หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์

แพคเกจ ทัวร์ตุรกี สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ตุรกี กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวตุรกีกับเรา

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY 8D5N BY TK

182803 : ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY 8D5N BY TK


ทัวร์ตุรกี ชมม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าสีน้ำเงิน ปราสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


มี.ค. - ต.ค. 2562

฿32,888

ปกติ 32,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

22 - 29 มี.ค. 2562

฿32,999

27 - 03 เม.ย. 2562

฿33,999

30 - 06 เม.ย. 2562

฿33,999

03 - 10 พ.ค. 2562

฿33,999

04 - 11 พ.ค. 2562

฿33,999

10 - 17 พ.ค. 2562

฿35,999

17 - 24 พ.ค. 2562

฿35,999

18 - 25 พ.ค. 2562

฿32,999

06 - 13 มิ.ย. 2562

฿32,999

20 - 27 มิ.ย. 2562

฿32,999

27 - 04 ก.ค. 2562

฿32,999

29 - 06 ก.ค. 2562

฿32,999

04 - 11 ก.ค. 2562

฿33,999

05 - 12 ก.ค. 2562

฿33,999

11 - 18 ก.ค. 2562

฿33,999

14 - 21 ก.ค. 2562

฿33,999

21 - 28 ก.ค. 2562

฿33,999

25 - 01 ส.ค. 2562

฿33,999

26 - 02 ส.ค. 2562

฿33,999

10 - 17 ส.ค. 2562

฿32,999

11 - 18 ส.ค. 2562

฿32,999

20 - 27 ก.ย. 2562

฿32,999

05 - 12 ต.ค. 2562

฿33,999

11 - 18 ต.ค. 2562

฿33,999

14 - 21 ต.ค. 2562

฿33,999

16 - 23 ต.ค. 2562

฿33,999

20 - 27 ต.ค. 2562

฿33,999

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน

182277 : ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน


ทัวร์ตุรกี ชมระบำหน้าท้องปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย ฮิปโปโดม –สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย แกรนด์บาซาร์ -พระราชวังโดลมาบาเช


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿31,900

ปกติ 31,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

24 - 02 เม.ย. 2562

฿31,900

02 - 10 เม.ย. 2562

฿45,900

07 - 16 เม.ย. 2562

฿45,900

09 - 18 เม.ย. 2562

฿49,900

12 - 21 เม.ย. 2562

฿49,900

16 - 25 เม.ย. 2562

฿45,900

26 - 05 พ.ค. 2562

฿31,900

30 - 09 พ.ค. 2562

฿31,900

05 - 14 พ.ค. 2562

฿31,900

07 - 16 พ.ค. 2562

฿31,900

14 - 23 พ.ค. 2562

฿31,900

17 - 26 พ.ค. 2562

฿31,900

19 - 28 พ.ค. 2562

฿31,900

21 - 30 พ.ค. 2562

฿31,900

28 - 06 มิ.ย. 2562

฿31,900

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี BOND TO TURKEY 9D6N BY TK

182629 : ทัวร์ตุรกี BOND TO TURKEY 9D6N BY TK


พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมม้าไม้เมืองทรอย โปรแกรมเสิรม ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์) ปราสาทปุยฝ้าย


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿29,999

ปกติ 30,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

22 - 30 มี.ค. 2562

฿31,999

23 - 31 มี.ค. 2562

฿31,999

24 - 01 เม.ย. 2562

฿32,999

27 - 04 เม.ย. 2562

฿32,999

28 - 05 เม.ย. 2562

฿32,999

29 - 06 เม.ย. 2562

฿32,999

30 - 07 เม.ย. 2562

฿32,999

31 - 08 เม.ย. 2562

฿32,999

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรงอิสตันบลู ชมดินแดน 2 ทวีป 8 วัน 5 คืน

193302 : ทัวร์ตุรกี บินตรงอิสตันบลู ชมดินแดน 2 ทวีป 8 วัน 5 คืน


นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่ ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿34,900

ปกติ 34,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

26 - 02 เม.ย. 2562

฿35,900

09 - 16 พ.ค. 2562

฿34,900

22 - 29 พ.ค. 2562

฿34,900

04 - 11 มิ.ย. 2562

฿35,900

19 - 26 มิ.ย. 2562

฿35,900

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวรตุรกี ฤดูกาลเก็บเชอรี่ 9 วัน 6 คืน

