หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  9
อุทยานอาลีซาน  35
อุทยานเย๋หลิ่ว  44
อุทยานทาโรโกะ  7
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  54
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  6
วัดฝอกวงซาน  2
เที่ยวฟาร์มแกะ  2

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน BY TG

180143 : ทัวร์ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน BY TG


ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อุทยานทาโรโกะ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿23,333

ปกติ 24,055

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

23 - 27 ม.ค. 2562

฿23,333

฿24,055

13 - 17 ก.พ. 2562

฿23,333

฿24,055

27 - 03 มี.ค. 2562

฿23,333

฿24,055

13 - 17 มี.ค. 2562

฿23,333

฿24,055

4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ฟลอร่า 4 วัน 2 คืน

182625 : ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ฟลอร่า 4 วัน 2 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ชม TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION งานจัดแสดงพฤกษศาสตร์พืชสวน และดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน แช่น้ำแร่ในห้องพัก อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น วัดเหวินหวู่ ปล่อยโคมสือเฟิ้น ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿8,888

ปกติ 9,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

02 - 05 มี.ค. 2562

฿10,999

09 - 12 มี.ค. 2562

฿10,999

16 - 19 มี.ค. 2562

฿10,999

23 - 26 มี.ค. 2562

฿10,999

30 - 02 เม.ย. 2562

฿10,999

20 - 23 เม.ย. 2562

฿10,999

26 - 29 เม.ย. 2562

฿10,999

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5 วัน 3 คืน

182624 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน พักหรู 5 ดาว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน ตึกไทเป 101 ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿20,555

ปกติ 20,555

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

20 - 24 ก.พ. 2562

฿20,555

07 - 11 มี.ค. 2562

฿20,555

27 - 31 มี.ค. 2562

฿20,555

6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูเงิน 6 วัน 5 คืน

192980 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูเงิน 6 วัน 5 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี ที่อุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง วัดหลงซาน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿26,888

ปกติ 26,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

13 - 18 เม.ย. 2562

฿26,888

6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูยิ้ม 6 วัน 5 คืน

192978 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูยิ้ม 6 วัน 5 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿34,900

ปกติ 34,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

12 - 17 เม.ย. 2562

฿34,900

6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูหวาน 6 วัน 5 คืน

192979 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูหวาน 6 วัน 5 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน วัดหลงซาน ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿33,900

ปกติ 33,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

12 - 17 เม.ย. 2562

฿33,900

6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูทอง 6 วัน 5 คืน

192977 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูทอง 6 วัน 5 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿33,900

ปกติ 33,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

11 - 16 เม.ย. 2562

฿33,900

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูหมู เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5D4N

192976 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูหมู เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5D4N


นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ชิมชาอูหลง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น สะพานซื่อมู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101(“ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿33,900

ปกติ 33,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

11 - 15 เม.ย. 2562

฿33,900

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR

182865 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา *ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พัก 5 ดาว + แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿16,999

ปกติ 19,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

24 - 28 ม.ค. 2562

฿16,999

฿19,999

27 - 31 ม.ค. 2562

฿16,999

฿19,999

14 - 18 ก.พ. 2562

฿18,999

฿19,999

17 - 21 ก.พ. 2562

฿18,999

฿20,999

18 - 22 ก.พ. 2562

฿18,999

฿19,999

14 - 18 มี.ค. 2562

฿20,999

17 - 21 มี.ค. 2562

฿19,999

28 - 01 เม.ย. 2562

฿20,999

29 - 02 เม.ย. 2562

฿19,999

14 - 18 เม.ย. 2562

฿23,999

16 - 20 เม.ย. 2562

฿19,999

17 - 21 เม.ย. 2562

฿19,999

19 - 23 เม.ย. 2562

฿19,999

26 - 30 เม.ย. 2562

฿20,999

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน

182761 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หอเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซ๊อปปิ้งซ๊เหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ปล่อยโคมขงหมิง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


ม.ค. - ก.พ. 2562

฿10,999

ปกติ 13,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

25 - 29 ม.ค. 2562

฿10,999

฿14,999

26 - 30 ม.ค. 2562

฿10,999

฿13,999

27 - 31 ม.ค. 2562

฿10,999

฿13,999

29 - 02 ก.พ. 2562

฿10,999

฿14,999

10 - 14 ก.พ. 2562

฿10,999

฿14,999

11 - 15 ก.พ. 2562

฿14,999

12 - 16 ก.พ. 2562

฿14,999

13 - 17 ก.พ. 2562

฿14,999

14 - 18 ก.พ. 2562

฿14,999

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N

182692 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N


ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ ล่องเรือทะเลสาบสิริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ตลาดปลาไทเป - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - มิตซุย เอ้าท์เล็ต


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿14,999

ปกติ 16,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

16 - 20 ก.พ. 2562

฿14,999

17 - 21 ก.พ. 2562

฿14,999

18 - 22 ก.พ. 2562

฿15,999

19 - 23 ก.พ. 2562

฿14,999

21 - 25 ก.พ. 2562

฿14,999

22 - 26 ก.พ. 2562

฿15,999

23 - 27 ก.พ. 2562

฿14,999

24 - 28 ก.พ. 2562

฿14,999

25 - 01 มี.ค. 2562

฿15,999

26 - 02 มี.ค. 2562

฿15,999

27 - 03 มี.ค. 2562

฿15,999

28 - 04 มี.ค. 2562

฿15,999

01 - 05 มี.ค. 2562

฿15,999

02 - 06 มี.ค. 2562

฿14,999

03 - 07 มี.ค. 2562

฿14,999

04 - 08 มี.ค. 2562

฿14,999

05 - 09 มี.ค. 2562

฿14,999

06 - 10 มี.ค. 2562

฿14,999

07 - 11 มี.ค. 2562

฿14,999

08 - 12 มี.ค. 2562

฿15,999

09 - 13 มี.ค. 2562

฿14,999

10 - 14 มี.ค. 2562

฿14,999

11 - 15 มี.ค. 2562

฿14,999

12 - 16 มี.ค. 2562

฿14,999

13 - 17 มี.ค. 2562

฿14,999

14 - 18 มี.ค. 2562

฿14,999

15 - 19 มี.ค. 2562

฿15,999

16 - 20 มี.ค. 2562

฿14,999

17 - 21 มี.ค. 2562

฿14,999

18 - 22 มี.ค. 2562

฿14,999

19 - 23 มี.ค. 2562

฿14,999

20 - 24 มี.ค. 2562

฿14,999

21 - 25 มี.ค. 2562

฿14,999

22 - 26 มี.ค. 2562

฿15,999

23 - 27 มี.ค. 2562

฿14,999

24 - 28 มี.ค. 2562

฿14,999

25 - 29 มี.ค. 2562

฿14,999

26 - 30 มี.ค. 2562

฿14,999

6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 6 วัน 3 คืน

192955 : ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 6 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ วัดฝอกวงซัน ตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿42,888

ปกติ 42,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

12 - 17 เม.ย. 2562

฿42,888

13 - 18 เม.ย. 2562

฿42,888

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018