หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  9
อุทยานอาลีซาน  35
อุทยานเย๋หลิ่ว  44
อุทยานทาโรโกะ  7
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  54
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  6
วัดฝอกวงซาน  2
เที่ยวฟาร์มแกะ  2

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เพลิน เพลิน 5 วัน 3 คืน

192954 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เพลิน เพลิน 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว • สายการบิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวมาตรฐานโลก น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก.


เม.ย. - มิ.ย. 2562

฿20,888

ปกติ 20,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

24 - 28 เม.ย. 2562

฿20,888

30 - 04 พ.ค. 2562

฿20,888

06 - 10 พ.ค. 2562

฿20,888

22 - 26 พ.ค. 2562

฿20,888

08 - 12 มิ.ย. 2562

฿20,888

14 - 18 มิ.ย. 2562

฿20,888

18 - 22 มิ.ย. 2562

฿20,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน

181411 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก MITSUI OUTLET


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿21,888

ปกติ 21,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

23 - 27 ม.ค. 2562

฿21,888

25 - 29 ม.ค. 2562

฿21,888

13 - 17 ก.พ. 2562

฿21,888

14 - 18 ก.พ. 2562

฿21,888

20 - 24 ก.พ. 2562

฿21,888

21 - 25 ก.พ. 2562

฿21,888

23 - 27 ก.พ. 2562

฿21,888

24 - 28 ก.พ. 2562

฿21,888

28 - 04 มี.ค. 2562

฿21,888

01 - 05 มี.ค. 2562

฿21,888

02 - 06 มี.ค. 2562

฿21,888

06 - 10 มี.ค. 2562

฿21,888

08 - 12 มี.ค. 2562

฿21,888

09 - 13 มี.ค. 2562

฿21,888

13 - 17 มี.ค. 2562

฿21,888

15 - 19 มี.ค. 2562

฿21,888

16 - 20 มี.ค. 2562

฿21,888

20 - 24 มี.ค. 2562

฿21,888

22 - 26 มี.ค. 2562

฿21,888

23 - 27 มี.ค. 2562

฿21,888

29 - 02 เม.ย. 2562

฿21,888

30 - 03 เม.ย. 2562

฿21,888

6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน

182279 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถ่ถาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว


ม.ค. - มิ.ย. 2562

฿25,888

ปกติ 25,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

22 - 27 ม.ค. 2562

฿25,888

15 - 20 ก.พ. 2562

฿25,888

23 - 28 ก.พ. 2562

฿25,888

01 - 06 มี.ค. 2562

฿25,888

24 - 29 มี.ค. 2562

฿25,888

30 - 05 พ.ค. 2562

฿25,888

25 - 30 พ.ค. 2562

฿25,888

01 - 06 มิ.ย. 2562

฿25,888

24 - 29 มิ.ย. 2562

฿25,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน TAIWAN FLORA สีสันแห่งดอกไม้ 5 วัน 3 คืน

182324 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน TAIWAN FLORA สีสันแห่งดอกไม้ 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน •TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ชมสีสันของงานดอกไม้ระดับโลกเมืองไถจง •ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ...พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว •อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว •สายการบิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวมาตรฐานโลก น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก.


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿20,888

ปกติ 20,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

26 - 30 ม.ค. 2562

฿20,888

15 - 19 ก.พ. 2562

฿20,888

22 - 26 ก.พ. 2562

฿20,888

05 - 09 มี.ค. 2562

฿21,888

12 - 16 มี.ค. 2562

฿21,888

15 - 19 มี.ค. 2562

฿21,888

22 - 26 มี.ค. 2562

฿21,888

10 - 14 เม.ย. 2562

฿24,888

12 - 16 เม.ย. 2562

฿25,888

21 - 25 เม.ย. 2562

฿20,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน

182711 : ทัวร์ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านสือเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿13,888

