หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
5วัน 3คืน
TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน

180045 : TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน


1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ฟงเจี่ยไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 7. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง


ก.ค. - ธ.ค. 2561

฿19,991

ปกติ 19,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 18 ก.ค. 2561

฿19,991

08 - 12 ก.ย. 2561

฿19,991

04 - 08 ต.ค. 2561

฿21,991

12 - 16 ต.ค. 2561

฿21,991

07 - 11 พ.ย. 2561

฿21,991

17 - 21 พ.ย. 2561

฿20,991

08 - 12 ธ.ค. 2561

฿21,991

15 - 19 ธ.ค. 2561

฿21,991

22 - 26 ธ.ค. 2561

฿21,991

4วัน 3คืน
TAIWAN สบายสุขใจ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน

180039 : TAIWAN สบายสุขใจ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน


1. เวลาบินไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ผู้สูงอายุไปได้ เด็กน้อยไปดีไม่มีงอแงเพราะง่วงนอน ! 2. ชมความสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 3. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 1 จุดแลนด์มาร์คของไต้หวันที่ต้องไป 4. ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market ฟินฟิน กับบรรยากาศตลาดอาหารทะเลแบบญี่ปุ่น 5. ช้อปปิ้งมาเต็มทั้ง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง , Gloria Outlet 6. สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน (ชินคันเซ็นไต้หวัน) 7. ถูกใจคนโสดขอพรความรัก ขอด้ายแดง วัดหลงซันไต้หวัน


มิ.ย. - ส.ค. 2561

฿13,991

ปกติ 13,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

01 - 04 มิ.ย. 2561

฿14,991

07 - 10 มิ.ย. 2561

฿14,991

09 - 12 มิ.ย. 2561

฿13,991

21 - 24 มิ.ย. 2561

฿14,991

04 - 07 ส.ค. 2561

฿13,991

11 - 14 ส.ค. 2561

฿17,991

17 - 20 ส.ค. 2561

฿14,991

25 - 28 ส.ค. 2561

฿13,991

6วัน 4คืน
TAIWAN  สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน  ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว  6 วัน 4 คืน

180020 : TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน


1. อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน 2. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5. อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก 6. ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี 7. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet , ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น


ก.ค. - ส.ค. 2561

฿23,991

ปกติ 23,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 29 ก.ค. 2561

฿25,991

11 - 16 ส.ค. 2561

฿25,991

6วัน 4คืน
สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน 6 วัน 4 คืน

180022 : สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน 6 วัน 4 คืน


1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาลีซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 4. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 5. เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 6. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย


