หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  7
อุทยานอาลีซาน  38
อุทยานเย๋หลิ่ว  47
อุทยานทาโรโกะ  8
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  60
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  6
วัดฝอกวงซาน  4
เที่ยวฟาร์มแกะ  3

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน

193064 : ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน โดมแห่งแสง เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร วัดโฝวกวงซัน ตลาดกลางคืนเหวินหัว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿32,888

ปกติ 32,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

13 - 17 เม.ย. 2562

฿32,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์... มุ้งมิ้งน่ารัก 4 วัน 3 คืน

193238 : ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์... มุ้งมิ้งน่ารัก 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองผิงซี-ปล่อยโคมผิงซี-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-DUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - นั่งกระเช้าเมาคง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง วัดหลงซาน


เม.ย. - ก.ย. 2562

฿17,888

ปกติ 17,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

04 - 07 เม.ย. 2562

฿17,888

19 - 22 เม.ย. 2562

฿16,888

26 - 29 เม.ย. 2562

฿16,888

11 - 14 พ.ค. 2562

฿16,888

24 - 27 พ.ค. 2562

฿16,888

31 - 03 มิ.ย. 2562

฿15,888

01 - 04 มิ.ย. 2562

฿15,888

15 - 18 มิ.ย. 2562

฿16,888

29 - 02 ก.ค. 2562

฿16,888

04 - 07 ก.ค. 2562

฿16,888

06 - 09 ก.ค. 2562

฿16,888

12 - 15 ก.ค. 2562

฿16,888

19 - 22 ก.ค. 2562

฿16,888

20 - 23 ก.ค. 2562

฿16,888

25 - 28 ก.ค. 2562

฿16,888

01 - 04 ส.ค. 2562

฿16,888

03 - 06 ส.ค. 2562

฿15,888

08 - 11 ส.ค. 2562

฿16,888

16 - 19 ส.ค. 2562

฿16,888

22 - 25 ส.ค. 2562

฿16,888

30 - 02 ก.ย. 2562

฿16,888

31 - 03 ก.ย. 2562

฿16,888

06 - 09 ก.ย. 2562

฿16,888

13 - 16 ก.ย. 2562

฿16,888

21 - 24 ก.ย. 2562

฿14,888

27 - 30 ก.ย. 2562

฿16,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซานได้ใจ SPECIAL 4D3N

180133 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซานได้ใจ SPECIAL 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101


เม.ย. - ต.ค. 2562

฿16,500

ปกติ 16,500

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

27 - 30 เม.ย. 2562

฿17,500

11 - 14 พ.ค. 2562

฿17,500

25 - 28 พ.ค. 2562

฿17,500

08 - 11 มิ.ย. 2562

฿17,500

22 - 25 มิ.ย. 2562

฿17,500

06 - 09 ก.ค. 2562

฿17,500

20 - 23 ก.ค. 2562

฿17,500

03 - 06 ส.ค. 2562

฿17,500

17 - 20 ส.ค. 2562

฿17,500

31 - 03 ก.ย. 2562

฿17,500

21 - 24 ก.ย. 2562

฿17,500

05 - 08 ต.ค. 2562

฿18,500

19 - 22 ต.ค. 2562

฿18,500

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TIGER โปรโมชั่น 4D3N

181967 : ทัวร์ไต้หวัน TIGER โปรโมชั่น 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว วัดเหวินหวู่ ชมตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซ้อปปิ้งซีเหมินติง หอเจียงไคเช็ค แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


มี.ค. - ต.ค. 2562

฿11,999

ปกติ 11,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

29 - 01 เม.ย. 2562

฿12,999

05 - 08 เม.ย. 2562

฿13,999

12 - 15 เม.ย. 2562

฿19,999

18 - 21 เม.ย. 2562

฿12,999

25 - 28 เม.ย. 2562

฿12,999

02 - 05 พ.ค. 2562

฿12,555

03 - 06 พ.ค. 2562

฿12,555

09 - 12 พ.ค. 2562

฿12,555

10 - 13 พ.ค. 2562

฿13,999

16 - 19 พ.ค. 2562

฿12,555

17 - 20 พ.ค. 2562

฿13,999

23 - 26 พ.ค. 2562

฿12,555

30 - 02 มิ.ย. 2562

฿12,555

06 - 09 มิ.ย. 2562

฿12,555

07 - 10 มิ.ย. 2562

฿12,555

13 - 16 มิ.ย. 2562

฿12,555

14 - 17 มิ.ย. 2562

฿12,555

20 - 23 มิ.ย. 2562

฿12,555

21 - 24 มิ.ย. 2562

฿12,555

27 - 30 มิ.ย. 2562

฿12,555

28 - 01 ก.ค. 2562

฿12,555

11 - 14 ก.ค. 2562

฿12,555

18 - 21 ก.ค. 2562

฿12,555

26 - 29 ก.ค. 2562

฿13,999

09 - 12 ส.ค. 2562

฿13,999

15 - 18 ส.ค. 2562

฿12,555

29 - 01 ก.ย. 2562

฿12,555

05 - 08 ก.ย. 2562

฿12,555

12 - 15 ก.ย. 2562

฿12,555

19 - 22 ก.ย. 2562

฿12,555

26 - 29 ก.ย. 2562

฿12,555

03 - 06 ต.ค. 2562

฿13,555

04 - 07 ต.ค. 2562

฿13,555

10 - 13 ต.ค. 2562

฿13,555

11 - 14 ต.ค. 2562

฿14,999

12 - 15 ต.ค. 2562

฿14,999

17 - 20 ต.ค. 2562

฿13,555

18 - 21 ต.ค. 2562

฿13,555

24 - 27 ต.ค. 2562

฿13,555

25 - 28 ต.ค. 2562

฿13,555

26 - 29 ต.ค. 2562

฿13,555

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EVA ดี๊ดี 5D3N

182756 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน EVA ดี๊ดี 5D3N


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยาอาลีซาน วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น


