หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  7
อุทยานอาลีซาน  38
อุทยานเย๋หลิ่ว  47
อุทยานทาโรโกะ  8
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  60
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  6
วัดฝอกวงซาน  4
เที่ยวฟาร์มแกะ  3

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

7 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED EXCLUSINE IN TAIWAN 7D5N BY XW

182733 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED EXCLUSINE IN TAIWAN 7D5N BY XW


ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว ทาโรโกะ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว ตึกไทเป 101 ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿19,999

ปกติ 20,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

192945 : ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่วหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿18,999

ปกติ 18,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ALISHAN

192944 : ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ALISHAN


ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่วหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป 101


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿23,999

ปกติ 25,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 6 วัน 3 คืน

192955 : ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 6 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ วัดฝอกวงซัน ตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿41,888

ปกติ 41,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

14 - 19 เม.ย. 2562

฿41,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน

181359 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ซื่อหลินไนท์ ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿35,888

ปกติ 35,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน 5 คืน

182644 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน 5 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ FORMOSA BOULAVARD – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก) – EDA OUTLET MALL ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก วัดหลงซาน


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿25,888

ปกติ 25,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

30 - 04 เม.ย. 2562

฿25,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน

181411 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก MITSUI OUTLET


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿21,888

ปกติ 21,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

29 - 02 เม.ย. 2562

฿21,888

30 - 03 เม.ย. 2562

฿21,888

6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน

182279 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถ่ถาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว


เม.ย. - มิ.ย. 2562

฿25,888

ปกติ 25,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

30 - 05 พ.ค. 2562

฿25,888

25 - 30 พ.ค. 2562

฿25,888

01 - 06 มิ.ย. 2562

฿25,888

24 - 29 มิ.ย. 2562

฿25,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน TAIWAN FLORA สีสันแห่งดอกไม้ 5 วัน 3 คืน

182324 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน TAIWAN FLORA สีสันแห่งดอกไม้ 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน •TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ชมสีสันของงานดอกไม้ระดับโลกเมืองไถจง •ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ...พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว •อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว •สายการบิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวมาตรฐานโลก น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก.


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿25,888

ปกติ 25,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

12 - 16 เม.ย. 2562

฿25,888

21 - 25 เม.ย. 2562

฿20,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5D4N

193172 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5D4N


ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าเหมาคง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ตลาดปลาไทเป สะพานแห่งความรัก ป้อมปราการสีแดง โบสถ์ตั้นสุ่ย ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว Mitsui Outlet Park


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿19,999

ปกติ 19,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

14 - 18 เม.ย. 2562

฿26,999

29 - 03 พ.ค. 2562

฿18,999

02 - 06 พ.ค. 2562

฿19,999

04 - 08 พ.ค. 2562

฿19,999

11 - 15 พ.ค. 2562

฿19,999

08 - 12 มิ.ย. 2562

฿19,999

26 - 30 มิ.ย. 2562

฿20,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI 4D3N

193171 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน วัดหลงซาน หอเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 นั่งกระเช้าเหมาคง หมู่บ้านจิ่วเฟ้ิน อุทยานเย๋หลิ่ว ซ็อปปิ้งซีเหมินติง


มี.ค. - ก.ค. 2562

฿17,999

ปกติ 17,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

18 - 21 เม.ย. 2562

฿17,999

27 - 30 เม.ย. 2562

฿17,999

08 - 11 พ.ค. 2562

฿18,999

16 - 19 พ.ค. 2562

฿18,999

22 - 25 พ.ค. 2562

฿17,999

01 - 04 มิ.ย. 2562

฿17,999

19 - 22 มิ.ย. 2562

฿17,999

29 - 02 ก.ค. 2562

฿17,999

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR

182865 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา *ชมดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พัก 5 ดาว + แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿16,999

ปกติ 19,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

28 - 01 เม.ย. 2562

฿20,999

29 - 02 เม.ย. 2562

฿19,999

14 - 18 เม.ย. 2562

฿23,999

16 - 20 เม.ย. 2562

฿19,999

17 - 21 เม.ย. 2562

฿19,999

19 - 23 เม.ย. 2562

฿19,999

26 - 30 เม.ย. 2562

฿20,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | ศรีลังกา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018