หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์

แพคเกจ ทัวร์ตุรกี สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ตุรกี กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวตุรกีกับเรา

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP SONGKARN 9D6N 2019

192984 : ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP SONGKARN 9D6N 2019


ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย ชมทุ่งดอกทิวลิป ปราสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง พัก 5 ดาว นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿39,900

ปกติ 39,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

11 - 19 เม.ย. 2562

฿39,900

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TULIP LOVER 9D6N

192983 : ทัวร์ตุรกี TULIP LOVER 9D6N


ทัวร์ตุรกี พระราชวังทอปกาปิ ม้าไม้เมืองทรอย ชมทุ่งดอกทิวลิป ปราสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง พัก 4 ดาว นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน


เม.ย. - พ.ค. 2562

฿29,999

ปกติ 29,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

11 - 19 เม.ย. 2562

฿36,999

12 - 20 เม.ย. 2562

฿36,999

19 - 27 เม.ย. 2562

฿29,999

26 - 04 พ.ค. 2562

฿31,999

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน

193005 : ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน


ทัวร์ตุรกี ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี HOUSE OF VIRGIN MARY ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) ชมระบำหน้าท้องตรุกี ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส


เม.ย. - พ.ค. 2562

฿35,900

ปกติ 35,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

08 - 16 เม.ย. 2562

฿37,900

24 - 02 พ.ค. 2562

฿35,900

17 - 25 พ.ค. 2562

฿35,900

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY JARRR 9D6N BY TK

192975 : ทัวร์ตุรกี TURKEY JARRR 9D6N BY TK


ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดนเทพนิยาย ชมปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมม้าไม้เมืองทรอย


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿28,999

ปกติ 28,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

23 - 03 มี.ค. 2562

฿28,999

24 - 04 มี.ค. 2562

฿28,999

27 - 07 มี.ค. 2562

฿28,999

28 - 08 มี.ค. 2562

฿28,999

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี SUPER SAVE 10D7N BY EK

192953 : ทัวร์ตุรกี SUPER SAVE 10D7N BY EK


ทัวร์ตุรกี ชมระบำหน้าท้อง ปราสาทปุยฝ้าย วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿29,900

ปกติ 29,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

24 - 05 มี.ค. 2562

฿29,900

27 - 08 มี.ค. 2562

฿29,900

28 - 09 มี.ค. 2562

฿29,900

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน

182277 : ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน


ทัวร์ตุรกี ชมระบำหน้าท้องปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย ฮิปโปโดม –สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย แกรนด์บาซาร์ -พระราชวังโดลมาบาเช


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿31,900

ปกติ 31,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

01 - 10 มี.ค. 2562

฿31,900

08 - 17 มี.ค. 2562

฿31,900

13 - 22 มี.ค. 2562

฿31,900

24 - 02 เม.ย. 2562

฿31,900

02 - 10 เม.ย. 2562

฿45,900

07 - 16 เม.ย. 2562

฿45,900

09 - 18 เม.ย. 2562

฿49,900

12 - 21 เม.ย. 2562

฿49,900

16 - 25 เม.ย. 2562

฿45,900

26 - 05 พ.ค. 2562

฿31,900

30 - 09 พ.ค. 2562

฿31,900

05 - 14 พ.ค. 2562

฿31,900

07 - 16 พ.ค. 2562

฿31,900

14 - 23 พ.ค. 2562

฿31,900

17 - 26 พ.ค. 2562

฿31,900

19 - 28 พ.ค. 2562

฿31,900

21 - 30 พ.ค. 2562

฿31,900

28 - 06 มิ.ย. 2562

฿31,900

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี SAY HI EURASIA AND PAMUKKALE 9D6N BY QR

192952 : ทัวร์ตุรกี SAY HI EURASIA AND PAMUKKALE 9D6N BY QR


คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม – สไปซ์มาเก็ต – ล่องเรือบอสฟอรัส


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿35,900

ปกติ 35,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

06 - 14 มี.ค. 2562

฿35,900

20 - 28 มี.ค. 2562

฿35,900

24 - 01 เม.ย. 2562

฿35,900

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี BELLY DANCE AND PISTACHIO 10D7N BY TK

192951 : ทัวร์ตุรกี BELLY DANCE AND PISTACHIO 10D7N BY TK


พระราชวังโดลมาบาเช มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส วิหารอะโครโปลิส สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿38,900

ปกติ 38,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

13 - 22 มี.ค. 2562

฿38,900

25 - 03 เม.ย. 2562

฿38,900

02 - 11 เม.ย. 2562

฿38,900

15 - 24 เม.ย. 2562

฿42,900

22 - 01 พ.ค. 2562

฿38,900

05 - 14 พ.ค. 2562

฿38,900

14 - 23 พ.ค. 2562

฿38,900

22 - 31 พ.ค. 2562

฿38,900

02 - 11 มิ.ย. 2562

฿38,900

14 - 23 มิ.ย. 2562

฿38,900

21 - 30 มิ.ย. 2562

฿38,900

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี Byzantine And Ottoman Empire 8D5N BY TK

192949 : ทัวร์ตุรกี Byzantine And Ottoman Empire 8D5N BY TK


ทัวร์ตุรกี ชมเมืองโบราณเอเฟซุส ชมปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองคัปปาโดเกีย สุเหร่าสีน้ำเงิน


เม.ย. - มิ.ย. 2562

฿36,900

ปกติ 36,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

01 - 08 เม.ย. 2562

฿38,900

06 - 13 เม.ย. 2562

฿42,900

16 - 23 เม.ย. 2562

฿38,900

11 - 18 พ.ค. 2562

฿38,900

21 - 28 พ.ค. 2562

฿38,900

11 - 18 มิ.ย. 2562

฿38,900

21 - 28 มิ.ย. 2562

฿38,900

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018