หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  9
อุทยานอาลีซาน  35
อุทยานเย๋หลิ่ว  44
อุทยานทาโรโกะ  7
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  54
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  6
วัดฝอกวงซาน  2
เที่ยวฟาร์มแกะ  2

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซานได้ใจ SPECIAL 4D3N

180133 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซานได้ใจ SPECIAL 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿16,500

ปกติ 16,500

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

25 - 28 ม.ค. 2562

฿16,500

01 - 04 มี.ค. 2562

฿17,500

15 - 18 มี.ค. 2562

฿17,500

22 - 25 มี.ค. 2562

฿17,500

29 - 01 เม.ย. 2562

฿17,500

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TIGER โปรโมชั่น 4D3N

181967 : ทัวร์ไต้หวัน TIGER โปรโมชั่น 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว วัดเหวินหวู่ ชมตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซ้อปปิ้งซีเหมินติง หอเจียงไคเช็ค แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


ก.พ. - เม.ย. 2562

฿11,999

ปกติ 11,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

15 - 18 ก.พ. 2562

฿12,999

22 - 25 ก.พ. 2562

฿11,999

08 - 11 มี.ค. 2562

฿12,999

15 - 18 มี.ค. 2562

฿12,999

22 - 25 มี.ค. 2562

฿12,999

29 - 01 เม.ย. 2562

฿12,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลดอกไม้ 4 วัน 3 คืน

181860 : ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลดอกไม้ 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิ่ว ซ้อปปิ้งซีเหมินติง ชมเทศกาลงานดอกไม้


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿22,900

ปกติ 22,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

09 - 12 มี.ค. 2562

฿23,900

23 - 26 มี.ค. 2562

฿23,900

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EVA ดี๊ดี 5D3N

182756 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EVA ดี๊ดี 5D3N


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยาอาลีซาน วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น


ก.พ. - พ.ค. 2562

฿17,999

ปกติ 17,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

13 - 17 ก.พ. 2562

฿17,999

20 - 24 ก.พ. 2562

฿17,999

27 - 03 มี.ค. 2562

฿17,999

27 - 31 มี.ค. 2562

฿17,999

01 - 05 พ.ค. 2562

฿17,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน

180145 : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )


ก.พ. - เม.ย. 2562

฿20,555

ปกติ 20,555

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

21 - 24 ก.พ. 2562

฿20,555

21 - 24 มี.ค. 2562

฿20,555

04 - 07 เม.ย. 2562

฿25,555

05 - 08 เม.ย. 2562

฿25,555

6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 6D4N BY BR

180289 : ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 6D4N BY BR


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ผิงซีปล่อยโคมลอย อุทยานทาโรโกะ อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง


ก.พ. - พ.ค. 2562

฿23,555

ปกติ 23,555

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

21 - 26 ก.พ. 2562

฿23,555

28 - 05 มี.ค. 2562

฿23,555

14 - 19 มี.ค. 2562

฿23,555

05 - 10 เม.ย. 2562

฿23,555

18 - 23 เม.ย. 2562

฿23,555

27 - 30 เม.ย. 2562

฿23,555

09 - 14 พ.ค. 2562

฿23,555

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 3 คืน BY BR

180180 : ทัวร์ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 3 คืน BY BR


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก ศูนย์ GERMANIUM COSMETIC ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง


เม.ย. - พ.ค. 2562

฿20,888

ปกติ 20,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

09 - 13 มี.ค. 2562

฿20,888

04 - 08 เม.ย. 2562

฿20,888

23 - 27 พ.ค. 2562

฿20,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน

180203 : ทัวร์ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ตึกไทเป 101( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค DUTY FREE วัดหลงซานซื่อ


ก.พ. - มิ.ย. 2562

฿19,999

ปกติ 19,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

12 - 16 ก.พ. 2562

฿19,999

02 - 06 เม.ย. 2562

฿20,999

27 - 01 พ.ค. 2562

฿20,999

09 - 13 พ.ค. 2562

฿20,999

16 - 20 พ.ค. 2562

฿20,999

05 - 09 มิ.ย. 2562

฿19,999

12 - 16 มิ.ย. 2562

฿19,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ 4D3N BY CI

180261 : ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ 4D3N BY CI


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿15,555

ปกติ 18,555

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

14 - 17 ก.พ. 2562

฿15,555

07 - 10 มี.ค. 2562

฿16,555

14 - 17 มี.ค. 2562

฿16,555

21 - 24 มี.ค. 2562

฿16,555

28 - 31 มี.ค. 2562

฿16,555

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ลั้ลลา 4 วัน 3 คืน

192883 : ทัวร์ไต้หวัน ลั้ลลา 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน ชมสวนสนพันปี ตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น พัก 4 ดาว


ก.พ. - มิ.ย. 2562

฿22,999

ปกติ 22,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

28 - 03 มี.ค. 2562

฿22,999

07 - 10 มี.ค. 2562

฿22,999

14 - 17 มี.ค. 2562

฿22,999

21 - 24 มี.ค. 2562

฿22,999

28 - 31 มี.ค. 2562

฿22,999

04 - 07 เม.ย. 2562

฿22,999

25 - 28 เม.ย. 2562

฿22,999

02 - 05 พ.ค. 2562

฿22,999

09 - 12 พ.ค. 2562

฿22,999

16 - 19 พ.ค. 2562

฿22,999

23 - 26 พ.ค. 2562

฿22,999

30 - 02 มิ.ย. 2562

฿22,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน

192882 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน ชมสวนสนพันปี ตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก +พัก 5 ดาว


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿28,999

ปกติ 28,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

07 - 10 มี.ค. 2562

฿28,999

14 - 17 มี.ค. 2562

฿28,999

21 - 24 มี.ค. 2562

฿28,999

28 - 31 มี.ค. 2562

฿28,999

10 - 13 เม.ย. 2562

฿28,999

25 - 28 เม.ย. 2562

฿28,999

02 - 05 พ.ค. 2562

฿28,999

09 - 12 พ.ค. 2562

฿28,999

16 - 19 พ.ค. 2562

฿28,999

30 - 02 มิ.ย. 2562

฿28,999

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน

182626 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานอาลีซาน ปล่อยโคมผิงซี หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น แช่น้ำแร่ในห้องพัก


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿10,999

ปกติ 12,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

23 - 27 ม.ค. 2562

฿10,999

฿12,999

13 - 17 ก.พ. 2562

฿12,999

14 - 18 ก.พ. 2562

฿12,999

15 - 19 ก.พ. 2562

฿12,999

20 - 24 ก.พ. 2562

฿12,999

21 - 25 ก.พ. 2562

฿12,999

22 - 26 ก.พ. 2562

฿12,999

27 - 03 มี.ค. 2562

฿12,999

06 - 10 มี.ค. 2562

฿13,999

07 - 11 มี.ค. 2562

฿13,999

13 - 17 มี.ค. 2562

฿13,999

14 - 18 มี.ค. 2562

฿13,999

20 - 24 มี.ค. 2562

฿13,999

21 - 25 มี.ค. 2562

฿13,999

27 - 31 มี.ค. 2562

฿13,999

28 - 01 เม.ย. 2562

฿13,999

03 - 07 เม.ย. 2562

฿13,999

04 - 08 เม.ย. 2562

฿13,999

10 - 14 เม.ย. 2562

฿13,999

11 - 15 เม.ย. 2562

฿16,999

12 - 16 เม.ย. 2562

฿16,999

13 - 17 เม.ย. 2562

฿16,999

18 - 22 เม.ย. 2562

฿13,999

24 - 28 เม.ย. 2562

฿13,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018