หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
อุทยานอาลีซาน  41
อุทยานเย๋หลิ่ว  66
อุทยานทาโรโกะ  9
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  68
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  12
วัดฝอกวงซาน  5
เที่ยวฟาร์มแกะ  3

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน

181754 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟงเจี่ยไนท์มาเกท - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง


ต.ค. - ธ.ค. 2561

฿20,999

ปกติ 20,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

10 - 15 ต.ค. 2561

฿19,999

10 - 15 ต.ค. 2561

฿20,999

06 - 11 พ.ย. 2561

฿22,999

20 - 25 พ.ย. 2561

฿19,999

20 - 25 พ.ย. 2561

฿22,999

30 - 05 ธ.ค. 2561

฿22,999

30 - 05 ธ.ค. 2561

฿21,999

03 - 08 ธ.ค. 2561

฿21,999

03 - 08 ธ.ค. 2561

฿22,999

04 - 09 ธ.ค. 2561

฿29,999

05 - 10 ธ.ค. 2561

฿29,999

20 - 25 ธ.ค. 2561

฿29,999

21 - 26 ธ.ค. 2561

฿25,999

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน

181753 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – โรงงานเห็ดหลินจือ - ไถจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย – ร้านชา - ร้านพายสัปปะรด –ย่านตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 – MITSUI OUTLET


ต.ค. - ม.ค. 2562

฿19,999

ปกติ 19,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

19 - 23 ต.ค. 2561

฿19,999

07 - 11 พ.ย. 2561

฿16,999

21 - 25 พ.ย. 2561

฿16,999

05 - 09 ธ.ค. 2561

฿19,999

06 - 10 ธ.ค. 2561

฿19,999

21 - 25 ธ.ค. 2561

฿17,999

23 - 27 ธ.ค. 2561

฿17,999

24 - 28 ธ.ค. 2561

฿17,999

28 - 01 ม.ค. 2562

฿25,999

29 - 02 ม.ค. 2562

฿25,999

30 - 03 ม.ค. 2562

฿25,999

31 - 04 ม.ค. 2562

฿22,999

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย 5 วัน 4 คืน

181752 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินวู่ –เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน - เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาเกท - เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไค - ตึก ไทเป 101 - ย่านตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park


พ.ย. - ธ.ค. 2561

฿26,999

ปกติ 26,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

16 - 20 พ.ย. 2561

฿26,999

21 - 25 พ.ย. 2561

฿27,999

30 - 04 ธ.ค. 2561

฿27,999

01 - 05 ธ.ค. 2561

฿29,999

02 - 06 ธ.ค. 2561

฿29,999

05 - 09 ธ.ค. 2561

฿29,999

08 - 12 ธ.ค. 2561

฿29,999

20 - 24 ธ.ค. 2561

฿27,999

26 - 30 ธ.ค. 2561

฿31,999

27 - 31 ธ.ค. 2561

฿33,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FEEL LOVE เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

181647 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FEEL LOVE เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท


พ.ย. - มี.ค. 2562

฿13,888

ปกติ 13,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

02 - 05 พ.ย. 2561

฿13,888

08 - 12 พ.ย. 2561

฿13,888

15 - 18 พ.ย. 2561

฿13,888

29 - 02 ธ.ค. 2561

฿13,888

01 - 04 ธ.ค. 2561

฿13,888

07 - 10 ธ.ค. 2561

฿15,888

13 - 16 ธ.ค. 2561

฿14,888

20 - 23 ธ.ค. 2561

฿14,888

17 - 19 ม.ค. 2562

฿13,888

24 - 27 ม.ค. 2562

฿13,888

15 - 18 ก.พ. 2562

฿14,888

23 - 26 ก.พ. 2562

฿14,888

02 - 05 มี.ค. 2562

฿14,888

15 - 18 มี.ค. 2562

฿14,888

21 - 24 มี.ค. 2562

฿14,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

181745 : ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง หอเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ปล่อยโคมผิงซี


