หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์

แพคเกจ ทัวร์ตุรกี สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ตุรกี กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวตุรกีกับเรา

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี SAY HI EURASIA AND PAMUKKALE 9D6N BY QR

192952 : ทัวร์ตุรกี SAY HI EURASIA AND PAMUKKALE 9D6N BY QR


คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม – สไปซ์มาเก็ต – ล่องเรือบอสฟอรัส


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿35,900

ปกติ 35,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

25 - 02 ก.พ. 2562

฿35,900

08 - 16 ก.พ. 2562

฿35,900

17 - 25 ก.พ. 2562

฿35,900

06 - 14 มี.ค. 2562

฿35,900

20 - 28 มี.ค. 2562

฿35,900

24 - 01 เม.ย. 2562

฿35,900

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี BELLY DANCE AND PISTACHIO 10D7N BY TK

192951 : ทัวร์ตุรกี BELLY DANCE AND PISTACHIO 10D7N BY TK


พระราชวังโดลมาบาเช มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส วิหารอะโครโปลิส สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿38,900

ปกติ 38,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

13 - 22 มี.ค. 2562

฿38,900

25 - 03 เม.ย. 2562

฿38,900

02 - 11 เม.ย. 2562

฿38,900

15 - 24 เม.ย. 2562

฿42,900

22 - 01 พ.ค. 2562

฿38,900

05 - 14 พ.ค. 2562

฿38,900

14 - 23 พ.ค. 2562

฿38,900

22 - 31 พ.ค. 2562

฿38,900

02 - 11 มิ.ย. 2562

฿38,900

14 - 23 มิ.ย. 2562

฿38,900

21 - 30 มิ.ย. 2562

฿38,900

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี Byzantine And Ottoman Empire 8D5N BY TK

192949 : ทัวร์ตุรกี Byzantine And Ottoman Empire 8D5N BY TK


ทัวร์ตุรกี ชมเมืองโบราณเอเฟซุส ชมปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองคัปปาโดเกีย สุเหร่าสีน้ำเงิน


เม.ย. - มิ.ย. 2562

฿36,900

ปกติ 36,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

01 - 08 เม.ย. 2562

฿38,900

06 - 13 เม.ย. 2562

฿42,900

16 - 23 เม.ย. 2562

฿38,900

11 - 18 พ.ค. 2562

฿38,900

21 - 28 พ.ค. 2562

฿38,900

11 - 18 มิ.ย. 2562

฿38,900

21 - 28 มิ.ย. 2562

฿38,900

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี 8 วัน 5 คืน

182704 : ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี 8 วัน 5 คืน


ทัวร์ตุรกี ชมดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย


ม.ค. - ม.ค. 2562

฿31,900

ปกติ 31,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

23 - 30 ม.ค. 2562

฿32,900

30 - 06 ก.พ. 2562

฿32,900

07 - 14 ก.พ. 2562

฿32,900

13 - 20 ก.พ. 2562

฿32,900

28 - 07 มี.ค. 2562

฿31,900

07 - 14 มี.ค. 2562

฿32,900

14 - 21 มี.ค. 2562

฿31,900

21 - 28 มี.ค. 2562

฿32,900

28 - 04 เม.ย. 2562

฿32,900

18 - 25 เม.ย. 2562

฿35,900

25 - 02 พ.ค. 2562

฿32,900

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี 8 วัน 5 คืน

182816 : ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี 8 วัน 5 คืน


ทัวร์ตุรกี บินตรง ชมดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ชมม้าไม้เมืองทรอย พักหรู 5 ดาว


ก.พ. - เม.ย. 2562

฿34,900

ปกติ 34,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

06 - 13 ก.พ. 2562

฿34,900

24 - 03 มี.ค. 2562

฿35,900

11 - 18 มี.ค. 2562

฿35,900

26 - 02 เม.ย. 2562

฿35,900

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ริเวียร่า ตุรกี 10 วัน 7 คืน

181466 : ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ริเวียร่า ตุรกี 10 วัน 7 คืน


ทัวร์ตุรกี พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ช่องแคบบอสพอรัส ฮิปโปโดรม ชมพระราชวังทอปกาปึ เมืองโบราณทรอย ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน ปราสาทปุยฝ้าย หอคอยฮิเดอร์ริค ประตูชัยเฮเดรียน ล่องเรืออ่าวอันตัลยา นครใต้ดินไคมัคลึ - ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ สุสานอาตาเติร์ก


ก.พ. - ก.พ. 2562

฿39,900

ปกติ 39,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

06 - 15 ก.พ. 2562

฿39,900

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี BOND TO TURKEY 9D6N BY TK

182629 : ทัวร์ตุรกี BOND TO TURKEY 9D6N BY TK


พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมม้าไม้เมืองทรอย โปรแกรมเสิรม ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์) ปราสาทปุยฝ้าย


