หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  9
อุทยานอาลีซาน  35
อุทยานเย๋หลิ่ว  44
อุทยานทาโรโกะ  7
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  54
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  6
วัดฝอกวงซาน  2
เที่ยวฟาร์มแกะ  2

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N BY TG

182760 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N BY TG


ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น หอเจียงไคเช็ค ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


ม.ค. - มิ.ย. 2562

฿23,999

ปกติ 23,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

26 - 30 ม.ค. 2562

฿23,999

15 - 19 ก.พ. 2562

฿23,999

09 - 13 มี.ค. 2562

฿23,999

16 - 20 มี.ค. 2562

฿23,999

23 - 27 มี.ค. 2562

฿23,999

27 - 31 มี.ค. 2562

฿23,999

30 - 03 เม.ย. 2562

฿23,999

03 - 07 เม.ย. 2562

฿25,999

20 - 24 เม.ย. 2562

฿23,999

24 - 28 เม.ย. 2562

฿23,999

27 - 01 พ.ค. 2562

฿25,999

16 - 20 พ.ค. 2562

฿25,999

22 - 26 พ.ค. 2562

฿23,999

29 - 02 มิ.ย. 2562

฿23,999

05 - 09 มิ.ย. 2562

฿23,999

12 - 16 มิ.ย. 2562

฿23,999

26 - 30 มิ.ย. 2562

฿23,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N

182693 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว Mitsui Outlet Park - ตลาดปลาไทเป


ม.ค. - มิ.ย. 2562

฿19,999

ปกติ 19,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

18 - 21 ม.ค. 2562

฿21,999

25 - 28 ม.ค. 2562

฿21,999

16 - 19 ก.พ. 2562

฿20,999

22 - 25 ก.พ. 2562

฿21,999

28 - 03 มี.ค. 2562

฿21,999

01 - 04 มี.ค. 2562

฿21,999

07 - 10 มี.ค. 2562

฿21,999

08 - 11 มี.ค. 2562

฿21,999

14 - 17 มี.ค. 2562

฿20,999

15 - 18 มี.ค. 2562

฿21,999

21 - 24 มี.ค. 2562

฿20,999

22 - 25 มี.ค. 2562

฿21,999

28 - 31 มี.ค. 2562

฿20,999

29 - 01 เม.ย. 2562

฿21,999

19 - 22 เม.ย. 2562

฿21,999

26 - 29 เม.ย. 2562

฿21,999

04 - 07 พ.ค. 2562

฿20,999

25 - 28 พ.ค. 2562

฿20,999

01 - 04 มิ.ย. 2562

฿19,999

15 - 18 มิ.ย. 2562

฿19,999

22 - 25 มิ.ย. 2562

฿19,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BY CI

182734 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BY CI


ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว พักหรู 4 ดาว


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿17,999

ปกติ 17,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

31 - 03 ก.พ. 2562

฿17,999

14 - 17 ก.พ. 2562

฿18,999

14 - 17 มี.ค. 2562

฿18,999

21 - 24 มี.ค. 2562

฿18,999

7 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED EXCLUSINE IN TAIWAN 7D5N BY XW

182733 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED EXCLUSINE IN TAIWAN 7D5N BY XW


ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว ทาโรโกะ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว ตึกไทเป 101 ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿20,999

ปกติ 20,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

10 - 16 ก.พ. 2562

฿21,999

13 - 19 ก.พ. 2562

฿22,999

18 - 24 ก.พ. 2562

฿22,999

23 - 01 มี.ค. 2562

฿21,999

27 - 05 มี.ค. 2562

฿22,999

01 - 07 มี.ค. 2562

฿22,999

04 - 10 มี.ค. 2562

฿21,999

08 - 14 มี.ค. 2562

฿21,999

11 - 17 มี.ค. 2562

฿21,999

15 - 21 มี.ค. 2562

฿21,999

18 - 24 มี.ค. 2562

฿21,999

22 - 28 มี.ค. 2562

฿21,999

23 - 29 มี.ค. 2562

฿21,999

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN สะดุดรัก ที่พักใจ 6 วัน 4 คืน BY XW

180176 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN สะดุดรัก ที่พักใจ 6 วัน 4 คืน BY XW


ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลชมดอกซากุระ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมขงหมิง ตึกไทเป 101 อุทยานอาลีซาน หอเจียงไคเช็ค ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿15,999

ปกติ 15,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

19 - 24 ม.ค. 2562

฿14,999

25 - 30 ม.ค. 2562

฿15,999

10 - 15 ก.พ. 2562

฿16,999

15 - 20 ก.พ. 2562

฿18,999

16 - 21 ก.พ. 2562

฿18,999

22 - 27 ก.พ. 2562

฿16,999

23 - 28 ก.พ. 2562

฿16,999

01 - 06 มี.ค. 2562

฿17,999

02 - 07 มี.ค. 2562

฿16,999

08 - 13 มี.ค. 2562

฿16,999

09 - 14 มี.ค. 2562

฿16,999

15 - 20 มี.ค. 2562

฿16,999

16 - 21 มี.ค. 2562

฿16,999

22 - 27 มี.ค. 2562

฿16,999

23 - 28 มี.ค. 2562

฿16,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 4D3N BY TG

192886 : ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 4D3N BY TG


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101 วัดหลงซาน ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿29,999

ปกติ 29,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

13 - 16 เม.ย. 2562

฿29,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

182156 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿14,888

ปกติ 15,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

14 - 17 ก.พ. 2562

฿15,888

21 - 24 ก.พ. 2562

฿15,888

16 - 19 มี.ค. 2562

฿16,888

23 - 26 มี.ค. 2562

฿16,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน  EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน+++WINTER 4D3N

182160 : ทัวร์ไต้หวัน EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน+++WINTER 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน –หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง– ไทเป- แวะชิมพายสัปประรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง– GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว–ปล่อยโคมผิงซี – เมนูจักรพรรดิ์


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿24,500

ปกติ 24,500

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

26 - 29 ม.ค. 2562

฿24,500

15 - 18 มี.ค. 2562

฿24,500

16 - 19 มี.ค. 2562

฿24,500

30 - 02 เม.ย. 2562

฿24,500

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน 4 วัน 3 คืน

182159 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว –ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา – พักบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM-–ไทเป – แวะชิมขนมพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – GERMANUIM – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว - GLORIA OUTLET


ม.ค. - ม.ค. 2562

฿24,900

ปกติ 24,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

24 - 27 ม.ค. 2562

฿24,900

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018