ปกติ 13,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

18 - 22 ม.ค. 2562

฿13,888

20 - 24 ม.ค. 2562

฿12,888

21 - 25 ม.ค. 2562

฿12,888

22 - 26 ม.ค. 2562

฿13,888

24 - 28 ม.ค. 2562

฿13,888

25 - 29 ม.ค. 2562

฿13,888

26 - 30 ม.ค. 2562

฿13,888

27 - 31 ม.ค. 2562

฿12,888

28 - 01 ก.พ. 2562

฿12,888

29 - 02 ก.พ. 2562

฿13,888

30 - 03 ก.พ. 2562

฿13,888

10 - 14 ก.พ. 2562

฿12,888

11 - 15 ก.พ. 2562

฿12,888

12 - 16 ก.พ. 2562

฿13,888

14 - 18 ก.พ. 2562

฿15,888

15 - 19 ก.พ. 2562

฿15,888

16 - 20 ก.พ. 2562

฿17,888

17 - 21 ก.พ. 2562

฿13,888

18 - 22 ก.พ. 2562

฿13,888

19 - 23 ก.พ. 2562

฿13,888

20 - 24 ก.พ. 2562

฿13,888

21 - 25 ก.พ. 2562

฿13,888

22 - 26 ก.พ. 2562

฿13,888

23 - 27 ก.พ. 2562

฿13,888

24 - 28 ก.พ. 2562

฿12,888

25 - 01 มี.ค. 2562

฿12,888

26 - 02 มี.ค. 2562

฿13,888

27 - 03 มี.ค. 2562

฿13,888

6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน 5 คืน

182644 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน 5 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ FORMOSA BOULAVARD – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก) – EDA OUTLET MALL ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก วัดหลงซาน


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿25,888

ปกติ 25,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

25 - 30 ม.ค. 2562

฿25,888

19 - 24 ก.พ. 2562

฿25,888

13 - 18 มี.ค. 2562

฿25,888

30 - 04 เม.ย. 2562

฿25,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน

181359 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ซื่อหลินไนท์ ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿35,888

ปกติ 35,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

20 - 24 มี.ค. 2562

฿35,888

21 - 25 มี.ค. 2562

฿35,888

11 - 15 เม.ย. 2562

฿39,888

12 - 16 เม.ย. 2562

฿39,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS 5 วัน 3 คืน

182278 : ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อทุยานเย๋หลิ่ว ปล่อยโคมลอยผิงซี วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Taipei Fish market ซีเหมินติง วัดจงไถ่ถาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ฝงเจี่ยไนท์ อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก หมู่บ้านสายรุ้ง ตึกไทเป 101


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿33,888

ปกติ 33,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

21 - 25 มี.ค. 2562

฿33,888

11 - 15 เม.ย. 2562

฿38,888

30 - 04 พ.ค. 2562

฿33,888

21 - 25 มิ.ย. 2562

฿33,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN FLOWER 4D3N

192946 : ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN FLOWER 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน ชมงานเทศกาลดอกไม้ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿23,999

ปกติ 23,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

13 - 16 ก.พ. 2562

฿23,999

20 - 23 ก.พ. 2562

฿23,999

27 - 02 มี.ค. 2562

฿23,999

22 - 25 มี.ค. 2562

฿23,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

192945 : ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่วหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿18,999

ปกติ 18,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

24 - 27 ม.ค. 2562

฿18,999

06 - 09 ก.พ. 2562

฿18,999

13 - 16 ก.พ. 2562

฿18,999

20 - 23 ก.พ. 2562

฿18,999

27 - 02 มี.ค. 2562

฿18,999

22 - 25 มี.ค. 2562

฿18,999

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ALISHAN

192944 : ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ALISHAN


ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่วหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป 101


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿25,999

ปกติ 25,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

27 - 03 มี.ค. 2562

฿25,999

06 - 10 มี.ค. 2562

฿25,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4วัน 3คืน

182327 : ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4วัน 3คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-DUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน วัดหลงซาน


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿14,888

ปกติ 14,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

15 - 18 ก.พ. 2562

฿14,888

17 - 20 ก.พ. 2562

฿14,888

22 - 25 ก.พ. 2562

฿14,888

01 - 04 มี.ค. 2562

฿14,888

03 - 06 มี.ค. 2562

฿13,888

08 - 11 มี.ค. 2562

฿14,888

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018