หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  7
อุทยานอาลีซาน  38
อุทยานเย๋หลิ่ว  47
อุทยานทาโรโกะ  8
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  60
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  6
วัดฝอกวงซาน  4
เที่ยวฟาร์มแกะ  3

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ลั้ลลา 4 วัน 3 คืน

192883 : ทัวร์ไต้หวัน ลั้ลลา 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน ชมสวนสนพันปี ตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น พัก 4 ดาว


เม.ย. - มิ.ย. 2562

฿22,999

ปกติ 22,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

04 - 07 เม.ย. 2562

฿22,999

25 - 28 เม.ย. 2562

฿22,999

02 - 05 พ.ค. 2562

฿22,999

09 - 12 พ.ค. 2562

฿22,999

16 - 19 พ.ค. 2562

฿22,999

23 - 26 พ.ค. 2562

฿22,999

30 - 02 มิ.ย. 2562

฿22,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน  SO CHIC  4 วัน 3 คืน

193196 : ทัวร์ไต้หวัน SO CHIC 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -GERMANIUM POWER CENTER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) - วัดหลงซาน – ซีเหมินติง


พ.ค. - ต.ค. 2562

฿20,955

ปกติ 20,955

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

01 - 04 พ.ค. 2562

฿20,955

15 - 18 พ.ค. 2562

฿20,955

29 - 01 มิ.ย. 2562

฿20,955

12 - 15 มิ.ย. 2562

฿20,955

26 - 29 มิ.ย. 2562

฿20,955

10 - 13 ก.ค. 2562

฿20,955

24 - 27 ก.ค. 2562

฿20,955

07 - 10 ส.ค. 2562

฿20,955

21 - 24 ส.ค. 2562

฿20,955

04 - 07 ก.ย. 2562

฿20,955

18 - 21 ก.ย. 2562

฿20,955

02 - 05 ต.ค. 2562

฿20,955

23 - 26 ต.ค. 2562

฿20,955

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน

192882 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน ชมสวนสนพันปี ตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก +พัก 5 ดาว


เม.ย. - มิ.ย. 2562

฿28,999

ปกติ 28,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

25 - 28 เม.ย. 2562

฿28,999

02 - 05 พ.ค. 2562

฿28,999

09 - 12 พ.ค. 2562

฿28,999

16 - 19 พ.ค. 2562

฿28,999

30 - 02 มิ.ย. 2562

฿28,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ เฮง เฮง 4 วัน 3 คืน

193084 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ เฮง เฮง 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ อุทยานอาลีซาน ตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น หอเจียงไคเช็ค ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿29,900

ปกติ 29,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

13 - 16 เม.ย. 2562

฿29,900

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮูลา ฮูล่า 5 วัน 4 คืน

193083 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮูลา ฮูล่า 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมู่บ้าน 9 เผ่า ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน แช่น้ำแร่ 5 ดาว ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿30,999

ปกติ 30,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

12 - 16 เม.ย. 2562

฿30,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ หมูเด้ง 4 วัน 3 คืน

193016 : ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ หมูเด้ง 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ชมตึกไทเป 101 หอเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซ็อปปิ้งซีเหมินติง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว วัดเหวินหวู่


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿28,888

ปกติ 28,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

12 - 15 เม.ย. 2562

฿28,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หรรษา 4 วัน 3 คืน

193051 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หรรษา 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ซ็อปปิ้งซีเหมินติง ชมอุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้าน 9 เผ่า ตึกไทเป 101


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿28,900

ปกติ 28,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

14 - 17 เม.ย. 2562

฿28,900

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ EDA WORLD 5D4N BY TG

193054 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ EDA WORLD 5D4N BY TG


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ วัดฝอกวงซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป 101 สวนสนุก EDA WORLD แช่น้ำแร่ส่วนตัว ระดับ 5 ดาว ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿35,900

ปกติ 35,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

13 - 17 เม.ย. 2562

฿35,900

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮิฮ้า 5 วัน 4 คืน

193082 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮิฮ้า 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้าน 9 เผ่า ตึกไทเป 101 วัดเหวินหวู่ ซ็อปปิ้งซีหมินติง หอเจียงไคเช็ค อุทยานทาโรโกะ แช่น้ำแร่ 5 ดาว


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿34,900

ปกติ 34,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

12 - 16 เม.ย. 2562

฿34,900

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน

193081 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ อุทยานเย๋หลิ่ว ซ็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานอาลีซาน หมู่บ้าน 9 เผ่า พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿28,888

ปกติ 28,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

11 - 15 เม.ย. 2562

฿28,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน

193080 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป 101 หมู่บ้าน 9 เผ่า แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿31,900

ปกติ 32,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

11 - 15 เม.ย. 2562

฿31,900

฿32,900

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ สุขใจ 5 วัน 4 คืน

193079 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ สุขใจ 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 สวนสนุก E-DA WORLD หอเจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿29,999

ปกติ 30,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

11 - 15 เม.ย. 2562

฿29,999

฿30,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | ศรีลังกา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018