หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ชมดอกซากุระ  9
อุทยานอาลีซาน  47
อุทยานเย๋หลิ่ว  57
อุทยานทาโรโกะ  9
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  72
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  7
วัดฝอกวงซาน  5
เที่ยวฟาร์มแกะ  3

แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวไต้หวันกับเรา

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 4 คืน

193061 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 พิเศษอาหารซีฟู้ด ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿31,888

ปกติ 31,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

12 - 16 เม.ย. 2562

฿31,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน SUPER TAIWAN ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

193006 : ทัวร์ไต้หวัน SUPER TAIWAN ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ขอพรแห่งความรักที่วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เหย๋หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ตึกไทเป101 ตลาดซีเหมินติง


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿12,888

ปกติ 12,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

30 - 03 เม.ย. 2562

฿13,888

31 - 04 เม.ย. 2562

฿12,888

03 - 07 เม.ย. 2562

฿16,888

04 - 08 เม.ย. 2562

฿18,888

06 - 10 เม.ย. 2562

฿16,888

07 - 11 เม.ย. 2562

฿14,888

10 - 14 เม.ย. 2562

฿21,888

11 - 15 เม.ย. 2562

฿22,888

13 - 17 เม.ย. 2562

฿22,888

14 - 18 เม.ย. 2562

฿16,888

17 - 21 เม.ย. 2562

฿14,888

18 - 22 เม.ย. 2562

฿14,888

20 - 24 เม.ย. 2562

฿13,888

21 - 25 เม.ย. 2562

฿12,888

24 - 28 เม.ย. 2562

฿14,888

25 - 29 เม.ย. 2562

฿14,888

27 - 01 พ.ค. 2562

฿18,888

28 - 02 พ.ค. 2562

฿16,888

01 - 05 พ.ค. 2562

฿15,888

02 - 06 พ.ค. 2562

฿14,888

04 - 08 พ.ค. 2562

฿13,888

05 - 09 พ.ค. 2562

฿12,888

08 - 12 พ.ค. 2562

฿14,888

09 - 13 พ.ค. 2562

฿14,888

11 - 15 พ.ค. 2562

฿13,888

12 - 16 พ.ค. 2562

฿12,888

15 - 19 พ.ค. 2562

฿16,888

16 - 20 พ.ค. 2562

฿18,888

18 - 22 พ.ค. 2562

฿16,888

19 - 23 พ.ค. 2562

฿14,888

22 - 26 พ.ค. 2562

฿14,888

23 - 27 พ.ค. 2562

฿13,888

25 - 29 พ.ค. 2562

฿13,888

26 - 30 พ.ค. 2562

฿12,888

29 - 02 มิ.ย. 2562

฿14,888

30 - 03 มิ.ย. 2562

฿15,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FEEL LOVE เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

181647 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FEEL LOVE เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿14,888

ปกติ 14,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

23 - 26 ก.พ. 2562

฿14,888

02 - 05 มี.ค. 2562

฿14,888

07 - 10 มี.ค. 2562

฿14,888

15 - 18 มี.ค. 2562

฿14,888

21 - 24 มี.ค. 2562

฿14,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

181745 : ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง หอเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ปล่อยโคมผิงซี


ก.พ. - ก.พ. 2562

฿15,888

ปกติ 15,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

182857 : ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผิงซี–เจียงไคเช็ค


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿14,888

ปกติ 14,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

27 - 03 มี.ค. 2562

฿15,888

01 - 05 มี.ค. 2562

฿15,888

02 - 06 มี.ค. 2562

฿15,888

03 - 07 มี.ค. 2562

฿14,888

04 - 08 มี.ค. 2562

฿14,888

05 - 09 มี.ค. 2562

฿15,888

06 - 10 มี.ค. 2562

฿15,888

07 - 11 มี.ค. 2562

฿15,888

08 - 12 มี.ค. 2562

฿15,888

09 - 13 มี.ค. 2562

฿15,888

10 - 14 มี.ค. 2562

฿15,888

11 - 15 มี.ค. 2562

฿14,888

12 - 16 มี.ค. 2562

฿15,888

13 - 17 มี.ค. 2562

฿15,888

14 - 18 มี.ค. 2562

฿15,888

15 - 19 มี.ค. 2562

฿15,888

16 - 20 มี.ค. 2562

฿15,888

17 - 21 มี.ค. 2562

฿15,888

18 - 22 มี.ค. 2562

฿14,888

19 - 23 มี.ค. 2562

฿15,888

20 - 24 มี.ค. 2562

฿15,888

21 - 25 มี.ค. 2562

฿15,888

22 - 26 มี.ค. 2562

฿15,888

23 - 27 มี.ค. 2562

฿15,888

24 - 28 มี.ค. 2562

฿14,888

25 - 29 มี.ค. 2562

฿14,888

26 - 30 มี.ค. 2562

฿15,888

5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน

182856 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ –ตึกไทเป101- ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


ก.พ. - เม.ย. 2562

฿16,888

ปกติ 16,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

25 - 01 มี.ค. 2562

฿16,888

27 - 03 มี.ค. 2562

฿17,888

02 - 06 มี.ค. 2562

฿16,888

06 - 10 มี.ค. 2562

฿16,888

09 - 13 มี.ค. 2562

฿16,888

11 - 15 มี.ค. 2562

฿16,888

18 - 22 มี.ค. 2562

฿16,888

23 - 27 มี.ค. 2562

฿16,888

25 - 29 มี.ค. 2562

฿16,888

30 - 03 เม.ย. 2562

฿16,888

5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เพลิน เพลิน 5 วัน 3 คืน

192954 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เพลิน เพลิน 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 • ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว • สายการบิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวมาตรฐานโลก น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก.


เม.ย. - มิ.ย. 2562

฿20,888

ปกติ 20,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาทัวร์ไต้หวัน

24 - 28 เม.ย. 2562

฿20,888

30 - 04 พ.ค. 2562

฿20,888

06 - 10 พ.ค. 2562

฿20,888

22 - 26 พ.ค. 2562

฿20,888

08 - 12 มิ.ย. 2562

฿20,888

14 - 18 มิ.ย. 2562

฿20,888

18 - 22 มิ.ย. 2562

฿20,888

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018