หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  9
อุทยานอาลีซาน  35
อุทยานเย๋หลิ่ว  44
อุทยานทาโรโกะ  7
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  54
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  6
วัดฝอกวงซาน  2
เที่ยวฟาร์มแกะ  2

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย 5 วัน 3 คืน BY SL

180067 : ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย 5 วัน 3 คืน BY SL


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี พักหรู 4 ดาว


ม.ค. - ม.ค. 2562

฿14,900

ปกติ 14,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

26 - 30 ม.ค. 2562

฿14,900

27 - 31 ม.ค. 2562

฿14,900

08 - 12 ก.พ. 2562

฿19,900

09 - 13 ก.พ. 2562

฿19,900

10 - 14 ก.พ. 2562

฿16,900

15 - 19 ก.พ. 2562

฿15,900

16 - 20 ก.พ. 2562

฿15,900

17 - 21 ก.พ. 2562

฿15,900

22 - 26 ก.พ. 2562

฿14,900

23 - 27 ก.พ. 2562

฿14,900

01 - 05 มี.ค. 2562

฿14,900

02 - 06 มี.ค. 2562

฿14,900

03 - 07 มี.ค. 2562

฿14,900

08 - 12 มี.ค. 2562

฿14,900

10 - 14 มี.ค. 2562

฿14,900

15 - 19 มี.ค. 2562

฿14,900

16 - 20 มี.ค. 2562

฿14,900

17 - 21 มี.ค. 2562

฿14,900

22 - 26 มี.ค. 2562

฿14,900

23 - 27 มี.ค. 2562

฿14,900

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป..ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน BY SL

180069 : ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป..ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน BY SL


ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หอเจียงไคเช็ค


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿15,900

ปกติ 15,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

09 - 13 ก.พ. 2562

฿20,900

15 - 19 ก.พ. 2562

฿16,900

16 - 20 ก.พ. 2562

฿16,900

22 - 26 ก.พ. 2562

฿15,900

23 - 27 ก.พ. 2562

฿15,900

24 - 28 ก.พ. 2562

฿15,900

01 - 05 มี.ค. 2562

฿15,900

02 - 06 มี.ค. 2562

฿15,900

03 - 07 มี.ค. 2562

฿15,900

09 - 13 มี.ค. 2562

฿15,900

10 - 14 มี.ค. 2562

฿15,900

15 - 19 มี.ค. 2562

฿15,900

16 - 20 มี.ค. 2562

฿15,900

17 - 21 มี.ค. 2562

฿15,900

22 - 26 มี.ค. 2562

฿15,900

23 - 27 มี.ค. 2562

฿15,900

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน

180064 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยายเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกเทไป 101 แช่ออนเซ็นส่วนตัว ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง พักหรู 4 ดาว


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿19,900

ปกติ 19,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

06 - 10 ก.พ. 2562

฿20,900

13 - 17 ก.พ. 2562

฿19,900

06 - 10 มี.ค. 2562

฿19,900

13 - 17 มี.ค. 2562

฿19,900

6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

180072 : ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿16,900

ปกติ 17,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

21 - 26 ม.ค. 2562

฿16,900

฿17,900

28 - 02 ก.พ. 2562

฿16,900

฿17,900

30 - 04 ก.พ. 2562

฿17,900

11 - 16 ก.พ. 2562

฿17,900

13 - 18 ก.พ. 2562

฿19,900

18 - 23 ก.พ. 2562

฿19,900

20 - 25 ก.พ. 2562

฿19,900

25 - 02 มี.ค. 2562

฿17,900

04 - 08 มี.ค. 2562

฿17,900

11 - 16 มี.ค. 2562

฿17,900

13 - 18 มี.ค. 2562

฿17,900

18 - 23 มี.ค. 2562

฿17,900

20 - 25 มี.ค. 2562

฿17,900

25 - 30 มี.ค. 2562

฿17,900

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

182762 : ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม


ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 ซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่- ชิมชาอู่หลง - ไถจงไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿12,900

ปกติ 12,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

23 - 26 ม.ค. 2562

฿12,900

20 - 23 ก.พ. 2562

฿13,900

27 - 02 มี.ค. 2562

฿13,900

06 - 09 มี.ค. 2562

฿13,900

13 - 16 มี.ค. 2562

฿13,900

20 - 23 มี.ค. 2562

฿13,900

27 - 30 มี.ค. 2562

฿12,900

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

182850 : ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿14,900

ปกติ 14,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

21 - 25 ม.ค. 2562

฿14,900

23 - 27 ก.พ. 2562

฿15,900

02 - 06 มี.ค. 2562

฿15,900

09 - 13 มี.ค. 2562

฿15,900

11 - 15 มี.ค. 2562

฿15,900

16 - 20 มี.ค. 2562

฿15,900

25 - 29 มี.ค. 2562

฿15,900

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป 4 วัน 3 คืน

181465 : ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)วัดหลงซาน ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ซือหลินไนท์มาเก็ท


