หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  9
อุทยานอาลีซาน  47
อุทยานเย๋หลิ่ว  57
อุทยานทาโรโกะ  9
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  72
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  7
วัดฝอกวงซาน  5
เที่ยวฟาร์มแกะ  3

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูทอง 6 วัน 5 คืน

192977 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูทอง 6 วัน 5 คืน


ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 ซ็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿33,900

ปกติ 33,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

11 - 16 เม.ย. 2562

฿33,900

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูหมู เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5D4N

192976 : ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หมูหมู เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5D4N


นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ชิมชาอูหลง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น สะพานซื่อมู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101(“ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿33,900

ปกติ 33,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

11 - 15 เม.ย. 2562

฿33,900

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน

193156 : ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้ -ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - สวนดอกไม้ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด - เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว - เจียวซี-โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว - ไทเป-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101


เม.ย. - พ.ค. 2562

฿20,999

ปกติ 20,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

23 - 27 เม.ย. 2562

฿20,999

27 - 01 พ.ค. 2562

฿19,999

04 - 08 พ.ค. 2562

฿19,999

11 - 15 พ.ค. 2562

฿19,999

18 - 22 พ.ค. 2562

฿19,999

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน

193155 : ทัวร์ไต้หวัน ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ชมดอกซากุระช่วงกลางเดือนมีนาคม-เมษายน)-เมืองไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ซีเหมินติง - ไทเป-DUTY FREE -อุทยานเย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ชมตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-เมืองเถาหยวน


มี.ค. - มี.ค. 2562

฿22,999

ปกติ 22,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

06 - 10 มี.ค. 2562

฿22,999

13 - 17 มี.ค. 2562

฿23,999

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก 3วัน2คืน

193133 : ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก 3วัน2คืน


ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง - D.I.Y พายสัปปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ฉือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน - ตึกไทเป101 - ตลาดซีเหมินติง


พ.ค. - ต.ค. 2562

฿18,999

ปกติ 18,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

17 - 19 พ.ค. 2562

฿18,999

09 - 11 ส.ค. 2562

฿18,999

11 - 13 ต.ค. 2562

฿18,999

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

182156 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


ก.พ. - ต.ค. 2562

฿14,888

ปกติ 15,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

16 - 19 มี.ค. 2562

฿16,888

06 - 09 เม.ย. 2562

฿15,888

20 - 23 เม.ย. 2562

฿15,888

04 - 07 พ.ค. 2562

฿15,888

18 - 21 พ.ค. 2562

฿17,888

25 - 28 พ.ค. 2562

฿15,888

08 - 11 มิ.ย. 2562

฿15,888

22 - 25 มิ.ย. 2562

฿15,888

13 - 16 ก.ค. 2562

฿17,888

27 - 30 ก.ค. 2562

฿17,888

10 - 13 ส.ค. 2562

฿17,888

24 - 27 ส.ค. 2562

฿14,888

14 - 17 ก.ย. 2562

฿14,888

28 - 01 ต.ค. 2562

฿14,888

05 - 08 ต.ค. 2562

฿15,888

10 - 13 ต.ค. 2562

฿15,888

12 - 15 ต.ค. 2562

฿17,888

19 - 22 ต.ค. 2562

฿15,888

26 - 29 ต.ค. 2562

฿15,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน  Taiwan Best Seller 4วัน3คืน

193093 : ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Best Seller 4วัน3คืน


ทัวร์ไต้หวัน เมืองเจียอี้-ตลาดกลางคืนพื้นเมือง - อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา – ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ทเป – GERMANUIM – ตึกไทเป 101( ไม่รวมขึ้นตึก) – อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น


เม.ย. - ต.ค. 2562

฿21,998

ปกติ 21,998

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

19 - 22 เม.ย. 2562

฿21,998

03 - 06 พ.ค. 2562

฿21,998

10 - 13 พ.ค. 2562

฿21,998

24 - 27 พ.ค. 2562

฿21,998

14 - 17 มิ.ย. 2562

฿21,998

21 - 24 มิ.ย. 2562

฿21,998

28 - 01 ก.ค. 2562

฿21,998

05 - 08 ก.ค. 2562

฿21,998

12 - 15 ก.ค. 2562

฿21,998

26 - 29 ก.ค. 2562

฿22,998

02 - 05 ส.ค. 2562

฿21,998

09 - 12 ส.ค. 2562

฿22,998

16 - 19 ส.ค. 2562

฿21,998

23 - 26 ส.ค. 2562

฿21,998

30 - 02 ก.ย. 2562

฿21,998

06 - 09 ก.ย. 2562

฿21,998

13 - 16 ก.ย. 2562

฿21,998

20 - 23 ก.ย. 2562

฿21,998

27 - 30 ก.ย. 2562

฿21,998

04 - 07 ต.ค. 2562

฿21,998

11 - 14 ต.ค. 2562

฿22,998

18 - 21 ต.ค. 2562

฿21,998

25 - 28 ต.ค. 2562

฿21,998

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน  EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน+++WINTER 4D3N

182160 : ทัวร์ไต้หวัน EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน+++WINTER 4D3N


ทัวร์ไต้หวัน –หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง– ไทเป- แวะชิมพายสัปประรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง– GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว–ปล่อยโคมผิงซี – เมนูจักรพรรดิ์


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿24,500

ปกติ 24,500

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

15 - 18 มี.ค. 2562

฿24,500

16 - 19 มี.ค. 2562

฿24,500

30 - 02 เม.ย. 2562

฿24,500

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4วัน 3คืน

182327 : ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4วัน 3คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-DUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน วัดหลงซาน


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿14,888

ปกติ 14,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

01 - 04 มี.ค. 2562

฿14,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน

193064 : ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน โดมแห่งแสง เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร วัดโฝวกวงซัน ตลาดกลางคืนเหวินหัว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿32,888

ปกติ 32,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

13 - 17 เม.ย. 2562

฿32,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน สีสันแห่งดอกไม้ หมู่บ้านปีศาจ 5 วัน 4 คืน

193063 : ทัวร์ไต้หวัน สีสันแห่งดอกไม้ หมู่บ้านปีศาจ 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ดโฝวกวงซัน-E-Da Outlet Mall โดมแห่งแสง เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ อุทยานซานหลิงซี อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿32,888

ปกติ 32,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

12 - 16 เม.ย. 2562

฿32,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 ดาว

193062 : ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 ดาว


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ตึกไทเป101 ซ็อปปิ้งตลาดซีเหมินติง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿31,888

ปกติ 31,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

13 - 17 เม.ย. 2562

฿31,888

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018