿17,500

25 - 28 พ.ค. 2562

฿17,500

08 - 11 มิ.ย. 2562

฿17,500

22 - 25 มิ.ย. 2562

฿17,500

06 - 09 ก.ค. 2562

฿17,500

20 - 23 ก.ค. 2562

฿17,500

03 - 06 ส.ค. 2562

฿17,500

17 - 20 ส.ค. 2562

฿17,500

31 - 03 ก.ย. 2562

฿17,500

21 - 24 ก.ย. 2562

฿17,500

05 - 08 ต.ค. 2562

฿18,500

19 - 22 ต.ค. 2562

฿18,500

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TIGER โปรโมชั่น 4D3N

181967 : ทัวร์ไต้หวัน TIGER โปรโมชั่น 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว วัดเหวินหวู่ ชมตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซ้อปปิ้งซีเหมินติง หอเจียงไคเช็ค แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


มี.ค. - ต.ค. 2562

฿11,999

ปกติ 11,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

22 - 25 มี.ค. 2562

฿12,999

29 - 01 เม.ย. 2562

฿12,999

05 - 08 เม.ย. 2562

฿13,999

12 - 15 เม.ย. 2562

฿19,999

18 - 21 เม.ย. 2562

฿12,999

25 - 28 เม.ย. 2562

฿12,999

02 - 05 พ.ค. 2562

฿12,555

03 - 06 พ.ค. 2562

฿12,555

09 - 12 พ.ค. 2562

฿12,555

10 - 13 พ.ค. 2562

฿13,999

16 - 19 พ.ค. 2562

฿12,555

17 - 20 พ.ค. 2562

฿13,999

23 - 26 พ.ค. 2562

฿12,555

30 - 02 มิ.ย. 2562

฿12,555

06 - 09 มิ.ย. 2562

฿12,555

07 - 10 มิ.ย. 2562

฿12,555

13 - 16 มิ.ย. 2562

฿12,555

14 - 17 มิ.ย. 2562

฿12,555

20 - 23 มิ.ย. 2562

฿12,555

21 - 24 มิ.ย. 2562

฿12,555

27 - 30 มิ.ย. 2562

฿12,555

28 - 01 ก.ค. 2562

฿12,555

11 - 14 ก.ค. 2562

฿12,555

18 - 21 ก.ค. 2562

฿12,555

26 - 29 ก.ค. 2562

฿13,999

09 - 12 ส.ค. 2562

฿13,999

15 - 18 ส.ค. 2562

฿12,555

29 - 01 ก.ย. 2562

฿12,555

05 - 08 ก.ย. 2562

฿12,555

12 - 15 ก.ย. 2562

฿12,555

19 - 22 ก.ย. 2562

฿12,555

26 - 29 ก.ย. 2562

฿12,555

03 - 06 ต.ค. 2562

฿13,555

04 - 07 ต.ค. 2562

฿13,555

10 - 13 ต.ค. 2562

฿13,555

11 - 14 ต.ค. 2562

฿14,999

12 - 15 ต.ค. 2562

฿14,999

17 - 20 ต.ค. 2562

฿13,555

18 - 21 ต.ค. 2562

฿13,555

24 - 27 ต.ค. 2562

฿13,555

25 - 28 ต.ค. 2562

฿13,555

26 - 29 ต.ค. 2562

฿13,555

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EVA ดี๊ดี 5D3N

182756 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EVA ดี๊ดี 5D3N


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยาอาลีซาน วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น


พ.ค. - มี.ค. 2562

฿17,999

ปกติ 17,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

27 - 31 มี.ค. 2562

฿17,999

01 - 05 พ.ค. 2562

฿17,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | ศรีลังกา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018