หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
แคทเมียร์  4
เลห์  1
ลาดัก  1
อักรา  1
ชัยปุระ  1
ทัชมาฮาล  7

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์อินเดีย กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยทัวร์อินเดียกับเรา

8 วัน 5 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน

180946 : ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน


ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ทะเลสาบแปงกอง วัดดิสกิต วัดทิกเซย์


ก.ค. - ต.ค. 2561

฿26,900

ปกติ 31,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

20 - 27 ก.ค. 2561

฿26,900

฿31,900

25 - 01 ส.ค. 2561

฿27,900

฿33,900

27 - 03 ส.ค. 2561

฿26,900

฿33,900

01 - 08 ส.ค. 2561

฿29,900

10 - 17 ส.ค. 2561

฿32,900

17 - 24 ส.ค. 2561

฿31,900

24 - 31 ส.ค. 2561

฿31,900

05 - 12 ก.ย. 2561

฿31,900

12 - 19 ก.ย. 2561

฿31,900

19 - 26 ก.ย. 2561

฿31,900

26 - 03 ต.ค. 2561

฿31,900

05 - 12 ต.ค. 2561

฿31,900

12 - 17 ต.ค. 2561

฿33,900

19 - 26 ต.ค. 2561

฿33,900

6 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน

181361 : ทัวร์อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา 6 วัน 3 คืน


ทัวร์อินเดียร์ โซนามาร์ค – แคชเมียร์ – บ้านเรือ - ล่องเรือทะเลสาบดาล - อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – จัยปูร์


ส.ค. - ก.ย. 2561

฿21,991

ปกติ 21,991

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

08 - 13 ส.ค. 2561

฿21,991

29 - 03 ก.ย. 2561

฿21,991

19 - 24 ก.ย. 2561

฿21,991

4 วัน 0 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล 4D

181148 : ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล 4D


ทัวร์อินเดีย อัคราฟอร์ด จัยปูร์ ฮาวา มาฮาล ป้อมแอมเบอร์ ซิติพาเลส ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น วัดเบียร์ล่ามันเดียร์(วัดลักษมีนารายัน) วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple – Shopping Pink Square Mall


ส.ค. - ก.ย. 2561

฿12,921

ปกติ 12,921

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

17 - 20 ส.ค. 2561

฿12,921

24 - 27 ส.ค. 2561

฿12,921

07 - 10 ก.ย. 2561

฿12,921

14 - 17 ก.ย. 2561

฿12,921

4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน

180947 : ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน


ทัวร์อินเดีย ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่


ส.ค. - ก.ย. 2561

฿15,900

ปกติ 15,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

20 - 23 ก.ค. 2561

฿15,900

03 - 06 ส.ค. 2561

฿15,900

10 - 13 ส.ค. 2561

฿15,900

11 - 14 ส.ค. 2561

฿15,900

17 - 20 ส.ค. 2561

฿15,900

24 - 27 ส.ค. 2561

฿15,900

31 - 03 ก.ย. 2561

฿15,900

07 - 10 ก.ย. 2561

฿15,900

14 - 17 ก.ย. 2561

฿15,900

20 - 23 ก.ย. 2561

฿15,900

21 - 24 ก.ย. 2561

฿13,900

27 - 30 ก.ย. 2561

฿15,900

9 วัน 0 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน WE

181270 : ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน WE


ทัวร์อินเดีย วัดเชตะวันวิหาร บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี ลุมพินี (เนปาล) วิหารมายาเทวี ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน ชมมกุฎพันธเจดีย์ ชมบริเวณคันธเจดีย์ ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำราชคฤห์ เขาคิชกูฏ วัดไทยนานาชาติ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา พระพุทธเมตตา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู สารนาถ ชมธัมเมกขสถูป ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา


ก.ค. - มี.ค. 2562

฿22,999

ปกติ 22,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

26 - 03 ส.ค. 2561

฿22,999

11 - 19 ส.ค. 2561

฿20,999

23 - 31 ส.ค. 2561

฿19,999

04 - 12 ก.ย. 2561

฿19,999

20 - 28 ก.ย. 2561

฿19,999

13 - 21 ต.ค. 2561

฿26,999

20 - 28 ต.ค. 2561

฿29,999

09 - 17 พ.ย. 2561

฿26,999

23 - 01 ธ.ค. 2561

฿26,999

02 - 10 ธ.ค. 2561

฿29,999

11 - 19 ม.ค. 2562

฿26,999

20 - 28 ม.ค. 2562

฿26,999

07 - 15 ก.พ. 2562

฿26,999

16 - 24 ก.พ. 2562

฿26,999

01 - 09 มี.ค. 2562

฿26,999

15 - 23 มี.ค. 2562

฿26,999

4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู

180949 : ทัวร์อินเดีย อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู


ทัวร์อินเดีย ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่


ส.ค. - ส.ค. 2561

฿13,900

ปกติ 13,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

10 - 13 ส.ค. 2561

฿15,900

17 - 20 ส.ค. 2561

฿13,900

24 - 27 ส.ค. 2561

฿13,900

31 - 03 ก.ย. 2561

฿13,900

07 - 10 ก.ย. 2561

฿13,900

14 - 17 ก.ย. 2561

฿13,900

21 - 24 ก.ย. 2561

฿13,900

28 - 01 ต.ค. 2561

฿13,900

05 - 08 ต.ค. 2561

฿13,900

12 - 15 ต.ค. 2561

฿15,900

19 - 22 ต.ค. 2561

฿15,900

26 - 29 ต.ค. 2561

฿14,900

7 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล

180944 : ทัวร์อินเดีย SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล


ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค เทือกเขาหิมะ เคเบิลคาร์ นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ เทือกเขาหิมาลัย ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความ


ส.ค. - ต.ค. 751

฿22,900

ปกติ 22,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

17 - 23 ต.ค. 751

฿23,900

24 - 30 ก.ค. 2561

฿23,900

25 - 31 ก.ค. 2561

฿23,900

26 - 01 ส.ค. 2561

฿23,900

02 - 08 ส.ค. 2561

฿22,900

07 - 13 ส.ค. 2561

฿23,900

08 - 14 ส.ค. 2561

฿23,900

09 - 15 ส.ค. 2561

฿23,900

14 - 20 ส.ค. 2561

฿22,900

16 - 22 ส.ค. 2561

฿23,900

21 - 27 ส.ค. 2561

฿23,900

23 - 29 ส.ค. 2561

฿23,900

28 - 03 ก.ย. 2561

฿23,900

30 - 05 ก.ย. 2561

฿23,900

04 - 10 ก.ย. 2561

฿23,900

06 - 12 ก.ย. 2561

฿23,900

11 - 17 ก.ย. 2561

฿23,900

13 - 19 ก.ย. 2561

฿23,900

18 - 24 ก.ย. 2561

฿23,900

20 - 26 ก.ย. 2561

฿22,900

25 - 01 ต.ค. 2561

฿22,900

27 - 03 ต.ค. 2561

฿22,900

02 - 08 ต.ค. 2561

฿23,900

09 - 15 ต.ค. 2561

฿24,900

10 - 16 ต.ค. 2561

฿24,900

11 - 17 ต.ค. 2561

฿24,900

16 - 22 ต.ค. 2561

฿24,900

18 - 24 ต.ค. 2561

฿24,900

23 - 29 ต.ค. 2561

฿24,900

7 วัน 5 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

181216 : ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน


ทัวร์อินเดีย เดลลี ศรีนาคา แคชเมียร์ กุลมาร์ค เคเบิ้ลคาร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค ล่องเรือซิคาร่า อักรา ทัชมาฮาล ฟอร์ด เดลลี


ส.ค. - ต.ค. 2561

฿35,900

ปกติ 35,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

09 - 15 ส.ค. 2561

฿36,900

23 - 29 ส.ค. 2561

฿36,900

06 - 12 ก.ย. 2561

฿37,900

21 - 27 ก.ย. 2561

฿37,900

28 - 03 ต.ค. 2561

฿37,900

Scroll To Top

ทัวร์พม่า | ทัวร์จีน | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ลาว | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์บรูไน | ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โมร็อคโค | ทัวร์ฟิลิปปินส์ | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์กรีซ | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์เกาหลีเหนือ | ทัวร์เคนยา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018