พ.ค. - ก.ค. 2561

฿16,991

ปกติ 16,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 15 พ.ค. 2561

฿17,991

11 - 16 พ.ค. 2561

฿16,991

12 - 17 พ.ค. 2561

฿16,991

13 - 18 พ.ค. 2561

฿16,991

14 - 19 พ.ค. 2561

฿16,991

15 - 20 พ.ค. 2561

฿16,991

16 - 21 พ.ค. 2561

฿17,991

17 - 22 พ.ค. 2561

฿17,991

18 - 23 พ.ค. 2561

฿16,991

19 - 24 พ.ค. 2561

฿16,991

20 - 25 พ.ค. 2561

฿16,991

21 - 26 พ.ค. 2561

฿16,991

22 - 27 พ.ค. 2561

฿16,991

23 - 28 พ.ค. 2561

฿17,991

24 - 29 พ.ค. 2561

฿18,991

25 - 30 พ.ค. 2561

฿18,900

27 - 02 มิ.ย. 2561

฿16,991

28 - 03 มิ.ย. 2561

฿16,991

29 - 04 มิ.ย. 2561

฿16,991

30 - 05 มิ.ย. 2561

฿17,991

01 - 06 มิ.ย. 2561

฿16,991

02 - 07 มิ.ย. 2561

฿16,991

03 - 08 มิ.ย. 2561

฿16,991

04 - 09 มิ.ย. 2561

฿16,991

05 - 10 มิ.ย. 2561

฿16,991

06 - 11 มิ.ย. 2561

฿17,991

07 - 12 มิ.ย. 2561

฿17,991

08 - 12 มิ.ย. 2561

฿16,991

09 - 13 มิ.ย. 2561

฿16,991

10 - 14 มิ.ย. 2561

฿16,991

11 - 16 มิ.ย. 2561

฿16,991

12 - 17 มิ.ย. 2561

฿16,991

13 - 18 มิ.ย. 2561

฿17,991

14 - 19 มิ.ย. 2561

฿17,991

15 - 20 มิ.ย. 2561

฿16,991

16 - 21 มิ.ย. 2561

฿16,991

17 - 22 มิ.ย. 2561

฿16,991

18 - 23 มิ.ย. 2561

฿16,991

19 - 24 มิ.ย. 2561

฿16,991

20 - 25 มิ.ย. 2561

฿17,991

21 - 26 มิ.ย. 2561

฿17,991

22 - 27 มิ.ย. 2561

฿16,991

23 - 28 มิ.ย. 2561

฿16,991

00 - 29 มิ.ย. 2561

฿16,991

25 - 30 มิ.ย. 2561

฿16,991

26 - 01 ก.ค. 2561

฿16,991

27 - 02 ก.ค. 2561

฿17,991

28 - 03 ก.ค. 2561

฿17,991

29 - 04 ก.ค. 2561

฿16,991

5วัน 3คืน
TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake 5 วัน 3 คืน

180017 : TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake 5 วัน 3 คืน


1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย


พ.ค. - ก.ค. 2561

฿14,991

ปกติ 14,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

09 - 13 พ.ค. 2561

฿14,991

10 - 14 พ.ค. 2561

฿14,991

11 - 15 พ.ค. 2561

฿14,991

12 - 16 พ.ค. 2561

฿14,991

13 - 17 พ.ค. 2561

฿14,991

14 - 18 พ.ค. 2561

฿14,991

16 - 20 พ.ค. 2561

฿14,991

17 - 21 พ.ค. 2561

฿14,991

18 - 22 พ.ค. 2561

฿14,991

19 - 23 พ.ค. 2561

฿14,991

20 - 24 พ.ค. 2561

฿14,991

21 - 25 พ.ค. 2561

฿14,991

22 - 26 พ.ค. 2561

฿14,991

23 - 27 พ.ค. 2561

฿14,991

24 - 28 พ.ค. 2561

฿14,991

25 - 29 พ.ค. 2561

฿14,991

26 - 30 พ.ค. 2561

฿15,991

27 - 31 พ.ค. 2561

฿15,991

28 - 01 มิ.ย. 2561

฿14,991

29 - 02 มิ.ย. 2561

฿14,991

30 - 03 มิ.ย. 2561

฿14,991

31 - 04 มิ.ย. 2561

฿14,991

01 - 05 มิ.ย. 2561

฿14,991

02 - 06 มิ.ย. 2561

฿14,991

03 - 07 มิ.ย. 2561

฿14,991

04 - 08 มิ.ย. 2561

฿14,991

05 - 09 มิ.ย. 2561

฿14,991

06 - 10 มิ.ย. 2561

฿14,991

07 - 11 มิ.ย. 2561

฿14,991

08 - 12 มิ.ย. 2561

฿14,991

09 - 13 มิ.ย. 2561

฿14,991

10 - 14 มิ.ย. 2561

฿14,991

11 - 15 มิ.ย. 2561

฿14,991

12 - 16 มิ.ย. 2561

฿14,991

13 - 17 มิ.ย. 2561

฿14,991

14 - 18 มิ.ย. 2561

฿14,991

15 - 19 มิ.ย. 2561

฿14,991

16 - 20 มิ.ย. 2561

฿14,991

17 - 21 มิ.ย. 2561

฿14,991

18 - 22 มิ.ย. 2561

฿14,991

19 - 23 มิ.ย. 2561

฿14,991

20 - 24 มิ.ย. 2561

฿14,991

21 - 25 มิ.ย. 2561

฿14,991

22 - 26 มิ.ย. 2561

฿14,991

23 - 27 มิ.ย. 2561

฿14,991

24 - 28 มิ.ย. 2561

฿14,991

25 - 29 มิ.ย. 2561

฿14,991

26 - 30 มิ.ย. 2561

฿14,991

27 - 01 ก.ค. 2561

฿14,991

28 - 02 ก.ค. 2561

฿14,991

29 - 03 ก.ค. 2561

฿14,991

5วัน 3คืน
TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน

180015 : TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน


1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 7. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿19,900

