หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์

แพคเกจ ทัวร์ตุรกี สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ตุรกี กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวตุรกีกับเรา

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP VALUE 10D7N

192985 : ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP VALUE 10D7N


ทัวร์ตุรกี ชมทุ่งดอกทิวลิป ชมปราสาทปุยฝ้าย วิหารเจียโซเฟีย โบสถ์สีน้ำเงิน ม้าไม้เมืองทรอย พัก 4 ดาว นอน รร. สไตล์ถ้ำ 1 คืน


เม.ย. - พ.ค. 2562

฿30,999

ปกติ 30,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

23 - 02 พ.ค. 2562

฿30,999

29 - 08 พ.ค. 2562

฿30,999

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST EVER 9D6N 2019

182765 : ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST EVER 9D6N 2019


ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - BLUE MOSQUE


ม.ค. - ก.พ. 2562

฿30,900

ปกติ 30,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

30 - 07 ก.พ. 2562

฿30,900

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวรตุรกี TURKEY CHEAPER 8D5N 2019

182763 : ทัวรตุรกี TURKEY CHEAPER 8D5N 2019


ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีเขียว เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿27,900

ปกติ 27,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

05 - 12 เม.ย. 2562

฿29,900

12 - 19 เม.ย. 2562

฿33,900

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY RIVIERA FEVER 2019 10D7N

182521 : ทัวร์ตุรกี TURKEY RIVIERA FEVER 2019 10D7N


ทัวร์ตุรกี ล่องเรือชมริเวียร่าแต่งตุรกี พัก 5 ดาว นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน บินตรง Full Service


ก.พ. - เม.ย. 2562

฿34,900

ปกติ 34,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

14 - 23 ก.พ. 2562

฿35,900

23 - 01 เม.ย. 2562

฿35,900

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY FEVER 2019 9D6N

182573 : ทัวร์ตุรกี TURKEY FEVER 2019 9D6N


ทัวร์ตุรกี พักหรู 5 ดาว นอนโรงแรงสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมระบำหน้าท้อง ปราสาทปุยฝ้าย ชมม้าไม้เมืองทรอย


ก.พ. - เม.ย. 2562

฿31,900

ปกติ 33,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

13 - 21 ก.พ. 2562

฿33,900

27 - 07 มี.ค. 2562

฿33,900

13 - 21 มี.ค. 2562

฿33,900

03 - 11 เม.ย. 2562

฿34,900

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST VALUE 10D7N

182194 : ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST VALUE 10D7N


ทัวร์ตุรกี Blue Mosque อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ระบำหน้าท้อง พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


ก.พ. - พ.ค. 2562

฿29,999

ปกติ 29,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

06 - 15 ก.พ. 2562

฿29,999

10 - 19 มี.ค. 2562

฿30,999

19 - 28 มี.ค. 2562

฿30,999

05 - 14 พ.ค. 2562

฿30,999

16 - 25 พ.ค. 2562

฿30,999

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D6N

182193 : ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D6N


ทัวร์ตุรกี Blue Mosque วิหารฮาเจีย โซเฟีย พระราชวังทอปกาปิ– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ ผ่านชมทะเลสาบเกลือ สุสานอตาเติร์ก


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿26,999

ปกติ 28,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

08 - 16 ก.พ. 2562

฿26,999

฿28,999

21 - 01 มี.ค. 2562

฿28,999

8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP SONGKARN 9D6N 2019

192984 : ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP SONGKARN 9D6N 2019


ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอย ชมทุ่งดอกทิวลิป ปราสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง พัก 5 ดาว นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน


เม.ย. - เม.ย. 2562

฿39,900

ปกติ 39,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

11 - 19 เม.ย. 2562

฿39,900

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TULIP LOVER 9D6N

192983 : ทัวร์ตุรกี TULIP LOVER 9D6N


ทัวร์ตุรกี พระราชวังทอปกาปิ ม้าไม้เมืองทรอย ชมทุ่งดอกทิวลิป ปราสาทปุยฝ้าย ระบำหน้าท้อง พัก 4 ดาว นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน


เม.ย. - พ.ค. 2562

฿29,999

ปกติ 29,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

11 - 19 เม.ย. 2562

฿36,999

12 - 20 เม.ย. 2562

฿36,999

19 - 27 เม.ย. 2562

฿29,999

26 - 04 พ.ค. 2562

฿31,999

9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี TURKEY JARRR 9D6N BY TK

192975 : ทัวร์ตุรกี TURKEY JARRR 9D6N BY TK


ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดนเทพนิยาย ชมปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมม้าไม้เมืองทรอย


ก.พ. - มี.ค. 2562

฿28,999

ปกติ 28,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

03 - 10 ก.พ. 2562

฿28,999

02 - 10 ก.พ. 2562

฿28,999

08 - 16 ก.พ. 2562

฿28,999

09 - 17 ก.พ. 2562

฿28,999

10 - 18 ก.พ. 2562

฿28,999

14 - 22 ก.พ. 2562

฿28,999

16 - 24 ก.พ. 2562

฿28,999

20 - 28 ก.พ. 2562

฿28,999

21 - 01 มี.ค. 2562

฿28,999

22 - 02 มี.ค. 2562

฿28,999

23 - 03 มี.ค. 2562

฿28,999

24 - 04 มี.ค. 2562

฿28,999

27 - 07 มี.ค. 2562

฿28,999

28 - 08 มี.ค. 2562

฿28,999

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี SUPER SAVE 10D7N BY EK

192953 : ทัวร์ตุรกี SUPER SAVE 10D7N BY EK


ทัวร์ตุรกี ชมระบำหน้าท้อง ปราสาทปุยฝ้าย วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿29,900

ปกติ 29,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

23 - 01 ก.พ. 2562

฿29,900

25 - 03 ก.พ. 2562

฿29,900

30 - 08 ก.พ. 2562

฿29,900

14 - 23 ก.พ. 2562

฿29,900

24 - 05 มี.ค. 2562

฿29,900

27 - 08 มี.ค. 2562

฿29,900

28 - 09 มี.ค. 2562

฿29,900

10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน

182277 : ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน


ทัวร์ตุรกี ชมระบำหน้าท้องปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย ฮิปโปโดม –สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย แกรนด์บาซาร์ -พระราชวังโดลมาบาเช


มี.ค. - มิ.ย. 2562

฿31,900

ปกติ 31,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ตุรกี
ราคาทัวร์ตุรกี

01 - 10 มี.ค. 2562

฿31,900

08 - 17 มี.ค. 2562

฿31,900

13 - 22 มี.ค. 2562

฿31,900

24 - 02 เม.ย. 2562

฿31,900

02 - 10 เม.ย. 2562

฿45,900

07 - 16 เม.ย. 2562

฿45,900

09 - 18 เม.ย. 2562

฿49,900

12 - 21 เม.ย. 2562

฿49,900

16 - 25 เม.ย. 2562

฿45,900

26 - 05 พ.ค. 2562

฿31,900

30 - 09 พ.ค. 2562

฿31,900

05 - 14 พ.ค. 2562

฿31,900

07 - 16 พ.ค. 2562

฿31,900

14 - 23 พ.ค. 2562

฿31,900

17 - 26 พ.ค. 2562

฿31,900

19 - 28 พ.ค. 2562

฿31,900

21 - 30 พ.ค. 2562

฿31,900

28 - 06 มิ.ย. 2562

฿31,900

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018