ต.ค. - ก.พ. 2562

฿13,888

ปกติ 13,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

31 - 04 พ.ย. 2561

฿14,888

01 - 05 พ.ย. 2561

฿14,888

02 - 06 พ.ย. 2561

฿13,888

07 - 11 พ.ย. 2561

฿14,888

08 - 12 พ.ย. 2561

฿14,888

09 - 13 พ.ย. 2561

฿13,888

14 - 18 พ.ย. 2561

฿14,888

15 - 19 พ.ย. 2561

฿14,888

16 - 20 พ.ย. 2561

฿14,888

21 - 25 พ.ย. 2561

฿14,888

22 - 26 พ.ย. 2561

฿14,888

23 - 27 พ.ย. 2561

฿13,888

27 - 01 ธ.ค. 2561

฿15,888

28 - 02 ธ.ค. 2561

฿15,888

29 - 03 ธ.ค. 2561

฿15,888

01 - 05 ธ.ค. 2561

฿17,888

05 - 09 ธ.ค. 2561

฿17,888

06 - 10 ธ.ค. 2561

฿18,888

07 - 11 ธ.ค. 2561

฿18,888

08 - 12 ธ.ค. 2561

฿16,888

09 - 13 ธ.ค. 2561

฿15,888

12 - 16 ธ.ค. 2561

฿15,888

13 - 17 ธ.ค. 2561

฿15,888

14 - 18 ธ.ค. 2561

฿15,888

15 - 19 ธ.ค. 2561

฿14,888

19 - 23 ธ.ค. 2561

฿15,888

20 - 24 ธ.ค. 2561

฿15,888

21 - 25 ธ.ค. 2561

฿16,888

22 - 26 ธ.ค. 2561

฿15,888

23 - 27 ธ.ค. 2561

฿15,888

28 - 01 ม.ค. 2562

฿23,888

29 - 02 ม.ค. 2562

฿22,888

30 - 03 ม.ค. 2562

฿22,888

31 - 04 ม.ค. 2562

฿17,888

04 - 08 ม.ค. 2562

฿14,888

09 - 13 ม.ค. 2562

฿15,888

10 - 14 ม.ค. 2562

฿15,888

16 - 20 ม.ค. 2562

฿15,888

17 - 21 ม.ค. 2562

฿15,888

18 - 22 ม.ค. 2562

฿15,888

23 - 27 ม.ค. 2562

฿15,888

24 - 28 ม.ค. 2562

฿15,888

25 - 29 ม.ค. 2562

฿15,888

30 - 03 ก.พ. 2562

฿15,888

31 - 04 ก.พ. 2562

฿15,888

13 - 17 ก.พ. 2562

฿15,888

14 - 18 ก.พ. 2562

฿17,888

15 - 19 ก.พ. 2562

฿18,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST TIME หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

181646 : TAIWAN BEST TIME หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


ต.ค. - ต.ค. 2561

฿13,888

ปกติ 13,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

06 - 10 ต.ค. 2561

฿15,888

11 - 15 ต.ค. 2561

฿18,888

12 - 16 ต.ค. 2561

฿18,888

19 - 23 ต.ค. 2561

฿18,888

20 - 24 ต.ค. 2561

฿17,888

6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน

181645 : ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว


ต.ค. - ต.ค. 2561

฿14,888

ปกติ 20,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

04 - 09 ต.ค. 2561

฿17,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

180167 : ทัวร์ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซิหลิน


ต.ค. - ต.ค. 2561

฿12,888

ปกติ 12,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

04 - 07 ต.ค. 2561

฿15,888

18 - 21 ต.ค. 2561

฿15,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VERY GOOD เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

180165 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VERY GOOD เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์


ต.ค. - ต.ค. 2561

฿13,988

ปกติ 13,988

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

10 - 14 ต.ค. 2561

฿17,988

14 - 18 ต.ค. 2561

฿16,988

21 - 25 ต.ค. 2561

฿17,988

22 - 26 ต.ค. 2561

฿16,988

24 - 28 ต.ค. 2561

฿16,988

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปีใหม่ ดาวกระจาย 5 วัน 4 คืน

181862 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปีใหม่ ดาวกระจาย 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สวนดอกไม้จงเซ่อ วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น วัดหลงซาน กระเช้าเมาคง ซ้อปปิ้งซีเหมินติง ตึกไทเป 101


ธ.ค. - ม.ค. 2562

฿42,900

ปกติ 42,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

29 - 02 ม.ค. 2562

฿42,900

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HOLIDAY COUNTDOWN 4D3N

181861 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HOLIDAY COUNTDOWN 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น วัดหลงซาน ซ้อปปิ้งซีเหมินติง


ธ.ค. - ม.ค. 2562

฿24,900

ปกติ 24,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

31 - 03 ม.ค. 2562

฿24,900

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลดอกไม้ 4 วัน 3 คืน

181860 : ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลดอกไม้ 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิ่ว ซ้อปปิ้งซีเหมินติง ชมเทศกาลงานดอกไม้


พ.ย. - มี.ค. 2562

฿22,900

ปกติ 22,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

16 - 19 พ.ย. 2561

฿22,900

30 - 03 ธ.ค. 2561

฿22,900

13 - 16 ธ.ค. 2561

฿22,900

09 - 12 ม.ค. 2562

฿23,900

12 - 15 ม.ค. 2562

฿23,900

08 - 11 ก.พ. 2562

฿23,900

16 - 19 ก.พ. 2562

฿23,900

23 - 26 มี.ค. 2562

฿23,900

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | อังกฤษ | กรีซ | แคนาดา | เกาหลีเหนือ | เคนยา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018