193301 : ทัวรตุรกี ฤดูกาลเก็บเชอรี่ 9 วัน 6 คืน


ชมสวนเชอรี่พร้อมเก็บเกี่ยวเชอรี่สดสดจากสวน ชมม้าไม้เมืองทรอย นั่งบอลลูนที่คัปปาโดเกีย พักหรู 5 ดาว


พ.ค. - มิ.ย. 2562

฿33,900

ปกติ 33,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

23 - 31 พ.ค. 2562

฿33,900

06 - 14 มิ.ย. 2562

฿34,900

12 - 20 มิ.ย. 2562

฿34,900

20 - 28 มิ.ย. 2562

฿34,900

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี 8 วัน 5 คืน

182704 : ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี 8 วัน 5 คืน


ทัวร์ตุรกี ชมดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย


มี.ค. - เม.ย. 2562

฿31,900

ปกติ 31,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

21 - 28 มี.ค. 2562

฿32,900

28 - 04 เม.ย. 2562

฿32,900

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี IRIS BLOSSOM IN TURKEY 9D6N

193170 : ทัวร์ตุรกี IRIS BLOSSOM IN TURKEY 9D6N


ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเจีย -หุบเขาอุซิซาร์ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า -ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเปอร์กานัม -ม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าสีน้ำเงิน -วิหารเซนต์โซเฟีย


พ.ค. - พ.ค. 2562

฿31,999

ปกติ 31,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

01 - 09 พ.ค. 2562

฿32,999

02 - 10 พ.ค. 2562

฿32,999

07 - 15 พ.ค. 2562

฿32,999

09 - 16 พ.ค. 2562

฿32,999

08 - 16 พ.ค. 2562

฿32,999

14 - 22 พ.ค. 2562

฿33,999

15 - 23 พ.ค. 2562

฿33,999

16 - 24 พ.ค. 2562

฿33,999

17 - 25 พ.ค. 2562

฿33,999

19 - 27 พ.ค. 2562

฿31,999

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP VALUE 10D7N

192985 : ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP VALUE 10D7N


ทัวร์ตุรกี ชมทุ่งดอกทิวลิป ชมปราสาทปุยฝ้าย วิหารเจียโซเฟีย โบสถ์สีน้ำเงิน ม้าไม้เมืองทรอย พัก 4 ดาว นอน รร. สไตล์ถ้ำ 1 คืน


เม.ย. - พ.ค. 2562

฿30,999

ปกติ 30,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

23 - 02 พ.ค. 2562

฿30,999

29 - 08 พ.ค. 2562

฿30,999

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวรตุรกี TURKEY CHEAPER 8D5N 2019

182763 : ทัวรตุรกี TURKEY CHEAPER 8D5N 2019


ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีเขียว เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿29,900

ปกติ 29,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

12 - 19 เม.ย. 2562

฿33,900

8 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP MUST GO 8D6N

193038 : ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP MUST GO 8D6N


ทัวร์ตุรกี ชมสวนทิวลิป ชมปราสาทปุยฝ้าย ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย โบสถ์สีน้ำเงิน ชมม้าไม้เมืองทรอย ชมระบำหน้าท้อง


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿37,999

ปกติ 37,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

09 - 16 เม.ย. 2562

฿37,999

11 - 18 เม.ย. 2562

฿37,999

12 - 19 เม.ย. 2562

฿37,999

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TULIP SONGKRAN 9D6N

182816 : ทัวร์ตุรกี TULIP SONGKRAN 9D6N


ทัวร์ตุรกี เทศกาลสงกรานต์ นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ชมม้าไม้เมืองทรอย เมืองปามุคคาเล่ ชมโบสถ์สีน้ำเงิน พักหรู 5 ดาว


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿39,900

ปกติ 39,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

11 - 19 เม.ย. 2562

฿39,900

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST VALUE 10D7N

182194 : ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST VALUE 10D7N


ทัวร์ตุรกี Blue Mosque อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ระบำหน้าท้อง พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


พ.ค. - พ.ค. 2562

฿30,999

ปกติ 30,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

05 - 14 พ.ค. 2562

฿30,999

16 - 25 พ.ค. 2562

฿30,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | ศรีลังกา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018