ปกติ 20,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 15 พ.ค. 2561

฿19,900

24 - 28 พ.ค. 2561

฿20,900

31 - 04 มิ.ย. 2561

฿19,900

25 - 29 มิ.ย. 2561

฿19,900

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N BY XW

180215 : ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N BY XW


ทัวร์ไต้หวัน เทียวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ตึกไทเป101- เข้าชม อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีหมินติง


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿12,900

ปกติ 16,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 31 พ.ค. 2561

฿12,900

฿16,900

08 - 12 มิ.ย. 2561

฿17,900

12 - 16 มิ.ย. 2561

฿16,900

26 - 30 มิ.ย. 2561

฿16,900

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D3N BY SL

180218 : ทัวร์ไต้หวัน EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D3N BY SL


ทัวร์ไต้หวัน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว Free Wi-Fi on Bus


มิ.ย. - ก.ค. 2561

฿13,900

ปกติ 16,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

01 - 05 มิ.ย. 2561

฿13,900

฿15,900

19 - 23 มิ.ย. 2561

฿13,900

฿16,900

27 - 01 ก.ค. 2561

฿13,900

฿15,900

5วัน 4คืน
ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ BY TG

180143 : ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ BY TG


อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อุทยานทาโรโกะ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿25,555

ปกติ 25,555

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 20 พ.ค. 2561

฿28,777

23 - 27 พ.ค. 2561

฿28,777

06 - 10 มิ.ย. 2561

฿28,777

20 - 24 มิ.ย. 2561

฿28,777

6วัน 5คืน
ทัวร์ไต้หวัน AMAZING IN TAIWAN 6D5N BY TG

180454 : ทัวร์ไต้หวัน AMAZING IN TAIWAN 6D5N BY TG


ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งกระเช้าเหมาคง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ วัดจงไถซานซื่ออุทยานแห่งชาติอาลีซาน วัดฝอกวงซาน ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง


ก.ค. - ส.ค. 2561

฿29,777

ปกติ 29,777

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 30 ก.ค. 2561

฿31,777

08 - 13 ส.ค. 2561

฿29,777

4วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน PARADISE TAIWAN 4D3N BY TG

180445 : ทัวร์ไต้หวัน PARADISE TAIWAN 4D3N BY TG


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿22,900

ปกติ 22,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 29 พ.ค. 2561

฿24,900

฿25,900

08 - 11 มิ.ย. 2561

฿22,900

22 - 25 มิ.ย. 2561

฿22,900

26 - 29 ก.ค. 2561

฿25,900

27 - 30 ก.ค. 2561

฿25,900

09 - 12 ส.ค. 2561

฿25,900

10 - 13 ส.ค. 2561

฿25,900

13 - 16 ก.ย. 2561

฿22,900

5วัน 4คืน
ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N BY TG

180449 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N BY TG


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว Mitsui Outlet Park


พ.ค. - ต.ค. 2561

฿25,900

ปกติ 25,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 29 พ.ค. 2561

฿26,900

฿27,900

07 - 11 มิ.ย. 2561

฿25,900

24 - 28 มิ.ย. 2561

฿25,900

26 - 30 ก.ค. 2561

฿29,900

27 - 31 ก.ค. 2561

฿29,900

09 - 13 ส.ค. 2561

฿29,900

12 - 16 ส.ค. 2561

฿27,900

09 - 13 ก.ย. 2561

฿25,900

27 - 01 ต.ค. 2561

฿25,900

Scroll To Top

ทัวร์ ทัวร์พม่า | ทัวร์ ทัวร์จีน | ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์ ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ ทัวร์บาหลี | ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ ทัวร์ลาว | ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์ ทัวร์บรูไน | ทัวร์ ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholidayบริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2017