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿29,999

ปกติ 30,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

22 - 30 ม.ค. 2562

฿31,999

25 - 02 ก.พ. 2562

฿29,999

฿31,999

30 - 07 ก.พ. 2562

฿31,999

01 - 09 ก.พ. 2562

฿30,999

02 - 10 ก.พ. 2562

฿30,999

03 - 11 ก.พ. 2562

฿30,999

08 - 16 ก.พ. 2562

฿31,999

09 - 17 ก.พ. 2562

฿31,999

10 - 18 ก.พ. 2562

฿31,999

14 - 22 ก.พ. 2562

฿32,999

15 - 23 ก.พ. 2562

฿32,999

16 - 24 ก.พ. 2562

฿32,999

17 - 25 ก.พ. 2562

฿32,999

20 - 28 ก.พ. 2562

฿31,999

21 - 01 มี.ค. 2562

฿31,999

22 - 02 มี.ค. 2562

฿31,999

23 - 03 มี.ค. 2562

฿31,999

24 - 04 มี.ค. 2562

฿31,999

27 - 07 มี.ค. 2562

฿31,999

28 - 08 มี.ค. 2562

฿31,999

01 - 09 มี.ค. 2562

฿30,999

02 - 10 มี.ค. 2562

฿30,999

06 - 14 มี.ค. 2562

฿30,999

07 - 15 มี.ค. 2562

฿30,999

08 - 16 มี.ค. 2562

฿30,999

09 - 17 มี.ค. 2562

฿31,999

10 - 18 มี.ค. 2562

฿31,999

13 - 21 มี.ค. 2562

฿31,999

14 - 22 มี.ค. 2562

฿31,999

15 - 23 มี.ค. 2562

฿31,999

16 - 24 มี.ค. 2562

฿31,999

17 - 25 มี.ค. 2562

฿31,999

20 - 28 มี.ค. 2562

฿31,999

21 - 29 มี.ค. 2562

฿31,999

22 - 30 มี.ค. 2562

฿31,999

23 - 31 มี.ค. 2562

฿31,999

24 - 01 เม.ย. 2562

฿32,999

27 - 04 เม.ย. 2562

฿32,999

28 - 05 เม.ย. 2562

฿32,999

29 - 06 เม.ย. 2562

฿32,999

30 - 07 เม.ย. 2562

฿32,999

31 - 08 เม.ย. 2562

฿32,999

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 9D6N

181922 : ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 9D6N


ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) ตลาดสไปซ์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส มหาวิหารเซนต์โซเฟีย


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿39,900

ปกติ 34,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

24 - 01 ก.พ. 2562

฿32,900

28 - 05 ก.พ. 2562

฿33,900

07 - 15 ก.พ. 2562

฿34,900

14 - 22 ก.พ. 2562

฿34,900

21 - 01 มี.ค. 2562

฿34,900

8 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี HOT HOT TURKEY 8D6N BY KC

182804 : ทัวร์ตุรกี HOT HOT TURKEY 8D6N BY KC


ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน ม้าไม้เมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!


ก.พ. - ธ.ค. 2562

฿32,888

ปกติ 32,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

05 - 12 ก.พ. 2562

฿32,888

15 - 22 ก.พ. 2562

฿32,888

12 - 19 ธ.ค. 2562

฿33,999

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9D6N

182426 : ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9D6N


ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ สุสานอตาเติร์ก-ANKA SHOPPING MALL


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿28,888

ปกติ 28,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

25 - 02 ก.พ. 2562

฿28,888

01 - 09 ก.พ. 2562

฿28,888

07 - 15 ก.พ. 2562

฿29,888

14 - 22 ก.พ. 2562

฿29,888

22 - 02 มี.ค. 2562

฿28,888

01 - 09 มี.ค. 2562

฿28,888

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี SURPRISE TULIP TURKEY 8D5N

182767 : ทัวร์ตุรกี SURPRISE TULIP TURKEY 8D5N


ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต สุเหร่าเซนต์โซเฟีย


เม.ย. - พ.ค. 2562

฿34,999

ปกติ 34,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

06 - 13 เม.ย. 2562

฿34,999

07 - 14 เม.ย. 2562

฿34,999

08 - 15 เม.ย. 2562

฿34,999

09 - 16 เม.ย. 2562

฿42,999

10 - 17 เม.ย. 2562

฿42,999

11 - 18 เม.ย. 2562

฿42,999

12 - 19 เม.ย. 2562

฿42,999

13 - 20 เม.ย. 2562

฿42,999

14 - 21 เม.ย. 2562

฿39,999

15 - 22 เม.ย. 2562

฿39,999

24 - 01 พ.ค. 2562

฿33,999

26 - 03 พ.ค. 2562

฿33,999

27 - 04 พ.ค. 2562

฿33,999

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY 8D5N BY TK

182803 : ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY 8D5N BY TK


ทัวร์ตุรกี ชมม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าสีน้ำเงิน ปราสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


ม.ค. - พ.ค. 2562

฿32,888

ปกติ 32,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

25 - 01 ก.พ. 2562

฿32,888

04 - 11 ก.พ. 2562

฿33,999

05 - 12 ก.พ. 2562

฿33,999

16 - 23 ก.พ. 2562

฿33,999

09 - 16 มี.ค. 2562

฿32,999

16 - 23 มี.ค. 2562

฿32,999

22 - 29 มี.ค. 2562

฿32,999

29 - 05 เม.ย. 2562

฿33,999

30 - 06 เม.ย. 2562

฿33,999

30 - 07 พ.ค. 2562

฿33,999

03 - 10 พ.ค. 2562

฿33,999

04 - 11 พ.ค. 2562

฿33,999

10 - 17 พ.ค. 2562

฿35,999

17 - 24 พ.ค. 2562

฿35,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018