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿12,900

ปกติ 12,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

14 - 17 ก.พ. 2562

฿12,900

21 - 24 ก.พ. 2562

฿12,900

28 - 03 มี.ค. 2562

฿12,900

07 - 10 มี.ค. 2562

฿12,900

14 - 17 มี.ค. 2562

฿12,900

21 - 24 มี.ค. 2562

฿12,900

4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI SUN MOON LAKE 4D2N BY SL

182121 : ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI SUN MOON LAKE 4D2N BY SL


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าลอยฟ้า วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101


ม.ค. - ม.ค. 2562

฿13,900

ปกติ 13,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FEEL LOVE เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

181647 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FEEL LOVE เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿14,888

ปกติ 14,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

15 - 18 ก.พ. 2562

฿14,888

23 - 26 ก.พ. 2562

฿14,888

02 - 05 มี.ค. 2562

฿14,888

07 - 10 มี.ค. 2562

฿14,888

15 - 18 มี.ค. 2562

฿14,888

21 - 24 มี.ค. 2562

฿14,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

181745 : ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง หอเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ปล่อยโคมผิงซี


ม.ค. - ก.พ. 2562

฿15,888

ปกติ 15,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

18 - 22 ม.ค. 2562

฿13,888

฿15,888

13 - 17 ก.พ. 2562

฿15,888

14 - 18 ก.พ. 2562

฿17,888

15 - 19 ก.พ. 2562

฿18,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

182857 : ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผิงซี–เจียงไคเช็ค


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿14,888

ปกติ 14,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

16 - 20 ก.พ. 2562

฿16,888

17 - 21 ก.พ. 2562

฿15,888

20 - 24 ก.พ. 2562

฿15,888

21 - 25 ก.พ. 2562

฿15,888

22 - 26 ก.พ. 2562

฿15,888

27 - 03 มี.ค. 2562

฿15,888

28 - 04 มี.ค. 2562

฿15,888

01 - 05 มี.ค. 2562

฿15,888

02 - 06 มี.ค. 2562

฿15,888

03 - 07 มี.ค. 2562

฿14,888

04 - 08 มี.ค. 2562

฿14,888

05 - 09 มี.ค. 2562

฿15,888

06 - 10 มี.ค. 2562

฿15,888

07 - 11 มี.ค. 2562

฿15,888

08 - 12 มี.ค. 2562

฿15,888

09 - 13 มี.ค. 2562

฿15,888

10 - 14 มี.ค. 2562

฿15,888

11 - 15 มี.ค. 2562

฿14,888

12 - 16 มี.ค. 2562

฿15,888

13 - 17 มี.ค. 2562

฿15,888

14 - 18 มี.ค. 2562

฿15,888

15 - 19 มี.ค. 2562

฿15,888

16 - 20 มี.ค. 2562

฿15,888

17 - 21 มี.ค. 2562

฿15,888

18 - 22 มี.ค. 2562

฿14,888

19 - 23 มี.ค. 2562

฿15,888

20 - 24 มี.ค. 2562

฿15,888

21 - 25 มี.ค. 2562

฿15,888

22 - 26 มี.ค. 2562

฿15,888

23 - 27 มี.ค. 2562

฿15,888

24 - 28 มี.ค. 2562

฿14,888

25 - 29 มี.ค. 2562

฿14,888

26 - 30 มี.ค. 2562

฿15,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน

182856 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ –ตึกไทเป101- ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


ก.พ. - เม.ย. 2562

฿16,888

ปกติ 16,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

18 - 22 ก.พ. 2562

฿16,888

20 - 24 ก.พ. 2562

฿16,888

25 - 01 มี.ค. 2562

฿16,888

27 - 03 มี.ค. 2562

฿17,888

02 - 06 มี.ค. 2562

฿16,888

06 - 10 มี.ค. 2562

฿16,888

09 - 13 มี.ค. 2562

฿16,888

11 - 15 มี.ค. 2562

฿16,888

18 - 22 มี.ค. 2562

฿16,888

23 - 27 มี.ค. 2562

฿16,888

25 - 29 มี.ค. 2562

฿16,888

30 - 03 เม.ย. 2562

฿16,888

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018