phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

หิมะ 678 พีเรียด จาก 27 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา เลสโกโอซาก้า ชวนชื่นรื่นรมณ์ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191168
ฮอกไกโด,อาซาฮคิาวา,หมู่บ้านราเม็ง,สวนสตัวอ์าซาฮยิามา,อิออน,ลานกิจกรรมหิมะ,โอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,ถนนซาไกมาชิ,โนโบรเิบทสึ,หุบเขานรกจิโกกุดานิ,นง่ักระเชา้ชมววิภูเขาไฟอุสุซาน,สวนหมโีชวะชินซัง,ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,หอนาฬกิาซับโปโร,อุทยานโมอาย,พระอะตะมะ ไดบุตส,ซปัโปโรโจไง,
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ,ดิวตี้ฟรี,มิตซุย เอ้าท์เล็ต,
บุฟเฟ่ ต์ขาปู 3 ชนิด,ตลาดปลา,
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ

ทัวร์โค๊ด BHT9191871
ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,888 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ

ทัวร์โค๊ด BHT9191872
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,888 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ

ทัวร์โค๊ด BHT9190031
หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ซัปโปโร ดิวตี้ฟรี ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
บุฟเฟ่ต์ขาปู
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ร้านสินค้ามือสอง มิตชุยเอาเล้ตท์ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,888 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ

ทัวร์โค๊ด BHT9191771
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,888 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ พาออกเดท

ทัวร์โค๊ด BHT9190293
ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า
พิเศษ บุฟเฟต์ขาปู
ช้อปปิ้งตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SKI 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีมมหาชน

ทัวร์โค๊ด BHT9191393
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ เยือนทะเลสาบชูเซนจิ ที่รอบๆ เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ

ทัวร์โค๊ด BHT9191753
หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ สัมผัสหิมะขาวโพลน ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ฮอกไกโด ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจหนึ่งวันเต็ม
ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าเลท
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก เพลินหิมะ]

ทัวร์โค๊ด BHT9191404
ฮอกไกโด, โนโบริเบทสึ, หุบเขานรกจิโกกุดานิ, นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน, สวนหมีโชวะชินซัง, ลานกิจกรรมหิมะ, โอตารุ, คลองโอตารุ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ถนนซาไกมาชิ, ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, หอนาฬิกาซัปโปโร, อุทยานโมอาย, พระอะตะมะ ไดบุตสึ, ตลาดปลา, ซัปโปโรโจไง
เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ, ดิวตี้ฟรี, มิตซุย เอ้าท์เล็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,999 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์คหิมะขาว] 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191680
วัดอาซากุสะ โอไดบะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ซ้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ซ้อปปิ้งชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,999 บ.

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินหิมะขาว] 5D3N BY XJ

ทัวร์โค๊ด BHT9191696
ชมเสาโทริอิกว่าร้อยต้น ณ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ชมศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้ง จุใจ มิตซุยเอ้าท์เล็ต
อิสระ 1 วัน ช้อปปิ้ง หรือ ซื้อออฟชั่นเสริม *ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ*
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ถ่ายภาพสวยๆ กับ สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,999 บ.

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ หิมะน่ารัก

ทัวร์โค๊ด BHT9191412
โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
บุฟเฟ่ต์ขาปู
เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 26,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 27 โปรแกรม