พ.ค. - มี.ค. 2562

฿17,999

ปกติ 17,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

27 - 31 มี.ค. 2562

฿17,999

01 - 05 พ.ค. 2562

฿17,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน

180145 : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )


มี.ค. - พ.ค. 2562

฿20,555

ปกติ 20,555

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

04 - 07 เม.ย. 2562

฿25,555

05 - 08 เม.ย. 2562

฿25,555

17 - 20 พ.ค. 2562

฿23,555

6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 6D4N BY BR

180289 : ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 6D4N BY BR


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ผิงซีปล่อยโคมลอย อุทยานทาโรโกะ อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง


เม.ย. - พ.ค. 2562

฿23,555

ปกติ 23,555

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

05 - 10 เม.ย. 2562

฿23,555

18 - 23 เม.ย. 2562

฿23,555

27 - 30 เม.ย. 2562

฿23,555

09 - 14 พ.ค. 2562

฿23,555

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 3 คืน BY BR

180180 : ทัวร์ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 3 คืน BY BR


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก ศูนย์ GERMANIUM COSMETIC ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง


พ.ค. - พ.ค. 2562

฿20,888

ปกติ 20,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

23 - 27 พ.ค. 2562

฿20,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน

180203 : ทัวร์ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ตึกไทเป 101( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค DUTY FREE วัดหลงซานซื่อ


เม.ย. - มิ.ย. 2562

฿19,999

ปกติ 19,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

02 - 06 เม.ย. 2562

฿20,999

27 - 01 พ.ค. 2562

฿20,999

09 - 13 พ.ค. 2562

฿20,999

16 - 20 พ.ค. 2562

฿20,999

05 - 09 มิ.ย. 2562

฿19,999

12 - 16 มิ.ย. 2562

฿19,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ 4D3N BY CI

180261 : ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ 4D3N BY CI


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง


มี.ค. - ต.ค. 2562

฿15,555

ปกติ 15,555

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

28 - 31 มี.ค. 2562

฿16,555

24 - 27 เม.ย. 2562

฿16,555

08 - 11 พ.ค. 2562

฿16,555

15 - 18 พ.ค. 2562

฿16,555

22 - 25 พ.ค. 2562

฿16,555

29 - 01 มิ.ย. 2562

฿16,555

05 - 08 มิ.ย. 2562

฿16,555

12 - 15 มิ.ย. 2562

฿16,555

19 - 22 มิ.ย. 2562

฿16,555

26 - 29 มิ.ย. 2562

฿16,555

03 - 06 ก.ค. 2562

฿16,555

10 - 13 ก.ค. 2562

฿16,555

17 - 20 ก.ค. 2562

฿16,555

24 - 27 ก.ค. 2562

฿16,555

31 - 03 ส.ค. 2562

฿16,555

07 - 10 ส.ค. 2562

฿16,555

14 - 17 ส.ค. 2562

฿16,555

21 - 24 ส.ค. 2562

฿16,555

28 - 31 ส.ค. 2562

฿16,555

04 - 07 ก.ย. 2562

฿16,555

11 - 14 ก.ย. 2562

฿16,555

18 - 21 ก.ย. 2562

฿16,555

25 - 28 ก.ย. 2562

฿16,555

02 - 05 ต.ค. 2562

฿17,555

09 - 12 ต.ค. 2562

฿17,555

16 - 19 ต.ค. 2562

฿17,555

23 - 26 ต.ค. 2562

฿17,555

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TOP TAROKO  4 วัน 3 คืน

193197 : ทัวร์ไต้หวัน TOP TAROKO 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง –ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – โรงแรมน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว - นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป – ดิวตี้ฟรี - ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANIUM POWER CENTER - ร้านขนมพายสับปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) – ซีเหมินติง


พ.ค. - ต.ค. 2562

฿19,955

ปกติ 19,955

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

16 - 19 พ.ค. 2562

฿19,955

30 - 02 มิ.ย. 2562

฿19,955

13 - 16 มิ.ย. 2562

฿19,955

27 - 30 มิ.ย. 2562

฿19,955

11 - 14 ก.ค. 2562

฿19,955

25 - 28 ก.ค. 2562

฿19,955

08 - 11 ส.ค. 2562

฿19,955

22 - 25 ส.ค. 2562

฿19,955

05 - 08 ก.ย. 2562

฿19,955

19 - 22 ก.ย. 2562

฿19,955

03 - 06 ต.ค. 2562

฿19,955

24 - 27 ต.ค. 2562

฿19,955

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ฟอลร่า เอ็กซ์โป 3 วัน 2 คืน

182329 : ทัวร์ไต้หวัน ฟอลร่า เอ็กซ์โป 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลดอกไม้ Flora Exposition ปล่อยโคมลอย ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿9,999

ปกติ 9,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

29 - 31 มี.ค. 2562

฿10,999

05 - 07 เม.ย. 2562

฿12,999

13 - 15 เม.ย. 2562

฿13,999

19 - 21 เม.ย. 2562

฿10,999

20 - 22 เม.ย. 2562

฿9,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | ศรีลังกา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018